Demo Managed Workplace RMM Theo yêu cầu

Tham gia cùng chuyên gia của chúng tôi để demo toàn diện và khám phá tại sao MSP thích giải pháp quản lý và theo dõi từ xa của chúng tôi.

Managed Workplace RMM là sự lựa chọn đúng đắn cho MSP, những người muốn cung cấp dịch vụ bảo mật, tiêu chuẩn hóa phân phối dịch vụ và tối ưu hóa lợi nhuận.

Khi demo, bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Kiến trúc và triển khai

  • Bảng điều khiển trung tâm dịch vụ

  • Quản lý cơ sở

  • Đánh giá mạng lưới

  • Các gói và mô-đun dịch vụ

  • Kiểm soát từ xa cấp cao

  • Theo dõi và cảnh báo

  • Tự động hóa tác vụ

  • Quản lý bản vá

  • Báo cáo

Xem Demo