Làm theo tất cả 4 bước bên dưới

 • Chạm vào biểu tượng Chia sẻ

  hình ảnh
 • Vuốt sang phải trên menu chia sẻ
  ở bên dưới và chạm vào Khác

  hình ảnh
 • Công tắc Bật Avast Mật khẩu

  hình ảnh
 • Kéo hình ảnh lên đầu danh sách

  hình ảnh
 • Bạn đã xong!

Bạn đã sẵn sàng dùng thử?
Tìm hiểu cách hoạt động

Cách sử dụng điền tự động

Đã hoạt động!

Mở một trang với biểu mẫu đăng nhập như
trang bên dưới. Chạm vào biểu tượng Chia sẻ,
rồi chạm vào Avast Mật khẩu.

Bạn thấy chưa? Phần mở rộng đã
hoạt động rất tốt.
Lúc này, bạn
có thể quay lại ứng dụng.

Bắt đầu bằng cách chạm vào đây