Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Bối cảnh mối đe dọa đang không ngừng phát triển với ngày càng nhiều cuộc tấn công nhắm vào SMB. Avast Business khám phá bối cảnh thay đổi nhanh chóng bằng cách xem xét kỹ lưỡng phần mềm tống tiền, các kỹ thuật lừa đảo mới, từ chối cuộc tấn công dịch vụ và nhiều mối đe dọa khác. Tìm hiểu phương pháp tiếp cận có thể giúp bạn bảo vệ doanh nghiệp của khách hàng trước những mối đe dọa mới nhất này.

Xem hội thảo trên web theo yêu cầu này và tìm hiểu cách:

  • Xác định các mối đe dọa mới nhắm tới SMB
  • Tạo dịch vụ bảo vệ dữ liệu cho khách hàng
  • Biến mối đe dọa thành các cơ hội bán hàng
  • Xây dựng tình huống kinh doanh để giảm thiểu mối đe dọa bảo mật