Demo ng Managed Workplace RMM On-Demand

Sumali sa aming mg ekspero para sa komprehensibong demo na ito alamin kung bakit mas gusto ng mga MSP ang aming solusyon ng malayuang pagsusubaybay at pangangasiwa.

Ang Managed Workplace RMM ay ang tamang pagpipilian para sa mga MSP na gustong magkaloob ng mga serbisyo ng seguridad, paghahatid ng serbisyo na inalinsunod sa pamantayan, at palakihin nang labis ang kita.

Sa panahon ng demo, malalaman mo ang tungkol sa:

  • Arkitektura at pagde-deploy

  • Mga dashboard ng Sentro ng Serbisyo

  • Pangangasiwa ng ari-arian

  • Mga pagtatasa ng network

  • Mga plano at module ng serbisyo

  • Premium remote control

  • Pagsusubaybay at pag-alerto

  • Pag-aawtomatiko ng gawain

  • Pangangasiwa ng patch

  • Pag-uulat

Panoorin ang Demo