We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Magkaroon ng kinabukasan sa Avast

Buhay sa Avast

Kumusta ang pagtatrabaho rito?
Tanungin ang mga eksperto

Trabaho kong magsiyasat ng mga bagong solusyon na pwedeng magpahusay sa mga kasalukuyang software o gumawa ng mga bagong feature. Gusto ko ang pagtuklas ng iba't ibang pananaw sa mga isyu, kasama na ang pagkamalikhain na kinakailangan sa tungkuling ito, na naisasagawa ko sa personal kong buhay bilang tagagawa ng sabon, kandila, at keso.

Monika Zawadzka
Senior Software Engineer

Nagsusulat ako ng mga script para sa pag-automate na nagpapadali sa proseso ng pag-localize, kaya naaabot ng aming mga produkto ang pinakamatataas na pamantayan kahit saan. Talagang masaya akong magtrabaho sa napakaganda at matulunging kapaligiran na nakatuon sa paghahatid ng pinakamahusay na software na panseguridad

Eslam Egourany
Localization Engineer (Estudyante)

Sa kasalukuyan, tinitiyak kong gusto at patuloy na ginagamit ng mga tao ang aming mga produkto. Gustung-gusto ko ang pagiging bukas at pagbibigay ng suporta ng Avast, pati na ang laging pagkakaroon ng maraming pagkakataon para matuto at ang mga kapana-panabik na proyektong gagawin. Pagkatapos ng araw, may oras pa akong mag-hike.

Petra Tosnarova
Online Sales Director

Isa akong designer na nangunguna sa isang maliit na team, at bilang isang malikhaing tao, masarap sa pakiramdam na nakakalutas ako ng maraming hamon, nagagawa kong makipag-ugnayan sa iba, at nagagawa ko ang pinakagusto kong gawin: ang pagtulong sa mga taong sumulong. Ipinagmamalaki ko ring maging miyembro ng aming “diversity and inclusion team”.

Bianca Grassi
UX Designer