Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Với nhiều chuyên gia về dịch vụ CNTT, việc tăng doanh thu và chốt được nhiều đơn hàng hơn thường được xem là có chút liên quan đến nghệ thuật bóng tối. Với chúng tôi, điều này giống một môn khoa học hơn. Xem hội thảo trên web theo yêu cầu này khi chúng tôi khám phá các mẹo và thủ thuật bán hàng từ các MSP thành công và chia nhỏ quy trình bán hàng để giúp bạn giành được nhiều hoạt động buôn bán hơn, đồng thời tăng lợi nhuận sau thuế.

Trong hội thảo trên web này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Cải thiện tỷ lệ chốt đơn
  • Giành được nhiều khách hàng hơn
  • Tăng quy mô giao dịch bình quân
  • Tăng lợi nhuận sau thuế của bạn