Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Bản Demo Managed Workplace RMM

Tham gia cùng các chuyên gia của chúng tôi để xem bản demo trực tiếp toàn diện này và tìm hiểu lý do tại sao các MSP thích sử dụng Quản lý và Giám sát từ xa của Avast Business Managed Workplace.

Managed Workplace RMM là sự lựa chọn đúng đắn cho MSP, những người muốn cung cấp dịch vụ bảo mật, tiêu chuẩn hóa phân phối dịch vụ và tối ưu hóa lợi nhuận

Lên lịch bản demo trực tiếp của bạn để tìm hiểu về:

  • Kiến trúc và triển khai

  • Bảng điều khiển dịch vụ

  • Các gói dịch vụ

  • Quản lý cơ sở

  • Điều khiển từ xa và công cụ từ xa

  • Theo dõi và cảnh báo

  • Tự động hóa tác vụ

  • Patch Management

  • Báo cáo

  • Sao lưu tích hợp

Đăng ký bản Demo của bạn