Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Khả năng bảo vệ kỹ thuật dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người

Ai cũng có quyền được bảo vệ trên mạng. Tại Avast, chúng tôi đảm bảo rằng các dịch vụ và công nghệ của mình vừa hiệu quả vừa dễ dàng tiếp cận.

Câu chuyện về hỗ trợ tiếp cận

Cộng tác với khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng trò chuyện với khách hàng trên khắp thế giới về cách cải thiện thiết kế của sản phẩm. Chúng tôi rất muốn bạn liên hệ với chúng tôi hoặc đăng ký tham gia vào các nghiên cứu về hỗ trợ tiếp cận sau này. Giúp đỡ chúng tôi cũng là giúp đỡ mọi người.

Một thế giới số cho mọi người, do mọi người xây dựng

Tại Avast, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đấu tranh cho một thế giới số mở, an toàn và bình đẳng cho tất cả mọi người là phản ánh những gì đang xảy ra quanh ta. Một đội ngũ đa dạng và hòa nhập là điều thiết yếu để xây dựng và theo đuổi tầm nhìn về một cuộc sống kết nối hơn cho tất cả mọi người trong chúng ta.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi: accessibility@avast.com

Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống bên dưới và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast