Demo på begäran om Managed Workplace RMM

Följ med våra specialister i denna omfattande demo och ta reda på varför MSP:er föredrar just vår fjärrövervaknings- och hanteringslösning.

Managed Workplace RMM är det rätta valet för MSP:er som vill tillhandahålla säkerhetstjänster, standardisera tjänsteleveranser och maximera sin lönsamhet.

Under demon kommer du att lära dig mer om:

  • Arkitektur och distribution

  • Servicekontrollpaneler

  • Tillgångshantering

  • Nätverksbedömningar

  • Serviceplaner och moduler

  • Premium fjärrstyrning

  • Övervakning och varningsfunktioner

  • Automatisering av uppgifter

  • Uppdateringshantering

  • Rapportering

Titta på demon