Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Demo ng Managed Workplace RMM

Samahan ang aming mga eksperto para sa komprehensibong live na demo na ito at alamin kung mas gusto ng MSPs ang Avast Business Managed Workplace Remote Monitoring and Management.

Ang Managed Workplace RMM ay ang tamang pagpipilian para sa mga MSP na gustong magkaloob ng mga serbisyo ng seguridad, paghahatid ng serbisyo na inalinsunod sa pamantayan, at palakihin nang labis ang kita.

I-schedule ang iyong live na demo para matutunan ang tungkol sa:

  • Arkitektura at pagde-deploy

  • Mga dashboard pangserbisyo

  • Mga plano ng serbisyo

  • Pangangasiwa ng ari-arian

  • Malayuang pagkontrol at malayuang mga kasangkapan

  • Pagsusubaybay at pag-alerto

  • Pag-aawtomatiko ng gawain

  • Pangangasiwa ng patch

  • Pag-uulat

  • Pinagsamang backup

Magparehistro para sa iyong Demo