Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Fler lager är lika med bättre säkerhet

Om ett hot glider förbi ett säkerhetslager, vilket är mycket osannolikt, så finns det andra som kan fånga in det. Och molnbaserad artificiell intelligens uppdaterar hela tiden allt mot nya hot. Klicka nedan om du vill se hur detta ger det bästa skyddet någonsin för dig och din dator.

Så robust är säkerheten i Avast.
Vill du vara med?

Är du inte helt övertygad än?
Vår statistik ljuger inte

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den hämtade filen nedan och följa instruktionerna.

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast