เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง
Careers at Avast

Culture

We believe everyone has the right to be safe

We are dedicated to creating a world that provides safety and privacy for all, no matter who you are, where you are, or how you connect.

Values

We have grown into one of the largest cybersecurity firms in the world by constantly striving for excellence in everything we do. We are industry leaders dedicated to protecting people from security threats before they happen. We stay flexible and adaptable, creating an atmosphere where everyone’s voice counts. And, we always take a customer-first approach.

Values

Not just a job

Avast is more than a workplace, it’s a community. Summer barbecues and impromptu social events are an essential part of Avast life. Whatever you’re into, be it yoga, board games, running, or virtual reality, you’ll find like-minded colleagues and activities that match your passions.

Innovation

As cybersecurity pioneers, our greatest pride is in our innovation. Our dedicated Threat Labs and development teams generate and test ideas that drive us all to think bigger. We invest in our employees’ creativity by encouraging them to push boundaries and offer a rewards program for new patents filed.

Innovation

Diversity

At Avast, we need diversity of thoughts, backgrounds, and perspectives to trigger bold ideas and collectively make us grow. Every Avast employee plays a role in creating a nurturing environment where people feel respected, free, and able to embrace our differences to create a workplace as colorful as the world we are protecting.

Diversity

ชีวิตที่ Avast

โลโก้เบราว์เซอร์ของ Chrome

Avast แนะนำให้ใช้
เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต Chrome™ ฟรี