Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Bắt đầu Bản dùng thử Miễn phí Managed Workplace RMM của Bạn

Xem mức độ dễ dàng của phần mềm này khi cung cấp các dịch vụ bảo mật và quản lý mạng hoàn chỉnh với giải pháp quản lý và giám sát từ xa đầu ngành.

Dùng thử Managed Workplace và xem mứ độ dễ dàng của phần mềm này khi thực hiện đánh giá bảo mật trong thời gian thực, hợp nhất dữ liệu vào các báo cáo dễ đọc và "thực hiện các bước có thể thực hiện để bảo mật mạng lưới khách hàng của bạn.

Vì sao nên sử dụng Managed Workplace làm RMM?

  • Báo cáo Chuyên sâu - Dễ dàng chốt doanh thu mới, chỉ định công việc mới và chứng minh giá trị của bạn.

  • Quản lý Bản vá Tự động - Xem xét, phê duyệt và tự động hóa việc triển khai các bản vá bảo mật.

  • Kiểm soát Từ xa Cấp cao - Nhanh chóng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề mà không cần rời bàn làm việc.

  • Đánh giá Bảo mật - Nhanh chóng đưa ra giải pháp, khắc phục vấn đề và giải thích cách bạn bảo vệ doanh nghiệp của khách hàng.

  • Bảng điều khiển Dịch vụ - Dễ dàng truy cập vào tất cả thông tin bạn cần để đưa ra những quyết định sáng suốt và hành động nhanh.

  • Tích hợp Bảo mật Dựng sẵn - Lá chắn virus, sao lưu và khôi phục sau thảm họa, đăng nhập một lần, Trung tâm Điều hành Mạng & bộ phận trợ giúp

Bắt đầu Bản dùng thử của Bạn