Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Demo av Managed Workplace RMM

Se våra experters omfattande demonstration och få reda på varför MSP:er föredrar Avast Business Managed Workplace Remote Monitoring and Management.

Managed Workplace RMM är det rätta valet för MSP:er som vill tillhandahålla säkerhetstjänster, standardisera tjänsteleveranser och maximera sin lönsamhet.

Anmäl dig till en live-demo och lär dig mer om

  • Arkitektur och distribution

  • Servicekontrollpanel

  • Serviceplaner

  • Tillgångshantering

  • Fjärrstyrning och fjärrverktyg

  • Övervakning och varningsfunktioner

  • Automatisering av uppgifter

  • Uppdateringshantering

  • Rapportering

  • Integrerad säkerhetskopiering

Anmäl dig till demo