Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Avast

Z pozice nejspolehlivější antivirové společnosti na světě je naším cílem chránit vás proti hrozbám v kyberprostoru. K tomu od vás můžeme potřebovat shromažďovat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší zbraně a co nejaktuálnější zabezpečení. Vaši důvěru nepovažujeme za samozřejmou. Jakožto multinárodní společnost se sídlem v České republice podléhá naše užití údajů Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – „GDPR“) Evropské Unie („EU“) s platností od 25. května 2018. Proto v našich Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, co děláme, jak to děláme, vaše volby a jak potřebujeme, abyste s námi spolupracovali pro zachování vašeho bezpečí. Chcete navštívit sekci Co se stane s vašimi osobními údaji a její části:

A. Jak používáme osobní údaje

B. Volba a Portál

C. Fakturační údaje

D. Podpora

E. Marketing

F. On-line identifikátory

G. Interní zprávy produktu

H. Servisní údaje

I. Údaje o účtu

J. Živé akce a soutěže

Chcete přezkoumat každou z částí na této stránce:

1. Cíle našich Zásad

2. Poznejte svá práva

3. Kdy platí naše Zásady ochrany osobních údajů

4. Kdy naše Zásady ochrany osobních údajů neplatí

5. Zpřístupňování vašich osobních údajů třetím stranám

6. Mezinárodní přenos vašich osobních údajů

7. Sdílení Informací mezi subjekty společnosti Avast

8. Uložení, uchování a odstranění vašich osobních údajů

9. Jak můžete požádat o odstranění

10. Účinky žádosti – Za jak dlouho dojde k odstranění a následkům odstranění    

11. Zabezpečení údajů

12. Jiné jurisdikce

13. Změny zásad

14. Jak nás kontaktovat

15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud používáte službu HideMyAss na Virtuální privátní síti („VPN“), přečtěte si prosím naše pravidla pro HMA! Zásady ochrany soukromí pro VPN. Pokud jste uživateli VPN Avast/AVG, přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů pro VPN Avast/AVG. Upozorňujeme, že Avast Mobile Security nyní nabízí VPN jako jednu ze svých funkcí.

1. Cíle našich Zásad

1.1 Zásady ochrany soukromí společnosti Avast se vztahují na společnost Avast Software s.r.o. („Avast“) a pokud není uvedeno, na její dceřiné společnosti, včetně AVG, Piriform („CCleaner“), Privax Ltd („HideMyAss!“), AVG Technologies Norway AS, TuneUp Software GmbH, a Jumpshot, Inc., a jakékoli dodavatele, zástupce, agenty a prodejce, kteří pracují naším jménem (souhrnně „my“, „nás“ nebo „naše“).

1.2 Naše Zásady ochrany soukromí vysvětlují zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a stanoví, jaké informace shromažďujeme, nebo jaké jsou nám poskytovány, a jak je používáme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

1.3 Pojem osobní údaje se vztahuje na veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), kdy tato identifikace může být provedena přímo nebo nepřímo, prostřednictvím identifikátorů, jako je vaše jméno, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, on-line identifikátory, jako jsou soubory cookies v některých případech, vaše poloha, vaše genetické, ekonomické, kulturní nebo sociální identita nebo jiné informace, které jsou pro vás specifické.

1.4 Nemáme tím na mysli informace, které se vztahují pouze na obchodní korporace nebo organizace. Nemáme na mysli ani údaje, které byly „anonymizovány“, ať už odstraněním všech specifických identifikátorů nebo deidentifikací všech specifických identifikátorů. Anonymní údaje nejsou osobními údaji, pokud je anonymizace nevratná. Pokud zmiňujeme anonymní údaje, máme na mysli údaje, které nemohou být přeměněny na osobní údaje.

1.5 Jako správce osobních údajů se zavazujeme chránit soukromí návštěvníků našich stránek a uživatelů našich produktů a služeb s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.

1.6 V případech, kdy shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, omezíme shromažďování a uchovávání údajů na to, co je přiměřené, podstatné a nezbytné pro naše účely, a to bude uchováváno ve formě, která umožňuje vaši identifikaci, ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje. Tento proces nazýváme minimalizací údajů.

1.7 V případech, kdy vaše osobní údaje ukládáme po delší dobu, jak je povoleno, pro statistické účely, budeme používat vhodná ochranná opatření.  Příslušné právní předpisy definují „statistické účely“ jako jakékoliv shromažďování osobních údajů, u kterého jsou výsledkem zpracovávání souhrnné údaje – osobní údaje, které od vás shromažďujeme, jsou tedy anonymizované a pseudoanonymizované. Zpracování vašich osobních údajů může probíhat například pro obchodní procesy zahrnující počítání uživatelů, produktů, prodejů a různých dalších metrik.  Statistické údaje, které byly anonymizovány, jsou souhrnnými údaji podle geografického hlediska, a nemůžou být tedy použity pro identifikaci osob, také sdílíme se třetími stranami za účelem trendové analýzy.

1.8 Naše pravidla vám poskytují informace o právním základě pro sběr vašich osobních údajů a o tom, jak dlouho jsou vaše osobní údaje uloženy a důvody proč a jak je za určitých okolností nezbytné je podržet. V těchto pravidlech je dále uvedena délka tohoto uchovávání vašich údajů a je uvedeno, jak můžete vybrat požadavek, abychom některé nebo všechny vaše osobní údaje odstranili, a důsledky tohoto odstranění.

1.9 Některé z právních základů, o které se opíráme jsou smluvní povinnosti a povinnosti spojené s poskytováním služby, souhlas, oprávněné zájmy a soulad se zákonnými povinnostmi.

1.10 Chceme, abyste porozuměli potřebným a důležitým informacím ohledně toho, jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje, abyste mohli činit plně informovaná rozhodnutí o tom, zda nám umožníte uchovat vaše osobní údaje nebo je budete požadovat smazat. Část 2 vysvětluje vaše práva v souladu s příslušnými právními předpisy a část 3 vás informuje, kdy platí Zásady ochrany osobních údajů.

1.11 Usilujeme o to, aby zásady byly snadno pochopitelné a transparentní, a tak jsme se zdrželi přemíry technických informací. Pokud budete mít zájem o další podrobnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, prosím kontaktujte nás.

2. Mluvte s námi o vašich osobních údajích

2.1 Snažíme se zajistit, aby uživatelé našich produktů a služeb měli vždy otevřenou linku pro komunikaci s námi. Můžete nás kdykoliv kontaktovat, pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, a v případě, že se na zpracovávání vašich osobních údajů vztahuje evropské právo, tak i týkající se vašeho práva požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich změnu, odstranění nebo export údajů nebo vznést námitky proti zpracovávání vašich údajů. Budeme rádi, když nás budete nejdříve kontaktovat, než se obrátíte na dozorové úřady nebo soudy.   

2.2 Abychom vám usnadnili spojení s námi a získání potřebných informací a provedení změn, oprav nebo vymazání vašich osobních údajů, rozhodli jsme se vám poskytnout portál pro ochranu soukromí.

2.3 Kromě spojení prostřednictvím tohoto portálu, můžete své požadavky také předložit pomocí tradičních prostředků. Vaši žádost zpracujeme během jednoho měsíce od obdržení této žádosti týkající se jakéhokoliv vašeho práva jakožto subjektu údajů. Pokud obdržíme velké množství žádostí nebo obzvlášť složité žádosti, může být tato lhůta prodloužena maximálně o další dva měsíce. Pokud se nám nepodaří tyto lhůty dodržet, dáme samozřejmě, přednost tomu, že nás budete kontaktovat k vyřešení záležitosti neformálně.

2.4 Mohou se vyskytnout případy, kdy používáte naše produkty nebo služby, ale my nemáme vaše osobní údaje, i když jste si zakoupili naše produkty nebo služby. K tomu dochází, pokud zakoupíte naše produkty od poskytovatele našich služeb, prodejce nebo obchodu s aplikacemi. Jelikož jste v těchto případech ve styku s poskytovatelem služeb, prodejcem nebo obchodem s aplikacemi, my vaše osobní údaje nemáme a nebudeme moci vyhovět vaší žádosti o přístup k vašim údajům nebo jejich odstranění. V těchto případech prosíme kontaktujte vašeho poskytovatele služeb, prodejce nebo obchod s aplikacemi, kde jste produkty nebo služby zakoupili, jelikož tento subjekt je primárním správcem vašich osobních údajů.

3. Kdy platí naše Zásady ochrany osobních údajů

Měli byste vědět, že naše Zásady ochrany osobních údajů platí pro následující situace a aktivity:

3.1 On-line aktivity

Žádné vaše osobní údaje nejsou shromažďovány, pokud navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše produkty nebo služby           

3.2 Telefonní kontakty

Jakékoliv osobní údaje shromážděné od vás, když nám voláte pro prodejní, služební nebo zákaznickou podporu.

3.3 Off-line kontakty

Jakékoliv osobní údaje shromážděné od vás na „živé“ události nebo události s osobní přítomností, jako jsou obchodní zábavní akce nebo propagační akce.

3.4 Informace prodejců

Jakékoliv osobní údaje, včetně kontaktních informací, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa, shromážděné od prodejců a subprodejců Avastu.

3.5 Další okolnosti

Jakékoliv osobní údaje shromážděné od vás, když nás kontaktujete e-mailem nebo kliknutím na odkaz „nahlásit virus“ na našem webu nebo požadováním online služby nebo podpory nebo odesláním žádosti o pomoc nebo prostřednictvím našich kontaktů pro média nebo služeb předplatného novinek nebo při jiných příležitostech.

4. Kdy naše Zásady ochrany osobních údajů neplatí

4.1 Webové stránky třetích stran

· Kliknutím na miniaturu nebo na odkaz na profil na stránky naší „Komunity“

Budete přesměrováni na stránku třetí strany, ze které byl náhled nebo odkaz importován. Použitím uživatelského ID ze stránky třetí strany souhlasíte s tím, že se na vás vztahují všeobecné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů a zásady bezpečnosti údajů dané třetí strany. Souhlasíte také s tím, že neneseme odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, ke které může dojít v důsledku vašeho styku s třetí stranou nebo užitím obsahu dané strany nebo spoléháním na něj.

· Zaslání vyhledávacího dotazu

Když zadáte vyhledávací dotaz prostřednictvím aplikace, jako je AVG Secure Search nebo přes Avast Secure Browser, dáváte tím najevo, že souhlasíte s tím, aby vaše vyhledávací dotazy a historie byly předány třetí straně jako poskytovateli vyhledávání a vy jste byli přesměrováni na stránky třetích stran, kde platí zásady ochrany soukromí těchto třetích stran.

· Odkazy třetích stran

Třetí strany mohou také poskytovat odkazy na jiné weby a mobilní aplikace. Jakékoliv sdílení údajů s třetími stranami prostřednictvím přístupu k reklamám, webům, na které odkazují, nebo mobilním aplikacím a jejich užití se neřídí těmito zásadami ochrany osobních údajů, nýbrž zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

· Zásady ochrany soukromí třetích stran

Neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů třetích stran. Na vaše užití stránky třetí strany se vztahují všeobecné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů a zásady bezpečnosti údajů dané stránky třetí strany.

5. Zpřístupňování vašich osobních údajů třetím stranám

5.1 Zpřístupnění třetím stranám

Ve vymezených případech je od nás vyžadováno zpřístupnění vašich osobních údajů nespřízněným třetím stranám:

· v případech, kdy je nutné uspokojit legitimní žádost nebo příkaz úřadů;

· v souladu s právním požadavkem soudu nebo ve veřejném zájmu;

· v reakci na předvolání třetí strany, pokud na základě rady našich advokátů věříme, že jsme povinni reagovat;

· pokud si najmeme dodavatele k provedení služby, jako je vývoj produktu nebo průzkum trhu (ale ne, pokud by to porušovalo podmínky našich Zásad ochrany soukromí nebo zákony, které upravují ochranu osobních údajů);

· pokud nezískáme váš souhlas; nebo

· v případě potřeby bránit sebe nebo naše uživatele (například u soudu).

5.2 V několika málo situacích je od nás požadováno, abychom zpřístupnili osobní údaje našich uživatelů třetím stranám. Pokud od nás například požadujete specifickou službu nebo produkt a pokud je daný produkt nebo služba spravována třetí stranou pracující pro nás, může dojít ke sdílení vašich osobních údajů s touto třetí stranou v reakci na vaši žádost. Tato třetí strana nám také může poskytnout jakékoliv nové informace, které od vás získá v souvislosti s poskytováním dané služby nebo produktu.

5.3 Když budete kontaktovat nás nebo třetí stranu jako poskytovatele služeb, který jedná naším jménem, náš poskytovatel služeb může navrhnout upgrade našich produktů nebo služeb. Poskytovatel našich služeb vám také může navrhnout produkty nebo služby, které nabízí a které nejsou produkty nebo služby Avast. V tomto případě vám bude jasně oznámeno, že produkt nebo služba je nabízena třetí stranou a nikoliv společností Avast a budete podléhat všeobecným obchodním podmínkám, licenční smlouvě s koncovým uživatelem (end user license agreement – EULA) a zásadám ochrany osobních údajů poskytovatele služeb třetí strany.

5.4 Nabízíme prohlížeče třetích stran pro nové uživatele určitých produktů, jako jsou naše antivirové produkty.  Instalace prohlížeče třetí strany záleží na vašem uvážení.

5.5 Pro některé mobilní produkty, nabízíme reklamy třetích stran.  Ačkoliv nesdílíme vaše osobní údaje s reklamní sítí, údaje z vašeho zařízení včetně jeho IP adresy jsou používány reklamní sítí, aby bylo možné doručení reklam.  Pokud nechcete, aby se vám zobrazovaly reklamy třetích stran, můžete si zvolit přechod na placenou verzi produktu.  Pokud se vám zobrazí reklama třetí strany a vy na ni kliknete, vaše údaje budou spravovány příslušnou třetí stranou, na jejíž reklamu jste kliknuli.

5.6 Vyhrazujeme si právo uchovávat a používat údaje shromážděné prostřednictvím našeho softwaru. Tyto údaje můžeme zveřejnit nebo sdílet s třetími stranami, které nejsou součástí skupiny Avast Group, nicméně to vždy provedeme až po anonymizaci těchto údajů.

6. Mezinárodní přenos vašich osobních údajů

6.1 Jsme celosvětovou společností, která poskytuje své produkty a služby po celém světě. Pro kontakt se všemi našimi uživateli a poskytování našeho softwaru používáme infrastrukturu rozprostřenou po celém světě. Servery, které jsou součástí této infrastruktury, mohou být proto umístěny v jiné zemi, než ve které žijete. V některých případech se může jednat o země mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), kde může být úroveň ochrany poskytovaná zákony těchto zemí odlišná od vysokého standardu ukotveného v GDPR. Bez ohledu na to poskytujeme ochranu na úrovni GDPR všem osobním údajům, které zpracováváme.

Zároveň vždy při přenosu osobních údajů mimo EHP musíme zajistit vhodné zabezpečení, jako jsou standardizované smlouvy schválené Evropskou komisí, které právně zavazují stranu příjemce dodržovat vysokou úroveň ochrany a zajistit, aby vaše údaje byly za všech okolností v bezpečí a zabezpečené a aby byla chráněna vaše práva.

Mezi situace, ve kterých přenášíme osobní údaje mimo EHP, patří poskytování našich produktů a služeb, zpracovávání transakcí a údajů o vašich platbách a poskytování služeb podpory.

7. Sdílení Informací mezi subjekty společnosti Avast

7.1 Naše pravidla pro shromažďování údajů a postupy řízení se neliší podle umístění. Řídíme se postupem „minimalizace údajů“ u všech osobních údajů v našem vlastnictví bez ohledu na jurisdikci, ve které byly shromážděny, a bez ohledu na to, zda dochází k přenosu údajů mezi členy skupiny Avast Group.

7.2 Vyhrazujeme si právo uchovávat a používat údaje shromážděné prostřednictvím našeho softwaru, a tyto údaje sdílet mezi společnostmi skupiny Avast za účelem zlepšování našich současných a budoucích produktů a služeb, jako pomoc při vývoji nových produktů a služeb a pro lepší pochopení chování našich uživatelů.

7.3 Jakýkoliv odkaz v těchto zásadách na „Skupinu Avast“ znamená společnost Avast, její přímé a nepřímé mateřské společnosti a každou další společnost, která je přímo či nepřímo kontrolována nebo je pod společnou kontrolou se společností Avast nebo její mateřskou společností.

8. Uložení, uchování a odstranění vašich osobních údajů

8.1 Ukládání informací

Ukládáme informace, které shromažďujeme na našich serverech nebo na serverech našich dceřiných společností, přidružených společností, dodavatelů, zástupců, agentů nebo prodejců pracujících našich jménem.

K údajům na našich serverech je možný přístup pouze z našich fyzických prostor nebo prostřednictvím zašifrované virtuální privátní sítě (virtual private network – „VPN“). Přístup je povolen jen oprávněnému personálu a sítě a hesla společnosti jsou chráněny a podléhají dodatečným zásadám a postupům pro zabezpečení.

8.2 Přístup našich dodavatelů

My nebo naši dodavatelé, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, zástupci, agenti nebo prodejci pracující našim jménem provádějí pravidelnou údržbu vašich osobních údajů. Všechny třetí strany musí souhlasit s dodržováním soukromí našich uživatelů a s ochranou důvěrnosti jejich osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje nemohou být sdíleny s dalšími osobami a nemůže docházet k žádnému přímému marketingu od třetích stran.

8.3 Uchovávání a vymazání vašich osobních údajů

Uchováváme a vymazáváme různé druhy osobních údajů, které shromažďujeme, v souladu s právním požadavkem, aby osobní údaje byly uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci našich subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

Nebudeme ukládat vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje vaši identifikaci na delší dobu než nezbytně nutnou vzhledem k účelu, za kterým byly údaje shromážděny. U údajů také provedeme anonymizaci a souhrn v nejvyšší možné míře.

Obecně je naším cílem odstranit nebo znejasnit adresy internetového protokolu (IP) během 60 dní, když byl splněn účel, za kterým byly shromážděny. Můžeme uchovat síťové identifikátory, lokační údaje a jiné osobní údaje pro statistické účely dle povolení příslušného zákonu.

Můžeme také upravit uchovávané osobní údaje takovým způsobem, aby nemohly být identifikovány, například pomocí hashingu. Můžeme uchovávat „klíč“ k hashingu, ale bude bezpečně uložen odděleně od zahashovaných údajů.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po delší dobu po vypršení účelu, za kterým byly shromážděny, pouze pokud je to povoleno jako slučitelné s našimi oprávněnými zájmy nebo požadováno zákonem, například zákony týkajícími se daní, smluv, mlčenlivosti nebo trestními zákony. V ostatních případech budou vaše osobní údaje automaticky odstraněny z našeho systému, jakmile bude naplněn právní základ pro jejich shromáždění a zpracovávání.

Pokud jste aktivním platícím uživatelem, potřebujeme si uchovat vaše osobní údaje pro doručovací a fakturační účely. Pokud se přihlásíte k odběru periodických novinek (newsletter), uchováme vaše údaje, abychom mohli splnit váš požadavek na tento odběr. V případě Fóra Avast, Portálu podpory nebo novinek a blogů Avast jsou údaje o vašem účtu uchovávány jako aktivní, dokud ho nesmažete.

Pokud se zúčastníte soutěže nebo propagační akce, kterou nabízíme, uchováme vaše údaje po dobu dostatečnou pro správu této akce a dále případně po dodatečnou dobu povolenou nebo požadovanou zákonem.

Pro účely licencovaných produktů, u kterých dochází k registraci na pravidelné bázi, uchováme vaše osobní údaje na právním základě nezbytnosti pro plnění smlouvy tak dlouho, dokud budete aktivně používat daný produkt, a poté pro dodržení právních předpisů.  Poté budou vaše osobní údaje odstraněny.

9. Jak můžete požádat o odstranění

9.1 Můžete požádat společnost Avast o vymazání svých osobních údajů zasláním požadavku zde. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste nezaregistrovali svoji e-mailovou adresu u společnosti Avast před žádostí o odstranění osobních údajů, nebudeme vám odpovídat. Nebudeme uchovávat vaši e-mailovou adresu, pokud nebude nalezena shoda s touto adresou v našem systému registrovaných uživatelů.

9.2 V některých případech, a to v rozsahu povoleném zákonem, například, k poskytování služeb nebo smlouvy, pro použití v souladu s našimi oprávněnými zájmy, v rámci zákonů ohledně daní, smluv, trestních nebo o utajení, si můžeme ponechat vaše osobní údaje i přes vaši žádost o výmaz.

10. Účinky žádosti – Za jak dlouho dojde k odstranění a následkům odstranění

10.1 V závislosti na tom, co požadujete a kolik žádostí jsme obdrželi, je možné vyřízení vašich požadavků v rozmezí jednoho až tří měsíců. Například platící zákazníci, zákazníci zkušebních verzí a registrovaní zákazníci se mohou přihlásit do portálu GDPR a požadovat změnu adresy, což obvykle provedeme během několika dní.

10.2 Pokud jste požádali o vymazání vašich údajů („právo být zapomenut“), budeme reagovat obecně ve lhůtě 30 dnů, která může zahrnovat pouze záznam v našem systému o tom, že v okamžiku, kdy bude naplněn právní základ pro zpracování osobních údajů, budou vaše osobní údaje neprodleně odstraněny.

11. Zabezpečení údajů

11.1 Zabezpečení pro ochranu osobních údajů

Pro ochranu vašich osobních údajů využíváme administrativní, technické a fyzické prostředky zabezpečení.

11.2 Správní zabezpečení

Přístup k osobním údajům našich uživatelům je povolen pouze oprávněném personálu, který má legitimní potřebu údaje znát na základě jejich popisu práce, například zaměstnancům poskytujícím technickou podporu koncovým uživatelům nebo zaměstnancům provádějícím servis uživatelských účtů. V případě dodavatelů, tedy třetích stran, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem, platí podobné požadavky. Tyto třetí strany jsou smluvně vázány doložkami mlčenlivosti i po skončení spolupráce. Tam, kam zaměstnanec již nadále nepotřebuje přístup, jsou jeho přístupové údaje zrušeny.

11.3 Technické zabezpečení

Uchováváme vaše osobní údaje v naší databázi s výše popsaným zabezpečením. Dále používáme ochranu v podobě aktuálního firewallu jako další ochrannou vrstvu. Používáme kvalitní antivirový a antimalwarový software a pravidelně aktualizujeme naše definice virů. Třetí strany, které najímáme za účelem poskytování služeb a které mají přístup k údajům našich uživatelů, jsou povinni zavést postupy na ochranu údajů a zabezpečení, které považujeme za přiměřené.

11.4 Fyzické zabezpečení

Přístup k uživatelským údajům v naší databázi prostřednictvím internetu není povoleno s výjimkou použití zašifrované virtuální privátní sítě (virtual private network – VPN). V ostatních případech je přístup omezen na naše fyzické prostory. Fyzický odnos osobních údajů z našich prostor je zakázaný. Dodavatelé, tedy třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem souhlasí s poskytováním přiměřených fyzických prostředků zabezpečení.

11.5 Přiměřenost

Usilujeme o to, abychom od vás neshromažďovali více osobních údajů, než je vyžadováno pro účel, za kterým je shromažďujeme. To nám poté pomáhá snižovat celkové riziko škody, pokud by došlo ke ztrátě údajů nebo porušení jejich bezpečnosti: čím méně údajů shromažďujeme, tím menší je celkové riziko.

11.6 Oznámení v případě porušení

Pokud dojde k nepravděpodobnému případu porušení bezpečnosti osobních údajů, bude to oznámeno všem uživatelům, kterých se to bude skutečně nebo potenciálně týkat.

Způsob oznámení můžeme přizpůsobit okolnostem. Pokud u vás máme jako jediný kontaktní údaj e-mailovou adresu, bude oznámení nutně odesláno e-mailem. Můžeme se také rozhodnout doručit vám oznámení prostřednictvím systému zpráv v rámci produktů. Pokud budeme přesvědčeni, že se případ dotýká uživatelů, na které nemáme v systému žádné kontaktní informace, můžeme oznámení zveřejnit na webu naší společnosti.

Vyhrazujeme si právo odložit oznámení, pokud o to budeme požádáni vynucovacími orgány nebo jinými orgány nebo pokud budeme přesvědčeni, že okamžité oznámení zvýší riziko celkové škody našich uživatelů.

12. Jiné jurisdikce

Rezidenti Ruské federace

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na území Ruské federace v přísném souladu s platnými zákony Ruské federace.

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje (včetně jejich sdílení s třetími stranami) pouze na základě souhlasu příslušných osob, pokud není stanoveno jinak zákony Ruské federace. Budete požádáni o udělení vašeho souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka nebo kliknutím na tlačítko „Přijímám“ nebo pomocí podobného mechanismu, než budete mít přístup na stránku a/nebo při odesílání nebo sdílení osobních údajů, které můžeme požadovat. Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v kontextu účelů uvedených v souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

Shromažďujeme (přímo nebo prostřednictvím dodavatelů, tedy třetích stran, kterým to výslovně povolujeme), zaznamenáváme, systematizujeme, akumulujeme, ukládáme, upravujeme (aktualizujeme a opravujeme) a získáváme osobní údaje o občanech Ruské federace pomocí databází umístěných na území Ruské federace, pokud to ruské zákony o ochraně údajů neumožňují jinak. Můžeme zpracovávat osobní údaje ruských občanů pomocí databází umístěných mimo Ruskou federaci v souladu s ruskými zákony o ochraně údajů.

Podnikáme všechny kroky nutné k zajištění zabezpečení vašich osobních údajů.

Máte ze zákona nárok obdržet informace týkající se zpracovávání vašich osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva je zapotřebí odeslat žádost e-mailem na: customerservice@avast.com s nadpisem „ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ v řádku zprávy.

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas odesláním e-mailu na: customerservice@avast.com s nadpisem „ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ v řádku zprávy. Jakmile od vás obdržíme oznámení o odvolání, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje a zlikvidujeme je, pokud není nutný jiný postup kvůli smlouvě nebo službě. Vezměte však na vědomí, že jakmile odvoláte svůj souhlas, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout produkty nebo služby, které požadujete, a nebudeme moci zajistit řádné fungování našich produktů.

Vaše osobní údaje nepřenášíme do zemí, které dle ruských zákonů neposkytují přiměřenou ochranu práv osob v oblasti ochrany osobních údajů.

Nenabízíme, neprodáváme nebo jinak nezpřístupňujeme naše produkty nebo služby, které mají přístup k osobním údajům třetích stran v Ruské federaci, které je shromažďují a zpracovávají (nebo nám to umožňují), bez souhlasu těchto třetích stran.

Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Zásad v rozporu s ustanoveními této části, mají přednost ustanovení této části.

Vaše kalifornská práva na ochranu osobních údajů

Podle občanského zákoníku Kalifornie § 1798.83 se od nás vyžaduje zveřejnění následujících informací spotřebitelům na základě písemné žádosti: (1) kategorie osobních údajů, které jsme zpřístupnili třetím stranám za minulý rok, zda byly tyto údaje následně použity pro marketingové účely a (2) jména a adresy všech těchto třetích stran, kterým byly tyto osobní údaje zveřejněny. Tímto prohlašujeme, že jsme nezpřístupnili žádné osobní údaje týkající se rezidentů Kalifornie v období jednoho roku před datem účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů. Rezidenti Kalifornie, kteří mají zájem o dodatečné informace o tomto požadavku nebo našich postupech ochrany osobních údajů obecně nám mohou napsat na customerservice@avast.com s nadpisem „ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ v řádku zprávy. Mohou také využít klasickou poštu a napsat na adresu Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00, Praha 4, Česká republika. Napište prosím „K rukám: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ do adresy.

13. Změny zásad

13.1 K aktualizaci našich Zásad ochrany soukromí bude docházet čas od času a změny budou zveřejněny na našich webových stránkách.

13.2 Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat naše Zásady ochrany soukromí, abyste byli informováni.

13.3 V případě, že změny budou zásadní, budeme vás informovat e-mailem, pokud máte účet Avast nebo prostřednictvím příspěvků na našich webových stránkách.

14. Jak nás kontaktovat

14.1 Jsme registrováni jako společnost Avast Software s.r.o. a naše sídlo je Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, Česká republika.

14.2 Řešení sporů

Děláme vše proto, abychom prováděli naši činnost poctivým a odpovědným způsobem. V nepravděpodobném případě nesouhlasu nebo stížnosti týkající se toho, jak je s vašimi osobními údaji zacházeno, nás prosím kontaktujte.

14.3 Kontaktní údaje

· Můžete nás vždy kontaktovat e-mailem na adrese https://support.avast.com/en-usm. Napište prosím do řádku zprávy vašeho e-mailu „ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, aby vám mohl odpovědět příslušný člen týmu Avast.

· Pokud tomu dáváte přednost, můžete nám napsat na poštovní adresu AVAST Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Česká republika. Napište prosím „K rukám: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ do adresy, abychom věděli, kam vaši korespondenci směřovat.

15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

15.1 Jak je vyžadováno podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máme inspektora ochrany údajů (DPO) , který se zabývá sledováním souladu s GDPR, poskytováním poradenství, pokud je o to požádán, a spoluprací s orgány dohledu. Na našeho inspektora ochrany údajů se můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy dpo@avast.com.

Co se stane s vašimi údaji

Pojďme si podrobně probrat, co se stane s vašimi údaji. Možná budete chtít nahlédnout přímo do následujících kapitol:

A. Jak používáme osobní údaje

B. Volba a portál

C. Fakturační údaje

D. Podpora

E. Marketing

F. On-line identifikátory

G. Interní zprávy produktu

H. Servisní údaje

I. Údaje o účtu

J. Živé akce a soutěže

A. Jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou pocházet přímo od vás, nebo je můžeme získat z jiných zdrojů, jako jsou například poskytovatelé služeb či prodejci.

Rádi bychom vám představili druhy osobních údajů, které zpracováváme, zdroje, které k tomu používáme, pokud jsme osobní údaje nezískali přímo od vás, a specifické údaje, které shromažďujeme.

Osobní údaje shromažďujeme z těchto důvodů: abychom mohli zpracovat nákup produktu nebo služby, poskytnout vám produkt nebo službu či z důvodu našeho oprávněného zájmu.  Nepoužíváme větší než minimální množství osobních údajů, které ke zpracování potřebujeme. Osobní údaje také používáme pouze, pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetích stran.

Pokud je naše použití vašich osobních údajů založeno na našich oprávněných zájmech a je slučitelné s poskytováním služby, máte právo vznést námitku.  V některých případech, můžete uplatnit své právo na námitku přímo, například můžete odhlásit odběr e-mailových marketingových zpráv nebo si můžete zvolit vypnutí používání údajů v nastavení produktu; v ostatních případech nás můžete informovat na adrese https://support.avast.com/en-us a my prověříme důvody, vztahující se k vaší konkrétní situaci.

Avast je globální společnost s pobočkami a personálem, který zpracovává osobní údaje po celém světě.  Zavedli jsme u sesterských společností standardní smluvní doložky, které řídí převod a používání osobních údajů.

V následujících částech podáváme vysvětlení týkající se osobních údajů, které shromažďujeme. Mějte prosím na paměti, že ty samé osobní údaje mohou být shromažďovány v rámci více kategorií.

B. Volba a portál

Můžete si zvolit způsob, jakým vaše údaje používáme.  Pokud jste například od nás zakoupili produkt nebo službu, budete si moci zvolit, jak budou od vás shromážděné osobní údaje použity.  Toto si můžete zvolit v příslušných nastaveních produktu.  Upozorňujeme, že pokud jste si od nás zakoupili produkt a v nastaveních produktu nevidíte jednu nebo více z těchto voleb, znamená to, že shromážděné údaje nejsou v dané kategorii používány.  Volbami jsou: 

· Přímý marketing produktů: – když vám nabídneme další produkt od některé společnosti, v rámci naší skupiny.

· Vývoj produktů – když jsme se shromáždili údaje z jednoho produktu a použili je pro vývoj jiného produktu.

· Reklamy třetích stran – když nabízíme produkty třetích stran.

· Analytické údaje třetích stran – když jsme sdíleli své údaje s třetí stranou pro analytické účely, jako je optimalizace nákupu, zprávy o spadnutí systému a analytické údaje o trendech.  Poznámka: všichni uživatelé bezplatné verze i platící zákazníci si mohou zvolit vypnutí této funkce.

Máme portál, kde vám ukážeme Fakturační Údaje (jak jsou definovány níže) a Údaje o účtu (jak jsou definovány níže), které jsme od vás shromáždili, stejně jako vaše e-mailové předvolby.  Obecně platí, že zobrazit v portálu lze nyní pouze fakturační údaje a e-mailové adresy shromážděné přímo námi, společností AVG a společností HMA!.  Jestliže jste zakoupili produkty společnosti CCLeaner a chcete zobrazit fakturační údaje od vás shromážděné, kontaktujte zde společnost Piriform.

Rovněž pokud jste zakoupili naše produkty od prodejce nebo distributora (např. obchodní produkty) nebo jste zakoupili mobilní produkt z obchodu s aplikacemi (např. v Google Play nebo v Apple App Store), vaše fakturační údaje v portálu nezobrazíme, protože je nemáme; má je prodejce, distributor nebo obchod s aplikacemi.  O přehled svých fakturačních údajů byste museli požádat prodejce, distributora nebo obchod s aplikacemi.  Na portálu také nezobrazíme žádné z vašich údajů o službě, protože fakturační údaje, které skutečně shromažďujeme, uchováváme a používáme odděleně od údajů o službách.

Pokud jste produkt zakoupili přímo od nás prostřednictvím některého z poskytovatelů služeb třetí strany nebo jste požádali o pomoc některého z našich poskytovatelů technické podpory nebo jste si u nás zaregistrovali účet, budete třeba, abyste použili tu e-mailovou adresu, kterou jste nám předtím poskytli k přihlášení do portálu.  Pokud jste nikdy produkt nezakoupili nebo nám neposkytli svou e-mailovou adresu (např. jste bezplatným uživatelem, mobilním uživatelem nebo placeným mobilním zákazníkem), nebudete mít k portálu přístup, protože jsme od vás dosud neshromáždili žádné fakturační údaje ani e-mailovou adresu. 

Portál je zde pro vaše pohodlí. Obecně je jen pro čtení.  To znamená, že svoje volby máte možnost vidět, ale v portálu je nemáte možnost upravit.  Chcete-li své volby upravit, musíte to udělat v příslušných nastaveních produktu. 

C. Fakturační údaje

Placené produkty a služby pro váš osobní počítač

Když zakoupíte „prémium“ nebo zaplatíte za produkty nebo služby pro svůj osobní počítač, pak fakturaci provádí poskytovatel služeb třetí strany. Poskytovatel služeb jedná jako náš nástupce a vy tedy nakoupíte přímo u poskytovatele služeb a ne u nás.

Když zakoupíte „prémium“ nebo placené produkty nebo služby, pak my prostřednictvím poskytovatele služeb třetích stran shromáždíme vaše jméno, e-mailovou adresu, číslo platební karty a za určitých okolností fakturační adresu a vaše telefonní číslo (společně „fakturační údaje“).  Vaše fakturační údaje budou uchovávány tak dlouho, jak bude třeba pro provedení platby a včetně všech prodloužení.

Vaše fakturační údaje shromažďují naši poskytovatelé služeb třetích stran pouze, pokud je to nutné pro účely zpracování nebo vrácení vašich plateb nebo kvůli komunikaci s vámi. Vaše fakturační údaje mohou být uchovány také z právním důvodů, například daňových.

Poskytovatel služeb třetí strany nám může vaše fakturační údaje předat (kromě čísla platební karty).  Fakturační údaje používáme pro vytvoření záznamu o instalacích softwaru nebo servisních požadavcích.

Můžeme zpracovávat a ukládat fakturační údaje, které obdržíme, abychom ověřili status vaší registrace nebo licence, abychom vás kontaktovali ohledně statusu vašeho účtu nebo případně kvůli obnovení předplatného. Zpracováváme fakturační údaje, jak je třeba pro poskytování smlouvy a služby.

Stanovili jsme, že vždy, když číslo vaší kreditní karty zpracovává poskytovatel služeb třetí strany, se poskytovatel služeb řídí postupy ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů, které považujeme za odpovídající. Pro některé tyto poskytovatele služeb třetích stran platí rozšířená pravidla ochrany osobních údajů Evropské unie. Ostatní mají roční ověření v souladu se systémem EU-USA na ochranu soukromí nebo systémem Švýcarsko-USA na ochranu soukromí.

Ve všech těchto případech s námi poskytovatelé služeb třetích stran uzavřeli dohody, že nepoužijí vaše osobní údaje pro své vlastní marketingové účely, a nebudou sdílet tyto údaje s jinými stranami pro jejich neomezené použití.

Vaše fakturační údaje uchováváme odděleně od údajů o službách (vymezené níže).

V průběhu podnikání můžeme změnit poskytovatele služeb. V takovém případě budou vaše fakturační údaje převedeny z jednoho poskytovatele služeb na jiného. Informujeme vás, když k takovém převodu dojde.

Placené produkty a služby pro vaše mobilní zařízení

Když zakoupíte „prémium“ nebo zaplatíte za produkty nebo služby pro svoje mobilní zařízení, fakturaci zpracovává obchod s aplikacemi třetích stran, jako je Google Play a Apple iTunes. Nakoupíte přímo v obchodu s aplikacemi třetí strany a ne u nás.

Vaše fakturační údaje jsou shromažďovány obchodem s aplikacemi třetí strany a nejsou s námi sdíleny.

Placené produkty a služby pro váš podnik

Když zakoupíte „prémium“ nebo zaplatíte za produkty nebo služby pro svůj podnik, fakturaci zpracovává náš prodejce nebo distributor. Nakoupíte přímo od prodejce nebo distributora a ne u nás.

Vaše fakturační údaje jsou shromažďovány prodejcem nebo distributorem.  Vaše fakturační údaje (mimo čísla vaší platební karty) s námi mohou být sdíleny.  Fakturační údaje používáme pro vytvoření záznamu o instalacích softwaru.

Můžeme zpracovávat a ukládat fakturační údaje, které obdržíme, abychom ověřili status vaší registrace nebo licence.  Obecně vás ale nebudeme kontaktovat.  Prodejce a distributor vás kontaktuje ohledně statusu vašeho účtu nebo kvůli obnovení předplatného. Zpracováváme fakturační údaje, jak je třeba pro poskytování smlouvy a služby.

Nakládání s vašimi fakturačními údaji (s výjimkou čísla vaší platební karty), které nám sdělí poskytovatel služeb, prodejce nebo distributor, se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů a licenční smlouvou koncového uživatele, která se vztahuje na náš produkt nebo službu.  Vaše fakturační údaje včetně čísla vaší kreditní karty shromážděné poskytovatelem služeb, prodejcem, distributorem nebo obchodem s aplikacemi třetí strany za účelem zpracování vaší platby a obnovení budou podléhat veškerým zásadám ochrany osobních údajů nebo podmínkám služby vydaným příslušným poskytovatelem služeb třetí strany, prodejcem, distributorem nebo obchodem s aplikacemi třetí strany.

V průběhu podnikání můžeme v některých případech změnit prodejce nebo distributory. V takovém případě budou vaše fakturační údaje převedeny z jednoho prodejce nebo distributora na jiného. Informujeme vás, když k takovém převodu dojde.

A co bezplatné produkty?

Abyste si mohli stáhnout naše bezplatné produkty a služby pro svůj PC a mobilní zařízení, mezi něž patří bezplatný antivirus, bezplatný bezpečnostní program pro mobilní zařízení a bezplatný program CCLeaner pro stolní počítač, nemusíte zpřístupňovat svoje fakturační údaje.  Nicméně náš bezplatný produkt CCLeaner cloud při registraci k produktu vyžaduje vaše jméno a e-mailovou adresu.

D. Podpora

Přímo nebo prostřednictvím našeho poskytovatele/poskytovatelů služeb technické podpory třetích stran shromažďujeme vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo/čísla, adresu domů či do práce nebo jiné informace, podle kterých vás můžeme identifikovat, když vám poskytujeme technickou podporu. Tyto údaje potřebujeme k ověření a abychom s vámi mohli komunikovat ohledně vaší žádosti o podporu.

Pokud požadujete individuální podporu nebo pomoc, můžeme vás vyzvat, abyste nám poskytli informace o svém zařízení nebo počítači, o svých prostředcích k přístupu na internet nebo informace o svém poskytovateli internetových služeb.  Abychom vám mohli poskytnout technickou podporu, shromažďujeme také údaje, které mohou zahrnovat vaši e-mailovou adresu, adresu IP, informace o vašem hardwaru a softwaru, adresy URL stránek, které jste navštívili, soubory uložené v počítači (včetně potenciálně nebezpečných nebo infikovaných souborů), e-mailové zprávy (ať už jsou uloženy v počítači nebo jinde), informace týkající se odesílatelů a příjemců e-mailových zpráv a podobné údaje. Pokud nás požádáte o podporu, můžeme vám nabídnout možnost vzdáleného připojení, při němž převezmeme kontrolu nad vaším zařízením nebo počítačem, abychom vám pomohli problém vyřešit.

Informace shromážděné při poskytování podpory nebudou použity pro sekundární účely, můžeme pouze použít vaši e-mailovou adresu k zasílání informací o dalších produktech nebo službách naší společnosti. Pokud nás kontaktujete s žádostí o podporu, můžeme vám doporučit, abyste upgradovali nebo aktualizovali produkty či služby. Informace a údaje spojené s poskytováním podpory uchováme, abychom zaznamenali historii žádostí o podporu a pro výzkumné účely.

E. Marketing

Pokud shromáždíme vaši e-mailovou adresu, můžeme vám nabídnout naše další produkty a služby. Z budoucího zasílání marketingových e-mailů se můžete odhlásit, instrukce naleznete v e-mailu. 

Obecně v rámci našich produktů pro osobní počítač neposkytujeme prostor reklamám třetích stran.  Reklamy třetích stran můžeme zobrazovat v bezplatných produktech pro mobilní zařízení. 

Abychom vám mohli nabídnout svoje služby zdarma, zobrazujeme v mobilních aplikacích reklamy třetích stran prostřednictvím oblíbených reklamních sítí, jako je například služba AdMob společnosti Google, služba MoPub společnosti Twitter či služba InMobi nebo Facebook Audience Network. Nad každou reklamou zobrazujeme logo AdChoices. Klepnutím na tuto ikonu se můžete dozvědět více o reklamní síti a zjistit, jaké máte možnosti personalizace prostřednictvím této sítě.

Abychom tuto reklamu mohli zobrazit, použili jsme soupravu pro vývoj softwaru třetí strany (SDK). Kód SDK poskytují reklamní agentury nebo sítě třetích stran.

Údaje o uživatelích našich bezplatných mobilních produktů zůstanou pro nás a pro reklamní agentury třetích stran anonymní.  SDK reklamních agentur však bude shromažďovat údaje, aby vytvořil profily, které vám přizpůsobí reklamy. Kód SDK může shromažďovat informace, jako jsou aplikace třetích stran, které jste nainstalovali na svém zařízení, identifikátor reklam na platformě Android, adresu IP, detaily o operačním systému svého zařízení, adresu MAC a další statistické a technické informace.

Pokud nechcete, aby se vám zobrazovaly reklamy třetích stran, můžete bezplatný mobilní produkt odinstalovat a/nebo zvolit dostupnou placenou verzi mobilních produktů, které nezobrazují reklamy třetích stran.

F. On-line identifikátory

GUID

GUID je náhodně generované číslo, které přidělujeme každé instalaci softwaru.  U zákazníků placených produktů a služeb pro osobní počítač je GUID spojen s vašimi fakturačními údaji.  V případě uživatelů bezplatných produktů a služeb pro osobní počítač a mobilní telefon a zákazníků placených obchodních a mobilních produktů není GUID spojen s osobními údaji, jelikož jsme neshromáždili příslušné fakturační údaje.

GUID je používán k mnoha účelům, které budou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies k získání údajů, které mohou být použity k určení vaší polohy prostřednictvím vaší adresy internetového protokolu („IP adresa“) a automatizovaných geolokačních technik, nebo k získání základních informací o počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, které používáte k přístupu na naše stránky. Viz popis níže. Používáním našich webových stránek povolujete využívání souborů cookies ke sběru a užívání údajů podle podmínek těchto zásad o ochraně osobních údajů.

Používáme běžné nástroje pro shromažďování informací, jako jsou soubory cookies, sledovací pixely a webové signály, abychom shromažďovali obecné informace o tom, jak používáte internet. Při návštěvě našich webových stránek je soubor cookie uložen v prohlížeči nebo na pevném disku vašeho zařízení. Technologie, jako jsou: cookies, signály, tagy a skripty, používáme my a naši marketingoví partneři, přidružené společnosti, analytici nebo poskytovatelé služeb (např. zpracovatelé plateb atd.). Tyto technologie jsou používány k analýze trendů, správě stránek, sledování vašich pohybů po stránkách a k shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Můžeme přijímat zprávy od těchto společností založené na využití těchto technologií na individuálním i agregovaném základě.  Autorizujete nás a souhlasíte s tím, že na vaše zařízení můžeme umístit cookies nebo technologie sledování.

Na všech našich webových stránkách můžeme použít následující cookies nebo technologie sledování:

Cookie

Účel

Strana

Poskytovatel cookie

Google API

Funkčnost

3

Google

Analytics

analýza & sledování

1

my

AdWords

opětovné zacílení

3

Google

DCM

opětovné zacílení

3

Google

Optimize

analýza & sledování

1

my

Hotjar

analýza & sledování

1

my

Optimizely

analýza & sledování

1

my

Visual Website Optimizer

analýza & sledování

1

my

Facebook

opětovné zacílení

3

Facebook

LinkedIn

opětovné zacílení

3

LinkedIn

My Target

opětovné zacílení

3

VKontakte

Outbrain

opětovné zacílení

3

Outbrain

A8Fly

přidružená společnost

1

my

AXM

opětovné zacílení

3

MediaMath

Commision Junction

přidružená společnost

1

my

Bing

opětovné zacílení

3

Microsoft

Captera

opětovné zacílení

3

Captera

Criteo

opětovné zacílení

3

Criteo

Ginga

opětovné zacílení

3

Signal

Softonic

opětovné zacílení

3

Softonic International

SalesForce

opětovné zacílení

3

salesforce.com

Sklik

opětovné zacílení

3

Seznam

Hubspot

CMS

1

my

Twitter

opětovné zacílení

3

Twitter

SoundCloud

podcasty

3

SoundCloud

Iron Source

opětovné zacílení

3

Ironsource

apex__avastLocale

přepínání mezi lokacemi

1

my

apex__avgLocale

přepínání mezi lokacemi

1

my

hidemyassComLocale

přepínání mezi lokacemi

1

my

apex__language

přepínání mezi lokacemi

1

my

avgLocale

přepínání mezi lokacemi

1

my

geoip

přepínání mezi lokacemi

1

my

sat_track

analýza & sledování

1

my

Ne všechny naše webové stránky používají veškeré tyto soubory cookies.

Můžeme spolupracovat s třetí stranou, abychom buď zobrazili reklamu na našich stránkách, nebo spravovali inzerci na těchto a dalších stránkách. Náš partner třetí strany může využívat technologie, jako jsou soubory cookies, ke shromažďování informací o vašich aktivitách na těchto a dalších stránkách, aby vám poskytl reklamní materiály na základě vašich aktivit a zájmů. Pokud pokračujete v prohlížení našich webových stránek, potvrzujete, že si jste vědomi používání souborů cookies, které je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nechcete používat soubory cookie, můžete je zakázat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Rádi bychom však podotkli, že ne všechny prohlížeče na všech platformách tuto funkci podporují. Navíc, pokud zakážete soubory cookies, naše stránky nemusí fungovat správně, nebo váš přístup na naše webové stránky a jejich vlastnosti mohou být ovlivněny nebo omezeny.

IP adresa

Vaši IP adresu shromažďujeme, abychom vám mohli poskytnout produkt nebo službu.  IP adresu mobilních zařízení používáme také k zobrazování reklam.  Vaši IP adresu se snažíme do šedesáti dnů od jejího shromáždění nahradit vaším městem a zemí nebo použijeme hašování. 

G. Interní zprávy produktu

Někdy s vámi komunikujeme takzvanou metodou „zasílání zpráv v rámci produktu“. K zasílaní zpráv v rámci produktu může dojít v následujících situacích:

· pokud se vaše licence blíží vypršení;

· při aktualizaci nebo upgrade Avast programu;

· při aktualizaci virové databáze;

· při návštěvě infikované webové stránky;

· když je pro vás připravena měsíční bezpečnostní zpráva; nebo

· v ostatních případech, kdy je komunikace s uživatelem nezbytná pro poskytování našich produktů nebo služeb.

Zasílání zpráv v rámci produktu používáme také, abychom vás upozornili na jiné produkty nebo aktualizace stávajících produktů a služeb. Aby zasílání zpráv v rámci produktu fungovalo, údaje použité při zasílání těchto zpráv jsou spojeny s GUID.  Tyto údaje zůstávají anonymní pro uživatele bezplatných produktů a pro zákazníky placených produktů jsou údaje pseudonymizovány.

Fakturační údaje však pro zasílání zpráv v rámci produktů používány nejsou. Zasílání zpráv v rámci produktů také umožňuje počítači nebo zařízení předávat informace našim serverům, včetně technických údajů, definic virů, zabezpečení a technických informací o vašem hardwaru.

Tyto údaje mohou být použity k tomu, abychom vám mohli nabídnout slevu na nový produkt na základě vašich minulých nákupů.  Údaje také používáme pro analytické a statistické účely, aktualizaci produktů, kontrolu kvality a návrhy pro produkty a funkce. Zákazníci prémiových či placených produktů mohou zasílání zpráv v rámci produktů pro marketingové účely upravit v příslušných nastaveních produktů. 

H. Údaje služby

Údaje o službách jsou shromažďovány na základě vašeho používání našich webových stránek, produktů a služeb.  

Údaje o službách jsou primárně užívány k poskytování produktů a služeb.  Údaje o službách se také využívají pro kompatibilní a legitimní výzkumné účely, pro sestavování statistik, tvorbu analýz a souhrnných zpráv, pro vývoj produktů, zasílání zpráv v rámci produktů a přímý marketing.  Než jsou údaje o službách použity k sekundárním účelů, jsou pseudonymizovány či anonymizovány. 

Pro všechny Servisní údaje praktikujeme „minimalizaci údajů“, což znamená, že jsme se omezili shromažďování a uchovávání vašich údajů pouze na to, co je potřebné, přiměřené a relevantní k dosažení účelu našeho zpracování údajů.

Níže uvádíme seznam našich produktů a údajů o službách, které každý z nich shromažďuje.  Mohou existovat i jiné produkty (nyní nebo v budoucnu), které vyžadují shromažďování určitých typů osobních údajů, aby byla zajištěna plná funkčnost produktu.  Před shromažďováním takových informací vás vždy budeme informovat, obvykle ve smluvních podmínkách nebo v licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) nebo v oznámení o ochraně soukromí platném pro produkt nebo službu.  Pro zajištění funkčnosti produktu je nutné shromažďovat osobní údaje v rámci údajů o službách.  Pokud osobní údaje již nepotřebujeme, přestaneme je používat nebo jejich užití omezíme v souladu se zásadou minimalizace.  Například váš e-mail, adresy URL stránek, které jste navštívili a vaše soubory, jsou skenovány pro detekci malwaru a ochranu před ním. Pak odstraníme vaši e-mailovou adresu a další osobní údaje, či použijeme hašování na případné identifikátory, čímž údaje o službách změníme na pseudonymizované či anonymizovaným údaje uživatelů placených služeb a anonymní údaje u uživatelů bezplatných služeb, než údaje o službách znovu použijeme pro výzkum, analýzu, statistiky, zasílání zpráv, vývoj napříč produkty, zasílání zpráv v rámci produktů a marketing.

Primárním zpracováním údajů o službách bude splnění smlouvy a poskytnutí daného produktu nebo služby.  Sekundární zpracování údajů o službách bude slučitelné s našimi oprávněnými zájmy, abychom vám mohli poskytnout výhody výzkumu, analýz, rozvoje napříč produkty a zasílání zpráv napříč produkty.  Pokud budeme potřebovat vaše údaje o službách zpracovat za účelem, který bude vyžadovat souhlas, budeme vás o tom zvlášť informovat. Budou použita obecná pravidla pro poskytování a odvolávání souhlasu.

Protokolové soubory webových stránek

Informace shromažďujeme ve formě protokolových souborů serverů, které nás obecně informují o návštěvnících našich stránek, což může zahrnovat informace o obecné geografické oblasti, délku návštěv, vyhledávané webové stránky, URL adresy stránky, kterou jste si prohlíželi předtím, než jste klikli na naše webové stránky, adresu IP, soubory cookies, typ webového prohlížeče a operačního systému, který používáte, údaje o datových tocích a podobně.

Pokud si uživatel stáhne produkt z našeho webu, připojujeme instalační GUID s přihlašovacími údaji uživatele webových stránek. Tyto informace používáme ke naplnění našich oprávněných zájmů: k analýze obecných trendů, správě našich webových stránek, sledování, jak uživatelé používají naše webové stránky, k podpoře zlepšení naší webové stránky/stránek a abychom lépe porozuměli zkušenostem uživatelům při stahování a aktivaci produktů na našich webových stránkách.

Informace o zařízení a o síti

Můžeme shromažďovat informace o počítači nebo zařízení, které používáte, o našich produktech a službách, které jsou na něm spuštěny, a v závislosti na typu zařízení jaké operační systémy používáte, nastavení zařízení, identifikátory aplikací (AI), identifikátory hardwaru nebo univerzálně jedinečné identifikátory (UUID), identifikátory softwaru, IP adresu, údaje o poloze, identifikační údaje souborů cookie a údaje o selháních (pomocí vlastních analytických nástrojů nebo nástrojů poskytnutých třetími stranami, například Crashlytics nebo Firebase).  Údaje o zařízeních a sítích jsou spojeny s instalací GUIDu.

Od všech uživatelů shromažďujeme údaje zařízení a sítě. Shromažďujeme a uchováváme pouze údaje, které potřebujeme k zajištění funkčnosti, monitorování produktu a výkonu služby, provádění výzkumu, diagnostiky a oprav po pádu systému, rozpoznání chyb a opravu zranitelností v zabezpečení nebo provozu (jinými slovy, ke splnění naší smlouvy s vámi o poskytování služby). 

Vaše údaje o zařízeních a sítích používáme také pro zasílání zpráv v rámci produktů a vývoj napříč produkty.  Zákazníci prémiových či placených produktů mohou zasílání zpráv v rámci produktů pro marketingové účely a vývoj napříč produkty upravit v příslušných nastaveních produktů.  

Shromažďujeme informace ve formě statistik prostřednictvím našich analytických nástrojů či analytických nástrojů třetí strany, o tom, které aplikace byly nainstalovány či odinstalovány, jak jsou používány, o počtu aktivních uživatelů a vlivu, jaké aplikace mají na výkon zařízení a spotřebu jeho baterie (souhrnně „AppInfo“).  Na základě těchto informací zkoumáme chování zařízení a sítě, historii nákupů a trendy, abychom mohli změřit relativní úspěch našich produktů v průběhu času (jinými slovy, slouží našim legitimním zájmům).

Analýza a hlášení selhání

Firebase Analytics je mobilní analytická služba poskytovaná společností Google a řídí se podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů Firebase Analytics. Tato služba nám pomáhá porozumět našim uživatelům a způsobu, jakým používají aplikace, včetně informací o interakcích s mobilními aplikacemi uživatele. Firebase Analytics používá identifikátory pro reklamu v mobilních aplikacích (například Android ID pro reklamu a identifikátor pro reklamu pro iOS) a my shromažďujeme AAID a AIiOS, abychom porozuměli našim uživatelům. Avšak uživatelé, kteří si přejí zrušit sledování reklamy pomocí AAID a AIiOS, tak mohou učinit v nastavení reklamy mobilního zařízení a uživatelé, kteří se chtějí vyhnout sledování službou Firebase Analytics, se mohou odhlásit v nastavení aplikace. Shromážděné údaje budou globálně převáděny společnosti Google a ukládány na jejích serverech.

AppsFlyer je SDK třetí strany zabudovaný do našeho softwaru. Umožňuje nám analyzovat naše marketingové kampaně. Používáme jej, abychom pochopili, jaké marketingové kampaně vás k nám nasměrovaly, a abychom zhodnotili úspěšnost a výkon marketingových kampaní (jak slouží našim oprávněným zájmům). Mezi údaje shromažďované prostřednictvím AppsFlyer patří například adresa IP a identifikace reklamní kampaně. Přístup k těmto údajům a jejich ochrana se řídí zásadami ochrany osobních údajů Apps Flyer a také se sdílí s reklamními sítěmi. Zpracování těchto údajů se řídí Zásadami ochrany soukromí společnosti AppsFlyer, které můžete najít na adrese: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. Sledování prostřednictvím AppsFlyer Analytics můžete zrušit podle pokynů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů AppsFlyer.

Co se týká hlášení o selhání, v současné době používáme ve svých mobilních aplikacích dvě služby pro hlášení o selháních: Službu Firebase Crash Reporting poskytovanou společností Google a službu Fabric Crashlytics od společnosti Twitter, Inc. Pro zlepšení uživatelských zkušeností a zlepšení stability mobilních aplikací využíváme služby podávající zprávy o selháních. Můžeme tak shromažďovat údaje o zařízeních, která používáte, a o používání našich aplikací vámi (například čas, kdy jste aplikaci spustili a kdy došlo k selhání), což nám umožňuje diagnostikovat a řešit problémy. Díky tomu vám můžeme poskytovat stabilní, funkční služby (plnit naši smlouvu s vámi) a do budoucna svoje aplikace vylepšovat (a tak sloužit svým oprávněným zájmům). Pokud byste však chtěli sběr údajů prostřednictvím služeb Firebase Crash Reporting a Fabric Crashlytics zrušit, můžete tak učinit v nastavení aplikace v našich mobilních aplikacích. Shromážděné údaje budou globálně přenášeny společnostem Google (Firebase Crash Reporting) a Twitter (Fabric Crashlytics) a ukládány na jejich serverech.

Služba Google Analytics: Kromě výše uvedeného, v současné době používáme službu Google Analytics. Tento nástroj nám pomáhá pochopit, jak naši návštěvníci používají naše stránky. Vzhledem k tomu, že služba Google Analytics vyžaduje pro své fungování soubory cookies, uživatelé, kteří chtějí zabránit sledování pomocí služby Google Analytics na našich stránkách mohou zakázat soubory cookies ve svém webovém prohlížeči.

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá především soubory cookies prvních stran pro zprávy o vašich interakcích na našich webových stránkách. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy na serverech společnosti Google v USA. Společnost Google bude užívat těchto údajů pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb týkajících se aktivit na stránce a užívání internetu vůbec. Společnost Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Používání souborů cookies můžete odmítnout v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Klepněte na tento odkaz pro zásady ochrany soukromí společnosti Google

Zvláštní produkty pro váš počítač, které shromažďují vaše údaje o službách

Produkty a služby Avast a AVG AntiVirus a pro bezpečnost na internetu

Naše antivirové produkty a produkty pro bezpečnost na internetu vyžadují pro svou plnou funkčnost shromažďování údajů uživatele. Mezi údaje uživatele, které shromažďujeme, patří:

· potenciální hrozby škodlivých souborů (malware) pro vaše zařízení a cíl těchto hrozeb, včetně kopií souborů nebo e-mailů označených jako potenciální malware, názvy souborů, šifrovací haš, dodavatel, velikost, datové razítko, přidružené klíče registru atd.;

· informace o tom, jak používáte naše produkty a jejich vlastnostech, včetně údajů o vašem konkrétním zařízení, rychlosti instalace a odinstalace, jazyce, technických parametrech a výrobci zařízení, informace o zabezpečení (přiřazené heslo, úroveň šifrování) atd.;

· informace o tom, kde jsou naše produkty a služby používány, včetně přibližného místo, směrovacího čísla, předčíslí, časového pásma, adresy URL a informace týkající se URL stránek, které navštívíte on-line; a

· tyto údaje souhrnně nazýváme „Clickstream Data“ (údaje webové stránky)

Tyto údaje Clickstream používáme, abychom mohli detekovat malware a chránit vás před ním.  Údaje Clickstream také používáme pro bezpečnostní výzkum hrozeb.  Údaje Clickstream pseudonymizujeme a anonymizujeme a opětovně je používáme pro přímý marketing mezi produkty, vývoj mezi produkty a analytiku trendů třetí strany.

Avast CommunityIQ

Avast CommunityIQ je služba na sledování hrozeb. Informace o hrozbě zjištěné ve vašem počítači jsou odeslány na náš server, kde můžeme sledovat, jak se hrozba šíří, a zablokovat ji. To je klíčové pro fungování vašeho počítače.

Při stahování našich produktů a služeb budete automaticky přihlášeni ke službě CommunityIQ a váš počítač bude moci v případě potřeby poskytnout bezpečnostní informace. Odhlásit se můžete v nastaveních produktu. Setrváním v CommunityIQ aktivně pomáháte sobě i ostatním z komunity Avast zažít vyšší bezpečnostní standardy.

Naši odborníci na bezpečnost zpracovávají údaje získané službou CommunityIQ, aby aktualizovali naše databáze virů a infikovaných webových stránek, a pro účely tvorby historie a statistik. Tak je možné zjistit, odkud hrozby přicházejí, jaká je úroveň ohrožení v dané zemi, kolik osob navštívilo škodlivou stránku a počet osob, které jsme ochránili. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem fungování antiviru a abychom vás ochránili.

Údaje jsou shromažďovány online v průběhu celého vašeho přihlašovacího procesu. V případě uživatelů stolních počítačů a mobilních zařízení se jedná o adresy URL navštívených webových stránek, adresy IP, přibližnou geolokaci uživatele nebo poskytovatele internetových služeb (ISP), o ID zařízení spolu s informacemi o povaze zjištěné hrozby. Tyto informace shromažďujeme, abychom zjistili zdroj infekce.

Geolokace udává přibližnou polohu, například zeměpisnou šířku a délku místa s danou adresou IP. Pokud však vstoupíte na škodlivou webovou stránku s použitím Wi-Fi, pak může být údajem o poloze vaše IP adresa. V závislosti na vašem ISP může vaše IP adresa označit přesnou polohu nebo polohu kanceláře ISP nebo vaši polohu na úrovni státu.

V případě uživatelů stolních počítačů také shromažďujeme:

· Informace a soubory (včetně spustitelných souborů) na vašem počítači, které náš software identifikoval jako potenciálně infikované, spolu s informacemi o povaze identifikovaných hrozeb; a

· Informace o odesílateli podezřelých souborů nebo malware a předmět e-mailů označených naším softwarem jako potenciálně infikované, stejně jako povaha identifikovaných hrozeb.

Služba Avast File Reputation

FileRep je databáze spustitelných souborů pocházejících od uživatelů, kteří se účastní služby. Soubory (nebo jejich haše, tj. deidentifikované verze souborů) jsou ukládány a vyhodnocovány, aby se zjistilo, které jsou infikované, a aby byly aktualizovány virové databáze.

Vaše účast je dobrovolná a údaje jsou ukládány způsobem, který snižuje možnost, že mohou být spojeny s jednotlivými uživateli, například hašováním, takže jsou údaje anonymní. To znamená, že údaje mohou identifikovat osobu použitím „klíče“. Rizika jsou však snížena. Setrváním ve službě aktivně pomáháte sobě i ostatním zažít vyšší bezpečnostní standardy.

Pokud se nechcete účastnit, můžete se odhlásit odškrtnutím políčka „Umožnit reputační služby“ v menu obecných nastaveních.

CyberCapture

CyberCapture je funkce antiviru, která odhaluje a analyzuje vzácné, podezřelé soubory. Pokud se takový soubor pokusíte spustit, funkce CyberCapture jej ve vašem počítači uzamkne a odešle do naší laboratoře pro hrozby. Tam je soubor analyzován v bezpečném, virtuálním prostředí. Na dokončení analýzy budete upozorněni.

CyberCapture se nyní spouští ve chvíli, kdy otevřete nebo stáhnete takové podezřelé soubory z internetu, se kterými se funkce CyberCapture dosud nesetkala. Do budoucna plánujeme rozšířit tento stav tak, aby zahrnoval více zdrojů.

CyberCapture je schopna pracovat s velkými soubory, ale doručení takových souborů laboratoři pro hrozby může trvat déle. Všechny soubory jsou nahrávány přes šifrované připojení, což znamená, že vaše údaje jsou nepřístupné pro hackery.

Při povolení funkce CyberCapture shromažďujeme informace o vás, o ID vašeho zařízení, o vašem operačním systému. Například, zda-li používáte Windows 10 nebo XP, a známe vaši přibližnou polohu, obvykle na úrovni státu.

Funkce CyberCapture je povolena ve výchozím nastavení nejnovější verze našeho antivirového programu. Důrazně doporučujeme, abyste ji nechali povolenou. Pokud byste chtěli zakázat službu CyberCapture, otevřete uživatelské rozhraní produktu a jděte do Nastavení.

Avast CleanUp

CleanUp se nabízí jako aplikace pro Windows. Slouží k odstraňování nepotřebných souborů, položek registru, poškozených zástupců a dalších podobných položek. Poskytuje také funkce pro ladění systému, jako je nástroj pro deaktivaci programů. Aby tato aplikace fungovala, zpracováváme a uchováváme následující informace:

· původní IP adresa; historie skenování systému, včetně údajů o operačním systému a úrovni záplat;

· zdraví systému, informace o hardwaru (včetně CPU), grafické kartě, informace o pevném disku;

· systémové údaje, což je seznam nainstalovaných počítačový programů, výpis adresáře software, název registru a položky podregistrů a spustitelné soubory; a

· další provozní údaje, například, chyby a chybové zprávy.

Tyto údaje používáme pro provozní účely a k tomu, abychom vám poskytovali plně funkční služby.

Zabezpečený prohlížeč Avast

Náš zabezpečený prohlížeč ve výchozím nastavení zpracovává tyto položky:

· vaše IP adresa;

· identifikátor GUID přiřazený k vaší instalaci prohlížeče;

· údaje o používání souborů cookies; a

· rozšíření prohlížeče.

Shromážděné údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali funkce prohlížeče, sledovali výkon a vylepšovali naše služby. Z nastavení zabezpečeného prohlížeče také můžete přistupovat ke klíčovým funkcím zabezpečení a spravovat je odsud:

Centrum zabezpečení a soukromí prohlížeče

Integrované centrum zabezpečení a soukromí je pečlivě vybíraná kolekce některých klíčových funkcí zabezpečení a soukromí, nástrojů a nastavení uspořádaných do jedné konzoly pro správu, která usnadňuje řízení a správu online zabezpečení a ochrany osobních údajů.

Anti-Phishing

Tento program blokuje škodlivé weby a stažené položky na pomoc s ochranou vašeho osobního počítače před napadením viry, spywarem a ransomwarem.

Privacy Cleaner

Tento nástroj vymaže historii procházení, obrázky uložené do mezipaměti, soubory cookies, včetně souborů cookies první a třetí strany a další nevyžádané položky jediný kliknutím, aby byla vaše aktivita soukromá a aby se uvolnilo místo na disku.

Režim utajení

Tento režim zajišťuje prevenci uložení vaší historie procházení a odebere veškeré soubory

cookies pro sledování (první i třetí strany) nebo webovou mezipaměť, kterou jste během této relace procházení zaplnili.

Zabezpečený prohlížeč Avast bude také zpracovávat následující údaje místně ve vašem počítači:

· vaše historie prohlížení;

· osobní informace a hesla;

· seznam oprávnění;

· miniatury navštívených webových stránek;

· soubory cookies nebo údaje z navštívených webových stránek;

· údaje uložené prostřednictvím rozšíření prohlížeče a doplňků;

· údaje o tom, co jste stáhli z webových stránek;

· údaje importované z jiných prohlížečů; a

· záložky.

V nastavení prohlížeče můžete spravovat údaje, které máte místně uložené v počítači. Údaje, které jsou místně uložené v počítači, nejsou shromažďovány našimi servery.

Tyto údaje můžete spravovat několika způsoby:

· můžete vymazat svou historii prohlížení, soubory cookies a údaje webu návštěvou Centra bezpečnost a ochrany soukromí a použitím nástroje Čištění soukromých údajů;

· Avast Secure Browser můžete nastavit tak, aby nepřijímal soubory cookies z webových stránek tím, že v Centru bezpečnosti a ochrany soukromí nastavíte „Ochranu před sledováním“ na zapnuto;

· můžete změnit nastavení pravidel pro soubory cookies v Avast Secure Browser tím, že půjdete do Nastavení/Pokročilé nastavení/Zabezpečení a soukromí/Nastavení obsahu;

· uložená hesla si můžete prohlédnout pomocí Správce hesel Secure Browser v nastavení Avast Secure Browser. Přejděte na Nastavení/Upřesnit nastavení/Hesla a formuláře/Spravovat hesla.

· můžete zobrazit a spravovat uložené údaje automatického vyplňování v nastavení Avast Secure Browser. Přejděte na Nastavení/Upřesnit nastavení/Hesla a formuláře/Automatické vyplnění.

Avast Passwords

Avast Passwords je funkce, která ukládá hesla a poznámky pod jedním hlavním heslem nebo otiskem prstu a umožňuje uživateli přihlašovat se na více webů pomocí jednotných přihlašovacích údajů.

Ve Windows jsou naše formuláře pro hesla nedílnou součástí našeho programu AntiVirus, který lze aktivovat prostřednictvím chytrého skenování nebo otevření funkce z nabídky produktu. Na ostatních platformách (Android, iOS a Mac) je Passwords samostatná aplikace.

Při aktivaci zkontroluje aplikace Passwords, zda máte uložená nějaká hesla prostřednictvím prohlížeče a navrhne vám, abyste tato hesla přesunuli do aplikace Passwords, aby bylo možné je bezpečně uložit.

Když tento postup provedete, aplikace Passwords nahraje tato hesla a odebere je z prohlížeče. Kontrola prohlížeče probíhá místně na vašem zařízení a žádné z vašich hesel není zasláno na naše servery.

Vaše heslo a ostatní osobní údaje jsou uloženy místně na vašich zařízeních a aplikace Passwords je bezpečně zašifruje.

Když se však rozhodnete aktivovat volitelnou funkci synchronizace a zálohování k synchronizaci a zálohování vašich hesel na všech vašich zařízení, budete požádáni o vytvoření hesla. Vaše osobní údaje, tedy vaše heslo a poznámky, které mohou zahrnovat podrobnosti o kreditní kartě, budou zálohovány na našem vzdáleném serveru v bezpečně zašifrované formě, která je čitelná pouze prostřednictvím „hlavního klíče“ na vašem zařízení. To znamená, že je nemůžeme dešifrovat.

Údaje shromažďované naší aplikací Passwords jsou nezbytné pro poskytování funkcí produktu. 

Antispam

Antispam je funkce produktu, která slouží k vaší ochraně před nežádoucími e-maily (spam). Software může shromažďovat informace uvedené v e-mailech, které označíte jako spam nebo které jako spam označí nástroj třetí strany (Mailshell). Pokud označíte e-mailovou zprávu jako spam, je e-mailová zpráva odeslána třetí straně. Pokud používáte výchozí nastavení, je potřeba váš souhlas s každým takovým odesláním.

Neshromažďujeme, nepoužíváme ani neuchováváme vaše osobní údaje. Nesdílíme vaše ID softwaru nebo zařízení ani žádné generované ID s třetí stranou. Obecně platí, že nástroj Mailshell nemá informace o jednotlivých našich uživatelích nebo zařízeních a není schopen s vámi spojit jakékoli informace. Pokud chcete vědět více podrobností o tom, jaké vaše údaje služba Mailshell shromažďuje, podívejte se na webové stránky této služby.

Avast SafePrice

Když používáte program SafePrice, budeme shromažďovat nebo nám budou přenášeny informace související s určitými obchody nebo produkty, adresy URL, identifikátor GUID instalace, časové razítko nabídky, nákup, název a číslo produktu, jméno obchodníka, odkazy na produkty, ceny a kategorie zakoupeného zboží a místo na úrovni země.

Tyto informace slouží k načítání dostupných nabídek, například poukazů nebo levnějších cen od třetích stran, které s námi spolupracují. Od těchto třetích stran vyžadujeme anonymní nabídky a nepřevedeme jim ani nezpřístupníme vaše osobní údaje.

V této fázi nekomunikujete s třetí stranou, ale pouze s námi a my třetí straně nepředáváme žádné údaje kromě geologické lokality vaší země a jazyka. Neposkytujeme třetím stranám vaše osobní identifikační údaje, tedy žádné e-maily ani jména.

Třetí strany mohou používat soubory cookies v souvislosti se službami, které poskytují v rámci SafePrice nebo prostřednictvím tohoto nástroje. Když například kliknete na nějakou nabídku prezentovanou v nějakém produktu, může se do vašeho počítače stáhnout soubor cookie. Nekontrolujeme třetí strany, jejich partnery, weby poskytovatelů služeb, nabídky a soubory cookies a tyto subjekty nepodléhají kontrole z naší strany ani se neřídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Nakonec jste to vy, kdo nakupuje přímo u prodejce. Nemáme přístup k údajům z vaší platební karty, když obchodujete přímo se společnostmi třetí strany.

Avast BackUp

Služba zálohování Avast je poskytována třetí stranou na základě smlouvy s námi, zásad ochrany soukromí, podmínek služby a smlouvou třetí strany s koncovým uživatelem (EULA), které se vztahují na veškeré údaje, které uživatelé poskytují v souvislosti se zálohovací službou Avast.

Avast BackUp nabízí možnosti zálohování a ukládání osobních údajů, které by byly jinak umístěny přímo na pevném disku vašeho počítače. Aby funkce BackUp fungovala, musí být údaje na vašem pevném disku převedeny na centrálně hostovaný web, aby bylo možné je „zálohovat“.

Pokud máte na pevném disku osobní údaje, budou tyto údaje přeneseny na hostitelský web k uložení a následnému načtení. Techniky používané k ochraně těchto informací během ukládání a přenosu, jsou popsány níže.

Údaje služby specifické pro počítačové aplikace a ostatní produkty CCleaner

Všechny aplikace pro stolní počítače Piriform načítají údaje o použití prostřednictvím souborů protokolu. Shromažďujeme údaje o používání, jako je ID vašeho zařízení, typ prohlížeče a verze, operační systém, IP adresa a informace o instalovaném softwaru, které jsou nezbytné pro fungování vaší desktopové aplikace Piriform a pro kontrolu, zda máte nárok na nějakou instalaci nebo propagační akci, které uvádíme na trh. Shromažďování a zpracování údajů o použití probíhá automaticky poté, co nainstalujete aplikaci.

Aplikace pro počítače 

CCleaner Mac

CCleaner pro Apple Mac vymaže váš pevný disk a zbaví ho nepořádku, zajistí, že váš operační systém poběží rychleji, a pomáhá zajistit, že bude zajištěno soukromí a vyšší bezpečnost vašeho procházení internetu.

Recuva

Recuva je aplikace pro Windows, která umožňuje prohledávání pevných disků a jednotek USB a obnoví jakékoli odstraněné soubory (pokud byly odstraněny v rámci standardního mazání ve Windows). 

Speccy

Speccy je nástroj pro Windows, který vám umožní přijmout audit hardwaru a softwaru vašeho počítače. Tyto informace můžete publikovat na online stránce, pokud je chcete sdílet. Audit neobsahuje IP adresy ( http://speccy.piriform.com/results/HSP0RYoxXz3SniCDtOLxcJN).

Defraggler

Defraggler vám umožňuje optimalizovat vaše pevné disky tak, aby běžely rychleji.

Produkt Software jako služba (SaaS)

Produkty SaaS vám umožňují připojovat se ke cloudovým aplikacím přes internet a používat je.

CCleaner Cloud

CCleaner Cloud se nabízí v bezplatné i v placené verzi.  Platforma umožňuje uživatelům a firmám vzdálenou správu jejich počítačů centrálně z platformy.

U bezplatných uživatelů shromažďujeme osobní údaje, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, IP adresy a události na počítači, například instalaci softwaru. Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytování a zlepšování našich služeb prostřednictvím jejich propojení s protokoly o užívání. V případě profesionálních a firemních uživatelů shromažďujeme stejné údaje jako u uživatelů, kteří aplikace používají zdarma a navíc můžeme shromažďovat údaje jako název vaší firmy, fakturační údaje a číslo mobilního telefonu. Tyto údaje jsou potřeba pro účely plnění smlouvy, když se přihlásíte k odběru našich služeb.

Pouze firemní produkt

Síť CCleaner

Síťový CCleaner je produkt pouze pro obchodní účely, který je lokálně nainstalován na váš server a umožňuje spravovat a vyčistit vaše firemní počítače. Nedostáváme žádné údaje, protože tento produkt je lokální pro uzavřenou síť.

Údaje o službě specifické pro mobilní zařízení

Produkty a služby Avast a AVG

V následující části se zaměříme na to, jaké údaje jsou shromažďovány, když používáte produkty AMS, AVG AntiVirus a AVG Protection pro Xperia navíc k variantám těchto aplikací vyvinutých speciálně pro tablety nebo alternativní obchody s aplikacemi.

Když tyto aplikace spustíte poprvé po instalaci, máte možnost přihlásit se k použití placené verze.  Pokud se rozhodnete zůstat u bezplatné verze, budeme poskytovat reklamy třetí strany; jestliže však tyto reklamy zobrazit nechcete, můžete zvolit placenou verzi.  Ať je vaše volba jakákoli, vaše údaje o službě nejsou připojeny k vašim fakturačním údajům, protože neexistují žádné fakturační údaje pro uživatele produktů poskytovaných zdarma a u platících zákazníků, jak je popsáno výše, jsou vaše fakturační údaje shromážděny pouze v App Storu, kde jste si produkt zakoupili.

Pokud používáte bezplatnou verzi našich aplikací, jsou služby podporovány reklamami třetí strany. Když se rozhodnete pro instalaci bezplatné verze, znamená to, že budou údaje jako vaše IP adresa poskytovány reklamnímu serveru třetí strany.

V některých příkladech mohou být aplikace Avast Mobile Security (AMS) nebo AVG AntiVirus dodány předinstalované ve vašem mobilním zařízení, když je zakoupíte ve Storu a můžete je deaktivovat v okně Nastavení – Ochrana osobních údajů produktu.

Webové štíty

Produkt Web Shield Lite je ve výchozím nastavení zapnutý a je efektivní pouze v některých prohlížečích a verzích operačního systému Android. Když je tato aplikace povolená v podporované konfiguraci, načítá adresy URL z prohlížeče v reálném čase a zasílá je na náš server prostřednictvím informační služby adresy URL. Adresu URL kontrolujeme proti naší databázi známých hrozeb a následně zobrazíme výstrahu v případě, že je adresa URL známou hrozbou.

Funkce Web Shield with Accessibility je ve výchozím nastavení vypnutá. Aktivace této funkce vyžaduje oprávnění pro usnadnění přístupu. I když jde o stejnou službu jako Web Shield Lite, může kontrolovat adresy URL ve více prohlížečích a operačních systémech. Seznam podporovaných prohlížečů a operačních systémů se někdy změní na základě vývoje nebo změn služeb třetí strany.

Můžeme používat anonymní údaje o prohlížení pro analýzy trendů třetí strany.  Všichni uživatelé mohou sdílení údajů vypnout v nastavení produktu – Ochrana osobních údajů. 

Avast AntiTheft pro Android

AntiTheft je funkce AMS. Ve výchozím nastavení je vypnutá. Pokud se rozhodnete ho zapnout, můžete požádat o umístění na vyžádání na adrese my.avast.com nebo prostřednictvím SMS příkazů z jiného telefonu. AntiTheft slouží k ochraně údajů uložených ve vašem mobilním telefonu před krádeží.

Aby byla funkce AntiTheft účinná, musíme shromažďovat a uchovávat informace o vašem telefonu a jeho schválených uživatelích. K typům údajů, které shromažďujeme, patří:

· seznam schválených SIM karet;

· telefonní číslo, na kterém vás upozorní v případě neoprávněné výměny SIM karty;

· číslo, na které mohou být hovory a zprávy přesměrovány v případě krádeže;

· váš jedinečný mobilní identifikátor, nebo International Mobile Equipment Identity (IMEI) pokud aktivujete službu Anti-Theft.

Tyto údaje používáme k tomu, abychom vyhledali a identifikovali vaše ztracené zařízení a abychom vám pomohli nahlásit ztrátu zařízení na policii a u telefonních operátorů. V případě, že došlo ke krádeži telefonu, může být zařízení zablokováno, aby zloděj nemohl zařízení používat. Získané údaje se používají k tomu, aby vám poskytovaly funkce.

Last Known Location je funkce aplikace AntiTheft, která je také ve výchozím nastavení vypnutá. Když tuto funkci aktualizujete, zasíláme na server častěji aktualizace informací o poloze na server, což vám pomáhá sledovat poslední známé místo vašeho zařízení.

Avast Call Blocker

Call Blocker je funkce AMS, která vám umožňuje blokovat nežádoucí volající.  Ve výchozím nastavení je vypnutá. Když je tato funkce zapnutá, vytváříme databázi nevyžádaných volajících (SPAM) prostřednictvím analýzy vzorců vysokého počtu volajících proti naší uživatelské bázi.

Když vy (uživatel AMS) zatelefonujete třetí straně nebo když třetí strana zatelefonuje vám, budeme mít v databázi následující záznam: telefonní číslo třetí strany čas volání a anonymní číslo kódu přidělené tomuto konkrétnímu záznamu.  To nám umožňuje spočítat počet hovorů konkrétnímu příjemci s cílem posoudit, zda byl hovor nevyžádaný či nikoliv. Váš identifikátor GUID je od těchto údajů odpojený.

Neshromažďujeme telefonní čísla našich uživatelů. Proto jsou údaje, které od vás získáme, anonymizovány a my nemůžeme ani nezamýšlíme sledovat záznam volání s vámi.

Můžeme však zobrazit telefonní čísla třetích stran, které volaly našim uživatelům AMS obecně, nebo se podívat, na jaká telefonní čísla volali naši uživatelé AMS.

Účelem takového shromažďování údajů je určit osoby, které volají často, hledáme tedy souhrnné, nikoli soukromé údaje. Tuto funkci můžete na vlastní uvážení vypnout prostřednictvím nastavení produktu.

Avast Wi-Fi Finder

Avast Wi-Fi Finder pro Android poskytuje informace o bezplatných hotspotech. Zakládá se na hromadně získaných údajích v tom smyslu, že musí každý uživatel dobrovolně přispět do databáze.

Shromážděné údaje používáme ke sdílení s ostatními našimi uživateli programu Wi-Fi Finder. Shromažďování údajů můžete vypnout tak, že nebudete používat funkci sdílení WIFI.  Shromažďujeme tyto údaje:

· umístění zařízení při použití „odeslat hotspot“;

· jména hotspotů, která odešlete do databáze;

· některé technické informace o síti (rychlost, síla signálu, hodnocení zabezpečení a frekvence)

· mac adresa a IP adresa zařízení;

· identifikátor GUID a identifikátor hardware; a

· hesla hotspotů.

V některých verzích systémů Android potřebujeme oprávnění k vaší poloze, abychom mohli prověřovat bezpečnostní hrozby v sítích Wi-Fi. Kdykoli získáme oprávnění pro polohu, můžeme je použít k upřesnění našich databází sítí Wi-Fi, včetně poloh hotspotů Wi-Fi a nebezpečných sítí.

Spořič baterie Avast

Náš Spořič baterie je aplikace, která vám pomáhá sledovat, jaké aplikace jsou spouštěné na pozadí, jak rychlé je vaše mobilní zařízení, a také pomáhá s úsporou baterie. Pro účely poskytování této funkce shromažďujeme informace o aplikaci.

Spořič baterie má funkci Smart Profile, která automaticky vypne nastavení vašeho zařízení pro účely zachování baterie při nastavené události, například když se vrátíte domů. K tomu musíte uvést síť Wi-Fi v místě, kde se nacházíte, nebo nám dát svolení k používání polohy mobilního operačního systému Android, aby bylo možné událost vyvolat. Tyto údaje jsou uloženy místně na vašem zařízení a nejsou nám přenášeny.

Používání této funkce sledujeme pomocí funkce Google Analytics, abychom znali demografické a zeměpisné statistiky našich uživatelů, kteří povolili funkci Smart Profile. Nemáme informace o jednotlivých uživatelích. Vzhledem k tomu, že Google je třetí stranou, jsou aplikovány zásady ochrany soukromí třetích stran.

Funkce Smart Profile je povolena ve výchozím nastavení, ale můžete ji zakázat v nastavení produktu.

Avast ApkRep

Naši aplikaci ApkRep používáme k vytvoření databáze aplikací Android, které poskytují uživatelé služby AMS. Shromažďujeme a ukládáme algoritmy souborů aplikací společně s identifikátorem GUID instalace, stejně jako metadata aplikací (například název balíčku aplikace, informace o podpisovém certifikátu aplikace, identifikátoru zdrojového trhu a velikosti souboru). Tyto informace zpracováváme na právním základě našich legitimních zájmů při analýze vašich údajů k vyhledání infekčních aplikací a aktualizaci našich databází virů, což je nezbytné pro neustálé vylepšování funkce AMS, aby byla zajištěna vaše bezpečnost.

Avast Android CleanUp, AVG Cleaner, AVG Cleaner pro Xperia, a CCleaner pro Android (Piriform)

Avast Android CleanUp, AVG Cleaner, AVG Cleaner pro Xperia a CCleaner pro Android (Piriform) mají přístup do úložiště vašeho zařízení pro účely odstraňování údajů,které se nepoužívají. Budete požádáni o povolení přístupu operačního systému Android do úložiště vašeho zařízení. Tato funkce vidí, co je ve vašem zařízení, například aplikace a soubory, které jste stáhli, od seznamů skladeb až k fotkám. Všechno však probíhá lokálně na vašem zařízení a nic není přenášeno na naše servery.

Vzhledem k tomu, že neshromažďujeme ani neuchováváme žádné osobní údaje, jsou veškeré shromážděné údaje anonymní.

Nabízíme vám také připojení ke cloudové službě, abyste si mohli zálohovat soubory a aby nedošlo k odstranění žádných důležitých údajů. Přímo z aplikace CleanUp se můžete přihlásit ke službám Google Drive, Dropbox nebo Microsoft OneDrive. Tato funkce je volitelná. Když tuto funkci použijete, budete uchovávat soubory u třetí strany a budou se tedy řídit podmínkami používání služby a zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany.

Avast Family Shield

Family Shield je služba pro mobilní telefonní aplikace založená na poloze. Hlavní uživatel nainstaluje aplikaci do svého zařízení a pak také do zařízení připojeného uživatele, například dítěte. Aplikace shromažďuje údaje jako telefonní čísla uživatelů, poloha mobilního zařízení, informace založené na poloze, webové domény a historie používání aplikace, aby bylo možné poskytovat požadovanou službu. Jedna z těchto funkcí je určena pro hlavního uživatele, aby věděl, kde se nachází připojený uživatel (například pomocí aplikace může matka nebo otec propojit své zařízení se zařízením dítěte nebo rodiče a podívat se, kde se dítě nebo rodič nachází). Další funkce umožňuje hlavnímu uživateli nastavit parametry, které zablokují nebo povolí spuštění konkrétních webů nebo aplikací nebo jejich získání ze zařízení připojeného uživatele. Tato aplikace hlavního uživatele také informuje o úrovni nabití baterie zařízení připojeného uživatele. Přihlašování je spravováno pomocí přihlašovacích údajů pro Facebook, tyto informace však slouží pouze pro ověření. Neshromažďujeme žádné informace týkající se facebookového účtu nad rámec tohoto ověření. Používáme údaje, které získáme s cílem poskytovat funkci Family Shield (výkon smlouvy s vámi).

Mobilní kampaň a informační kanál Avast

Občas pořádáme mobilní kampaně. Cílem naší kampaně je ukázat vám zprávy na podporu různých funkcí našich aplikací a nabídnout slevy placených funkcí. Používáme tři druhy formátů zpráv:

· Oznámení

· Překryvy

· Nákupní obrazovka

Zde je několik příkladů obecných událostí, které využíváme k zasílání zpráv:

· První spuštění

· Instalace aplikace

· Změny předplatného

· Změněné vlastnosti

· Změněná instalace na zkoušku

· Sezónní události (např. státní svátky)

Každá aplikace může definovat své vlastní události jako například:

· Smlouva s koncovým uživatelem přijata

· Nalezené hrozby při AV skenování

· Aktualizace aplikace

· Bezpečné čištění

· Nízký stav baterie

Kromě našich kampaní platí, že když naše aplikace používáte na zařízení Android, budete od nás dostávat zprávy prostřednictvím informačních kanálů, například po dokončení procesu prověřování virů nebo mazání budete přesměrováni na obrazovku s výsledky, která nabízí možnosti jako informační kanál Facebooku.

Každý informační kanál má několik karet. Můžete ho procházet vertikálně. Každá karta má svou vlastní funkci. Můžeme nabízet informace nebo tipy, propagovat naše aplikace nebo vás nasměrovat na obrazovku, aplikaci, službu Google Play nebo webovou stránku, na které jste na kartu klikli. Uživatelům bezplatné verze také předkládáme reklamy třetí strany.

Naše servery používáme ke stahování obsahu, který pro vás je relevantní, takže na vyžádání přeneseme některé vaše údaje, jako je například ID hardwaru, identifikátor GUID instalace a informace o zařízení jako jazyk, dodavatele, model a verzi systému Android. Vaše údaje slouží k poskytování obsahu, který pro vás je relevantní.

AVG Budík, otevřete počasí a Taboola

AVG Alarm Clock

Při instalaci Budíku, což je aplikace, kterou můžete nastavit, aby vás budila, dostanete současně také počasí (prostřednictvím služby Open Weather), zprávy (prostřednictvím služby Taboola) a reklamy třetích stran prostřednictvím pravidelných adSDKs. V Nastavení – My Day Dashboard se můžete odhlásit z odběru zpráv a počasí.

Prostřednictvím aplikace Budík, shromažďujeme a zpracováváme anonymní statistické údaje v našem vlastním analytickém systému a sdílíme pseudonymizované nebo anonymizované údaje s analytickou službou třetí strany a zprávami o havárii. Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby našim poskytovatelům třetí strany umožnili zasílat vám relevantní informace.  Z analytické služby třetí strany se můžete odhlásit prostřednictvím Nastavení – Ochrana osobních údajů.

Open Weather

Informace o počasí zprostředkovává Open Weather, náš poskytovatel služeb třetí strany. Tato služba je zapnutá ve výchozím nastavení a my sdílíme údaje o vaší přibližné poloze, abychom vám mohli zasílat relevantní předpovědi počasí, například Východní pobřeží, USA. Pokud však chcete dostávat předpovědi počasí pro konkrétní místo, například Brooklyn, New York, budete muset toto nastavení zapnout. Kromě aplikace Alarm Clock můžete získat aplikaci Open Weather na úvodní obrazovce, když nainstalujete aplikace AntiVirus, Cleaner a Battery Saver.

Taboola

Aplikace Alarm Clock vám také bude předkládat novinové články z našeho agregátoru zpráv třetí strany Taboola. Se společností Taboola sdílíme některé vaše údaje, jako je IP adresa, vaše zařízení, prohlížeč a operační systém, ID hardwaru, zpravodajské weby, které jste navštívili a váš preferovaný jazyk, abyste dostávali zprávy specifické pro dané národní prostředí.

AVG Gallery, Gallery Doctor a Photo Cleaner pro iOS

AVG Gallery

Gallery je chytrá aplikace, kterou si můžete nainstalovat na zařízení Android a která vám pomůže uspořádat si fotografie a videa podle významných okamžiků. Prostřednictvím Galerie shromažďujeme analytické údaje v našem vlastním analytickém systému, a to prostřednictvím analytických služeb třetích stran, jako je Google Analytics a zprávách o havárii třetí strany (Crashlytics).


AVG Gallery Doctor

Galerie Doktor je bezplatná aplikace, která vám pomůže uvolnit úložný prostor na vašem mobilním zařízení určením špatných a podobných fotografií ve vaší Android galerii. Tato aplikace neshromažďuje žádné osobní údaje.

I. Účty

Můžete si u nás vytvořit různé účty.

Údaje o účtu jsou takové údaje, které poskytujete při založení účtu nebo když od nás požadujete služby, a může k nim patřit vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotka, datum narození, pohlaví a zájmy (souhrnně jako „Údaje o účtu“). Údaje o účtu mohou zahrnovat stejné položky jako vaše fakturační údaje (jako jméno a e-mailovou adresu), ale nejsou spojeny s vaším číslem platební karty a kromě několika málo níže popsaných případů nejsou spojeny s vašimi údaji o službě.  Tyto údaje používáme, abychom vám mohli poskytovat příslušný účet.

Příklady účtů a služeb

Účty Avast a AVG

Účet Avast (id.avast.com) a AVG (my.avg.com) jsou nástroje, které umožňují registraci více produktů pomocí jednoho systému pro registraci a ověřování. Pokud tyto účty používáte, budete požádáni o poskytnutí své e-mailové adresy přímo nebo nepřímo prostřednictvím přihlášení k sociální síti. Používá se k ověřování.

Zřízení účtu je dobrovolné. Platící zákazníci a zákazníci zkušební verze mají možnost spravovat licence a zobrazovat propojená zařízení na portálu My Avast.

Jakmile svůj účet odstraníte, budou odstraněny údaje u účtu, ale nikoli ostatní záznamy jako vaše jméno nebo e-mailová adresa, které máme uložené.

Některé produkty mohou vyžadovat, abyste si založili účet Avast pro účely poskytování služby nebo funkce produktu. Například produkty Avast zabraňující krádežím budou synchronizovat váš osobní počítač a mobilní zařízení, takže v případě, že mobilní zařízení ztratíte, můžete ho sledovat pomocí počítače.  Stejně tak potřebujete účet pro stránky forum.avast.com a business.avast.com.  Aby byly funkce produktu aktivní a funkční, potřebujete účet Avast.

Účet myaccount.avg.com je zastaralý a používal se pro správu předplatných. Obsahoval funkce jako oprávnění pro uživatele ke stahování kopií faktur.

V případě HMA! mohou uživatelé spravovat seznam svých předplatných produktů i konkrétních funkcí VPN a prohlížet seznam svých serverů VPN.

Registrace produktu na webových stránkách

Pokud se chcete zaregistrovat jako zákazník našich placených produktů AntiVirus, budete požádáni o svou e-mailovou adresu a nastavení hesla. Uživatelé počítačů se mohou registrovat online na webových stránkách. Tyto informace zpracováváme, abychom ověřili počet stávajících licencí. Můžeme je použít také k ověření, zda jsou kopie našich produktů legitimní a nejsou padělané.  Můžete nám dobrovolně poskytnout další informace, jako je vaše jméno, demografické údaje nebo jiné osobní údaje.

Registrace z produktu

Místo registrace na webových stránkách můžete použít registrační formulář z rozhraní produktu. V registračním formuláři uvádíte svou e-mailovou adresu a nastavíte si heslo. Můžeme vám také položit obecné demografické otázky, jako je úroveň vašich počítačových znalostí nebo předchozí antivirový program. Můžete nám dobrovolně poskytnout další informace, jako je vaše jméno, demografické údaje nebo jiné osobní údaje.

Registrace a přihlašování prostřednictvím ostatních médií

K registraci našeho bezplatného programu AntiVirus a přihlašování ke svému účtu Avast můžete použít Facebook nebo Gmail.

Pokud k registraci a přihlašování zvolíte Facebook nebo Gmail, budete požádáni o sdílení určitých osobních údajů z účtu Facebook nebo Gmail. Shromažďujeme a uchováváme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je e-mailová adresa, jméno, avatar (hlavní profilový obrázek) a identifikátor vašeho účtu pro Facebook nebo Gmail.

Jednou z vlastností našich webových stránek je sekce „Komunita“, která zahrnuje komentáře, odkazy na uživatelské stránky, odkazy na blogy, odkazy na Avast fórum a odkazy na weby třetích stran, jako jsou Twitter a Facebook.

Můžete také zveřejnit obecný komentář v části Přehled na stránkách komunity pomocí účtu Avast nebo prostřednictvím Facebooku či Gmailu. ID uživatele, které se zobrazuje vedle vašeho komentáře, bude ID uživatele, které používáte ve službě Facebook nebo Gmail. Pokud s tímto ID uživatelem máte spojenou profilovou fotografii, bude se zobrazovat vedle vašeho komentáře.

Fórum Avast

Fórum Avast je přístupné z komunitních stránek podpory AVG nebo prostřednictvím odkazu v části Podpora na našich webových stránkách. Některé funkce vyžadují registraci.

Pokud se rozhodnete k registraci vytvořením účtu Avast, budete požádáni o výběr uživatelského jména, hesla, zadání e-mailové adresy a místa, kde se nacházíte. Zpřístupnění informací o poloze je volitelné. Zasílání zpráv můžete umožnit ostatním uživatelům a můžete se přihlásit ke svému účtu pomocí služby Facebook nebo Gmail.

Jakmile se registrujete v našem fóru, můžete ovládat své nastavení soukromí pomocí fóra návštěvou své profilové stránky. Toto nastavení můžete kdykoli změnit. Můžete také zobrazit své minulé příspěvky, statistiku použití, nastavení hesel a profil uživatele tak, jak je uvidí ostatní.

Máte možnost poskytnout další informace, jako jsou osobní texty, uvést své datum narození, pohlaví, číslo pro zasílání rychlých zpráv, uživatelské jméno pro messenger nebo název a adresu webu, zpřístupnit informace o tom, kde se nacházíte, a vybrat svůj avatar nebo personifikovaný obrázek. Jakékoli informace, které zde poskytnete, uvidí ostatní uživatelé.

Následující minimální informace budou k dispozici všem uživatelům bez ohledu na nastavení vašeho profilu: vaše uživatelské jméno, celkový počet příspěvků a příspěvků za den, datum a čas registrace, místní čas a datum a čas vaší poslední aktivity.

I když své osobní údaje překládáte k publikování, například prostřednictvím fóra Avast nebo našich komunitních stránek, budou tyto údaje veřejně přístupné.

Příspěvky na Facebooku

Pokud si jako metodu přihlašování nebo registrace zvolíte Facebook, vyhledáme vaše oprávnění, abychom mohli provést určité akce vaším jménem.

Konkrétně budeme požadovat oprávnění podávat příspěvky vaším jménem v následujících případech:

· Můžete se zaregistrovat nebo si nainstalovat náš produkt;

· Aktualizujte Avast program; nebo

· Program Avast vás chrání před návštěvou infikované webové stránky.

Mezi příklady publikovaných příspěvků patří následující nebo podobná sdělení:

(1) „Avast AntiVirus zachránil můj počítač před infekcí! Vyzkoušejte ho. Je zadarmo.“

(2) „AntiVirus se mi právě aktualizoval o výkonné nové funkce zabezpečení. Stáhněte si ho ZDARMA. Budete ho milovat.“

(3) „Právě jsem si zdarma nainstalovala AntiVirus. Je opravdu skvělý. Pokud chcete mít tu nejlepší ochranu, stáhněte si ho taky.“

Není vaší povinností souhlasit s tím, že budeme publikovat příspěvky vaším jménem a tento stav můžete během registrace vynechat.

Můžete upravit vaše předvolby kdykoliv prostřednictvím svého účtu Avast (https://my.avast.com/en-us/facebook).

Kontaktní údaje

Existuje mnoho možností, jak nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek. Tam jsou uvedeny odkazy, které vám umožní se s námi spojit e-mailem prostřednictvím stránky Podpora, kliknutím na tlačítka: náš kontakt pro média nebo odběr zpráv nebo tím, že zadáte žádost o on-line službu nebo podporu. Obecně bude množství informací, které získáme, když nás kontaktujete, úměrné povaze kontaktování. Když nám například pošlete e-mail, budeme požadovat vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli odpovědět.

Oznámení ve zpravodajích a blogových příspěvcích

Na našich webových stránkách nabízíme novinky a informace, včetně oznámení v e-mailových zpravodajích a blogových příspěvcích. Tuto službu vám poskytujeme zdarma. Na našich webových stránkách se může zobrazovat reklamní banner s propagací příběhu v novinách. Pokud si ho však chcete přečíst, musíte se přihlásit k odběru.

Můžeme vám zasílat informace o ostatních publikacích nebo jiných našich produktech a službách na vaši e-mailovou adresu. 

Když se přihlásíte k odběru, požadujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a zemi, kde sídlíte. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom pomohli vyvíjet obsah, který zajímá naše příjemce a abychom vám mohli zasílat relevantní oznámení prostřednictvím blogů nebo zpravodajů.

Odběr zpráv můžete kdykoliv zrušit tím, že navštívíte adresu www.avast.com/news-subscription.php?page=unsubscribe

Doporučení přítele

Mohou se objevit situace, kdy publikujeme odkaz na doporučení přítele, který návštěvníkovi našich stránek umožní zaslat zprávu příteli o nějakém produktu nebo službě Avast. Nikdy nežádáme o to, aby naši uživatelé uváděli telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje přítele. Nemáme žádný záznam e-mailové adresy, z níž jste nám zaslali zprávu. Instalace je na vašem příteli.

Někdy se doporučení přítele uskuteční, když instalujete nějaký produkt. Když ho instaluje váš přítel shromažďujeme identifikátory GUID a informace, že jsou vaše dvě instalace propojené.

Obsahuje popis osobních údajů, které shromažďujeme, když u nás nakupujete produkty a služby nebo když si u nás registrujete účet nebo požadujete služby.  Další část se věnuje údajům, které shromažďujeme během instalace a provozování našich produktů a služeb. Tyto údaje označujeme jako údaje služby.

J. Živé akce a soutěže

Kromě toho, že s vámi spolupracujeme prostřednictvím vašeho používání nebo nakupování našich produktů a služeb, můžeme shromažďovat údaje přímo od vás, a to když se zúčastníte veletrhů nebo propagačních akcí či soutěží.

Když budete komunikovat s námi na prodejních akcích a poskytnete nám vaše osobní údaje na vizitce nebo jiným způsobem (například prostřednictvím registrace na některou z akcí, které pořádáme na takových prodejních akcích), budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely budování a rozšiřování naší databáze stávajících nebo potenciálních obchodních partnerů. Tyto kontaktní údaje můžeme používat k tomu,abychom s vámi komunikovali o možném obchodním partnerství nebo jiných podobných příležitostech a abychom mohli propagovat naše značky v rámci našeho odvětví (jednání v našich legitimních zájmech).

Akce a soutěže, které pořádáme, zpravidla vyžadují, abyste se nejprve zaregistrovali. Dokončení registrace vyžaduje, abyste nám sdělili své jméno, e-mailovou adresu a další relevantní informace, které jsou označeny jako „povinné“ (sem mohou například patřit informace o vaší technické dosavadní praxi, pokud se registrujete do nějaké naší soutěže). Můžeme také pořizovat fotografie nebo videozáznamy takové soutěže. 

Poskytování údajů o životních událostech a konkurentech je dobrovolné. Pokud nám však neposkytnete informace označené ve formuláři jako povinné, nemáte na účast nárok. Někdy také zpracováváme informace o vašich účtech v sociálních sítích (odkazy na vaše účty ve službě Twitter, Facebook nebo na jiném sociálním účtu), pokud se rozhodnete nám je sdělit. Společnost Avast bude zpracovávat „povinné“ i ostatní dobrovolně poskytnuté informace pro účely přístupu do vaší aplikace, k vaší registraci na událost a ke komunikaci s vámi o této události. Váš obrázek z fotografií nebo videí můžeme používat na našich webových stránkách nebo jako součást naší obecné propagaci a marketingových snahách.  Vaši e-mailovou adresu budeme používat také k tomu, abychom s vámi komunikovali o nových událostech a také o ostatních produktech a službách, které poskytujeme.

Některé naše soutěže jsou pořádány prostřednictvím sociálních médií nebo sociálních sítí. V takovém případě platí zásady ochrany osobních údajů konkrétní sociální sítě.

Zásady ochrany soukromí týkající se produktů VPN

Používání virtuální privátní sítě („VPN“) je jako jednat v utajení, zatímco jste na Internetu. Poskytujeme službu VPN, která vám umožní být na internetu anonymně a bezpečně z libovolného místa na světě. Přestože respektujeme vaše soukromí a přijímáme přísná opatření k jeho ochraně, neznamená to, že jste pro nás naprosto anonymní.

V této části zásad ochrany soukromí bychom vás chtěli seznámit s tím, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete při používání našich služeb VPN.

S těmito údaji zacházíme jinak než u jiných aplikací, protože mohou být citlivé povahy, tudíž chceme, abyste jasně pochopili, jak je zpracováváme, na jakých právních základech, zda je předáváme nebo zveřejňujeme, a jak dlouho uchováváme v souladu s příslušnými zákony.

1. Shromažďování a používání osobních údajů

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby a zahrnují informace, které nám poskytujete při využívání našich služeb VPN.

Konkrétně o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje v následujících situacích:

1.1 Vytváření a správa účtů

Založíte-li si u nás účet (poznámka: je to nezbytné k tomu, abyste mohli používat některé z našich aplikací nebo některé z jejich funkcí), budeme o vás potřebovat nějaké informace. Jedná se o údaje, které jsou vytvořeny a uchovávány pro potřeby správy účtu:

Údaje o účtu

K čemu je používáme

E-mailová adresa

Abychom vám mohli posílat potvrzení o nákupu, sdělení a příležitostné zprávy o produktech

Uživatelské jméno

Abychom mohli spravovat váš účet a usnadnit vaše přihlášení do služby

Klíč k licenci

Abyste mohli aktivovat svoje předplatné

Datum obnovení předplatného

Abychom věděli, do kdy je váš účet platný

Zkušební uživatel

Abychom mohli přidat zkušební dobu před tím, než je účet účtován

Všechny výše uvedené údaje jsou uchovávány po celou dobu, kdy využíváte našich služeb, protože je potřebujeme k jejich poskytování. Všechny tyto údaje můžete zobrazit po přihlášení do našeho portálu Nastavení ochrany soukromí.

1.2 Údaje o službě z našich VPN serverů

Využíváte-li naší služby VPN, shromažďujeme naprosto minimální množství informací potřebných pro poskytování a provozování služby VPN, jakož i její bezpečné a efektivní fungování. Tyto údaje shromažďujeme, abychom se ujistili, že naše infrastruktura VPN funguje („údaje o službě“):

Údaje o službě

K čemu je používáme

Časové značky vašich připojení

Abychom mohli spravovat více souběžných aktivních připojení a poradili si se zneužitím.

Příklad: Používáme je k zastavení pokusů o prolomení hesla k uživatelským účtům hrubou silou.

Podsíť vaší původní IP adresy.

Např. Anonymizujeme poslední oktet, abychom chránili vaše soukromí: 92.143.234,000 Neshromažďujeme přesné adresy IP, které by vás mohly identifikovat.

Abychom mohli plánovat zvýšenou síťovou poptávku a kapacitu.

Příklad: Pomůže nám to rozhodnout se přidat servery v regionu, zjistíme-li nárůst poptávky, nebo vám pomůžeme vyřešit problémy s konkrétním poskytovatelem služeb Internetu.

IP adresa VPN serveru, který používáte.

Abychom mohli řešit problémy s naší službou a plánovat nové kapacity sítě.

Příklad: Identifikovat, kdy IP adresa náhle nefunguje pro přístup k některým službám, a problém vyřešit.

Množství přenášených údajů

Např. 5 GB nahoru nebo dolů

Abychom mohli plánovat nové kapacity sítě a vylepšení serveru.

Příklad: Můžeme nasadit větší kapacitu pro uspokojení poptávky a zajistit, aby rychlost zůstala zachována pro všechny uživatele.

Údaje uchováváme na serverech po dobu 30 dnů, po uplynutí této doby jsou průběžně vymazávány — takže například údaje vytvořené 3. ledna budou vymazány 2. února.

1.3 Údaje, které v naší službě VPN neshromažďujeme. Doba

Neshromažďujeme, neuchováváme ani neevidujeme žádné z následujících údajů:

· Jakoukoli kompletní IP adresu, která by vás mohla identifikovat.

· Jakékoli dotazy DNS při připojení. Spoléháme se na vlastní zabezpečené servery DNS, takže vaše dotazy jsou rovněž chráněny před odhalením třetím stranám.

· Jakékoli záznamy aktivit: aplikace, které používáte, služby, které používáte, webové stránky, ke kterým se připojujete — v podstatě jakékoli vaše online aktivity.

1.4 Údaje o službě od našich klientů VPN

Abychom se ujistili, že naši klienti VPN fungují správně a mohli je zlepšovat, musíme vědět, jak s nimi lidé jako celek komunikují. Tyto údaje se týkají interakcí provedených v aplikaci a nelze je použít k odhalení toho, k čemu používáte službu VPN.

Údaje klienta

K čemu je používáme

Verze OS

Např. Windows 10

Pro podporu uživatelů, řešení problémů a plánování vývoje produktů

Příklad: Jaké platformy používají naši uživatelé nejvíce?

Verze Avast SecureLine VPN

Např. SecureLine pro Android verze 4.1

Pro podporu uživatelů, řešení problémů a plánování vývoje produktů

Příklad: Je naše poslední aktualizace dobře využívána?

Události aplikace

Např. Zapnuto automatické připojování, odinstalováno, atd. V nastavení se můžete odhlásit.

Plánování vývoje produktů

Příklad: Je nová funkce na straně klienta, kterou jsme zavedli, populární? Provádějí lidé odinstalování po zveřejnění naší nejnovější verzi?

Tyto údaje neustále průběžně vymazáváme na 2leté bázi (tj. údaje vytvořené 2. ledna 2019 budou vymazány 2. ledna 2021).

1.5 Analytiky třetích stran v našich produktech VPN

Abychom analyzovali události aplikací uvedené v bodě 1.4 a pochopili, jak naše služby fungují, nebo jak stabilní či úspěšné jsou, spoléháme se co nejvíce na naše vlastní analytické nástroje. Někdy se však musíme spoléhat na nástroje třetích stran, které řeší konkrétní problémy způsobem, který nejsme schopni replikovat. Kdykoliv je to možné, anonymizujeme, maskujeme, nebo se jiným způsobem snažíme omezit odhalení vaší totožnosti.

Zde jsou uvedeny nástroje třetích stran, které používáme, způsoby, jak je používáme, a zásady ochrany soukromí, které se jich týkají. Zjistíte, že tyto nástroje jsou rovněž uvedeny v obecnější části H. Servisní údaje těchto zásad ochrany soukromí, která se vztahuje na všechny produkty společnosti Avast, avšak v zájmu úplné transparentnosti zde podrobně popisujeme, jak jsou relevantní nástroje používány pro naše produkty VPN:

Služba Google Firebase Analytics na platformách iOS a Android

Služba Firebase nám pomáhá pochopit, jak lidé interagují s určitými aspekty našich aplikací. Ačkoli se služba Firebase obvykle spoléhá na Android Advertising ID nebo identifikátor iOS pro inzerenty, rozhodli jsme se místo toho používat vlastní identifikátory anonymizace. Neobsahuje proto žádné informace, které by vás mohly osobně identifikovat. V nastavení našich aplikací se však můžete z poskytování těchto anonymizovaných údajů o výkonnosti aplikací odhlásit.

V nastavení našich aplikací se však můžete z poskytování těchto anonymizovaných údajů o výkonnosti aplikací odhlásit.

Služba Google Fabric Crashlytics na platformách iOS a Android

Tato služba společnosti Google nám pomáhá zlepšovat stabilitu aplikací, určit věci, které nefungují, a zlepšit vaše zkušenosti. Její implementace neobsahuje žádné informace, které by vás osobně identifikovaly.

Služby Firebase Analytics a Crashlytics podléhají zásadám ochrany soukromí společnosti Google.

Služba AppsFlyer Analytics v platformách iOS a Android

Služba AppsFlyer nám pomáhá pochopit, jak účinné jsou naše marketingové kampaně a dozvídáme se jejím prostřednictvím, které z nich vás k nám nasměrovaly. Zde shromážděné údaje podléhají zásadám ochrany soukromí služby AppsFlyer.

Ze služby AppsFlyer Analytics se můžete odhlásit v nastavení našich aplikací nebo odhlášením ze služby podle pokynů v příslušných zásadách ochrany soukromí.

Neschválené analytiky

Používáte-li stále starší verze našich aplikací, jsou do nich vloženy následující analytiky. Důrazně doporučujeme, abyste upgradovali na novější verze, protože již nepoužívají následující služby:

Služba Facebook Analytics ve starších verzích našich aplikací pro Android: používali jsme ji k tomu, abychom věděli, kolik lidí otevřelo aplikaci, kolik času v ní strávili a další informace o tom, jak s ní interagovali. Zásady ochrany soukromí Facebooku naleznete zde.

· Aplikace HockeyApp na starších verzích našich aplikací MacOS a iOS: Tato byla používána pro beta distribuci, hlášení o selháních, metriky uživatelů, zpětnou vazbu a další. Tento nástroj patří společnost Microsoft a jejich zásady ochrany soukromí naleznete zde.

2. Kde a jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

2.1 Kde uchováváme vaše osobní údaje

Používáte-li naše služby, můžete používat servery umístěné v různých zemích. Existuje však rozdíl mezi používáním a uchováváním. To málo informací, které získáme při vašem používání naší infrastruktury, nebude uchováváno mimo hranice České republiky.

Mohou nastat případy, kdy budeme potřebovat předat údaje mimo tyto dvě jurisdikce. Zpracováváme-li údaje v rámci naší skupiny, bez ohledu na to, kde se nacházíme, vždy uplatňujeme stejnou úroveň ochrany údajů, jakou poskytuje evropské obecné nařízení o ochraně údajů, pro všechny osobní údaje, které zpracováváme. Spolupracujeme-li se třetími stranami, které se podílejí na zpracování údajů, právně zavazujeme všechny strany, se kterými jednáme, k dodržování této vysoké úrovně ochrany standardizovanými smlouvami schválenými Evropskou komisí a k zajištění ochrany vašich práv v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Ve všech případech dodržujeme obecně uznávané standardy pro zajištění bezpečnosti osobních údajů, které nám byly poskytnuty, a to jak při přenosu, tak i po jejich obdržení. Vždy se snažíme chránit vaše údaje v maximální možné míře.

Použitím služby potvrzujete, tento přenos, uložení nebo zpracování

2.2 Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Pokud jde o dobu skladování nebo uchovávání, zvláštní podmínky platné pro různé typy údajů používaných pro různé účely jsou uvedeny v příslušných oddílech. Po uplynutí těchto období tyto údaje vymažeme a nebudeme je dále používat pro tento konkrétní účel.

Tyto doby uchovávání mohou být delší, pokud je nezbytné, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti nebo soudní příkazy, řešili spory a prosazovali naše dohody, včetně u soudu.

3. Zpřístupnění vašich informací VPN

Dalším obchodním stranám zpravidla nezpřístupňujeme žádné informace, s následujícími výjimkami:

3.1 Skupina Avast

Vzhledem k tomu, že jsme součástí skupiny Avast, mohou být informace sdíleny se členy skupiny Avast za účelem poskytnutí této služby, přímého marketingu nebo napomáhání vývoji našich produktů. Ve všech případech se na ně vztahují podmínky těchto zásad ochrany soukromí.

3.2 Poskytování služeb

Může být nutné sdílet některá údaje s vybranými stranami za účelem dodání vámi požadovaného produktu nebo služby — jako například s poskytovatelem platebních karet, kterého používáme ke zpracování transakce s kreditními kartami, nebo k provádění analýz webových stránek. Informace shromážděné a sdílené s těmito stranami jsou uvedeny výše.

3.3 Zákonné požadavky

V případě, že nám budou doručena platná předvolání, příkazy nebo jiné právní dokumenty (například dokumenty týkající se prodeje celého podniku nebo jeho části nebo fúze), nebo pokud nás příslušné právní předpisy nutí k jejich dodržení, nebo jsme-li povinni chránit práva nebo majetek skupiny Avast, včetně bezpečnosti našich produktů a služeb, a osobní bezpečnosti, majetku nebo jiných práv našich zákazníků a zaměstnanců — můžeme sdílet vaše osobní údaje tak, jak byly shromážděny výše.

3.4 Bez ohledu na okolnosti

„Avast NEUCHOVÁVÁ původní IP adresy našich uživatelů, když jsou připojeni k naší službě VPN, a nemůže proto identifikovat uživatele, je-li poskytnuta IP adresa jednoho z našich serverů. Rovněž nejsme schopni zpřístupnit jakékoli informace o aplikacích, které lidé používají, o službách, které využívají, ani o webových stránkách, které navštěvují během používání naší VPN. Tyto informace jednoduše NEUCHOVÁVÁME.“

Zásady a použití protokolování

Naše VPN je navržena tak, aby vám pomohla používat internet se zachováním soukromí a bezpečně. Máme Zásady ochrany soukromí, které stanovují, jak shromažďujeme a používáme údaje z naší služby VPN, včetně toho, jak zacházíme s vašimi údaji, včetně obecných informací o vašem účtu (jako jsou registrace a platební údaje). Pro některé zákazníky je nejdůležitějším aspektem to, jak zacházíme s údaji vytvořenými při používání naší VPN, což je zde uvedeno.

Když budete používat naši službu VPN, jediné údaje, které od vás shromažďujeme („VPN data“), jsou následující:

  • uživatelské jméno
  • časové údaje o připojení a odpojení k naší službě VPN;
  • množství přenášených dat (nahrávání a stahování) během jednoho připojení;
  • IP adresa, kterou používáte pro připojení k naší VPN; a
  • IP adresa jednotlivých VPN serverů, které používáte.

Neukládáme údaje ani nesledujeme zdroje (včetně webových stránek), ke kterým se připojujete ani žádné z údajů odeslaných nebo přijatých přes naši síť, když používáte naši VPN službu.

Shromažďujeme a používáme VPN data pro chod našeho podnikání k tomu, abychom:

  • sledovali využití naší sítě pro technické účely a spravovali a zlepšovali naše služby;
  • zajistili prevenci a odhalování podvodů proti naší službě (např. zneužití kreditní karty);
  • zabránili a odhalili zneužívání naší sítě pro takové účely, jako je rozesílání spamu, sdílení souborů nebo jiné nedovolené činnosti.

S výjimkou výjimečných okolností popsaných níže se VPN data uchovávají na našich zabezpečených serverech po dobu 30 dnů . Poté se s výjimkou některých velmi výjimečných okolností odstraní (viz níže). Vymazání Dat VPN probíhá jednou měsíčně, takže data jsou uložena do konce druhého měsíce po měsíci, v němž byla vytvořena. Například data vytvořená v lednu budou smazána 31. března.

Výjimky z našich zásad o uchování údajů jsou následující:

  • Pokud jsme upozorněni nebo přesvědčeni, že váš VPN účet byl použit v rozporu s naší Smlouvou s koncovým uživatelem (včetně našich Podmínek přijatelného používání, např. pro rozesílání spamu, sdílení souborů nebo k jiným nedovoleným činnostem, pak můžeme ukládat vaše údaje ohledně VPN po delší dobu, než je běžné maximum 3 měsíců.
  • Pokud se uživatel vůči nám dopustil podvodu nebo se o podvod pokusil (např. použitím odcizené kreditní karty k zakoupení služby), nevztahuje se na něj ochrana popsaná v našich podmínkách služby a vyhrazujeme si právo použít jakákoli data dostupná o tomto uživateli jakýmkoli způsobem, který uznáme za vhodný, abychom předešli dalším podvodům vůči naší službě nebo třetím stranám.

Pokud identifikujeme váš účet po oznámení, že byl používán v rozporu s našimi podmínkami služeb, vyhrazujeme si právo váš účet pozastavit, aby nedocházelo k dalšímu zneužívání, nicméně, za takových okolností nikdy ze své vůle nepředáváme vaše osobní údaje třetí straně, pokud k tomu nejsme nuceni v souladu s anglickým právem.

Jste náš obchodní partner nebo kontakt v oblasti public relations? Zjistěte více o tom, jak používáme vaše osobní údaje zde