Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.
Mga Karera sa Avast

Buhay sa Avast

Kumusta ang pagtatrabaho rito?
Tanungin ang mga eksperto

Ang pagkakataong magtrabaho nang araw-araw kasama ng iba-iba at nakakaengganyong team ay may napakagandang epekto sa pagsulong ng karera ko. Isa itong lugar na nakaka-excite at masayang pagtrabahuhan. Mula sa lingguhang Nerf war hanggang sa mga pang-agahang miting at mga araw na lumalabas nang magkakasama ang team, kakaiba at mapanghamon ang bawat araw sa pinakamabuting paraan!
London (UK)

Ang pagkakataong magtrabaho nang araw-araw kasama ng iba-iba at nakakaengganyong team ay may napakagandang epekto sa pagsulong ng karera ko. Isa itong lugar na nakaka-excite at masayang pagtrabahuhan. Mula sa lingguhang Nerf war hanggang sa mga pang-agahang miting at mga araw na lumalabas nang magkakasama ang team, kakaiba at mapanghamon ang bawat araw sa pinakamabuting paraan!

Christina Bari, Senior Copywriter
Marketing

 Tomáš Tunkl, Lead Software Engineer
Prague (CZ)

Sa Avast, kami-mismo-ang-gagawa ang paraan namin, na binubuo ang aming kailangan gamit ang mga ekspertong mayroon kami. Ngayon, ako ang responsable para sa teknikal na arkitektura ng aming VPN na mga kliyente at backend. Sa aking anim na taon sa Avast, nakapagtrabaho ako sa dose-dosenang nakakainteres na mga proyekto, at hindi kailanman nakakabagot ang trabaho!

Tomáš Tunkl, Lead Software Engineer
VPN Engineering

Wendy Cook, Program Managerc
Ottawa (CA)

May boses ang lahat ng nasa team at may iniaambag sa pinal na produkto. Nagtutulungan ang bawat departamento para maabot ang iisang layunin: ang paggawa ng pinakamahusay na software na panseguridad sa mundo. Gusto ko rin ang flexible na mga oras ng trabaho, na nagbibigay-daan sa aking magtamasa ng tunay na balanse ng trabaho at buhay. Gustung-gusto ko ang trabaho ko!

Wendy Cook, Program Manager
Avast Business

 Justin Safdie, VP of Engineering
Emeryville (USA)

Nakabuo kami ng napakaespesyal na bagay: isang kulturang batay sa mga tao, kabutihang-loob, pagtatagumpay nang magkakasama, at ang pagiging handang mabigo at matuto – na mahalaga sa mundo ng engineering. Nasasabik akong pumunta sa trabaho araw-araw dahil sa lubos na matatalinong tao nakakasama ko sa trabaho at ang patuloy na pagnanais naming mahanap ang susunod na malaking bagay.

Justin Safdie, VP of Engineering
Avast Mobile

Hana Farkaš, Scrum Master
Brno (CZ)

Nagtatrabaho ako bilang Scrum Master ng Web team, bumubuo ng kapaligiran kung saan makakapagtuon ng pansin ang aming mga developer, mapapahusay ang kanilang flow, matututo sa isa't isa, at makakabuo ng lakas ng loob bilang team. Lubos akong nasisiyahang makipagtulungan sa mga tao at panatilihin silang inspirado, masaya, at naghahatid ng mga matataas na resulta sa performance.

Hana Farkaš, Scrum Master
Information Technology

/tl-ph
Logo ng Chrome browser

Inirerekomenda ng Avast ang paggamit
ng LIBRENG internet browser ng Google Chrome™.