We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Mga Karera sa Avast

Komunidad

Pagbubuo ng isang inklusibong kultura

Sa Avast, bukas kami sa pagkakaiba-iba ng mga pananaw, pinagmulan, at perspektibo para mapalabas ang mga mapangahas na ideya at makatulong sa ating lumago nang magkakasama.

Ang lahat ay may ginagampanang bahagi sa paglika ng mapagkalingang kapaligiran kung saan nararamdaman ng mga tao na sila ay ginagalang, malaya, at kayang tanggapin ang kanilang mga pagkakaiba-iba para makalikha ng lugar sa pagtatrabaho na kasing kulay ng mundong aming pinoprotektahan.

Pagiging bahagi ng isang mas malaking bagay

Kami ay araw-araw na nagtatrabaho para gawing mas maganda, mas ligtas, at mas konektado ang mundo. Ipinagmamalaki namin ang aming mga sarili sa pagsusulong ng mga kabutihan at mga komunidad na pinahahalagahan namin.

Pagbolunteer – hinihikayat. Mga event para sa charity – sinusuportahan. Outreach sa komunidad – siyang tunay. Alam natin na kapag tayo ay magkakasama, makatutulong tayong mas mapalakas at mas mapasaya ang lahat ng ating komunidad.