We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Sa Avast, araw-araw kaming gumagawa para panatilihing ligtas ang mundo sa online

Sinusuportahan namin ang aming misyon sa pamamagitan ng paggawa para linangin ang susunod na henerasyon ng mga eksperto ng cybersecurity at para turuan ang mga tao na manatiling ligtas sa online

Pagbuo
ng mga eksperto sa cybersecurity

Mahalagang sumusulong ang cybersecurity, ngunit ang sektor ay nahaharap sa isang kritikal na kakulangan ng mga kasanayan. Nakikipagsosyo kami sa mga unibersidad para himukin ang pinakamagaling at pinakamatatalinong kalalakihan at kababaihan sa buong mundo na pumili ng karera sa cybersecurity - at simulang lutasin ngayon ang mga problema sa seguridad sa hinaharap na panahon.

Binibigyang kapangyarihan
ang mga indibidwal

Ang internet ay bahagi ng lahat ng bagay na ginagawa natin - at mas alam mo ang tungkol sa kung paanong ginagamit ang iyong data, kung anong nilalaman ang maaaring gamitin ng iyong mga anak, at kung paanong maunawaan ang mga potensyal na banta, ay mas mabuti. Ginagamit namin ang aming espesyalidad para magturo at bigyang kapangyarihan ang mga tao para panatilihing ligtas ang kanilang mga sarili at pamilya sa online.

Tinuturuan ang mga bata na
“Maging Ligtas sa Online”

Kami’ nakipagkoponan sa tanyag na tao sa YouTube na si Jirka Kral, na bumibisita sa mga paaralan sa buong Czech Republic para turuan ang mga bata, guro, at mga magulang tungkol sa kung paanong maging litas sa online sa mundo ng digital. Ang lahat ay masaya habang natututo nang marami tungkol sa kung paanong manatiling ligtas sa social media at habang naglalaro ng mga online na laro, at kung paanong protektahan ang kanilang pagkapribado. Bibisita kami sa isang paaralan sa bawat rehiyon sa buong bansa sa panahon nang 2018.

Pakikipagsosyo sa UC Irvine Cybersecurity Policy & Research Institute

Nakikipagtulungan kami sa mga unibersidad tulad ng UCI para tulungang lininangin ang mga talentadong tao at dahil sila sa industriya ng seguridad. Isa kaming nagmamalaking isponsor at tagapayo para sa paaralan. Kamakailan lamang ay inisponsoran namin ang University of California, Irvine, high-school cybersecurity curriculum program na puntiryang turuan ang ating mga ekspeto sa cybersecurity ng hinaharap.

Simulain

Tunay na mundong karanasan sa
Cambridge Hackathon Ipinadadala namin ang aming mga ekspertong cybersecurity sa maramihang hackathon sa buong taon, na nagkakaloob ng hands on na karanasan para bumuo ng bagong henerasyon ng mga eksperto ng cybersecurity. Sa taong ito, nakaakit ang Cambridge Hackathon nang daan-daan ng naturang mga estudyante, na natutuwa tungkol sa cybersecurity. Hinamon namin sila na lutasin ang aming Hack Challenge at nagkaroon ng sobrang masisigasig na kalahok!