Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Việc làm tại Avast

Cộng đồng

Xây dựng nền văn hóa hòa nhập

Tại Avast, chúng tôi hoan nghênh sự đa dạng về tư tưởng, nền tảng xã hội và quan điểm sống để khơi dậy những ý tưởng táo bạo cũng như cùng góp phần phát triển công ty.

Mỗi nhân viên đều đóng vai trò trong việc tạo ra một môi trường mang tính xây dựng. Đó là nơi mọi người cảm thấy được tôn trọng, tự do và có thể chấp nhận sự khác biệt để tạo ra một nơi làm việc thể hiện được tính đa dạng như chính thế giới mà chúng tôi đang bảo vệ.

Chung tay đóng góp cho mục tiêu lớn lao hơn

Chúng tôi làm việc mỗi ngày để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, an toàn hơn và kết nối hơn. Chúng tôi tự hào ủng hộ các mục đích xã hội và cộng đồng mà nhân viên của chúng tôi quan tâm.

Chúng tôi khuyến khích hoạt động tình nguyện, hỗ trợ các sự kiện từ thiện và chương trình tiếp cận cộng đồng. Cùng nhau, chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể giúp tất cả cộng đồng của mình trở nên lớn mạnh và hạnh phúc hơn.

Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống bên dưới và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast