Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Tekniksida

Platsteknik

Som ledande konsumentsäkerhetsföretag vet vi att onlinesäkerhet handlar om så mycket mer än skydd mot skadlig programvara och nätfiskeattacker.
Vi har över 15 års erfarenhet av att bygga applikationer med stora operatörer och internetleverantörer. I våra familjesäkerhetsprodukter använder vi en unik kombination av operatörsintegrerad platsteknik med branschledande AI-teknik för att leverera realtidsinformation till föräldrar precis när det verkligen behövs.

Teknik som skyddar familjen

I våra familjesäkerhetsprodukter använder vi en unik kombination av operatörsintegrerad platsteknik med branschledande AI-teknik för att leverera realtidsinformation till föräldrar precis när det verkligen behövs.

Det gör vi genom att integrera både nätverksbaserade och enhetsbaserade platser. Med nätverksplats kan man ta reda på personens vistelseort och parallellt med det används GPS-baserad identifiering där ytterligare koordinater och rörelse specificeras.

Genom att hålla ordning på dina nära och käras platser och utvärdera denna statistik kan vi få en unik bild av familjen.

Vår plattform för artificiell intelligens ger föräldrar värdefull inblick i familjens dagliga aktiviteter. Den kan till och med varna föräldrar om deras barn inte kommer hem i tid eller oväntat går från skolan mitt under dagen.

Upptäck andra teknikfält

Håll dig uppdaterad och skyddad

Vi övervakar kontinuerligt säkerhetsproblem för att skydda våra hundratals miljoner användare från nya hot. Mer information om de senaste produktfunktionerna och hoten från Avasts hotlabb-experter hittar du i Avasts blogg.