Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Scroll down

Ta bort dina filer, permanent

Det låter märkligt, men att ta bort dina data raderar dem inte permanent. Dataradering ser till att så är fallet. Den skriver över filerna otaliga gånger för att se till att de inte kan återskapas.

Vad står på spel?

Att tömma din dators papperskorg är inte nog för att data i filerna helt ska tas bort. Vem som helst som har tillgång till din hårddisk kan enkelt återskapa filerna. Så se till att du raderat filerna för gott nästa gång du säljer, lånar ut eller reparerar din dator.

Hur kan hackare stjäla mina data?

Vem som helst som har åtkomst till din hårddisk kan återskapa data från dina borttagna filer – även dina familjefoton eller till och med videor. Dataradering raderar dina borttagna filer på ett säkert sätt genom att skriva över dem med nonsensdata. Med andra ord kan du vara säker på att data är helt förstörda.

Förstör dina borttagna filer

Avast Premier har inbyggd Dataradering för din sinnesfrids skull, särskilt när du står i begrepp att sälja eller reparera din dator.

Har du Avast Premier? Bra – då har du även Data Shredder. För att radera en fil för gott, högerklicka på filen och välj "Radera med Avast". Vill du rensa hela hårddisken? Öppna Avast och klicka på ”Integritet”. Ikonen Data Shredder visar alla rensningsalternativ.

Har du inte Avast än?
Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.