We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Sắp xong rồi!

Làm theo 3 bước đơn giản sau để hoàn tất cài đặtAvast.

Chú ý: Nếu máy không tự động tải về, vui lòng nhấp vào đây.

  1. Tải và lưu tập tin cài đặt.
  2. Sau khi tải về thành công, nhấp vào tập tin đã tải về để mở tập tin.
  3. Làm theo hướng dẫn cài đặt.
Logo trình duyệt Chrome

Avast khuyến nghị sử dụng
trình duyệt internet Chrome™ MIỄN PHÍ