Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Hợp đồng không phải chủ đề thú vị nhất nhưng việc có hợp đồng sẽ giúp MSP tiết kiệm nhiều tâm sức và tiền bạc. Hội thảo trên web theo yêu cầu này đề cập đến cách phát triển hợp đồng, thỏa thuận mức độ dịch vụ và giá cả để giúp bạn nhanh chóng giành được hoạt động buôn bán. Tìm hiểu về các thành phần cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp của bạn và mang đến cho khách hàng sự tin tưởng cần thiết để chọn bạn thay vì các đối thủ cạnh tranh.

Xem hội thảo trên web theo yêu cầu này và tìm hiểu cách:

  • Tạo hợp đồng có chữ ký
  • Tận dụng các SLA và chiến lược giá
  • Phát triển lợi thế cạnh tranh
  • Thực hiện các giải pháp bán hàng linh hoạt