Avast 2014: Často kladené dotazy - Všeobecné

Avast 2014 - Často kladené dotazy - Všeobecné

Systémové požadavky

Stažení, instalace a upgrade

Licence a registrace

Funkce a nastavení

Ostatní dotazy

Jaké jsou podporované operační systémy pro Avast 2014 ?

Podporovanými operačními systémy pro Avast Premier 2014, Avast Internet Security 2014, Avast Pro Antivirus 2014 a Avast Free Antivirus 2014 jsou Microsoft Windows 8.1 (všechny edice kromě RT a Starter Edition, 32-bitové i 64-bitové), Microsoft Windows 8 (všechny edice kromě RT a Starter Edition, 32-bitové i 64-bitové), Microsoft Windows 7 Service Pack 1 nebo vyšší (všechny edice, 32-bitové i 64-bitové), Microsoft Windows Vista Service Pack 2 nebo vyšší (všechny edice kromě Starter Edition, 32-bitové i 64-bitové) nebo Microsoft Windows XP Service Pack 3 (všechny edice, 32-bitové i 64-bitové).

Poznámka:
Avast 2014 tedy nemá zajištěnu podporu (není kompatibilní, nebude jej možné nainstalovat ani spustit) pro DOS, Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows NT 3.x, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server (všechny serverové edice) a ostatní operační systémy, které nejsou uvedeny jako podporované.

Užívání operačních systémů Microsoft Windows bez posledních aktualizací Service Pack již nadále nemusí být podporováno. Bližší informace naleznete v dokumentaci na webu společnosti Microsoft:

Jak lze stáhnout Avast 2014 ?

Pro stažení poslední vícejazyčné verze Avast 2014 použijte tyto přímé odkazy:

Jak nainstalovat Avast 2014 ?

Podrobné instrukce k instalaci Avast 2014 naleznete v následujících dokumentech:

Jak provést upgrade z Avast 8.x na verzi 2014 ?

Podrobné instrukce k upgrade z Avast 8.x na verzi 2014 naleznete v následujících dokumentech:

Je zapotřebí odinstalovat předchozí verzi antiviru Avast před instalací antiviru Avast 2014 ?

Jestliže máte Avast 7.x nebo Avast 8.x, tak není zapotřebí provádět žádnou akci k odinstalaci vaší předchozí verze antiviru Avast, jelikož instalační program antiviru Avast 2014 je schopen rozpoznat stávající instalaci a automaticky přejít na novou verzi.

Pokud však stále máte Avast 6.x nebo starší verzi, bude nejprve nutné provést odinstalaci pomocí Odinstalační utility Avast, a až teprve poté bude možno nainstalovat Avast 2014 dle následujících pokynů:

Jak se vkládá licenční soubor u Avast Premier 2014, Avast Internet Security 2014 a Avast Pro Antivirus 2014 ?

Licence pro Avast Premier 2014, Avast Internet Security 2014 a Avast Pro Antivirus 2014 lze zakoupit prostřednictvím našeho webu, www.avast.com.

Po zakoupení licence obdržíte licenční soubor, který stačí dvojklikem otevřít , čímž dojde k automatickému vložení licence do programu.

Případně si na počítači licenční soubor uložte, otevřete uživatelské rozhraní Avast Premier 2014, Avast Internet Security 2014 popř. Avast Pro Antivirus 2014, v hlavní nabídce zvolte 'Nastavení', a poté v sekci 'Předplatné' klikněte na tlačítko 'Vložit licenční soubor'. Otevře se dialogové okno, kde lze procházením počítače zadat umístění, kde máte licenčního soubor uložen. Dvojklikem na licenční soubor pak dojde k automatickému vložení licence do programu.

Avast Premier 2014, Avast Internet Security 2014 popř. Avast Pro Antivirus 2014 bude tímto aktivován na období 12, 24 nebo 36 měsíců (v závislosti na pořízené licenci), po které budou zpřístupněny automatické aktualizace programu a virových databází. Po vypršení této lhůty bude třeba licenci znovu zakoupit a vložit nový licenční soubor do programu.

Podrobnější instrukce naleznete v následující dokumentaci:

Jak si zaregistrovat Avast Free Antivirus 2014 ?

Otevřete si uživatelské rozhraní Avast Free Antivirus 2014, v hlavní nabídce zvolte 'Nastavení', poté v sekci 'Registrace' klikněte na tlačítko 'Registrovat'. Otevře se okno s registračním formulářem, do kterého stačí zadat požadované údaje a poté kliknout na tlačítko 'Zaregistrovat se'.

Avast Free Antivirus 2014 bude tímto aktivován na období 12 měsíců, po které budou zpřístupněny automatické aktualizace programu a virových databází. Po vypršení této lhůty bude třeba provést znovu registraci k získání nové bezplatné licence.

Podrobnější instrukce naleznete v následujícím dokumentu:

Jak postupovat pokud Avast 2014 odmítá přijmout zakoupenou licenci s tím, že je neplatná?

Jestliže Avast 2014 odmítá přijmout zakoupenou licenci s tím, že je neplatná, postupujte prosím dle následujících kroků:

 1. Zadejte požadavek pro přeposlání licence na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při nákupu Avast 2014, a poté se pokuste tuto licenci vložit do programu.

 2. Jestliže vložení licence selže, odinstalujte Avast 2014 pomocí Odinstalačního nástroje pro Avast a restartujte svůj počítač.

 3. Stáhněte a odinstalujte Avast 2014 ve verzi odpovídající zakoupené licenci.

 4. Znovu zkuste vložit licenci do programu Avast 2014.


Po zakoupení Avast 2014 jsem neobrdžel licenci. Jak ji získám?

Pokud jste po zakoupení neobrdželi svou licenci, můžete ji získat přes formulář na našem webu pouhým zadáním e-mailové addresy, kterou jste uvedli při nákupu.


Mám 3 licence na Avast 2014. Mohu převést 1 licenci na jiný počítač, pokud se jednoho z původních počítačů zbavuji? Tzn. i když je to v pořadí již čtvrtý počítač?

Ano, licenci si v takovém případě převést můžete.


Mám do programu Avast 2014 vloženu platnou licenci, avšak Avast SecureLine hlásí, že licence vypršela. Co mám dělat?

Avast SecureLine je integrován v programu Avast 2014 jako extra služba navíc a vyžaduje tedy i vlastní licenci. Ověřte si prosím, že tedy máte zakoupenu i platnou licenci pro Avast SecureLine.


Co je Avast Software Updater?

Používání systémů pro správu aktualizací je ve velké škále rozšířeno ve středních a velkých podnikových prostředních, která jsou zpravidla řízena správci s odpovídajícími znalostmi. Avšak v prostředí domácností a malých kanceláří je správa aktualizací prakticky neznámý pojem. Většina domácností a malých kanceláří se aktualizacemi svých počítačů jednoduše nezabývá, jelikož si zde jen málokdo uvědomuje možná rizika. Jak dokládá např. Bezpečnostní analýza 1H201 společnosti Microsoft, valná většina malware (škodlivého software) se nešíří zneužíváním čerstvě odhalených bezpečnostních chyb v software v tzv. Den 0 (tj. v ten samý den), ale díky sociálnímu inženýrství přes bezpečnostní chyby, na které již opravná aktualizace existuje. Tito uživatelé by tedy neměli tento stav nadále podceňovat, svoji softwarovou základnu pravidelně aktualizovat, a zamezit tak většině malware (škodlivého software) v dalším šíření. Systém pro správu aktualizací je tedy zásadním přínosem i pro uživatele v domácnostech a malých kancelářích.

Avast Software Updater je zcela nová funkce v produktech Avast 2014, která sleduje programové verze běžících aplikací třetí strany a napomáhá je udržet aktualizované. Zatímco všechny ostatní produkty Avast 2014 jen oznamují, které konkrétní aplikace třetí strany nejsou aktuální, a každou aplikaci je pak potřeba aktualizovat ručně kliknutím na tlačítko 'Opravit', Avast Premier 2014 lze nastavit i tak, aby se tyto aktualizace pokoušel provádět automaticky.

Indikaci celkového stavu si Avast Software Updater vyhodnocuje dle úrovně rizika potenciální zneužitelnosti každé aplikace třetí strany v seznamu. Pro přehlednost se využívají následující stavy:

 • DOBRÝ(od 100% do 91%) - Váš počítač je plně chráněn, popř. je vystaven mírnému riziku proti zneužití bezpečnostních chyb v software. I tak si můžete projít seznam, a pokud zde ještě zbývají nějaké neaktuální aplikace, tak provést jejich aktualizaci.

 • ŠPATNÝ (od 90% do 51%) - Váš počítač není chráněn proti zneužití bezpečnostních chyb v software, protože se zde stále nachází neaktuální aplikace se zvýšenou rizikovostí. Je doporučeno projít seznam a aktualizovat zbývající aplikace, především jde o různé prohlížeče méně obvyklých typů souborů na internetu, editory fotografií, atd.

 • KRITICKÝ (od 50% do 0%) - Váš počítač je v ohrožení, protože se zde nachází neaktuální aplikace s kritickou rizikovostí. Je nutné okamžitě projít seznam a aktualizovat všechny aplikace přímo napojené na internetový obsah, především jde o Internetové prohlížeče, e-mailové klienty, čtečky novinek, atd.

 • NEKATIVNÍ - Avast Software Updater je vypnutý. Pro jeho zapnutí klikněte na tlačítko 'Spustit', a poté nechte 'Znovu otestovat' svoje aplikace pro ověření jejich stavu.

Poznámka:
Počet aplikací třetí strany, které Avast Software Updater podporuje, je omezený, a nemusí se vztahovat na všechny jazykové lokalizace. Avast Software Updater pokrývá pouze aplikace, které jsou stěžejní s ohledem na bezpečnost počítače, avšak to se může časem změnit.


K čemu slouží Avast Čištění prohlížečů?

V současnosti téměř každý bezplatný software pro Windows obsahuje více čí méně nevyžádané doplňky, které většinou zajišťují dodavateli nějaký profit. Ve většině případů se jedná o instalaci doplňku, zvaného také nástrojová lišta (neboli toolbar) do internetového prohlížeče. Některé z těchto nástrojových lišt se i nějakým způsobem proklamují jako přínosné, avšak v podstatě jsou určeny k analýze chování uživatele na internetu, a odesílání těchto dat tvůrcům, kde se zpracují k cílenému zobrazování reklamy na míru dotyčného uživatele. Značná část těchto lišt je však uživatelům přítěží, jelikož:

 • Sledovaná data se odesílají zprostředkovaně na pochybné severy.

 • Zobrazují protivné reklamy a manipulují výsledky hledání.

 • Mění domovskou stránku.

 • Kombinace více lišt není ničím neobvyklým, což způsobuje vytěžování internetového prohlížeče.

 • Uživatelé většinou netuší, jak se těchto lišt zbavit.

 • Některé z těchto lišt zamezují uživatelům v jejich odinstalaci.

Nástroj Avast Čištění prohlížečů dokáže zobrazit seznam všech takových doplňků pro 3 nejpoužívanější internetové prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome) a takové doplňky umožňuje buď zakázat nebo odstranit. Systém automatického hodnocení nabízí okamžitý přehled o tom, jak je každý doplněk mezi ostatními uživateli oblíben. Pomocí nástroje Avast Čištění prohlížečů se lze těchto doplňků účinně zbavit.


Co je Avast Skartovač dat?

Avast Skartovač dat je zcela nová funkce v našem novém produktu Avast Premier 2014, která nabízí možnost zcela nevratně mazat diskové oddíly i jednotlivé soubory s citlivými daty (osobní data, licence k software, atd.) pro případy, kdy je potřeba naprosto zamezit jakékoli možnosti jejich zpětné obnovy, např. za účelem prodeje/darování počítače nebo pevného disku.

Při formátování diskových oddílů či mazání souborů pomocí běžných prostředků, dochází jen ke smazání referenčního záznamu o souborech ze systémové alokační tabulky, ale místo na disku, kde jsou příslušné soubory skutečně uloženy, je pouze označeno jako nevyužitý prostor, a k jejich smazaní tak ve skutečnosti nedojde, dokud tento diskový prostor není zcela přepsán nějakými dalšími soubory. Jelikož existují nástroje schopné takto smazané soubory vyhledat a obnovit, u souborů s citlivými informacemi by mazání nikdy nemělo probíhat běžnými prostředky.

Správným řešením je přepis takového diskového oddílu či souboru nesmyslnými daty ještě než dojde k jeho smazání, a právě to bezpečně zvládá Avast Skartovač dat. Po Skartování oddílů/souborů tímto způsobem není jejich obnova možná žádnými softwarovými ani hardwarovými prostředky. Avšak i zde je k dispozici několik metod, které se liší v rychlosti a účinnosti:

 • Gutmannův algoritmus je sice pomalá metoda, zato je však nejbezpečnější. Zbývající dvě metody sice zcela znemožňují obnovit skartovaná data softwarovými nástroji, ale nemusí postačovat pokud je dotyčný vybaven speciálním hardware pro obnovu dat, jenž zvládne rozklíčovat data v jakékoliv diskové stopě i přes několik vrstev následného přepisu. Gutmannova metoda používá sérii 26 přepisů, kdy se každý přepis disku provádí v odlišném kódovacím schématu (MFM, RLL, atd.), a k tomu provede i několik sérií náhodného přepisu. Data skartovaná touto metodou není možné obnovit žádnými známými prostředky.

 • Algoritmus 5220.22-M ministerstva obrany USA je o něco méně bezpečná, avšak znatelně rychlejší metoda v porovnání s Gutmannovým algoritmem. Soubor je přepsán nulovými bajty, poté bajty 0xFF (255) a nakonec náhodnými daty.

 • Náhodný přepis je nejrychlejší a také nejméně bezpečnou metodou. Pouze dojde k jednomu čí více přepisům souboru pseudonáhodnými bajty. Počet přepisů si lze určit.

I když už došlo ke smazání citlivých dat běžnými prostředky, Avast Skartovač dat může stále zamezit obnově smazaného souboru vyčištěním volného místa na disku. Při Skartování volného místa dojde k alokování volného místa dočasným souborem o maximální možné velikosti, a jeho přepisem pomocí některé z výše uvedených metod. Avšak ani alokací velkého souboru nelze pokrýt veškeré volné místo na disku, jelikož soubory jsou uloženy v clusterech a jen velmi zřídka velikost souboru odpovídá násobku velikosti jím obsazených clusterů, a tak často zbývá nevyužité místo v posledním clusteru každého souboru, které se nazývá "cluster tip" a může zrovna obsahovat citlivé informace. Ačkoli může být rozsáhlý, Avast Skartovač dat zvládne bezpečně smazat i tyto oblasti:

 • Na NTFS oddílech se dostatečně malé soubory (k jednomu kilobajtu) ukládají přímo do Master File Table (MFT), což je další místo, které není možné přepsat velkým souborem. Nevyužité záznamy jsou tedy přepsány množstvím souborů nulové velikosti s velmi dlouhými názvy.

 • Na FAT oddílech, se může dokonce zamezit obnově názvů smazaných souborů přímým přepisem smazaných záznamů v celé adresářové struktuře. Bohužel na NTFS toto možné není, jelikož by zde bylo velmi riskantní přistupovat napřímo k adresářové struktuře.


Co je Avast SecureLine?

Zatímco vás antivirový software chrání proti malware (škodlivému software), firewall vaše data na počítači, a vlastně i počítač samotný, Avast SecureLine je Virtuální privátní síť (VPN - Virtual Private Network) jež nabízí připojení k internetu přes šifrovaný tunel, čímž umožňuje skrýt vaši osobní identitu a zamezit sledování vámi stahovaných i odesílaných dat. Pouze VPN tak může zajistit ochranu vašeho soukromí, jakmile vaše data opustí váš počítač a anonymizovat vaši internetovou Internet aktivitu. Hlavní důvody pro použití Avast SecureLine jsou tedy následující:

 • Ochrana na nezabezpečených Wi-Fi připojeních. Spolu s dalšími lidmi připojenými do stejné veřejné sítě, jsou potenciální útočníci schopni zachytit každý jednotlivý paket a vydávat se za jiného uživatele, například krádeží jeho cookies s přihlašovacími daty. Jelikož je VPN připojení zašifrované, tak poskytuje efektivní ochranu proti útokům takového druhu.

 • Anonymizace. S širokopásmovým připojením, má mnoho uživatelů přidělenu pevnou IP adresu, a v souvislosti s tím mohou mít oprávněné obavy při procházení webových stránek s choulostivými materiály, kvůli možnosti zpětného dohledání jejich aktivity. S VPN připojením je prohlížení webových stránek zcela anonymní, jelikož vzdálené servery vidí pouze IP adresu VPN serveru a nikoliv IP uživatele.

 • Neomezený přístup k internetu ze zemí s cenzurou, jako je Čína, Saudská Arábie, Korea. atd.

Avast SecureLine je integrován v programu Avast 2014 jako extra služba navíc a vyžaduje tedy i vlastní licenci.


Co je Avast SafeZone?

Avast SafeZone je bezpečnostní funkce u Avast Premier 2014, Avast Internet Security 2014 a Avast Pro Antivirus 2014, jež umožňuje procházet web v uzavřeném a zabezpečeném prostředí, nezávislém na zbytku operačního systému.

Pokud pracujete se svým internetovým bankovnictvím, nakupujete on-line, či provádíte jiné transakce choulostivé na bezpečnost, budete tak mít jistotu, že key-loggery, ani spyware nemohou nijak vysledovat vaše osobní data. Na rozdíl od Sandboxu, jehož účelem je udržet vše uvnitř v izolaci, aniž by došlo k narušení zbytku systému, je SafeZone naopak navržen tak, aby udržel vše vně mimo dosah systémových prostředků.


Co je Avast Sandbox (Virtualizace procesů Avast)

Tato funkce obsažená v Avast Premier 2014, Avast Internet Security 2014 a Avast Pro Antivirus 2014 umožňuje prohlížení webu a spouštění dalších aplikací ve zcela bezpečném prostředí. Avast Sandbox je tedy velice vhodný k prohlížení rizikových webových stránek (ať už záměrné, nebo nechtěně), neboť jeho prostřednictvím lze webový prohlížeč zcela izolovat ve virtuálním prostředí, čímž se zabrání případnému poškození systému počítače.

Avast Sandbox je rovněž možno používat ke spouštění široké škály aplikací, které lze z nějakého důvodu považovat za nedůvěryhodné - jejich spuštěním ve virtuálním prostředí sandboxu si tak lze nejprve ověřit, zda jejich použití bude bezpečné, přičemž systém počítače opět zůstane zcela chráněn proti škodlivým akcím, které by tyto aplikace mohly jinak vyvolat.

Přes Avast Sandbox stačí procházením diskových jednotek počítače zadat umístění spouštěcího souboru požadované aplikace, popřípadě webového prohlížeče jako např. Internet Explorer. Zvolená aplikace či webový prohlížeč se poté otevře ve speciálním okně s červeným okrajem, zřetelně signalizujícím běh ve virtuálním prostředí.

Rovněž lze nadefinovat aplikace, které se mají vždy spouštět ve virtuálním prostředí, a důvěryhodné aplikace, které se takto naopak nikdy spouštět nemají.


Co je Avast Firewall?

Avast Premier 2014 a Avast Internet Security 2014 obsahují plně vestavěný firewall, který může být ovládán přímo z uživatelského rozhraní.

Avast Firewall sleduje veškerou komunikaci mezi počítačem a vnějším okolím, přičemž blokuje neautorizovanou komunikaci seznamem pravidel typu 'Povolit' a 'Blokovat'. Firewall tímto způsobem předchází úniku citlivých dat z počítače a také blokuje pokusy o útoky hackerů z vnějšku.

Mimo jiné lze ke každé softwarové aplikaci nastavit pravidla pro usměrňování její síťové a internetové komunikace. Firewall poté dle takto nastavených pravidel postupuje kdykoliv se nějaká z daných aplikací pokouší navázat připojení na internet nebo do jiných sítí.


Co je Avast Antispam?

Avast Premier 2014 a Avast Internet Security 2014 obsahují vestavěný antispamový modul k detekci nevyžádaných e-mailů (spam).

Spam doručený do e-mailové schránky může zapříčinit její rychlé zaplnění a tím obvykle zamezí doručování legitimních e-mailů. Rovněž jím může být neúměrně vytěžován mailový server, internetové připojení, síťová infrastruktura atd.

Avast Antispam dle různých kritérií analyzuje legitimitu veškerých příchozích e-mailů. Tato analýza je částečně založena na seznamech obsahujících 'Zakázané adresy', jež náleží odesílatelům, od kterých budou e-maily označovány vždy jako spam, a dále 'Povolené adresy', kteří náleží důvěryhodným odesílatelům, jejichž e-maily mají být po každé doručeny. Tyto seznamy jsou k dispozici v předvolbách antispamu. Příchozí e-maily od odesílatelů, jejichž adresy se nenachází v žádném seznamu, jsou zpracovány analýzou, která podle nastavené citlivosti identifikuje e-maily s dostatečnými příznaky pro jejich označení za spam.

V předvolbách antispamu se nabízí i možnost uzpůsobit označování spamu, což mívá uplatnění především e tvorbě pravidel v mailovém klientovi, například pro automatické přesunutí označených e-mailů do jiné složky. Avast Antispam je určen pro zprávy doručované do mailových klientů ve formě aplikací instalovaných přímo na počítači, např. Microsoft Outlook, Outlook Express, atd., nikoliv však pro web-mailové účty typu Yahoo!, Gmail, atd., které již obvykle disponují svými vlastními řešeními proti spamu.


Co je Tichý/Herní režim?

Avast 2014 při svém běhu obvykle zobrazuje různé zprávy a oznámení (např. při aktualizaci virové databáze, testu příchozí pošty, atd.), které mohou vést k přerušení činnosti v celoobrazovkových aplikacích (např. hrách, atd.), jelikož OS Windows se tímto přepíná z celoobrazovkového režimu do svého systémového prostředí. Pomocí funkce Tichý/Herní režim můžete určit, zda se takové zprávy nemají nezobrazovat nikdy, nebo zda se nebudou zobrazovat, pouze pokud běží nějaká aplikace v celoobrazovkovém režimu.


Proč mi Avast Software Updater automaticky neaktualizuje aplikace?

Zkontrolujte si prosím, jakou produktovou verzi programu Avast 2014 používáte, jelikož pouze Avast Premier 2014 umožňuje nastavit Avast Software Updater tak, aby se tyto aktualizace pokoušel provádět automaticky. Všechny ostatní produkty Avast 2014 jen oznamují, které konkrétní aplikace třetí strany nejsou aktuální, a každou konfliktní aplikaci je pak potřeba aktualizovat ručně kliknutím na tlačítko 'Opravit'.

Poznámka:
Počet aplikací třetí strany, které Avast Software Updater podporuje, je omezený, a nemusí se vztahovat na všechny jazykové lokalizace. Avast Software Updater pokrývá pouze aplikace, které jsou stěžejní pro bezpečnost počítačů, avšak to se může časem změnit.


Jaký je rozdíl mezi tlačítky “Odstranit” a “Zakázat” v nástroji Avast Čištění prohlížečů?

Nástroj Avast Čištění prohlížečů umožňuje odstranit doplňky třetí strany, někdy i nechvalně známé jako nástrojové lišty, z internetových prohlížečů, popř. je zakázat zvlášť pro každý jednotlivý prohlížeč. Tlačítkem “Odstranit” se zde rozumí možnost lištu kompletně odinstalovat a odebrat všechny její součásti z počítače. Jelikož je odstranění takového doplňku nevratné, nemusí být vždy žádoucí, jelikož někdy nelze zcela jistě určit, co se za kterým doplňkem skrývá, popř. s čím dalším je provázán. Proto se v nástroji Avast Čištění prohlížečů také nabízí tlačítko “Zakázat”, které doplněk vyřadí z činnosti, ale ponechá jej v systému. Tuto akci lze pak vrátit kliknutím na tlačítko “Povolit”, čímž se doplněk uvede zpět v činnost. V některých případech je však ještě třeba restartovat i internetový prohlížeč.


Co je Avast AccessAnywhere a v čem je lepší než Avast Vzdálená podpora?

Avast AccessAnywhere podobně jako stávající Avast Vzdálená podpora umožňuje vzdálený přístup k počítači, ale je určen především pro uživatele, kteří dlouhodobě spravují více zařízení buď pro své přátele, nebo v rodině. V programu Avast Premier 2014 jej lze nastavit tak, aby se bylo možno připojit vzdáleně kdykoliv bude počítač zapnutý a připojený k internetu, a to bez jakéhokoli časového omezení. Před každým spojením mezi oběma počítači se tedy nemusí vyměňovat žádné bezpečnostní kódy tak, jak to vyžaduje Avast Vzdálená podpora. Zatímco "řídící" počítače mohou mít nainstalovánu jakoukoliv produktovou verzi programu Avast 2014, "řízené" počítače musí mít Avast Premier 2014 přednastavený pro příjem požadavků o vzdálený přístup.

Poznámka:
Uživatelé funkce Avast AccessAnywhere potřebují mít zřízen účet k Avast Account, a být zde přihlášeni.


Proč nemohu nastavit Avast AccessAnywhere tak, aby byl můj počítač přístupný vzdáleně?

Zkontrolujte si prosím, jakou produktovou verzi programu Avast 2014 používáte, jelikož pouze Avast Premier 2014 lze nastavit tak, aby se bylo možno připojit vzdáleně. Zatímco "řídící" počítače mohou mít nainstalovánu jakoukoliv produktovou verzi programu Avast 2014, "řízené" počítače musí mít Avast Premier 2014 přednastavený pro příjem požadavků o vzdálený přístup.

Poznámka:
Uživatelé funkce Avast AccessAnywhere potřebují mít zřízen účet k Avast Account, a být zde přihlášeni.


Používám firewall od jiného výrobce a s antivirem Avast 2014 se nemohu připojit ke vzdálené ploše. Jaké síťové porty používá Avast Remote Assistance a Avast AccessAnywhere?

Avast Remote Assistance a Avast AccessAnywhere fungují na principu síťové architektury klient/server. Spojení ke vzdálené ploše mezi "řídící" a "řízeným" počítačem zprostředkovává náš server, a v případě použití firewallu od jiného výrobce tedy stačí povolit pouze odchozí porty jak na "řídícím", tak i na "řízeném" počítači:

 • Odchozí TCP připojení na portu 8010 pro Řízení SSL.

 • Odchozí TCP připojení na portu 8011 pro Data


Proč bych měl používat Avast SecureLine?

Avast SecureLine lze používat kdykoliv se je potřeba připojit k internetu zabezpečeně a bez rizika ztráty soukromí.


Mohu Avast SecureLine používat na jakémkoli typu internetového připojení?

Ano, Avast SecureLine by se měl zvládnout připojit přes jakékoli drátové i bezdrátové připojení k internetu.


Proč dochází ke snížení výkonnosti systému během testování počítače?

Avast 2014 ve výchozí instalaci obsahuje několik profilů s přednastavenými testy a rovněž si můžete vytvářet profily se svými vlastními parametry testů. Všechny nadefinované testy je možno spouštět souběžně. Pokud však spustíte příliš mnoho nadefinovaných testů ve stejném čase, tak v závislosti na výkonnosti konfigurace počítače můžete pozorovat snížení výkonnosti systému.


Jak Avast 2014 zabezpečuje web-mailové účty typu Yahoo!, Gmail, atd.?

Web-mailové služby typu Yahoo!, Gmail, atd., již obvykle disponují svými vlastními řešeními pro zabezpečení, jelikož e-maily jsou u těchto služeb přijímány a ukládány na vzdáleném mail serveru, a uživatelé přistupují ke svým e-mailovým účtům, včetně jejich obsahu, vzdáleně prostřednictvím webového prohlížeče. Jinými slovy, web-mailové služby se chovají stejně jako ostatní webové stránky, a pokud si z web-mailového účtu pokusíte nějaká podezřelá data uložit, stáhnout či spustit, Avast 2014 bude schopen zabránit případnému poškození systému počítače.

Při použití web-mailových služeb tedy nelze očekávat jakékoliv související záznamy o testování v sekci Mailový štít. Pokud nic nenapovídá tomu, že by poskytovatel vámi využívané web-mailové služby na své straně využíval nějaké zabezpečení, lze k příslušnému web-mailovému účtu přistupovat naprosto zabezpečeně přes Avast Sandbox, tzn. s webovým prohlížečem spuštěným izolovaně ve virtuálním prostředí.


Proč se do složky nevyžádané pošty přesouvá i značné množství "čistých" e-mailů?

Uvedenou situaci lze řešit snížením citlivosti testování heuristiky, kterou Avast Antispam umožňuje nastavit na hodnoty 'Nízká', 'Střední' nebo 'Vysoká'. Heuristická analýza se provádí u všech příchozích e-mailů a zahrnuje širokou škálu různých testů zaměřených na rozpoznávání obsahu či příznaků typických pro spam. Nastavená úroveň citlivosti heuristické analýzy určuje množství testů, které musí selhat, aby příslušný e-mail bylo možné považovat za spam. Čím vyšší je citlivost heuristické analýzy, tím vyšší má Avast Antispam nepropustnost, a tomu odpovídá vyšší množství e-mailů, jež neprojdou testem a budou pak označeny za spam.


Je Firewall obsažený v Avast Premier 2014 nebo Avast Internet Security 2014 schopen chránit počítač i v případě, kdy je vypnutý Microsoft Windows Firewall?

Avast Premier 2014 a Avast Internet Security 2014 obsahují plnohodnotný Firewall a společně s ostatními Rezidentními štíty je schopen zcela zabezpečit váš počítač (tj. pro spolehlivou ochranu počítače musí být vše v Avast Premier 2014 a Avast Internet Security 2014 zapnuto).


Podmínky

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Operační systémy:


Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Velice se omlouváme, tento dokument bohužel není dostupný ve vybraném jazyce. Přejete si pokračovat ve čtení zobrazeného dokumentu v dosavadním jazyce nebo přejít na naši domovskou stránku v jazyce právě zvoleném?

Pokračovat ve čtení Přejít na domovskou stránku