Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Ang mga kontrata ay hindi ang pinakanakatututwang paksa, ngunit ang pagkakaroon ng isa ay makaliligtas ang mga MSP sa maraming sakit ng ulo at pera. Ang on-demand webinar na ito ay tinatalakay kung paanong bumuo ng mga kontrata, mag kasunduang lebel sa serbisyo, at pagpepresyo na tutulungan kang mabilis na mapagtagumpayan ang negosyo. Alamin ang tungkol sa mga kailangang bahagi para protektahan ang iyong negosyo at ibigay sa mga customer ang kumpiyansang kailangan nila para piliin ka bukod sa iyong mga katunggali.

Panoorin ang on-demand webinar na ito at alamin kung paano:

  • Lumikha ng mga kontrata na nalalagdaan
  • Gumami ng mga SLA at mga estratihiya sa pagpepresyo
  • Bumuo ng pagkakompetetibong kalamangan
  • Magpatupad ng mga solusyong nababago na bumebenta