Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

En digital värld för alla, byggd av oss alla

På Avast kämpar vi för en trygg, öppen och rättvis digital värld för alla. Det bästa sättet att skapa digital frihet för alla är genom att återspegla världen omkring oss. Ett team som präglas av mångfald och inkludering är avgörande för att skapa och kunna följa en vision om ett bättre uppkopplat liv för alla.

Vi arbetar för förändring, vi arbetar för människor

Som ett av världens största företag inom cybersäkerhet menar vi att det är vår plikt att stå längst fram vid fronten när det handlar om att skapa en inkluderande tekniksektor med större mångfald. Vi står aldrig still när det handlar om att skapa en organisation som välkomnar världens alla människor, kulturer och länder. Världen väntar på förändring och vi vill vara drivande.

Avast idag

Vi stöttar teknisk kompetens oavsett var den finns

På Avast jobbar vi för att stötta de som traditionellt sett inte alltid har fått det stöd de behövt för att göra karriär inom vetenskap, teknik, matematik eller som ingenjörer. Vi samarbetar med organisationer och professionella nätverk runt om i världen så att alla som är nyfikna kan få en större chans att göra det de brinner för – oavsett bakgrund, kön eller kultur. Internt strävar vi hela tiden efter att förbättra våra intervju- och utvecklingsprocesser för att säkerställa att alla får en rättvis chans att följa sina drömmar.

En autentisk kultur, formad av oss alla

Respekt är grunden för lyckade samarbeten och vi jobbar för att skapa en öppen miljö där alla röster räknas och varje medarbetare känner sig bekväm med att vara sig själv på jobbet.

Våra berättelser

Våra initiativ och projekt

Föräldrar@Avast
Vi stöttar våra medarbetare under hela karriären och alla faser i livet, inklusive när föräldrar går på eller kommer tillbaka från föräldraledighet. Vi erbjuder barnomsorg, underhållning och utbildningsprogram (som kurser i programmering för barn).
Autism inom IT
Avast är del av ett unikt initiativ som stödjer personer med autismspektrumtillstånd (AST) som letar efter jobb inom IT-sektorn. Vi har utbildat volontärer från Avast-teamet till mentorer för personer med AST så att de kan få hjälp att förbättra sina IT-kunskaper, få bättre självförtroende samt tillhandahålla strukturerad social interaktion.
Women in tech
I samarbete med organisationer som Czechitas, AjtyvIT, Code First Girls och Women in Identity stöttar Avast unga tjejer och kvinnor som är intresserade av en karriär inom IT genom att handleda dem inom olika områden, som programmering, testning, dataanalys och cybersäkerhet.
ERG-grupper (Employee Resource Group, resursgrupper för medarbetare)
ERG-grupper är volontärgrupper bestående av medarbetare och de hjälper oss att bygga upp en genuint inkluderande arbetsplats med mångfald. Det arbete som utförs av ERG-grupper som Women at Avast, The Rainbow Alliance (LGBTQ+) och Asians at Avast hjälper oss att locka, stödja, utveckla och bibehålla personal med hög kompetens oavsett bakgrund – vilket leder till en blomstrande mångkulturell organisation.
Program för överbryggning av kulturella skillnader och språk
Vi har åtagit oss att bygga upp en kultur av respekt samt lyfta fram vikten av kulturell mångfald och behovet av empati och förståelse för att främja arbetsrelationer, bygga upp förtroende, respekt, produktivitet och effektivisera kommunikationen. Vårt nyligen lanserade program för överbryggning av kulturella skillnader och språk kombinerar både teori och praktiska tips om hur vi kan förbättra vår förmåga att kommunicera och arbeta effektivt med kollegor runt om i världen.
Avast Academy
Avast Academy är ett kostnadsfritt utbildningsprogram på två månader som organiseras av Avast med syfte att fördjupa kunskap och omskolning för (inte enbart) kvinnor inom IT. Förutom ett intyg och ett fullständigt utbildningspaket får deltagare också värdefulla kontakter och råd kring hur man förbereder sig för en intervju inom IT samt en unik chans att vidareutveckla sina färdigheter samtidigt som de upplever Avasts företagskultur. Avast Academy är ett utmärkt steg på vägen mot en karriär inom teknik.
Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den hämtade filen nedan och följa instruktionerna.

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast