Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Centrify identitetstjänst

Ge dina användare bekvämligheten med en enkel inloggning som har samma säkerhet som multifaktorautentisering.

Kontakta oss

Påbörja ditt arbete snabbt och säkert med förbättrade inloggningar

Förbättra produktiviteten genom att låta slutanvändare få åtkomst till moln- och mobila applikationer, samt applikationer på plats, via en enkel bekväm inloggning, säkrad med kraftfull multifaktorautentisering och användaretablering.

Den ohejdbara trenden mot BYOD, SaaS-appar och skugg-IT främjar delning och återanvändning av lösenord. Ladda ned följande datablad och se hur du kan undanröja konsekvenserna av flera lösenord och hantera enhetsåtkomst för alla dina kunder på ett enkelt och säkert sätt.

Funktioner hos Centrify identitetstjänst

En enda, säker inloggning

Skapa enhetlig åtkomst i alla enheter. Genom att ange ett huvudlösenord kan slutanvändare nå de egna applikationerna från sin stationära och bärbara dator samt från mobila enheter.

Multifaktorautentisering

Multifaktorautentisering bidrar till att säkerställa den höga säkerhetsnivå som krävs för att tillmötesgå de flesta funktionerna för regelefterlevnad som HIPAA, PCI och FISMA.

Hantering av mobila enheter

Skydda data i molnet och på mobila enheter med möjlighet att enkelt låsa, radera och lokalisera saknade enheter.

Hantering av mobila applikationer

Leverera företags- och interna, mobila applikationer från Apple® Store och Google Play™ till slutanvändarnas företagsägda eller personliga enheter.

Support för Active Directory

Centrify identitetstjänst erbjuder integration med Active Directory utan replikering av AD:s lösenord för enkel hantering av dina kunder och slutanvändare.

Hantering av flera kunder

Aktivera och hantera enkelt alla dina kunder från en enda, intuitiv konsol.

Etablering och SSO för Office 365

Centrify identitetstjänst hanterar utmaningen med identitet och åtkomst för Office 365 genom att erbjuda Active Directory-integrering utan ADFS och etablering utan DirSync.

Rapportering

Centrify identitetstjänst levereras med över 40 inbyggda rapporter och inkluderar ett gränssnitt för att skapa anpassade rapporter med standard SQL-frågeformulär.

Fjärrövervakning och -hantering gjort enkelt.

Leverera prisbelönta slutpunktsskydd och fullständig nätverkshantering genom Managed Workplace RMM-plattformen och bidra till en friktionsfri drift hos dina kunder. Skaffa en kostnadsfri provversion eller titta på en demo i dag.

Datablad

Datablad för Managed Workplace

Gör åtkomst till och hantering av SaaS och mobila applikationer säkra och effektiva"

Video

Översikt av Centrify identitetstjänst

Lär dig hur Centrify identitetstjänst kan hjälpa dig att öka dina kunders produktivitet och säkerhet.

Infografik

Hantera gisslanprogram: Jigsaw

Jigsaw är en av de mest förrädiska typerna av utpressningstrojaner. Lär dig att upptäcka en Jigsaw-attack och de fem stegen du kan ta för att skydda dina kunder.