Avast SecureLine for Android

Vårt VPN skyddar din kommunikation över öppna/allmänna Wi-Fi.

Skydda dina filer, kommunikation och inloggningsuppgifter från att stjälas över osäkra Wi-Fi-nätverk.

Kryptera din uppkoppling

Vår privata krypteringstunnel hindrar hackare från att stjäla
dina data på allmänna/öppna Wi-Fi-nätverk.

Privat surfande

Surfa anonymt på nätet. Det kommer att se ut som om din internetuppkoppling
härrörde från en annan plats.

Få åtkomst till geografiskt begränsade webbplatser

Få tillgång till geografiskt blockerade webbplatser. Din visade geografiska IP-adress
är inte samma som din verkliga.

Snabb tillgång till appen

Med en enkel widget i din instrumentpanel kan du
slå på och av den säkra uppkopplingen med ett klick.