Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Nhiều lớp bảo vệ hơn, bảo mật an toàn hơn

Trong trường hợp hy hữu, một mối đe dọa lọt qua được một lớp bảo mật, thì các lớp bảo mật khác sẽ chờ để tóm gọn mối đe dọa đó. Và trí tuệ nhân tạo dựa trên đám mây liên tục cập nhật để đối phó tất cả mối đe dọa mới xuất hiện. Hãy nhấp vào bên dưới để xem cách giải pháp này tăng cường khả năng bảo vệ tối ưu cho bạn và máy tính của bạn.

Và đó là cách hoạt động của giải pháp bảo mật Avast.
Bạn đã sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi chưa?

Bạn cần thêm lý do?
Số liệu của chúng tôi không nói dối

Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống bên dưới và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast