Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Nätverksdriftscentrum och support

Förhindra nedtid och var beredd dygnet runt med hjälp från våra erfarna tekniker.

Kontakta oss

Utvidga din räckvidd utan att utvidga din lönelista.

Låt våra specialistteam övervaka dina kunders nätverk, bemöta varningar och minimera stilleståndstiden medan du fokuserar på att utveckla ditt företag. Våra certifierade servicetekniker fungerar som en förlängning av ditt team och utnyttjar de bästa tillvägagångssätten i branschen för att tillhandahålla snabb och effektiv service 24/7.

Att lägga ditt center för nätverksdrift (NOC) och helpdesk-tjänst på entreprenad kan medverka till ökad lönsamhet och tillväxt i ditt företag utan höjda lönekostnader. Lär dig de sex nyckelfaktorerna för att nå framgång när du väljer NOC och helpdesk-tjänst via outsourcing.

Funktioner och fördelar

Ett team

Vår NOC-personal arbetar så sömlöst att dina kunder kommer att tro att de ingår i ditt team.

Omfattande produktexpertis

Vår NOC-personal har bred utbildning inom samtliga Avast Business-produkter, vilket garanterar högsta kvalitet hos deras tjänster.

PSA-integrering

Vårt team samarbetar med ditt i realtid genom din PSA-plattform. Du får fullständig kontroll över alla serviceärenden, problemlösning och fakturering.

Runbooks med bästa tillvägagångssätt

Hundratals välbeprövade arbetsflödes- och automationsprocesser garanterar att vi levererar konsekventa, professionella svar i god tid för alla allvarliga varningar.

Hög skalbarhet

Bygg inte upp och bemanna ditt eget NOC med dygnet-runt-verksamhet förrän du är redo. Använd vår tjänst för att övervaka och ge support åt en – eller flera – kunder, så länge det krävs.

Insiktsfull rapportering

Detaljerade rapporter och data hjälper dig att instruera kunder, vinna nya kunder och demonstrera ditt värde.

Fjärrövervakning och -hantering gjort enkelt.

Medverka till en friktionsfri verksamhet hos dina kunder med hjälp av prisbelönta slutpunktsskydd, specialist-NOC- och helpdesk-tjänster samt fullständig nätverkshantering som tillhandahålls genom Managed Workplace RMM-plattformen. Starta din kostnadsfria provversion eller titta på en demo i dag.

Video

NOC & Helpdesk

Att betjäna dina kunder och uppfylla dina affärsmål kan vara en känslig resursbalansgång. Lär dig att bredda ditt expertkunnande och din kapacitet med oförändrade lönekostnader.

Webbseminarium på begäran

Hur du positionerar och säljer hanterade tjänster

Lär dig vad framgångsrika MSP:er gör för att förbättra kvoten och den genomsnittliga storleken av sina affärsavtal i syfte att skaffa fler kunder och öka vinstmarginalerna.

Översikt i PDF-format

Översikt av NOC och Helpdesk

Utöka kapaciteten och kompetensen hos din IT-personal genom att lägga till dygnet-runt-drift som genererar återkommande intäkter medan dina kunder kan slappna av.