เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

ตำแหน่งงานที่ Avast

ชุมชน

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับ

ที่ Avast เรายินดีต้อนรับความหลากหลายทางความคิด ประวัติ และมุมมองเพื่อจุดประกายความคิดที่กล้าหาญและทำให้เราทุกคนเติบโตขึ้นไปได้ร่วมกัน

ทุกๆ คนมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมการดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งทุกคนรู้สึกได้รับความเคารพ มีอิสระ และสามารถยอมรับความแตกต่างเพื่อให้สถานที่ทำงานมีสีสันเหมือนกับโลกที่เรากำลังปกป้องอยู่ได้

การเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตนเอง

เราทุ่มเททำงานในทุกๆ วันเพื่อให้โลกเป็นที่ที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเชื่อมต่อกันมากขึ้น เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนอุดมการณ์และชุมชนที่คนของเราใส่ใจ

ส่งเสริม — การเป็นอาสาสมัคร สนับสนุน — งานเพื่อการกุศล โครงการการเข้าถึงชุมชน — แน่นอนอยู่แล้ว เมื่อร่วมมือกัน เรารู้ว่าเราสามารถทำให้ชุมชนทั้งหมดของเราแข็งแกร่งและมีความสุขขึ้นได้