Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Việc xác định xu hướng hiện tại trong thị trường dịch vụ CNTT nói thì dễ hơn làm. Chúng tôi đã rất nỗ lực trợ giúp bạn bằng cách kết hợp nghiên cứu các dịch vụ CNTT được quản lý mới nhất từ CompTIA. Trong hội thảo trên web này, chúng tôi trình bày các kết quả, đưa ra thông tin chi tiết về thị trường đám mây và xem xét các chiến dịch đã được chứng minh là thành công cho các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý.

Truy cập hội thảo trên web theo yêu cầu này để tìm hiểu:

  • Các tác nhân chính của dịch vụ được quản lý
  • Cách thức phát triển các gói và dịch vụ nhằm tăng ROI
  • Mối quan hệ giữa các dịch vụ được quản lý, hoạt động nội bộ và việc lập kế hoạch chiến lược
  • Cách thức đặt ưu tiên dịch vụ dựa trên khu vực tăng trưởng