avast! Free Mobile Security

avast! Free Mobile Security

Beskytter deg mot ondsinnede angrep, og hjelper deg å finne ut hvor din tapte eller stjålne mobilenhet befinner seg.

Anbefalt på Google Play Butikk med 4,5 av 5 stjerner!

avast! Free Mobile Security gir deg mobil antivirusbeskyttelse og sporing av mobilen mens det holdes skjult fra mislykkede tyver.

Antivirusbeskyttelse for din Android

avast! Mobile Security holder deg trygg fra uønskede og ondsinnede apper.

Filtrer innkommende samtaler og SMS-meldinger

Blokker bestemte numre fra å kunne ringe eller sende SMS-meldinger til deg.

Spor din tapte eller stjålne mobilenhet.

Vår tyverisikringskomponent gir deg fjernstyringmuligheter for å lokalisere og få tilbake telefonen din.

Overvåk din sikkerhetsstatus

Kontrollprogrammet (widgeten) på startskjermbildet gir deg enkel tilgang og direkte beskyttelsesstatus.

Advarer deg mot infiserte nettsteder

Webskjoldet advarer deg hvis din nettleser prøver å laste inn nettsteder som er infisert av skadelig programvare.

Legg til en brannmur for å blokkere hackere

Hvis telefonen har rottilgang kan du legge til en brannmur for å sikre at hackere holdes ute.

Spor nettverksdata og Wi-Fi-bruk

Databruken registreres så du lettere holder deg nærmere dine månedlige grenser.

Autokorrigering av feilstavede nettadresser

SiteCorrect forhindrer – når aktivert – problemene ved å skrive feil nettadresser.

avast! Mobile Security

Forbedret avast! Widget

Viser en statuslinje på telefonens skrivebord som gir direkte og enkel tilgang til antivirusappen på din Android.

ForbedretWeb-basert styring

Styr telefonens tyverisikringsalternativer direkte fra din avast! Account web-portal.

ForbedretSiteCorrect

Aktiver autokorrigering av feilstavede nettadresser, med mulighet for å velge "automatisk omadressering" eller "be om bekreftelse".

ForbedretNettverksmåler

Vit hvor mye data som overføres inn til og ut fra telefonen via 3G og/eller Wi-Fi-tilkobling. Se statistikk for dag, måned eller år, med direkte tilgang til App Manager i tilfelle du vil gjøre endringer.

ForbedretBrukergrensesnitt

Bruk avast! Mobile Security også på nettbrett med Android. Brukergrensesnittet har nå blitt optimalisert for dette.

avast! Mobile Security

Antivirus

Utfører behovsskanninger (startes manuelt) av alle installerte apper og alt innhold på minnekortet, samt tilgangsskanninger (sanntidsovervåking) av apper ved første kjøring. Funksjonsvalg for å planlegge skanninger, oppdatere virusdefinisjoner, avinstallere apper, slette filer eller rapportere noe som falskt positiv til viruslabben vår.

Personvernrapport

Skanner og viser tilgangsrettigheter og hensikter (som rutenett) for installerte apper, og identifiserer potensiell personvernrisiko så du vet hvor mye info du faktisk forsyner hver app med.

SMS-/samtalefiltrering

Filtrerer samtaler og/eller meldinger fra kontaktlisten ved å bruke de valgte parametrene basert på dag(er) i uken, starttidspunkt og sluttidspunkt. Blokkerte samtaler viderekobles til telefonsvarer, mens blokkerte meldinger lagres via en filterlogg. Det er også mulig å blokkere utgående samtaler.

App Manager

Viser en liste over apper som kjører og – liknende Windows Oppgavebehandling – deres størrelse (MB), CPU-belastning, brukt minne og antall tråder og tjenester, med mulighet for å stoppe eller avinstallere appene.

Webskjold

avast! Web Shield for Android – en del av avast! WebRep-skyen – skanner hver nettadresse som lastes, og advarer deg dersom nettleseren laster inn en nettside infisert med skadelig programvare.

Brannmur

Legg til en brannmur for å stoppe hackere Deaktiver Internett-tilgangen for en app når du er på Wi-Fi, 3G og roaming-nettverk. (Fungerer bare på telefoner med rot-tilgang.)

avast! Tyverisikring

Forkledd app

Etter at avast! Tyverisikring er nedlastet kan brukeren velge et egendefinert navn som forkler appen (f.eks. kaller det "Pinocchio game") slik at det er enda vanskeligere for tyver å finne og fjerne.

Usynlighetsmodus

Når tyverisikring er aktivert, blir app-ikonet skjult fra listen over alle installerte apper, og med verken lyd eller andre spor lagt igjen på den aktuelle telefonen blir appen "usynlig" – og dermed vanskelig for tyver å oppdage eller fjerne.

Liste over klarerte SIM-kort

Opprett en liste ("white list") over godkjente SIM-kort som kan brukes i telefonen uten å utløse en tyverialarm. Du kan også enkelt tømme listen over klarerte SIM-kort og la det kortet som står i telefonen være det eneste som forblir klarert.

Batteriet spares

Tyverisikring starter seg selv opp og kjører bare når det er behov for å utføre oppgaver. Dette bevarer batteriet og gjør appen veldig vanskelig for tyver å slå av.

Varsling ved bytting av SIM-kort

Hvis telefonen er stjålet og et annet (uautorisert) SIM-kort blir satt inn, kan telefonen låse seg, aktivere sirene og sende deg en varsling (til ekstern enhet) med telefonens nye nummer og geolokasjon.

Selvbeskyttelse

avast! Tyverisikring beskytter seg selv mot avinstallasjon ved å forkle sine komponenter med en rekke ulike selvoppholdelsesteknikker. Dette gjør det ekstremt vanskelig for tyver å fjerne – spesielt på telefoner med rottilgang, hvor tyverisikringskomponentene er i stand til å overleve harde tilbakestillinger og kan til og med deaktivere telefonens USB-port.

Ekstern endring av innstillinger

En installasjonsveiviser leder brukeren gjennom installasjonsprosessen på telefoner med rottilgang ved enten å skrive direkte eller ved å generere en oppdateringsfil. Det er ikke nødvendig å kunne skrive en eneste kommandolinje for å installere Tyverisikring med rottilgang. Støtter også oppgradering av appen.

Funksjoner for ekstern tilgang

Fjernaktivert sirene

Funksjonsvalg for å skru på en høy sirene som alltid returnerer til maksimum volum hvis tyver prøver å dempe det. Denne sirenelyden kan tilpasses (f.eks. spille inn egen sirenelyd eller velge sirenelyd fra fil).

Fjernlås

For å beskytte data kan telefonen låses eksternt, og da kan den ikke brukes igjen uten å skrive inn passordet angitt av brukeren.

Lås tilgang til telefoninnstillinger

Aktiverer ekstern låsing av telefonens App Manager og/eller telefoninnstillinger.

Ekstern visning

Send en passende melding som vises på låst eller ikke-låst mobilskjerm (f.eks. med lovnad om finnerlønn/belønning).

Ekstern lokalisering

Finn telefonen via GPS, Wi-Fi eller mobilnettverk – for maksimal presisjon. Lokaliseringen kan gjøres enten en gang eller kontinuerlig (GPS kan aktiveres automatisk på alle telefoner – med eller uten rottilgang – fra Android 1.6 til 2.2).

Tømming av minne eksternt

Utløs en fullstendig og permanent ekstern tømming av all telefondata (f.eks. kontakter, samtalelogg, SMS-er/MMS-er, nettleserhistorikk, apper og e-postkontoer) – inkludert pålitelig fysisk tømming av alle minnekort på Android 2.2 og nyere (begrenset funksjonalitet på eldre versjoner ).

Ekstern oppringning

Få ekstern tilgang til telefonen og få den til å ringe deg et annet sted med mørk skjerm, slik at tyvene ikke kan se det. På denne måten kan du lytte til telefonens omgivelser.

Ekstern tilgang til viderekobling

Fjernaktiver/-deaktiver valg om å viderekoble eller kopiere samtaledata og/eller SMS-meldinger til en annen enhet. Samtaledata går til den eksterne enheten, men ikke selve samtalen. SMS-meldinger blir imidlertid videresendt i sin helhet, med kopier til den opprinnelige enheten.

Ekstern "Tap av telefon"-melding

Send kommandoen for tapsmelding for å utløse de samme prosessene som startes når SIM-kort byttes (f.eks. telefonlås, sirene eller USB-lås). "Funnet"-kommandoen deaktiverer kommandoen for tapsmelding.

Ekstern historikk

Få tilsendt samtaleloggen, kontaktlisten og SMS-meldingene eksternt (blir videresendt som 3 separate SMS-meldinger, men kan filtreres).

Ekstern sending av SMS

Få telefonen til å sende en SMS til en annen telefon. På den måten kan du likevel svare på innkommende samtaler og SMS-meldinger hvis du glemmer telefonen et sted.

Ekstern omstart

Start telefonen på nytt med SMS-kommando, og telefonen blir dermed låst ved at den ber om SIM-kortets PIN-kode. (Fungerer bare på telefoner med rot-tilgang.)

Melding om svakt batteri

Telefonen kan sende melding om svakt batteri til en annen enhet.

Ekstern endring av innstillinger

Alle tyverisikringsinnstillingene kan endres eksternt.

avast! Free Mobile Security lar deg fjernstyre din tapte eller stjålne telefon via Internett eller SMS. På hvilken måte vil du fjernstyre din telefon?

Struktur for SMS-kommando

Alle SMS-kommandoer må begynne med ditt avast!-passord. For eksempel, hvis ditt avast!-passord er satt til 2222, skal en låsekommando se slik ut:
2222 LOCK

LOST

Eksempel: 2222 LOST Merker telefonen som tapt. Denne kommandoen initierer det samme som ved bytting av SIM-kort, og avhenger av beskyttelsesinnstillingene.

FOUND

Eksempel: 2222 FOUND Merker telefonen som funnet. Denne kommandoen deaktiverer telefonlåsen og sirenealarmen.

LOCK

Eksempel: 2222 LOCK Låser mobiltelefonen

UNLOCK

Eksempel: 2222 UNLOCK Låser opp mobiltelefonen

MESSAGE <meldingstekst>

Eksempel: 2222 MESSAGE Gi tilbake telefonen min! Vil vise en melding på telefonen. Kan bli avvist. Bruk LOCK og SET LOCKTEXT for å vise en permanent melding

SIREN ON

Eksempel: 2222 SIREN ON Slå på sirene

SIREN OFF

Eksempel: 2222 SIREN OFF Slå av sirene

LOCATE

Eksempel: 2222 LOCATE Lokaliser enheten

LOCATE <intervallengde i minutter>

Eksempel: 2222 LOCATE 5 Spor enheten kontinuerlig

LOCATE STOP

Eksempel: 2222 LOCATE STOP Stopp kontinuerlig sporing

CALL [telefonnummer]

Eksempel: 2222 CALL Eksempel: 2222 CALL +43660333555 Hvis du ikke skriver telefonnummer vil denne kommandoen få telefonen til å ringe deg tilbake. Hvis du skriver et telefonnummer vil telefonen ringe det nummeret

FORWARD SMS [telefonnummer]

Eksempel: 2222 FORWARD SMS Eksempel: 2222 FORWARD SMS +43660333555 Hvis du ikke skriver telefonnummer vil innkommende SMS-er ubemerket sendes videre til telefonen som sendte kommandoen. Hvis du skriver et telefonnummer blir innkommende SMS-er videresendt dit. Denne kommandoen overstyrer alle tidligere kommandoer for videresending av SMS-er.

Videresendingen kan avbrytes med kommandoen FORWARD SMS STOP eller ved å starte avast! Tyverisikring.

CC SMS [telefonnummer]

Eksempel: 2222 CC SMS Eksempel: 2222 CC SMS +43660333555 Samme som FORWARD SMS, men SMS-ene blir ikke slettet når de videresendes – noe som betyr at de videresendte SMS-ene også mottas som normalt på den aktuelle telefonen (CC betyr carbon copy – karbonkopi). Denne kommandoen overstyrer alle tidligere kommandoer for videresending av SMS-er.

Videresendingen kan avbrytes med kommandoen CC SMS STOP eller ved å starte avast! Tyverisikring.

CC CALLS [telefonnummer]

Eksempel: 2222 CC CALLS Eksempel: 2222 CC CALLS +43660222333 Denne kommandoen gjør at du får SMS-varsler om innkommende samtaler. Hvis du ikke skriver telefonnummer vil varslene sendes til den telefonen som kommandoen ble sendt fra. Denne kommandoen overstyrer alle tidligere kommandoer for videresending av samtaledata.

Vi har ikke implementert direkte viderekobling av samtaler, da dette ikke fungerer på samme måte i alle nettverk. Det er heller ikke mulig – på en pålitelig måte – å skjule innstillingene for slik viderekobling for tyver.

Videresendingen kan avbrytes med kommandoen CC CALLS STOP eller ved å starte avast! Tyverisikring.

CC ALL [telefonnummer]

Eksempel: 2222 CC ALL Eksempel: 2222 CC ALL +43660222333 Kombinerer kommandoene CC SMS og CC CALLS. Denne kommandoen overstyrer alle tidligere kommandoer for videresending SMS-er og tidligere kommandoer for videresending av samtaledata.

Videresendingen kan avbrytes med kommandoen CC ALL STOP eller ved å starte avast! Tyverisikring.

WIPE

Eksempel: 2222 WIPE Tømmer telefonen (sletter all data)

GET <maksimumsgrense> SMS

Eksempel: 2222 GET 10 SMS Henter SMS-meldinger

GET <maksimumsgrense> INBOX SMS

Eksempel: 2222 GET 10 INBOX SMS Henter mottatte SMS-meldinger

GET <maksimumsgrense> SENT SMS

Eksempel: 2222 GET 10 SENT SMS Henter sendte SMS-meldinger

GET <se ovenfor> SMS FOR <telefonnummer>

Eksempel: 2222 GET 10 SMS FOR +43660333555 Henter SMS-meldinger som er sendt til/fra telefonnummeret som skrives

GET CONTACTS

Eksempel: 2222 GET CONTACTS Henter kontaktene fra adresseboken

GET LOG <maksimumsgrense>

Eksempel: 2222 GET LOG 10 Henter samtalelogg og SMS-meldinger

LAUNCH

Eksempel: 2222 LAUNCH Starter avast! Tyverisikring sitt brukergrensesnitt

CLOSE

Eksempel: 2222 CLOSE Lukker avast! Tyverisikring sitt brukergrensesnitt

REBOOT

(bare for enheter med rottilgang) Eksempel: 2222 REBOOT Starter enheten på nytt

SET OWNER <eierens navn>

Eksempel: 2222 SET OWNER Charles Chaplin Endrer enhetens eiernavn

SET PASSWORD <tilgangskode>

Eksempel: 2222 SET PASSWORD 3333 Endrer avast!-passordet. Du må angi et passord som består av 4–6 sifre

SET FRIEND 1 <telefonnummer>

Eksempel: 2222 SET FRIEND 1 +43660122220192 Endrer telefonnummeret til den første vennen. Angi et gyldig mobiltelefonnummer

SET FRIEND 2 <telefonnummer>

Eksempel: 2222 SET FRIEND 2 +43660122220192 Endrer telefonnummeret til den andre vennen. Angi et gyldig mobiltelefonnummer

SET ONLYFRIENDS <vennemodus>

Eksempel: 2222 SET ONLYFRIENDS 1 Endrer tilgangsmodus for SMS-kommandoer (0 = godkjenn alle numre, 1 = godkjenn kun kommandoer fra venner)

SET LOCKMODE <låsemodus>

Eksempel: 2222 SET LOCKMODE 1 Endrer modusen til telefonlåsen (0 = ikke lås, 1 = automatisk lås)

SET SIRENMODE <sirenemodus>

Eksempel: 2222 SET SIRENMODE 1 Endrer modusen til sirenen (0 = ingen sirene ved lås, 1 = sirene ved lås)

SET APPLOCKMODE <modus for app-adgang>

Eksempel: 2222 SET APPLOCKMODE 1 Endrer adgang til applikasjonskontroll eller telefoninnstillinger (0 = ingen innstilling aktiv, 1 = nekte adgang til applikasjonskontroll, 2 = nekte adgang til telefoninnstillinger)

SET USBLOCKMODE <modus for USB-lås>

(bare for enheter med rottilgang) Eksempel: 2222 SET USBLOCKMODE 1 Endrer adgang til USB-feilsøking (0 = ikke lås adgang til USB-feilsøking, 1 = lås adgang til USB-feilsøking)

SET FORCEDATAMODE <modus for påtvunget datatilkobling>

(bare for enheter med rottilgang) Eksempel: 2222 SET FORCEDATAMODE 1 Endrer modus for påtvunget datatilkobling (0 = ikke påtving datatilkobling, 1 = påtving datatilkobling)

SET BATTERYSMSMODE <batterimodus>

Eksempel: 2222 SET BATTERYSMSMODE 1 Endrer modus for varsel om svakt batteri (0 = ikke varsle om svakt batteri, 1 = varsle om lavt batteri)

SET LOCKTEXT <låsemelding>

Eksempel: 2222 SET LOCKTEXT Vennligst ring meg på +4313283483 Endrer den egendefinerte låseteksten

SET AUTOGPS <GPS-modus>

Eksempel: 2222 SET AUTOGPS 1 Aktiverer eller deaktiverer automatisk aktivering av GPS (0 = slå av, 1 = slå på)

SET WIPEMODE <tømmemodus>

Eksempel: 2222 SET WIPEMODE 1 Aktiverer eller deaktiverer fullstendig tømming (0 = slå av, 1 = slå på)

SET PROTECTION <beskyttelsesmodus>

Eksempel: 2222 SET PROTECTION 1 Aktiverer eller deaktiverer tyverisikringsbeskyttelse (0 = slå av, 1 = slå på)
OBS! Ved å bruke denne kommandoen vil du deaktivere Avast! sitt tyverisikringssystem fullstendig, og dermed gjøre det ubrukelig.

Implementere egne kommandoer for fjernstyring

Avast! Tyverisikring er i stand til å starte ethvert program på telefonen, og overføre data til det.

SMS-kommando: <Fullstendig navn på aktivitet eller tjeneste> <argumenter>

Eksempler:

2222 at.domain.package.Activity Test vil starte aktiviteten ELLER tjenesten at.2222 at.domain.package.Activity og sende Test som en parameter til den.
2222 at.domain.package.Activity Dette er min kommandolinje vil starte aktiviteten ELLER tjenesten 2222 at.domain.package.Activity og sende Dette er min kommandolinje som en parameter til den.

Aktiviteten eller tjenesten må være plassert i roten av pakken (underpakker støttes IKKE).

Dataoverføring gjøres via Intent:

Intent i = new Intent();
i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
i.putExtra("number", origNumber);
i.putExtra("cmd", data);
i.setComponent(cName);

Dette gjør at du kan – i din tjeneste eller aktivitet – lese avsendernummeret i strengens extra "number" og kommandoen fra strengens extra cmd".

avast! Tyverisikring prøver alltid å starte en aktivitet først, og hvis ingen blir funnet prøver det å starte en tjeneste. Hvis dette mislykkes vil det svare med en feilmelding via SMS.

Nettleseren din er foreldet.

1. Microsoft avslutter støtten for nettleseren Internet Explorer på Windows XP den 8. april 2014. Det vil si at PC-en og dataene dine, slik som opplysninger om kredittkort og bankkontoer, vil være mer utsatt for angrep fra hackere og skadelig programvare.

2. Det finnes flere andre nettlesere, men AVAST bruker og anbefaler Chrome, som vi mener er det sikreste alternativet.