We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Vi på Avast arbetar varje dag med att se till att världen är skyddad online

Vårt uppdrag är att odla nästa generations cybersäkerhetsexperter och att utbilda människor i hur de skyddar sig på nätet.

Ta fram
cybersäkerhetsexperter

Cybersäkerheten blir allt viktigare men sektorn står inför en kritisk brist på kunnig arbetskraft. Vi samarbetar med universitet och organisationer för att uppmuntra de bästa och smartaste männen och kvinnorna runt om i världen att välja en karriär inom cybersäkerhet – och börja lösa morgondagens säkerhetsproblem redan idag.

Informera
individen

Internet är en del av allt vi gör – och ju mer du vet om hur dina data används, vilket innehåll som ditt barn kan få åtkomst till och förstår potentiella hot, desto bättre. Vi använder vår expertis för att utbilda och informera människor så att de kan skydda sig själva och sina familjer online.

Lära barn att
skydda sig på nätet

Vi har inlett ett samarbete med YouTube-kändisen Jirka Kral som besöker skolor runt om i Tjeckien för att lära barn, lärare och föräldrar om hur man skyddar sig online i den digitala världen. Alla har roligt samtidigt som de lär sig mycket om hur de skyddar sig i sociala medier och när de spelar spel online och hur de kan skydda sin egen integritet. Vi besöker en skola i varje region runt om i landet under 2018.

I samarbete med UC Irvine Cybersecurity Policy & Research Institute

Vi samarbetar med universitet som UCI för att hjälpa till att odla talangfulla människor och föra in dem i säkerhetsbranschen. Vi är stolt sponsor och rådgivare till institutet. Vi sponsrade nyligen Irvines University of Californias cybersäkerhetsprogram för gymnasieelever med målet att utbilda framtidens cybersäkerhetsexperter.

Värderingar

Praktiska erfarenheter på
Cambridge Hackathon Vi skickar våra cybersäkerhetsexperter till flera hackatons under året, vilket bidrar med praktisk erfarenhet till vårt arbete med att skapa den nya generationens cybersäkerhetsexperter. I år lockade Cambridge Hackathon hundratals studenter intresserade av cybersäkerhet. Vi bad dem delta i vår hackutmaning och fick några mycket entusiastiska deltagare!