We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Produktové zásady zpracování

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány v prosinci 2023.

Antivirus

Antivirus pro počítače (Mac a Windows)

Oficiální název produktu

Avast Free Antivirus, Avast Internet Security, Avast Premium Security, Avast Premier, Avast Pro Antivirus, Avast Security Pro, Avast Security pro Mac, Avast Premium Security pro Mac

Avast Business Antivirus, Avast Business Antivirus Pro, Avast Business Antivirus Pro Plus, Avast Business Patch Management, Avast Business Hub, Avast Business Antivirus pro Mac, Avast Business Antivirus pro Linux, Essential Business Security, Premium Business Security, Ultimate Business Security, Small Office Protection

(společně dále jen „Antivirus pro počítače“)

Základní funkce

Antivirus pro počítače zajišťuje ochranu před zákeřným, škodlivým nebo nežádoucím softwarem a technologiemi prováděním klíčových úkolů, například určením konkrétních souborů pro detekci malwaru, plánováním automatického testování a zabezpečením zařízení proti malwaru. Může také detekovat hrozby pro vaše soukromí online a informovat o možné ochraně před těmito riziky.

Jaké jsou hlavní funkce produktu

 • Smart Scan je komplexní kontrola, která současně detekuje hrozby pro prohlížeč, zastaralé aplikace, skryté viry, hrozby pro systém a soukromí a další problémy.
 • CommunityIQ je služba, která monitoruje hrozby pro Windows a Mac tím, že o nich odesílá informace ohledně hrozeb detekovaných na vašem zařízení (vzorky podezřelých souborů a detekce metadat) na náš server, abychom mohli sledovat, jak se hrozba šíří, a zablokovat ji. Tato služba je zásadní pro fungování našeho antivirového programu a udržení vašeho zařízení v bezpečí.
 • CyberCapture detekuje a analyzuje nezvyklé podezřelé soubory ve vašem systému Windows. Pokud se takový soubor pokusíte spustit, CyberCapture uzamkne soubor z vašeho počítače a odešle jej do naší laboratoře pro analýzu hrozeb, kde jej analyzujeme v bezpečném virtuálním prostředí. Všechny soubory se nahrávají přes šifrované připojení, což znamená, že vaše data nejsou přístupná hackerům.
 • Reputace souborů umožňuje v reálném čase srovnání s aktuálním seznamem malwarové databáze spustitelných souborů pocházejících od uživatelů Windows, kteří se této služby účastní. Tato funkce provádí zpracování souborů nebo jejich hashovaných verzí k vyhodnocení těch, které jsou nebezpečné, a aktualizuje podle toho virové databáze.
 • Online Security je plug-in (zásuvný modul) prohlížeče, který je třeba specificky aktivovat a který kontroluje, zda web není škodlivý nebo neslouží k phishingu.
 • Čištění prohlížečů je modul uvnitř Antiviru pro počítače (Windows), který kontroluje rozšíření ve většině prohlížečů, snaží se identifikovat rozšíření, která jsou škodlivá, a nabízí jejich odstranění. Čištění prohlížečů je ve výchozím nastavení zapnuté.
 • Webový štít v reálném čase kontroluje údaje při procházení internetu, aby se zabránilo stahování a spuštění malwaru na vašem počítači. Ve výchozím nastavení je Webový štít zapnutý a nastavený tak, aby při zapnutí poskytoval optimální ochranu.
 • Souborový štít vyhledává v reálném čase hrozby škodlivých kódů v programech a souborech uložených v zařízeních, než povolí jejich otevření spuštění, úpravu nebo uložení.
 • Ochránce e‑mailů je cloudová služba, která sleduje e‑maily od podporovaných poskytovatelů, ihned po příchodu do schránky je testuje a analyzuje jejich obsah, a pokud obsahují hrozbu, označí je jako škodlivé. Aby mohla tato funkce plnit svůj úkol a aby bylo možné vylepšovat produkty a firemní procesy, používáme informace o e‑mailu a jeho obsahu, včetně příloh. Obsah zprávy ale neukládáme (v zájmu detekce potenciálních podvodných a jiných nevyžádaných zpráv ukládáme jen neosobní číselnou reprezentaci věty ve formě seznamu čísel). Pokud je funkce zapnutá, poskytuje optimální ochranu, i když je zařízení vypnuté. Abychom se mohli připojovat k účtům služby Gmail, musíme společnost Google požádat o oprávnění používat její API rozhraní. Společnost Google umožňuje jiným společnostem používat její API rozhraní pouze v případě, že se zaváží omezit používání informací, ke kterým mají prostřednictvím těchto API rozhraní přístup. V důsledku toho se při používání produktu a přenosu informací získaných z těchto API rozhraní společnosti Google do jakéhokoli jiného produktu dodržují zásady týkající se uživatelských dat služeb Google API, včetně požadavků na omezené použití.
 • Emailový štít vyhledává hrozby v příchozích a odchozích e‑mailových zprávách a přílohách. Toto vyhledávání se týká pouze zpráv odeslaných nebo přijatých pomocí softwaru pro správu pošty, jako je Microsoft Outlook, Apple Mail nebo Mozilla Thunderbird.
 • Upozornění na hacknutí – je-li tato služba povolena, hledá a monitoruje úniky informací z e‑mailových adres spojených s vaším účtem, abychom vás varovali, pokud k úniku došlo a pokud jsou vaše informace dostupné na temném webu. Službu poskytujeme ve spolupráci s naším partnerem SpyCloud, který kontroluje vaše přihlašovací údaje proti jeho databázi ukradených účtů. Další informace naleznete v příslušných zásadách zpracování osobních údajů zde.

Osobní údaje, které zpracováváme

Při používání Antiviru pro počítače sbíráme a zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě údajů o účtu a fakturačních údajů, pokud jsou relevantní):

Provozní údaje

K čemu a jak dlouho je používáme

Identifikátor doručeného obsahu (zprávy)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K monitorování funkčnosti služby

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti (50 měsíců)

 • K monitorování funkčnosti odesílání zpráv

IP adresa

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zjištění přibližné polohy škodlivého softwaru. U bezplatného Antiviru se IP adresa při aktivaci nahradí informací o městě/zemi. U bezplatného i placeného Antiviru je IP adresa součástí zkoumaného souboru infikovaného malwarem a je po 30 dnech nahrazena informací o městě/zemi.

Vzorky, soubory

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K ochraně proti škodlivému softwaru, k jeho detekci, analýze, blokování, uložení do karantény a odstranění

Detekce

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K ochraně proti škodlivému softwaru, k jeho detekci, blokování, uložení do karantény a odstranění

Webové adresy a odkazující stránky

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K ochraně proti škodlivému softwaru, k jeho detekci, blokování, uložení do karantény a odstranění

Informace o souborech cookie a dalších technologiích sledování

Poskytování služeb (uloženo pouze lokálně v zařízení)

 • Ke zjišťování problémů se sledováním a ochranou soukromí a informování uživatelů o řešeních

Události a využití produktů

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění nepřetržité funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení) a zjištění způsobů, jakými uživatelé pracují s naším produktem

Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K pochopení uživatelského chování (50 měsíců)
 • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

Ochránce e‑mailů – E‑mail

Poskytování služeb (sekundy)

 • Abychom mohli zkontrolovat váš e‑mail a zjistit hrozby, stáhneme jej celý, včetně metadat a příloh. V našich systémech jej uchováváme pouze během zpracování a kromě jeho neosobní číselné reprezentace jej neukládáme.

Ochránce e‑mailů – Hashování e‑mailové adresy odesílatele

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti vyhledávání malwaru
 • K posouzení reputace odesílatelů

Ochránce e‑mailů – Předmět e‑mailů, ID zpráv e‑mailů

Poskytování služeb (4 týdny)

 • Ka zajištění řádné funkčnosti a odstranění chyb. Ukládá se společně s e‑mailovou adresou uživatele

Ochránce e‑mailů – Detekce

 • hashování e‑mailu
 • hashování ID uživatele
 • předmět e‑mailové zprávy
 • hashování e‑mailové adresy odesílatele
 • doménová adresa odesílatele
 • typ a název detekce
 • názvy příloh a jejich hashů
 • země uživatele

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti vyhledávání malwaru a údržby

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • Statistiky a interní analýzy hrozeb

Emailový štít – Detekce

 • předmět e‑mailové zprávy
 • e‑mailová adresa odesílatele
 • obsah e‑mailu nebo příloha
 • typ a název detekce

Poskytování služeb (1 měsíc)

 • K ochraně proti škodlivému softwaru, k jeho detekci, blokování, uložení do karantény a odstranění

Údaje o zařízení

K čemu a jak dlouho je používáme

Interní online identifikátory (GUID, ID zařízení)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění nepřetržité funkčnosti a členění záznamů v databázi

Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K pochopení uživatelského chování (50 měsíců)
 • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

Informace týkající se počítače nebo zařízení

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • Ke kontrole problémů s kompatibilitou u automatických výpisů stavu systému

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K lepšímu pochopení uživatelského chování (50 měsíců)
 • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

Poloha

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K nastavení správné jazykové verze produktu pro Windows

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K lepšímu pochopení uživatelského chování na základě přibližné polohy (50 měsíců)
 • K představení nové funkce nebo produktu na základě přibližné polohy (36 měsíců)

Aplikace –další bezpečnostní SW / antivirové programy na zařízení

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K určení, jak se má Antivirus chovat (např. zda by měl být aktivován v centru zabezpečení systému Windows či nikoliv, zda by měl běžet v pasivním nebo aktivním režimu)

Aplikace v zařízení

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K formulování pravidel chování Antiviru ve vztahu k ostatním nainstalovaným SW (např. výjimky při testování, filtrování, oznámení, použití pravidel zamezujících rušení při práci)

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti (až 36 měsíců)

 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností vývojem nových funkcí a produktů
 • K pochopení/odhadu tržních příležitostí

Další naše produkty / licence na zařízení a jejich stav

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • Ke zjištění, které funkce by se měly zapnout nebo vypnout, jaký produkt by se měl nainstalovat nebo odinstalovat

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti (až 36 měsíců)

 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností vývojem nových funkcí a produktů
 • K pochopení/odhadu tržních příležitostí

Internet a připojení / údaje o síti / počet zařízení v síti

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K naplnění bezpečnostních předpokladů (např. kontrola nastavení DNS, omezení portů, povolení nebo zakázání kontroly stavu zabezpečení zařízení v síti)

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

Prohlížeče (nainstalované, výchozí)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K otevření obsahu v daném prohlížeči

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K lepšímu pochopení uživatelského chování (50 měsíců)
 • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

Upozorňujeme, že vzorky (soubory, adresy URL) použité pro analýzu malwaru jsou v našich systémech uchovávány tak dlouho, jak je to nutné pro zajištění správné funkčnosti antivirového produktu. Tyto vzorky nejsou spojeny s žádnými identifikátory nebo osobami a výše uvedené doby uchovávání se na toto použití nevztahují.

V Antiviru pro počítače používáme analytický nástroj třetí strany Google Analytics. Další informace týkající se našeho analytického partnera v postavení třetí strany, včetně jeho zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

Antivirus pro mobilní zařízení (Android)

Oficiální název produktu

Avast Mobile Security, Avast Mobile Security Premium (společně dále jen „Antivirus pro mobilní zařízení (Android)“)

Základní funkce

Antivirus pro mobilní zařízení (Android) poskytuje uživatelům nezbytné zabezpečení mobilních zařízení doplněné o funkce posilující ochranu soukromí. Blokujte malware, kontrolujte bezpečnost nainstalovaných aplikací, vyhledávejte případná slabá místa v zabezpečení veřejných sítí Wi-Fi – to vše pomocí jediné aplikace.

Jaké jsou hlavní funkce produktu

 • Test zařízení otestuje vaše zařízení nebo soubory a informuje vás o bezpečnostních rizicích.
 • Wi-Fi test a Test rychlosti vám umožní vyhledat zranitelná místa vaší sítě a otestovat její rychlost.
 • Webový štít detekuje hrozby a varuje vás při návštěvě škodlivých webů, které mohou představovat bezpečnostní riziko.
 • Zamykání aplikací je placená funkce, která chrání vaše citlivé aplikace pomocí PIN kódu, obrazce nebo otisku prstu.
 • Funkce Informace o aplikacích vám umožňuje podívat se, jaká oprávnění jsou jednotlivými nainstalovanými aplikacemi vyžadována.
 • Čištění nepotřebných souborů analyzuje úložiště vašeho zařízení a zobrazí, jak velký prostor využívají nepotřebné soubory.
 • Foto trezor umožňuje zabezpečení přístupu k vašim fotografiím pomocí PIN kódu.
 • Upozornění na hacknutí – je-li tato služba povolena, vyhledává a hlídá úniky informací z e‑mailových adres spojených s vaším účtem, abychom vás varovali, pokud k úniku došlo a pokud jsou vaše informace dostupné na temném webu. Službu poskytujeme ve spolupráci s naším partnerem SpyCloud, který kontroluje vaše přihlašovací údaje proti jeho databázi ukradených účtů. Další informace naleznete v příslušných zásadách zpracování osobních údajů zde.
 • Audit ochrany osobních údajů poskytuje uživateli hodnocení nainstalovaných aplikací na základě shromážděných dat a oprávnění požadovaných aplikací v porovnání s podobnými aplikacemi. Funkce také porovnává zjištěné údaje s prohlášeními o ochraně osobních údajů v aplikaci.
 • Funkce VPN chrání vaše soukromí šifrováním online komunikace, aby nikdo nemohl sledovat, co děláte online. Umožňuje vybrat konkrétní místo, ze kterého se chcete připojit. Naše Zásady VPN definují, na jakém základě budeme zpracovávat veškeré údaje, které od vás sbíráme nebo které nám poskytnete.
 • Ochrana před podvody vás upozorní, pokud v jakémkoli e‑mailu, SMS zprávě nebo aplikaci pro zasílání zpráv klepnete na nebezpečný odkaz.
 • Ochránce e‑mailů je cloudová služba, která sleduje e‑maily od podporovaných poskytovatelů, ihned po příchodu do schránky je testuje a analyzuje jejich obsah, a pokud obsahují hrozbu, označí je jako škodlivé. Aby mohla tato funkce plnit svůj úkol a aby bylo možné vylepšovat produkty a firemní procesy, používáme informace o e‑mailu a jeho obsahu, včetně příloh. Obsah zprávy ale neukládáme (v zájmu detekce potenciálních podvodných a jiných nevyžádaných zpráv ukládáme jen neosobní číselnou reprezentaci věty ve formě seznamu čísel). Pokud je funkce zapnutá, poskytuje optimální ochranu, i když je zařízení vypnuté. Abychom se mohli připojovat k účtům služby Gmail, musíme společnost Google požádat o oprávnění používat její API rozhraní. Společnost Google umožňuje jiným společnostem používat její API rozhraní pouze v případě, že se zaváží omezit používání informací, ke kterým mají prostřednictvím těchto API rozhraní přístup. V důsledku toho se při používání produktu a přenosu informací získaných z těchto API rozhraní společnosti Google do jakéhokoli jiného produktu dodržují zásady týkající se uživatelských dat služeb Google API, včetně požadavků na omezené použití.

Osobní údaje, které zpracováváme

Při používání Antiviru pro mobilní zařízení (Android) sbíráme a zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě údajů o účtu a fakturačních údajů, pokud jsou relevantní):

Provozní údaje

K čemu a jak dlouho je používáme

Identifikátor doručeného obsahu (zprávy)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K monitorování funkčnosti služby

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti (50 měsíců)

 • K monitorování funkčnosti odesílání zpráv

IP adresa

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zjištění přibližné polohy škodlivého softwaru. U bezplatného Antiviru se IP adresa při aktivaci nahradí informací o městě/zemi. U bezplatného i placeného Antiviru je IP adresa součástí zkoumaného souboru infikovaného malwarem a je po 30 dnech nahrazena informací o městě/zemi.

Vzorky, soubory

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti vyhledávání malwaru a jeho analýzy

Detekce

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti vyhledávání malwaru

Informace týkající se webových adres navštívených webů (škodlivých i neškodlivých) a odkazujících stránek (předchozí stránka s odkazem na web hostující malware)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K detekci škodlivých webů pomocí Webového štítu

E‑mailová adresa spojená s uživatelským účtem

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K hledání vašich přihlašovacích údajů v únicích dat.
 • K zaslání reportu o kontrole úniků přihlašovacích údajů.

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností

E‑mail uživatele pro účely funkce Upozornění na hacknutí

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K odesílání zpráv, z nichž zjistíte, zda došlo k úniku vašich údajů či nikoliv

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností

Události a využití produktů (metadata aplikací, počet kontrol ochrany identity, počet a výsledek kontrol Wi-Fi, protokoly chyb a pohyb na obrazovce)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění nepřetržité funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení)

Zlepšování produktů a firemních procesů (36 měsíců)

 • K pochopení uživatelského chování (14 měsíců)
 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností (36 měsíců)

Ochránce e‑mailů – E‑mail

Poskytování služeb (sekundy)

 • Abychom mohli zkontrolovat váš e‑mail a zjistit hrozby, stáhneme jej celý, včetně metadat a příloh. V našich systémech jej uchováváme pouze během zpracování a kromě jeho neosobní číselné reprezentace jej neukládáme.

Ochránce e‑mailů – Hashování e‑mailové adresy odesílatele

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti vyhledávání malwaru
 • K posouzení reputace odesílatelů

Ochránce e‑mailů – Předmět e‑mailů, ID zpráv e‑mailů

Poskytování služeb (4 týdny)

 • Ka zajištění řádné funkčnosti a odstranění chyb. Ukládá se společně s e‑mailovou adresou uživatele

Ochránce e‑mailů – Detekce

 • hashování e‑mailu
 • hashování ID uživatele
 • předmět e‑mailové zprávy
 • hashování e‑mailové adresy odesílatele
 • doménová adresa odesílatele
 • typ a název detekce
 • názvy příloh a jejich hashů
 • země uživatele

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti vyhledávání malwaru a údržby

Zlepšování produktů a firemních procesů (36 měsíců)

 • Statistiky a interní analýzy hrozeb

Údaje o zařízení

K čemu a jak dlouho je používáme

Online identifikátory (GUID, ID zařízení (Android ID), reklamní ID)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti produktu a jeho funkcí

Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K pochopení uživatelského chování (50 měsíců)
 • K rozpoznání opakovaných instalací aplikace na stejném zařízení (36 měsíců)

Informace týkající se počítače nebo zařízení (operátor, verze operačního systému, číslo sestavení operačního systému, ID hardwaru, model zařízení, značka zařízení, výrobce zařízení, úroveň API zařízení)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti produktu a jeho funkcí

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K lepšímu pochopení uživatelského chování (50 měsíců)
 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností vývojem nových funkcí a produktů (36 měsíců)

Poloha (město/země, zeměpisná délka a šířka)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • Provádění změn v konfiguraci aplikace na základě polohy (lze kontrolovat jak místními, tak vzdálenými funkcemi)

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K lepšímu pochopení uživatelského chování na základě přibližné polohy (50 měsíců)
 • K představení nové funkce nebo produktu na základě přibližné polohy (36 měsíců)

MSISDN (mobilní telefonní číslo)

Poskytování služeb (30 dní)

 • U white-label verzí aplikace prodávaných prostřednictvím partnerů slouží jako jedinečné ID spojené s licencí
 • Pro účely ověření platnosti a funkčnosti licence na zákaznickém servisu

Aplikace, pro funkce ochrany soukromí, jejich vlastnosti, jako jsou oprávnění, podpisové certifikáty, informace o balíčcích a knihovnách, verze aplikací.

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K definování pravidel chování ochrany před malwarem
 • K umožnění výpočtu funkcí ochrany soukromí a zjištění, zda jsou hodnocení a klasifikace aplikace, které jste obdrželi, relevantní a aktuální

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • K vylepšení produktu nebo jeho funkce na základě zpětné vazby uživatele a použití

Internet a připojení

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K naplnění bezpečnostních předpokladů

Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

 • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K lepšímu pochopení uživatelského chování (50 měsíců)
 • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

Upozorňujeme, že vzorky (soubory, adresy URL) použité pro analýzu malwaru jsou v našich systémech uchovávány tak dlouho, jak je to nutné pro zajištění správné funkčnosti antivirového produktu. Tyto vzorky nejsou spojeny s žádnými identifikátory nebo osobami a výše uvedené doby uchovávání se na toto použití nevztahují.

Níže uvádíme analytické nástroje třetích stran, které používáme v Antiviru pro mobilní zařízení (Android):

 • Google Analytics
 • Google Firebase a Crashlytics Analytics pro Android
 • AppsFlyer

Další informace týkající se našich analytických partnerů, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

Bezplatná verze Antiviru pro mobilní zařízení (Android) zobrazuje reklamy třetích stran. Níže uvádíme reklamní partnery, které pro tento produkt využíváme:

 • Google AdMob
 • Amazon
 • Facebook Audience Network
 • InMobi
 • AppLovin
 • Unity Technologies
 • IronSource
 • Liftoff Mobile

Další informace týkající se našich reklamních partnerů, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách použití souhlasu.

Antivirus pro mobilní zařízení (iOS)

Oficiální název produktu

Avast Mobile Security pro iOS

Základní funkce

Avast Mobile Security pro iOS zajišťuje ochranu vašeho prohlížeče, hesel, fotografií a Wi-Fi. Produkt zahrnuje několik bezplatných a placených funkcí, například Upozornění na hacknutí a VPN, které jsou podrobně popsané níže.

Jaké jsou funkce produktu

 • Webový štít detekuje hrozby a varuje vás při návštěvě škodlivých webů, které mohou představovat bezpečnostní riziko.
 • Upozornění na hacknutí vyhledává uniklé osobní údaje, zda nedošlo k jejich narušení a zda nejsou vaše údaje dostupné na temném webu. Pokud zjistíme nové úniky dat, upozorníme vás na základě e‑mailové adresy, kterou jste zadali. Službu poskytujeme ve spolupráci s naším partnerem SpyCloud, který kontroluje vaše přihlašovací údaje proti jeho databázi ukradených účtů. Další informace naleznete v příslušných zásadách zpracování osobních údajů zde.
 • Foto trezor uzamkne vaše fotografie v šifrované úschovně a zajistí je pomocí PIN kódu, Touch ID nebo Face ID, takže k nim budete mít přístup pouze vy.
 • Funkce VPN chrání vaše soukromí šifrováním online komunikace, aby nikdo nemohl sledovat, co děláte online. Umožňuje vybrat konkrétní místo, ze kterého se chcete připojit. Naše Zásady VPN (spolu se všemi dalšími dokumenty, na které se v nich odkazuje) definují, na jakém základě budeme zpracovávat veškeré údaje, které od vás sbíráme nebo které nám poskytnete.
 • Ochránce e‑mailů je cloudová služba, která sleduje e‑maily od podporovaných poskytovatelů, ihned po příchodu do schránky je testuje a analyzuje jejich obsah, a pokud obsahují hrozbu, označí je jako škodlivé. Aby mohla tato funkce plnit svůj úkol a aby bylo možné vylepšovat produkty a firemní procesy, používáme informace o e‑mailu a jeho obsahu, včetně příloh. Obsah zprávy ale neukládáme (v zájmu detekce potenciálních podvodných a jiných nevyžádaných zpráv ukládáme jen neosobní číselnou reprezentaci věty ve formě seznamu čísel). Pokud je funkce zapnutá, poskytuje optimální ochranu, i když je zařízení vypnuté. Abychom se mohli připojovat k účtům služby Gmail, musíme společnost Google požádat o oprávnění používat její API rozhraní. Google umožňuje společnostem používat jeho rozhraní API pouze v případě, že se zavážou omezit používání informací, ke kterým mají přístup prostřednictvím těchto rozhraní API. V důsledku toho se při používání produktu a přenosu informací získaných z těchto rozhraní API společnosti Google do jakéhokoli jiného produktu dodržují zásady Google API Services User Data Policy, včetně požadavků na omezené použití.

Osobní údaje, které zpracováváme

Při používání aplikace Avast Mobile Security pro OS sbíráme a zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě údajů o účtu a fakturačních údajů, pokud jsou relevantní):

Provozní údaje

K čemu a jak dlouho je používáme

Informace týkající se URL adres navštívených webů (škodlivých i neškodlivých)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K detekci škodlivých webů pomocí Webového štítu

Časové značky týkající se připojení pro VPN

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K správě většího počtu souběžných aktivních připojení a řešení případů zneužití

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • K vylepšení celkové uživatelské zkušenosti

Podsíť vaší původní IP adresy pro VPN

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K plánování na větší zatížení sítě a kapacity

IP adresa VPN serveru, který používáte pro VPN

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K řešení problémů s naší službou a plánování nové kapacity sítě

Množství dat přenesených přes VPN, např. 5 GB pro nahrávání nebo stahování

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K plánování nové kapacity sítě a vylepšení serverů

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • K vylepšení celkové uživatelské zkušenosti

E‑mail uživatele pro účely funkce Upozornění na hacknutí

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K odesílání zpráv, z nichž zjistíte, zda došlo k úniku vašich údajů či nikoliv

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • K vylepšení celkové uživatelské zkušenosti

Události a využití produktů (metadata aplikací, počet kontrol ochrany identity, počet a výsledek kontrol Wi-Fi, protokoly chyb a pohyb na obrazovce)

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění nepřetržité funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení)

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K pochopení uživatelského chování (14 měsíců)
 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností (36 měsíců)

Ochránce e‑mailů – E‑mail

Poskytování služeb (sekundy)

 • Abychom mohli zkontrolovat váš e‑mail a zjistit hrozby, stáhneme jej celý, včetně metadat a příloh. V našich systémech jej uchováváme pouze během zpracování a kromě jeho neosobní číselné reprezentace jej neukládáme.

Ochránce e‑mailů – Hashování e‑mailové adresy odesílatele

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti vyhledávání malwaru
 • K posouzení reputace odesílatelů

Ochránce e‑mailů – Předmět e‑mailů, ID zpráv e‑mailů

Poskytování služeb (4 týdny)

 • Ka zajištění řádné funkčnosti a odstranění chyb. Ukládá se společně s e‑mailovou adresou uživatele

Ochránce e‑mailů – Detekce

 • hashování e‑mailu
 • hashování ID uživatele
 • předmět e‑mailové zprávy
 • hashování e‑mailové adresy odesílatele
 • doménová adresa odesílatele
 • typ a název detekce
 • názvy příloh a jejich hashů
 • země uživatele

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění funkčnosti vyhledávání malwaru a údržby

Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

 • K provedení statistik a interní analýzy hrozeb

Údaje o zařízení

K čemu a jak dlouho je používáme

Verze OS, např. iOS 13.1

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění uživatelské podpory a řešení problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K pochopení uživatelského chování a plánování vývoje produktů (14 měsíců)
 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností (36 měsíců)

Verze aplikace Mobile Security pro iOS, např. Mobile Security pro iOS verze 1.2.2

Poskytování služeb (36 měsíců)

 • K zajištění uživatelské podpory a řešení problémů

Rozvoj produktů a naší činnosti

 • K pochopení uživatelského chování a plánování vývoje produktů (14 měsíců)
 • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností (36 měsíců)

MSISDN (mobilní telefonní číslo)

Poskytování služeb (30 dní)

 • U white-label verzí aplikace prodávaných prostřednictvím partnerů slouží jako jedinečné ID spojené s licencí
 • Pro účely ověření platnosti a funkčnosti licence na zákaznickém servisu

Toto jsou analytické nástroje třetích stran, které používáme pro aplikaci Mobile Security pro iOS:

 • Google Firebase Analytics a Crashlytics pro iOS
 • AppsFlyer
 • Další informace týkající se našich analytických partnerů, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  AntiTrack

  Oficiální název produktu

  Avast AntiTrack pro Windows, Avast AntiTrack pro Mac, Avast AntiTrack pro Android (společně dále jen „AntiTrack“)

  Základní funkce

  Při procházení webu soubory cookie a technologie sledování založené na digitálních otiscích prstů shromažďují a propojují informace o vašich aktivitách s cílem vytvořit profily vašeho chování. Tyto údaje jsou poté sdíleny, nakoupeny a prodávány analytickými a reklamními firmami. Funkce AntiTrack odstraňuje soubory cookie a maskuje digitální stopu zařízení, aby zabránila třetím stranám ve vaší identifikaci a sledování vašeho chování na webu.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Anti-Fingerprinting znemožňuje skriptům sledovat digitální stopu zařízení uživatele a sledovat chování uživatelů při procházení webu. Tato funkce se opírá zejména o zpracování verze prohlížeče, údajů o hardwaru, verze OS, národního prostředí OS a verze AntiTrack.
  • Skóre ochrany soukromí pro vás na základě různých konfigurací v aplikacích vyhodnotí, do jaké míry je zachováno vaše soukromí. Tato funkce se opírá zejména o zpracování verze prohlížeče, údajů o hardwaru, verze OS, národního prostředí OS, verze AntiTrack a nastavení v aplikacích (jako jsou zapnuté/vypnuté funkce).
  • Fingerprint Randomizer automaticky změní digitální „otisk prstu“ uživatele v pravidelných intervalech nebo umožní uživateli ruční změnu tohoto „otisku prstu“. Tato funkce se opírá zejména o zpracování verze prohlížeče, údajů o hardwaru, verze OS, národního prostředí OS a verze AntiTrack.
  • Browser cleanup pomáhá uživateli při správě historie prohlížení a souborů cookie tím, že umožňuje jejich ruční odstranění nebo naplánování automatického odstranění. Tato funkce se opírá zejména o zpracování verze prohlížeče, údajů o hardwaru, soubory cookie, verze OS, národního prostředí OS, verze AntiTrack a nastavení v aplikacích (jako jsou zapnuté/vypnuté funkce).
  • Browser Protection pomáhá uživatelům chránit se před pokusy o sledování online a podobnými hrozbami prostřednictvím podporovaných prohlížečů. Kdykoli se podezřelý skript (pokus o sledování) setká s „otiskem prstu“ uživatele, je uživatel upozorněn. Tato funkce se opírá zejména o zpracování verze prohlížeče, údajů o hardwaru, verze OS, národního prostředí OS, webových skriptů a sledovacích elementů a verze AntiTrack.
  • Povolené webové stránky a procesy zařazování na bílé listiny umožňují uživateli přidat své oblíbené webové stránky do seznamu povolených webových stránek, aby nedošlo k vymazání uložených dat prohlížeče při automatickém a ručním vymazání souborů cookie. Kromě toho nebudou na těchto webových stránkách po jejich přidání do seznamu povolených webových stránek aktivní žádná opatření proti sledování. Tato funkce se opírá zejména o zpracování webových stránek zařazených na bílou listinu, verze prohlížeče, údajů o hardwaru, verze OS, národního prostředí OS a verze AntiTrack.
  • Ochrana osobních údajů v systému pomáhá zabránit třetím stranám, aby viděly, sledovaly a shromažďovaly informace o zákaznících z podporovaného operačního systému. Konkrétně se jedná o zabezpečení přihlášení k počítači zákazníka, ochranu souborů a dat na tomto počítači a zachování soukromí při činnostech zákazníka na počítači. Umožňuje zákazníkovi nakonfigurovat si v rámci aplikace AntiTrack vlastní nastavení soukromí a tím poskytuje další vrstvu zabezpečení. Tato funkce se opírá zejména o zpracování verze prohlížeče, údajů o hardwaru, verze OS, národního prostředí OS, informací o klíčích a úlohách operačního systému spojených s riziky ochrany soukromí a verze aplikace AntiTrack.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Zpracováváme pouze následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě fakturačních údajů u placené verze nebo údajů o účtu, pokud jsou nezbytné):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Frekvence používání (např. doba, po kterou je aplikace používána).

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • K poskytnutí vylepšení funkcí, zákaznické podpory a údržby produktů

  Počet spuštění aplikace

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • K údržbě produktů a zajištění zákaznické podpory

  Licenční klíč

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • K regulaci přístupu k produktu, poskytnutí zákaznické podpory a spravování aktualizace produktu

  Informace o prohlížeči (včetně informací o rozšířeních)

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • Zobrazení stavu ochrany prohlížeče a čištění souborů cookie v produktu a určení výchozího prohlížeče pro otevírání odkazů z aplikace.
  • Kontrola stavu rozšíření prohlížeče (pouze v podporovaných prohlížečích).
  • Když je funkce Browser Protection od produktu zapnutá, aby AntiTrack v rámci funkce Anti-Fingerprinting zastíral následující vlastnosti prohlížeče:
   • Uživatel-agent
   • Plugins
   • HTTP Headers

  Soubory cookie

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • Identifikace „celkového (počtu) souborů cookie a sledovacích souborů cookie“ dostupných pro prohlížeč
  • Provedení vyčištění souborů cookie (odstranění souborů cookie, mezipaměti a historie prohlížeče).

  Webové stránky na bílé listině

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • Přidání webových stránek do seznamu povolených webových stránek.

  Podrobnosti o sledování webových stránek (Javascript, dokumenty HTML)

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • Identifikace sledovacích zařízení na webové stránce, kterou uživatel navštěvuje, a určení, zda je Javascript/Html sledovací zařízení, nebo nikoli.

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K aktualizaci uživatele ohledně sledování.

  Verze AntiTrack

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • K poskytování uživatelské podpory, řešení problémů

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K pochopení fungování našich produktů a způsobů, jakými s nimi uživatelé pracují

  Datum nebo čas instalace

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • Ke správě licencí

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K načasování uvedení nových funkcí nebo produktů na trh

  Chyby systému

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  OS informace (verze, klíče, úkoly)

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • K zajištění uživatelské podpory, řešení problémů a plánování vývoje produktů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • Při vývoji nových funkcí – k přizpůsobení rozsahu funkce na základě požadavků a funkčnosti některých operačních systémů (24 měsíců)
  • K pochopení fungování našich produktů a způsobů, jakými s nimi uživatelé pracují (24 měsíců)

  Národní prostředí OS

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • K segmentaci aktualizací podle lokality

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností vývojem nových funkcí nebo produktů
  • K pochopení fungování našich produktů a způsobů, jakými s nimi uživatelé pracují

  Údaje o hardwaru (model zařízení, RAM, GPU, CPU)

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu či 24 měsíců)

  • K nainstalování produktu, poskytování aktualizací aplikací, zajištění zákaznické podpory

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K pochopení fungování našich produktů a způsobů, jakými s nimi uživatelé pracují

  V produktu AntiTrack Mac platform používáme analytické nástroje třetích stran App Center. Další informace týkající se našeho analytického partnera v postavení třetí strany, včetně jeho zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  Battery Saver

  Oficiální název produktu

  Avast Battery Saver pro Windows

  Základní funkce

  Avast Battery Saver je nástroj, který prodlužuje výdrž baterie počítače tím, že snižuje požadavky interních a externích komponent na napájení.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Úsporné profily baterie vytvoří plány napájení zahrnujících sadu různých nastavení, která sníží množství energie spotřebované počítačem.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Při používání produktu Battery Saver sbíráme a zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě fakturačních údajů nebo údajů o účtu, pokud jsou nezbytné):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Události a využití produktů

  Poskytování služeb (až 12 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti služby

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K pochopení uživatelského chování (12 měsíců)
  • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností vývojem nových funkcí nebo produktů (až 12 měsíců)

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Interní online identifikátory (GUID, MIDEX, UUID)

  Poskytování služeb (až 12 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti služby

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Informace týkající se zařízení (platforma, typ počítače, výrobce, model, jas, stav Wi-Fi, stav Bluetooth, baterie, kapacita, stav, životnost, kritické předpětí, počitadlo cyklů, napětí, granularita, datum výroby)

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • Ke kontrole problémů s kompatibilitou u automatických výpisů stavu systému

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Poloha (země, region, město, zeměpisná šířka a délka, poskytovatel připojení, autonomní systém internetu)

  Poskytování služeb (až 12 měsíců)

  • K nastavení správné jazykové verze produktu pro Windows

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K pochopení uživatelského chování na základě přibližné polohy
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě přibližné polohy

  Další produkty/licence Avast na zařízení a jejich stav

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • Ke zjištění, které funkce by se měly zapnout nebo vypnout, jaký produkt by se měl nainstalovat nebo odinstalovat

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  V produktu Battery Saver používáme analytický nástroj třetí strany Google Analytics. Další informace týkající se našeho analytického partnera v postavení třetí strany, včetně jeho zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  BreachGuard

  Oficiální název produktu

  BreachGuard

  Základní funkce

  Naším cílem je umožnit lidem převzít kontrolu nad jejich soukromím na internetu. Napravit dřívější úniky přihlašovacích údajů a minimalizovat riziko jejich zneužití v budoucnosti. Chceme nabízet praktická řešení pro každodenní život na internetu, a přitom chránit vaše soukromí.

  1. Umožňujeme odhalovat a napravovat rizika pro ochranu online soukromí.
  2. V závislosti na regionu zamezujeme sbírání údajů ze strany inzerujících společností a sběratelů dat.
  3. Vzděláváme uživatele ohledně ochrany soukromí a bezpečnosti na internetu.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Sledování rizik nabízí nepřetržité hlídání úniků osobních údajů na temném webu. BreachGuard využívá nejkomplexnější databázi temného webu – zjišťuje, zda byli uživatelé zasaženi únikem dat a zda jsou jejich informace na temném webu odhaleny. Pokud zjistíme nové úniky dat, upozorníme vás na základě e‑mailové adresy, kterou jste zadali. Službu poskytujeme ve spolupráci s naším partnerem SpyCloud, který kontroluje vaše přihlašovací údaje proti jeho databázi ukradených účtů. Další informace naleznete v příslušných zásadách zpracování osobních údajů zde. Tato funkce umožňuje s vaším souhlasem také prověření vašeho prohlížeče a vyhledání opakovaně používaných nebo již napadených hesel a poskytuje pokyny k jejich úpravě.
  • Odstraňovač osobních údajů odesílá žádosti o odstranění osobních údajů (tzv. opt-out) sběratelům dat v Severní Americe. Tato funkce zpracovává jména (křestní jméno, druhé jméno, příjmení), adresu (ulice, město, země, PSČ), telefonní číslo, e‑mail a datum narození. Formuláře sběratelů dat pro odstranění osobních údajů totiž některé nebo všechny tyto údaje vyžadují k odeslání platné žádosti o odstranění údajů a k ověření, že se skutečně nacházíte v jejich databázi. Ve výsledku od vás sbíráme tyto základní údaje, abychom mohli vaším jménem odesílat žádosti o odstranění osobních údajů.
  • Poradce k ochraně soukromí poskytuje aktuality a doporučení týkající se online soukromí, mimo jiné včetně nedávných úniků dat a návodů na optimalizaci ochrany soukromí na sociálních sítích a v dalších běžně používaných službách. Tato funkce zpracovává vaše záložky a historii prohlížení za účelem zlepšení kvality obsahu, abychom vám mohli navrhovat doporučení, která jsou pro vás relevantní (nezpracováváme celé webové adresy, ale pouze název domény).
  • Identity Assist – uzavřeli jsme partnerství se třetí stranou, společností Generali Global Assistance, která poskytuje službu Identity Assist v rámci systému BreachGuard. Služba se skládá ze dvou dílčích funkcí: ScamAssist a Identity Resolution. Specialisté ScamAssist působí jako důvěryhodní poradci pro zákazníky a pomáhají jim identifikovat, které z obdržených nabídek jsou potenciálně podvodné. Specialisté na řešení problémů jsou zákazníkům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, aby je informovali o tom, jak dochází ke krádežím identity a kybernetickým zločinům, a poskytli jim tipy a nástroje, které jim pomohou udržet jejich identitu a digitální soukromí v bezpečí. Všimněte si, že nezpracováváme žádné osobní údaje z vaší interakce s Generali, ovšem Generali ano, viz jejich zde uvedené zásady ochrany osobních údajů.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Ve výchozím nastavení BreachGuard ve vašem systému místně zpracovává následující data:

  • Jména (křestní jméno, druhé jméno, příjmení), adresu (ulice, město, země, PSČ), telefonní číslo, e‑mail a datum narození – k odesílání žádostí o odstranění dat vaším jménem prostřednictvím služby Personal Info Remover.
  • Přihlašovací údaje prohlížeče (webová stránka, uživatelské jméno, heslo) – ke kontrole prohlížeče s ohledem na slabá, opakovaně používaná nebo napadená hesla a poskytnutí pokynů, jak je opravit

  Tyto údaje se nezasílají do našeho prostředí.

  Při používání služby BreachGuard sbíráme a zpracováváme v našem prostředí následující údaje o vás a vašem zařízení v následujících situacích:

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Historie prohlížení a záložky (jen název domény)

  Poskytování služeb (6 měsíců)

  • Zobrazení relevantních doporučení k ochraně soukromí

  Rozvoj produktů a naší činnosti (6 měsíců)

  • Pro vývoj nových funkcí nebo produktů

  Události a používání produktu (metadata aplikace, zobrazení stránek, kliknutí, instalace, počet spuštění aplikace, aktualizace, protokoly o chybách a pohyb na obrazovce).

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K vylepšení uživatelského prostředí a výkonu aplikací

  Rozvoj produktů a naší činnosti (39 měsíců)

  • Pro vývoj nových funkcí nebo produktů

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Verze OS, verze aplikace BreachGuard, aktivační klíč

  Např. Windows 10, BreachGuard v1.2.0

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • Pro zákaznickou podporu a odstraňování problémů

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (39 měsíců)

  • Pro vývoj nových funkcí nebo produktů
  • Pro porozumění chování uživatelů a plánování vývoje produktů

  Národní prostředí OS

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • Pro zákaznickou podporu a odstraňování problémů, jakož i pro poskytování služby odstranění údajů od sběratelů dat

  Rozvoj produktů a naší činnosti (39 měsíců)

  • Pro vývoj nových funkcí nebo produktů

  Údaje o hardwaru

  např. model zařízení (např. Windows 10 (13palcový displej, rok 2017), RAM (operační paměť), GPU (grafická karta) a CPU (procesor))

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • Pro zákaznickou podporu a odstraňování problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (39 měsíců)

  • Pro vývoj nových funkcí nebo produktů

  Cleanup

  Cleanup pro počítače (Windows, Mac)

  Oficiální název produktu

  Avast Cleanup Premium, Avast Cleanup Premium pro Mac (společně dále jen „Cleanup pro počítače“)

  Základní funkce

  Cleanup pro počítače je špičkový program pro vyladění výkonu, který zrychlí a vyčistí váš počítač (Windows i Mac), aktualizuje nainstalované aplikace a vyřeší další problémy.

  Jaké jsou funkce produktu

  Avast Cleanup Premium pro Windows:

  • Údržba vyhledává a odstraňuje položky registru, zástupce, dočasné a nepotřebné soubory systému a programů, mezipaměť prohlížeče, historii a soubory cookie.
  • Deaktivátor programů vyhledává a deaktivuje nainstalované programy třetích stran provádějící úlohy, které běží na pozadí, po spuštění nebo podle plánu.
  • Čištění softwaru, disku nebo prohlížeče vyhledá a dočasně skryje nebo odinstaluje programy třetích stran, odstraní nepotřebné soubory z disku nebo historii prohlížeče.
  • Oprava problémů vyhledá a opraví běžné problémy systému Windows, které by mohly ohrozit počítač (např. chybějící aktualizace systému Windows, sdílené složky pro správu ve veřejných složkách).
  • Disk Doctor nebo Defrag vyhledává možné chyby a opravuje nebo defragmentuje systémovou jednotku.
  • Aktualizace aplikací vyhledává a aktualizuje programy třetích stran a jejich verze nainstalované v počítači.
  • Avast Cleanup Premium pro Mac:

  • Hledání nepotřebných dat prohledává a maže mezipaměť aplikací, soubory protokolu, koš, složku stažených souborů a nepotřebné vývojářské soubory. Funkce vyhledává podobná data i na připojených externích jednotkách. Zpracovávají se pouze údaje o množství kB a vyčištěných položkách.
  • Vyhledávač duplikátů vyhledává duplicitní soubory ve vámi vybraných adresářích. Zpracovávají se pouze údaje o množství kB a nalezených a odstraněných duplicitních souborech.
  • Optimalizace fotografií prohledává fotografie a vyhodnocuje jejich kvalitu a podobnost, a pomůže vám tak při rozhodování, které si chcete ponechat. Zpracovávají se pouze údaje o množství kB a nalezených a odstraněných fotografiích.
  • Odinstalace softwaru vyhledává a odstraňuje aplikace a programy, za tím účelem zpracovává název aplikace, její velikost, verzi a poslední datum jejího použití.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Při používání programu Cleanup pro počítače sbíráme a zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě fakturačních údajů nebo údajů o účtu, pokud jsou relevantní):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Události a využití produktu (jako jsou verze produktu, jazyk produktu, druh licence, počet dnů do vypršení platnosti, počet možných problémů nebo zjištěné nepotřebné soubory)

  Poskytování služeb (až 12 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti služby

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K pochopení uživatelského chování (12 měsíců)
  • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností vývojem nových funkcí nebo produktů (až 12 měsíců)

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Interní online identifikátory (GUID, MIDEX, UUID, ID zařízení)

  Poskytování služeb (až 12 měsíců)

  • K identifikaci správné instalace

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Informace týkající se zařízení (platforma, typy vyčištěných objektů, velikost objektů, název aplikace, dodavatel, verze, hodnocení, certifikace)

  Poskytování služeb (až 12 měsíců)

  • Ke kontrole problémů s kompatibilitou u automatických výpisů stavu systému

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (až 12 měsíců)

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Poloha (země, region, město, zeměpisná šířka a délka, poskytovatel připojení, autonomní systém internetu)

  Poskytování služeb (až 12 měsíců)

  • K nastavení správné jazykové verze produktu pro Windows

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K pochopení uživatelského chování na základě přibližné polohy
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě přibližné polohy

  Aplikace (jiné produkty Avast, aplikace nainstalované v zařízení uživatele)

  Poskytování služeb (až 12 měsíců)

  • Naše jiné aplikace Avast, abychom věděli, které produkty již uživatelé mají ve svých počítačích
  • Aplikace nebo programy třetích stran nainstalované v počítači uživatele za účelem vylepšení funkcí režimu spánku aplikace Cleanup, Čištění softwaru a Aktualizace aplikací

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (až 12 měsíců)

  • K vylepšení celkových uživatelských zkušeností vývojem nových funkcí a produktů
  • K pochopení/odhadu tržních příležitostí pro nové produkty a nové funkce

  V programu Cleanup pro počítače používáme analytický nástroj třetí strany Google Analytics. Další informace týkající se našeho analytického partnera v postavení třetí strany, včetně jeho zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  Cleanup pro mobilní zařízení (Android)

  Oficiální název produktu

  Avast Cleanup, Avast Cleanup Premium (společně dále jen „Cleanup pro mobilní zařízení (Android)“)

  Základní funkce

  Cleanup pro mobilní zařízení (Android) detekuje a odstraňuje nepotřebné soubory, a uvolňuje tak místo v úložišti. Rovněž dokáže zastavením běžících procesů optimalizovat výkon zařízení.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Přehled aplikací umožňuje procházet nainstalované a předinstalované aplikace a poskytuje funkce pro jejich odinstalování nebo zastavení. Využívá k tomu statistiky týkající se ostatních aplikací v zařízení. Zpracování těchto statistik probíhá lokálně na zařízení.
  • Přehled médií nabízí přehled souborů rozdělených podle druhu (např. obrázky, zvukové soubory, video). Tato funkce nevyžaduje zpracování žádných specifických dat kromě operací prováděných lokálně (na zařízení).
  • Spořič baterie umožňuje zvolit podmínky, za kterých by měl tento produkt provádět požadované akce (změny nastavení systému). Uživateli se například může automaticky snížit jas obrazovky, když je doma. Podmínka založená na určité poloze vyžaduje oprávnění k získání údajů o poloze, tyto údaje se však nikdy nepřenášejí ze zařízení a všechny se zpracovávají lokálně.
  • Cloudové přenosy umožňují uživatelům zálohovat soubory do externího cloudového úložiště. Používáme k tomu rozhraní API pro Google Drive a Dropbox, uživatel se může přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů k účtu Google nebo Dropbox a propojit se tak s nimi. K přihlašovacím údajům do těchto služeb nemáme přístup.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Při používání programu Cleanup pro mobilní zařízení (Android) sbíráme a zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě fakturačních údajů u placené verze):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Identifikátor doručeného obsahu (zprávy)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti služby

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (14 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti odesílání zpráv

  IP adresa

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Nahrazena městem/zemí pro provádění změn v konfiguraci aplikace na základě polohy (jak místních, tak vzdálených)

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (14 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti odesílání zpráv

  Události a využití produktů

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení) a zjištění způsobů, jakými uživatelé pracují s naším produktem

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení chování našich uživatelů (14 měsíců)
  • Ke zvážení plánovaných druhů funkcí a produktů, které chceme v budoucnu vyvíjet (36 měsíců)

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Online identifikátory (GUID, ID zařízení (Android ID), ID hardwaru, ID profilu, reklamní ID)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K počítání uživatelů a zajištění funkčnosti a stability

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K pochopení uživatelského chování (14 měsíců)
  • K rozpoznání opakovaných instalací aplikace na stejném zařízení (39 měsíců)

  Reklamy třetích stran (po poskytnutí se neukládá)

  • Reklamní ID zpracováváme pouze pro IronSource, což mu umožňuje umisťovat reklamy

  Informace týkající se počítače nebo zařízení (operátor, verze operačního systému, číslo sestavení operačního systému, ID hardwaru, model zařízení, značka zařízení, výrobce zařízení, úroveň API zařízení)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění funkčnosti produktu a jeho funkcí

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K pochopení uživatelského chování (14 měsíců)
  • K určení, zda by se měla vyvinout nová funkce nebo produkt pro některé uživatele (36 měsíců)

  Poloha (město/země, zeměpisná délka a šířka)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Provádění změn v konfiguraci aplikace na základě polohy (jak místních, tak vzdálených)
  • Souvisí s funkcí Profily baterie, protože uživatel může nastavit určité místo jako spouštěč, který automaticky aktivuje určitý profil Spořiče baterie.

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování na základě přibližné polohy (14 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě přibližné polohy (36 měsíců)

  Aplikace

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K poskytování statistik, jako jsou statistiky využití pomáhající identifikovat nepoužívané aplikace (možnost uvolnění prostoru v úložišti), důvody vybití baterie a spotřeby dat a k identifikaci aplikací, které mají významný vliv na výkon zařízení, nebo statistiky týkající se notifikací, které pomáhají identifikovat „hlučné“ aplikace, které lze „ztlumit“ prostřednictvím odkazů na systémová nastavení

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (14 měsíců)

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování

  Internet a připojení

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění funkčnosti a poskytování chybových zpráv

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování (14 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

  Dále uvádíme analytické nástroje třetích stran, které používáme v programu Cleanup pro mobilní zařízení (Android):

  • Google Firebase Analytics a Crashlytics pro Android
  • AppsFlyer

  Další informace týkající se našich analytických partnerů, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  Bezplatná verze programu Cleanup pro mobilní zařízení (Android) zobrazuje relevantní reklamy třetích stran. Dále uvádíme reklamní partnery, které pro tento produkt využíváme:

  • Google AdMob
  • Amazon
  • Facebook Audience Network
  • InMobi
  • AppLovin
  • Unity Technologies
  • IronSource

  Další informace týkající se našich reklamních partnerů, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách použití souhlasu.

  Driver Updater

  Oficiální název produktu

  Avast Driver Updater

  Základní funkce

  Driver Updater prohledává a případně aktualizuje či opravuje zastaralé ovladače v počítačích uživatelů a optimalizuje je za účelem zlepšení výkonu a zabránění možným selháním nebo poruchám.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Při používání aplikace Driver Updater o vás sbíráme a zpracováváme údaje v následujících situacích:

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Identifikátor doručeného obsahu (zprávy)

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti služby

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti odesílání zpráv

  Události a využití produktů

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení) a zjištění způsobů, jakými uživatelé pracují s naším produktem

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Online identifikátory (GUID, MIDEX, UUID, ID zařízení)

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti a členění záznamů v databázi

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Informace týkající se počítače (typ, prodejce, model, výrobce, verze)

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • Ke kontrole problémů s kompatibilitou u automatických výpisů stavu systému

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Informace týkající se ovladačů (verze ovladače, datum aktualizace, název, odpovídající ID zařízení, kategorie ovladače, příznaky ovladače)

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti služby

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Poloha (země, region, město, zeměpisná šířka a délka, poskytovatel připojení, autonomní systém internetu)

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • K nastavení správné jazykové verze produktu pro Windows

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • K pochopení uživatelského chování na základě přibližné polohy
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě přibližné polohy

  Další produkty/licence Avast na zařízení a jejich stav

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • Ke zjištění, které funkce by se měly zapnout nebo vypnout, jaký produkt by se měl nainstalovat nebo odinstalovat

  Zasílání zpráv v rámci produktu (12 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  V aplikaci Driver Updater používáme analytický nástroj třetí strany Google Analytics. Další informace týkající se našeho analytického partnera v postavení třetí strany, včetně jeho zásad zpracování osobních údajů, najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  Family Space

  Oficiální název produktu

  Avast Family Space

  Základní funkce

  Avast Family Space je neplacená mobilní aplikace pro Android a iOS, která zajistí bezpečí vašich dětí na internetu i mimo něj díky pokročilým funkcím rodičovské kontroly a zjišťování polohy.

  Osobní údaje, které zpracováváme, a funkce

  Při používání funkce Family Space zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě fakturačních údajů a údajů o účtu):

  1. Poloha

  Rodiče si mohou nainstalovat aplikaci pro rodiče na své vlastní zařízení a aplikaci pro děti na zařízení dětí. Po aktivaci mohou rodiče dle potřeby zjistit polohu svého dítěte nebo nastavit automatické upozornění na polohu na základě času nebo geofencingu. Rodiče mají rovněž možnost sdílet svou vlastní polohu.

  Údaje o poloze

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Poloha dítěte

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • Sbíráme souřadnice GPS polohy dítěte, zatímco je aplikace spuštěna v popředí i na pozadí, a rodiče tak vidí aktuální polohu dítěte, poslední známou polohu a historii polohy
  • Děti rovněž mohou svou polohu prostřednictvím aplikace odeslat. Aktuální polohu odesílají například funkce ohlášení a vyzvednutí
  • Pokud si dítě spáruje více než jedno zařízení, údaje o poloze se budou sbírat pouze z naposledy použitého zařízení

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • Tyto údaje používáme k trénování algoritmů strojového učení, které nám umožní informovat rodiče, když se dítě v daném čase nachází na neočekávaném místě

  Poloha rodiče

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • Rodiče mají k dispozici nastavení, jehož prostřednictvím mohou svou polohu sdílet se všemi členy rodiny, druhým rodičem nebo s nikým. Ve výchozím nastavení je toto nastavení vypnuté

  Rozvoj produktů a naší činnosti (až 24 měsíců)

  • Sledujeme chování, například zapnutí nebo vypnutí tohoto nastavení, ale neodesíláme souřadnice polohy do analytických služeb třetích osob

  Uložené polohy

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • Rodiče mohou zadat uložené polohy, které se použijí pro upozornění funkce geofencing. Mohou dostat upozornění, když dítě dorazí na dané uložené místo, například domů nebo do školy, případně když jej opustí
  • Podle času stráveného na neuložených polohách mohou být rodičům doporučeny nové uložené polohy

  Vývoj nových produktů (12 měsíců)

  • Uložené polohy mohou být použity k detekci anomálií polohy při strojovém učení. Například když se dítě nachází na uložené poloze, nemusí být vyžadováno upozornění na neočekávané chování

  Rozvoj produktů a naší činnosti (až 24 měsíců)

  • Pro analytické účely sledujeme údaje o využití funkcí prostřednictvím třetích stran, nikoliv však jména ani uložené polohy

  2. Aktivita

  Rodiče mají možnost prohlížet si aktivity, kterým se jejich děti na webu a v aplikacích na svých zařízeních věnují. V souhrnném zobrazení jsou připojení rozdělena podle kategorií a v seznamu se zobrazují konkrétní informace o použití.

  Údaje o aktivitě

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Připojení DNS, využití zařízení a aplikací

  Poskytování služeb (12 měsíců)

  • Je-li zařízení dítěte připojeno k naší VPN, uchováváme IP adresu zařízení a informace o připojení DNS po dobu 24 hodin u našeho partnera a poté po dobu 12 měsíců u nás. Rovněž sbíráme záznamy o tom, zda je zařízení uzamčeno a obrazovka zapnutá. V Androidu také ze systému sbíráme informace o použití zařízení a aplikací. Tyto záznamy společně slouží k prezentaci souhrnu a zobrazení seznamu způsobů využití zařízení, internetu a aplikací vaším dítětem.
  • Sbíráme seznam nainstalovaných aplikací ze zařízení dítěte a zobrazujeme je rodičům. Je-li nainstalována nová aplikace, mohou být rodiče upozorněni. Kompletní seznam aplikací nesdílíme s žádnými třetími stranami.
  • Rodiče můžeme upozornit na aktivity, které by mohly vyžadovat pozornost, jako je aktivita v pozdních nočních hodinách, přístup k nežádoucímu obsahu nebo trávení velkého množství času novou aktivitou.
  • Stejné informace můžeme také zobrazit dětem pro větší transparentnost.

  Rozvoj produktů a naší činnosti (12 měsíců)

  • Používáme historii použití DNS k vývoji modelů strojového učení, které budou použity k upozornění rodiče v případě anomálií v užívání, které by mohly vyžadovat pozornost.
  • Tyto údaje používáme k vývoji modelů strojového učení k předpovědi, kolik času dítě tráví v každé aplikaci a na každém zařízení.

  Upozorňujeme, že vzorky (soubory, adresy URL) použité pro analýzu malwaru jsou v našich systémech uchovávány tak dlouho, jak je to nutné pro zajištění správné funkčnosti antivirového produktu. Tyto vzorky nejsou spojeny s žádnými identifikátory nebo osobami a výše uvedené doby uchovávání se na toto použití nevztahují.

  Nástroj třetí strany, který používáme pro vyhledávání DNS a blokování obsahu, je Akamai. Další informace týkající se tohoto partnera najdete v jeho Zásadách zpracování osobních údajů.

  3. Ovládání

  Rodiče mohou blokovat přístup k nežádoucím aplikacím a webům jednotlivě nebo podle kategorií. Rodiče mohou dle potřeby pozastavit a obnovit přístup k internetu.

  Údaje o ovládání

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Nastavení

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu)

  • K uložení rodičovského nastavení blokovaných aplikací a webů za účelem jeho synchronizace mezi zařízeními a aplikování pravidel na dětská zařízení
  • Můžeme poskytnout možnost omezit čas strávený v každé aplikaci, kategorii obsahu nebo zařízení

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • Pro analytické účely sledujeme údaje o využití funkcí prostřednictvím třetích stran (až 24 měsíců)

  Pozastavení internetových protokolů

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu)

  • K ukládání protokolů o pozastavení a obnovení přístupu dítěte k internetu ze strany rodičů, abychom mohli poskytovat zákaznickou podporu a porozumět chování při používání

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • Pro analytické účely sledujeme údaje o využití funkcí prostřednictvím třetích stran (až 24 měsíců)

  4. Rodinné nastavení

  Jelikož se jedná o rodinnou aplikaci běžící na více zařízeních, nezbytným krokem je konfigurace rodinného profilu.

  Údaje o rodinném nastavení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Jména a fotografie

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu nebo profilu)

  • Rodiče mohou pro každého člena rodiny zadat libovolné jméno a fotografii. Tyto informace se pak zobrazují i na zařízeních ostatních členů.

  Rozvoj produktů a naší činnosti (až 24 měsíců)

  • Pro analytické účely sledujeme informace o využití prostřednictvím třetích stran, neodesíláme ale jména ani fotografie.

  E‑mailové adresy sekundárních rodičů

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu nebo profilu)

  • Primární rodič musí zadat e‑mailovou adresu dalších rodičů, kteří se chtějí k rodině připojit. Jedná se o bezpečnostní opatření přijaté s cílem zajistit, aby se k rodině mohl připojit pouze pozvaný rodič. U všech rodičů se vyžaduje ověření e‑mailem.

  Role

  Poskytování služeb (po dobu existence účtu nebo profilu)

  • Při odeslání pozvánky k připojení k rodině se každému členovi rodiny v závislosti na konfiguraci přiřadí role dítěte nebo rodiče.

  MSISDN (číslo mobilního telefonu)

  Poskytování služeb (30 dní)

  • U white-label verzí licence aplikace prodávaných prostřednictvím partnerů slouží jako jedinečné ID, se kterým je spojena.
  • Pro účely zákaznického servisu ověřujeme, zda má uživatel kontaktující zákaznickou podporu platnou a funkční licenci pro daný produkt.

  Pro účely dodatečných statistik produktů používáme analytické nástroje třetích stran. V nastavení produktu se můžete ze sběru těchto údajů odhlásit. Tyto jsou analytické nástroje třetích stran, které používáme ve funkci Family Space:

  • Amplitude
 • Google Firebase a Crashlytics
 • Další informace týkající se našich analytických partnerů, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  Hack Check

  Základní funkce

  Hack Check je web, který uživatelům umožňuje zadat jejich e‑mailovou adresu do formuláře a zkontrolovat, zda došlo k odcizení nebo zveřejnění jejich hesel na temném webu.

  E‑mailová adresa je rovněž registrována v systému nepřetržitého hlídání a varování, který uživateli zašle e‑mail, jakmile zjistí, že došlo k úniku hesla. Uživatelé se mohou z tohoto sledování kdykoli odhlásit.

  A konečně Hack Check poskytuje některé bezpečnostní tipy a pokyny, když nebo pokud dojde k vyzrazení vašich hesel.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Funkce Bylo mé heslo ukradeno? kontroluje databázi spravovanou naším partnerem SpyCloud vůči e‑mailové adrese zadané uživatelem a zjišťuje, zda došlo k úniku hesel uživatele. Pokud k úniku dojde, zašle uživateli e‑mail.
  • Funkce Nepřetržitá automatická e‑mailová upozornění hlídá databázi SpyCloud a zašle uživateli e‑mail, kdykoliv se v ní jeho hesla objeví.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Chcete-li využívat funkci Hack Check, odešlete svou e‑mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat upozornění na hesla, u nichž na základě výsledků z databáze SpyCloud došlo k úniku. Tuto e‑mailovou adresu použijeme pro účely poskytování služeb, křížové propagace našich dalších produktů a optimalizace služeb, které nám pomáhají pochopit, jakým způsobem používáte náš produkt (např. počet detekcí na jeden e‑mail).

  Vaši e‑mailovou adresu uchováváme po celou dobu, kdy využíváte našich služeb, protože ji k jejich poskytování potřebujeme. Pokud se rozhodnete odhlásit z našeho seznamu e‑mailů, bude váš e‑mail odstraněn a nebudete od nás dostávat žádné další e‑maily.

  Databázi uniklých hesel provozuje náš partner SpyCloud. Další informace naleznete v příslušných zásadách zpracování osobních údajů zde.

  Business Hub

  Oficiální název produktu

  Avast Business Hub

  Základní funkce

  Business Hub usnadňuje nasazení různých služeb k ochraně více zařízení, správu všech zařízení z jednoho místa, kombinaci typů zařízení, plánování pravidelných testů a rychlé přidávání dalších zařízení.

  Prostřednictvím Business Hub jsou spravována určitá nastavení související s ochranou osobních údajů, přičemž informace ze spravovaných zařízení jsou přístupné správci konzole nebo poskytovateli řízených služeb podle vašeho výběru. Jako uživatel jste během instalace informováni o roli správce. Podniky jsou odpovědné za to, že vás o této skutečnosti budou informovat a budou instruovat správce o osvědčených postupech, jak zajistit soukromí uživatelů.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Sledování bezpečnosti zařízení sleduje pomocí konzole stav všech spravovaných zařízení z jednoho místa, kontroluje počet blokovaných hrozeb, plánuje pravidelné testy a další.
  • Řídicí panel správy umožňuje aktivovat zařízení, přidávat zařízení do skupin, konfigurovat nastavení antiviru a zobrazovat blokované hrozby ze snadno čitelného řídicího panelu.
  • Hlavní agent vybere některé zařízení jako server místních aktualizací, kam lze stáhnout všechny aktualizace, a šetří šířku pásma plánováním a distribucí aktualizací do všech koncových zařízení v síti, když je to příhodné.
  • Úlohy slouží k nastavení úloh zabezpečení pro všechna spravovaná koncová zařízení, jako jsou testy, zprávy, aktualizace a vypnutí, aby bylo zajištěno optimální zabezpečení celé sítě.
  • Aktualizace umožňují vzdáleným stahováním a distribucí aktualizací virových definic a programů do všech zařízení z jedné konzole šetřit čas a šířku pásma.
  • Oznámení slouží k příjmu okamžitých e‑mailových upozornění na jakékoli bezpečnostní hrozby nebo problémy se sítí, které vyžadují vaši pozornost, včetně zastaralých antivirových aplikací, delší nečinnosti zařízení a dalších aktualizací zařízení.
  • Reporting zobrazuje podrobné zprávy, které obsahují blokované hrozby, seznamy úloh a chráněná zařízení, což usnadňuje vylepšení zabezpečení a přizpůsobení ochrany.
  • Přehled předplatných zobrazuje seznam všech platných předplatných a licencí.
  • Zjišťování v síti skenuje vaše připojená zařízení v síti, abyste měli přehled o tom, o která zařízení je třeba se starat.
  • Zálohování v cloudu bezpečně ukládá vybraná data do cloudu jako zálohu pro případ ztráty dat nebo katastrofy, která vede ke ztrátě/poškození dat.
  • Vzdálené ovládání umožňuje správcům IT rychlé a bezpečné připojení k zařízení uživatele, přístup k souborům a aplikacím a pomoc při řešení problémů v reálném čase.
  • Správa oprav – vyhledává chybějící aktualizace operačního systému a záplaty aplikací třetích stran a umožňuje vzdálenou instalaci těchto záplat za účelem vyřešení zranitelností aplikací v koncových bodech.
  • Filtrování obsahu zvyšuje produktivitu a bezpečnost tím, že kontroluje používání internetu vašimi zaměstnanci a umožňuje omezit jejich přístup na konkrétní weby nebo kategorie webů.
  • Ochrana USB je služba umožňující spravovat přístup k USB flash diskům, externím pevným diskům, optickým diskům, paměťovým kartám, digitálním fotoaparátům, chytrým telefonům (pouze Windows), tabletům (pouze Windows) a dalším zařízením s možností ukládání dat. Díky této službě nebudou mít vyměnitelná zařízení bez příslušných oprávnění přístup k datům koncových uživatelů.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Zpracováváme pouze následující údaje (kromě údajů o účtu a fakturačních údajů, pokud jste si u nás zakoupili placené služby nebo produkty):

  Údaje o zařízení

  K čemu je používáme

  Interní online identifikátory (ID zařízení)

  Poskytování služeb

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti a členění záznamů v databázi

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Název zařízení, značka, typ, název vyměnitelného zařízení a sériové číslo (pro Ochranu USB)

  Poskytování služeb

  • K lepší identifikaci a správě zařízení detekovaných v síti
  • Ke zjištění, zda zařízení podporuje instalaci služeb Avast

  Informace týkající se počítače nebo zařízení (sestavení operačního systému, displej)

  Poskytování služeb

  • Ke kontrole problémů s kompatibilitou u automatických výpisů stavu systému a protokolu agenta

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Aplikace

  Poskytování služeb

  • K určení, jaké aplikace je třeba aktualizovat, k poskytování podpory a odstraňování problémů

  Soubory, obsah

  Poskytování služeb

  • K poskytování zálohování v cloudu

  Internet a připojení / údaje o síti / počet zařízení v síti

  Poskytování služeb

  • K naplnění bezpečnostních předpokladů (např. kontrola nastavení DNS, omezení portů nebo vzdálené nasazení)

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Poloha, IP adresa a MAC adresa

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby správci mohli zjistit polohu svých zařízení

  Stav zařízení (poslední spojení s Avastem)

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby správci viděli, která zařízení byla kdy aktivní, a určili rizikový profil

  Poloha

  Poskytování služeb

  • K nastavení správné jazykové verze produktu

  Zasílání zpráv v rámci produktu

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K pochopení uživatelského chování na základě přibližné polohy
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě přibližné polohy

  Jazyk, časové pásmo

  Poskytování služeb

  • K nastavení správného jazyka

  Zasílání zpráv v rámci produktu

  • K odesílání kampaní lokalizovaných podle jazyka uživatele

  Provozní údaje

  K čemu je používáme

  Identifikátor doručeného obsahu (zprávy)

  Poskytování služeb

  • Pro zajištění nepřetržité funkčnosti oznámení

  Detekce

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby správci mohli kontrolovat a analyzovat, jaké hrozby byly v síti, souborech nebo e‑mailech detekovány

  Webové adresy (URL)

  Poskytování služeb

  • Pro detekci a blokování škodlivého nebo omezeného obsahu a pro ochranu před ním.

  Další naše produkty/licence na zařízení a jejich stav

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby měli správci přehled o spuštěných službách a datech konce platnosti

  Události a využití produktů

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby správci mohli vytvářet reporty, zajistit nepřetržitou funkčnost (instalace, verze, aktualizace, nastavení) a zjistit, jak uživatelé pracují s naším produktem

  Zasílání zpráv v rámci produktu

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Protokoly auditu

  Poskytování služeb

  • K poskytování záznamu změn v aplikacích a koncových zařízeních

  Údaje o správcích a uživatelích

  K čemu je používáme

  Jméno, příjmení, e‑mailová adresa, národní prostředí

  Poskytování služeb

  • K poskytnutí přístupu a služeb, možnosti odesílat reporty nebo oznámení o událostech zabezpečení nebo aktualizacích produktu

  Uživatelská přístupová práva

  Poskytování služeb

  • K poskytnutí přístupu k produktu

  Údaje o společnosti

  K čemu je používáme

  Jméno, obchodní, finanční a daňové údaje a kontaktní informace

  Poskytování služeb

  • K poskytnutí podpory a kontaktování společnosti, pokud bude třeba
  • Ke zpracování nákupů produktů
  • K obnovování a licencování produktů

  Typ podnikání

  Poskytování služeb

  • K nabízení správných řešení podle typu podnikání společnosti

  Tyto výše uvedené údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytnou dobu a k popsaným účelům. Shromážděné údaje odstraníme do 60 dnů od ukončení poskytování příslušné služby.

  Při poskytování našich služeb spolupracujeme s následujícími třetími stranami:

  V produktu Business Hub používáme analytické nástroje třetích stran – Google Analytics, Hotjar, Medallia. Další informace týkající se našeho partnera pro analytiku z řad třetích stran, včetně jeho zásad zpracování osobních údajů, najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  CloudCare

  Oficiální název produktu

  Avast Business CloudCare

  Základní funkce

  CloudCare usnadňuje nasazení různých služeb k ochraně více zařízení, správu všech zařízení z jednoho místa, kombinaci typů zařízení, plánování pravidelných testů a rychlé přidávání dalších zařízení. Umožňuje také zakoupit předplatné a pohodlně je spravovat z jediné platformy.
  Prostřednictvím CloudCare jsou spravována určitá nastavení související s ochranou osobních údajů, přičemž informace ze spravovaných zařízení jsou přístupné správci konzole nebo poskytovateli řízených služeb podle vašeho výběru. Jako uživatel jste během instalace informováni o roli správce. Podniky jsou odpovědné za to, že vás o této skutečnosti budou informovat a budou instruovat správce o osvědčených postupech, jak zajistit soukromí uživatelů.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Řídicí panely umožňují sledovat stav spravovaných zařízení, včetně jejich zabezpečení, přidělování předplatného a využívání služeb.
  • Výstrahy umožňují konfigurovat a přizpůsobovat výstrahy, které se v případě, že jsou vyvolány určitými událostmi, odešlou vybraným uživatelům e‑mailem a/nebo textovou zprávou na mobilní čísla (k dispozici pro vybrané poskytovatele bezdrátových služeb).
  • Zařízení poskytují podrobné informace o stavu a aktivních službách každého zaregistrovaného zařízení. Poskytují také nástroje pro nasazení služeb CloudCare do více zařízení.
  • Zásady umožňují definovat sady pravidel a nastavení pro každou službu, které budou vynuceny v koncových zařízeních.
  • Účet a služby umožňují prohlížet a spravovat informace, které ukládáme o vaší společnosti, uživatelích a společnostech, které jste na platformu přidali. Umožňuje také zakoupit a spravovat předplatná, která vás opravňují k používání určité služby na určité sadě zařízení.
  • Komunitní fórum umožňuje partnerům služby CloudCare diskutovat o svých problémech a potřebách a poskytovat zpětnou vazbu ke službě CloudCare. Toto fórum navštěvují také naši pracovníci oddělení péče o zákazníky.
  • Hlavní agent vybere některé zařízení jako server místních aktualizací, kam lze stahovat všechny aktualizace, a šetří šířku pásma plánováním a distribucí aktualizací do všech koncových zařízení v síti, když je to příhodné.
  • Aktualizace umožňují vzdáleným stahováním a distribucí aktualizací virových definic a programů do všech zařízení z jedné konzole šetřit čas a šířku pásma.
  • Zprávy se generují na vyžádání a poskytují přehled o zablokovaných hrozbách, seznamech úloh a chráněných zařízeních, díky čemuž lze zajistit lepší zabezpečení a přizpůsobit ochranu.
  • Online zálohování bezpečně ukládá vybraná data do cloudu jako zálohu pro případ ztráty dat nebo katastrofy, která vede ke ztrátě/poškození dat.
  • Vzdálené ovládání umožňuje správcům IT rychlé a bezpečné připojení k zařízení uživatele, přístup k souborům a aplikacím a pomoc při řešení problémů v reálném čase.
  • Správa oprav vyhledává chybějící aktualizace operačního systému a záplaty aplikací třetích stran a umožňuje vzdálenou instalaci těchto záplat za účelem vyřešení zranitelností aplikací v koncových zařízeních.
  • Zabezpečená webová brána kontroluje všechna webová připojení pomocí ochrany na vrstvě DNS a úplného webového proxy serveru. Kontroluje také úplné SSL a non-SSL cesty pro rizikové a nové weby.
  • Filtrování obsahu zvyšuje produktivitu a bezpečnost tím, že kontroluje používání internetu vašimi zaměstnanci, pomáhá zabránit zařízením v přístupu ke škodlivému obsahu a umožňuje správci omezit přístup ke konkrétním webům nebo kategoriím obsahu.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Zpracováváme následující údaje (kromě údajů o účtu a fakturačních údajů, pokud jste si u nás zakoupili placené služby nebo produkty):

  Údaje o zařízení

  K čemu je používáme

  Interní online identifikátory (ID zařízení)

  Poskytování služeb

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti a členění záznamů v databázi

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Název, značka, typ zařízení

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby uživatelé mohli lépe identifikovat zařízení detekovaná v síti
  • Ke zjištění, zda zařízení podporuje instalaci služeb Avast

  Informace týkající se počítače nebo zařízení

  Poskytování služeb

  • K detekci škodlivých webů pomocí Webového štítu

  Aplikace

  Poskytování služeb

  • K určení, jaké aplikace je třeba aktualizovat, k poskytování podpory a odstraňování problémů

  Soubory, obsah

  Poskytování služeb

  • K poskytování online zálohování

  Poloha, IP adresa a MAC adresa

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby správci mohli zjistit polohu svých zařízení

  Stav zařízení (poslední spojení s Avastem)

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby správci viděli, která zařízení byla kdy aktivní, a určili rizikový profil

  Poloha

  Poskytování služeb

  • K nastavení správné jazykové verze produktu

  Zasílání zpráv v rámci produktu

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K pochopení uživatelského chování na základě přibližné polohy
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě přibližné polohy

  Jazyk, časové pásmo

  Poskytování služeb

  • K nastavení správného jazyka

  Provozní údaje

  K čemu je používáme

  Identifikátor doručeného obsahu (zprávy)

  Poskytování služeb

  • Pro zajištění nepřetržité funkčnosti oznámení

  Detekce

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby správci mohli kontrolovat a analyzovat, jaké hrozby byly v síti, souborech nebo e‑mailech detekovány

  Webové adresy (URL)

  Poskytování služeb

  • Pro detekci a blokování škodlivého nebo omezeného obsahu a pro ochranu před ním.

  Další produkty/licence Avast na zařízení a jejich stav

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby měli správci přehled o spuštěných službách a datech konce platnosti

  Internet a připojení / údaje o síti / počet zařízení v síti

  Poskytování služeb

  • K naplnění bezpečnostních předpokladů (např. kontrola nastavení DNS, omezení portů nebo vzdálené nasazení)

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Události a využití produktů

  Poskytování služeb

  • K tomu, aby správci mohli vytvářet reporty, zajistit nepřetržitou funkčnost (instalace, verze, aktualizace, nastavení) a zjistit, jak uživatelé pracují s naším produktem

  Zasílání zpráv v rámci produktu

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Protokoly auditu

  Poskytování služeb

  • K poskytování záznamu změn v aplikacích a koncových zařízeních

  Údaje o správcích a uživatelích

  K čemu je používáme

  Jméno, příjmení, e‑mailová adresa, národní prostředí

  Poskytování služeb

  • K poskytnutí přístupu a služeb, možnosti odesílat reporty nebo oznámení o událostech zabezpečení nebo aktualizacích produktu

  Uživatelská přístupová práva

  Poskytování služeb

  • K poskytnutí přístupu k produktu

  Údaje o společnosti

  K čemu je používáme

  Jméno, obchodní, finanční a daňové údaje a kontaktní informace

  Poskytování služeb

  • K poskytnutí podpory a kontaktování společnosti, pokud bude třeba
  • Ke zpracování nákupů produktů
  • K obnovování a licencování produktů

  Typ podnikání

  Poskytování služeb

  • K nabízení správných řešení podle typu podnikání společnosti

  Tyto výše uvedené údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytnou dobu a k popsaným účelům. Shromážděné údaje odstraníme do 60 dnů od ukončení poskytování příslušné služby.

  Při poskytování našich služeb spolupracujeme s následujícími třetími stranami:

  Omni

  Oficiální název produktu

  Avast Omni

  Základní funkce

  Omni zajišťuje ochranu a statistiky všech připojených zařízeních doma i na cestách, a to prostřednictvím kombinovaného hardwarového a softwarového řešení, které se snadno připojí k existujícímu domácímu routeru, aniž by to mělo dopad na výkon Wi-Fi.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Ochrana domácí sítě umožňuje uživatelům zjistit, kteří lidé a jaká zařízení jsou připojena k jejich domácí síti. Omni odešle upozornění, pokud na jakémkoliv zařízení detekuje neobvyklé chování, a blokuje snahy hackerů o získání přístupu k jakémukoliv zařízení. Připojí se k domácímu routeru, což znamená, že uživatelé nemusejí svůj router měnit ani dělat kompromisy při jeho výběru.
  • Zabezpečení na cestách rozšiřuje antivirovou ochranu na mobilní zařízení včetně systémů Windows, Mac, Android a iOS, čímž je chrání i mimo domov.
  • Funkce rodičovské kontroly slouží rodinám k filtrování obsahu a aplikací, ke kterým mají děti přístup, včetně sociálních sítí a videí. Rovněž mohou kdykoliv pozastavit hraní her nebo přístup na internet. Geolokační služby pomáhají při sledování polohy děti s možností nastavit upozornění, když opustí určitá místa nebo na ně dorazí.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Avast Omni integruje funkce Family Space, Antivirus for Desktop, Antivirus for Mobile (Android), Antivirus for Mobile (iOS) a Zabezpečení sítě. Další informace týkající se dat souvisejících s Avast Omni naleznete v představení těchto produktů.

  Zabezpečení sítě

  Aby produkt Avast Omni zajišťoval ochranu zařízení v místní síti uživatele, sbíráme a zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě údajů o účtu a fakturačních údajů, pokud jsou relevantní):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Identifikátor doručeného obsahu (zprávy)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti služby

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (až 50 měsíců)

  • K monitorování funkčnosti odesílání zpráv

  IP adresa

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Součást souboru infikovaného malwarem, která byla po 30 dnech nahrazena městem/zemí za účelem zjištění přibližné polohy škodlivého softwaru

  Vzorky, soubory

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K ochraně proti škodlivému softwaru, k jeho analýze, detekci, blokování, uložení do karantény a odstranění

  Detekce

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K ochraně proti škodlivému softwaru, k jeho detekci, blokování, uložení do karantény a odstranění

  Webové adresy a odkazující stránky

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K ochraně proti škodlivému softwaru, k jeho detekci, blokování, uložení do karantény a odstranění

  Události a využití produktů

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení), zjištění způsobů, jakými uživatelé pracují s aplikací a vylepšování jejího designu nebo toků

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení chování uživatelů (až 50 měsíců)
  • Informace o používání jednoho produktu mohou mít vliv na design nebo rozložení nového produktu (36 měsíců)

  Údaje o zařízení

  K čemu je používáme

  Online identifikátory (GUID, ID zařízení, MAC adresa)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti a členění záznamů v databázi

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení chování uživatelů (až 50 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

  MSISDN (mobilní telefonní číslo)

  Poskytování služeb (30 dní)

  • U white-label verzí aplikace prodávané prostřednictvím partnerů slouží jako jedinečné ID spojené s licencí
  • Pro účely zákaznického servisu ověřujeme, zda má uživatel kontaktující zákaznickou podporu platnou a funkční licenci pro daný produkt

  Informace týkající se počítače nebo zařízení

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Ke kontrole problémů s kompatibilitou u automatických výpisů stavu systému

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení chování uživatelů (až 50 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

  Údaje o poloze a národním prostředí

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Nastavení správné jazykové verze produktu pro Windows

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • K představení nové funkce nebo produktu na základě země

  Aplikace – další existující bezpečnostní software / antivirové programy

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K určení, jak se má Antivirus chovat

  Aplikace v zařízení

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K definování pravidel chování Antiviru ve vztahu k ostatnímu nainstalovanému softwaru (např. výjimky při testování, filtrování, oznámení, použití pravidel zamezujících rušení při práci)

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Další produkty/licence Avast na zařízení a jejich stav

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Ke zjištění, které funkce by se měly zapnout nebo vypnout, jaký produkt by se měl nainstalovat nebo odinstalovat

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Internet a připojení / údaje o síti / počet zařízení v síti

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Předpoklady zabezpečení (např. kontrola nastavení DNS, povolení portů nebo deaktivace kontroly stavu zabezpečení zařízení v síti)

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • Předložení vhodné nabídky v případě, že by tyto produkty mohly zvýšit míru zabezpečení nebo soukromí daného připojení, druhu sítě atd.

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností

  Prohlížeče (nainstalované, výchozí)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K otevření obsahu v daném prohlížeči

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení chování uživatelů (až 50 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

  Upozorňujeme, že vzorky (soubory, adresy URL) použité pro analýzu malwaru jsou v našich systémech uchovávány tak dlouho, jak je to nutné pro zajištění správné funkčnosti antivirového produktu. Tyto vzorky nejsou spojeny s žádnými identifikátory nebo osobami a výše uvedené doby uchovávání se na toto použití nevztahují.

  Toto jsou analytické nástroje třetích stran, které používáme v Omni:

 • Amplitude v systémech iOS a Android
 • Google Fabric Crashlytics v systémech iOS a Android
 • AppsFlyer Analytics pro iOS a Android
 • Google Analytics
 • Další informace týkající se našich analytických partnerů, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  Online Security & Privacy

  Oficiální název produktu

  Online Security & Privacy

  Základní funkce

  Online Security & Privacy je rozšíření prohlížeče (neboli plugin) dostupné pro Chrome, Firefox, Edge, Safari a rovněž Avast Secure Browser. Kdykoliv navštívíte nějaký web, zkontrolujeme, zda není škodlivý nebo neslouží k phishingu. Tuto funkci vám můžeme poskytnout zpracováním webových adres.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Antivirus kontroluje odkazy ve výsledcích hledání, aby uživatel věděl, zda se stránka pokouší šířit malware.
  • Anti-phishing identifikuje a blokuje weby, které slouží k phishingu a snaží se odcizit vaše údaje.
  • Anti-tracking blokuje obtěžující soubory tracking cookie, které slouží ke sledování a sběru dat o vašich aktivitách na internetu.
  • Označení výsledků hledání ukazuje, jestli daný web je nebo není bezpečný ještě předtím, než ho uživatel navštíví.
  • Sběr reklamních údajů umožňuje odeslat nesouhlas s reklamami založenými na osobních zájmech uživatele. Odeslání nesouhlasu s reklamami založenými na zájmech znamená, že společnosti, kterým tento nesouhlas odešlete, již nebudou zobrazovat reklamy přizpůsobené vašim zájmům.
  • Poradce k ochraně soukromí umožňuje optimalizovat nastavení ochrany osobních údajů na nejoblíbenějších online platformách pomocí podrobných pokynů.
  • Služba Global Privacy Control je řešením třetí strany, které jsme implementovali v nastaveních; uživatel může poslat webovým společnostem, které navštíví, signál „GPC“, tedy že chce odmítnout prodej nebo sdílení svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde.
  • Správa souborů cookie automaticky přijímá nebo odmítá bannery s předvolbami souborů cookie při procházení webu.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Při používání produktu Online Security & Privacy shromažďujeme a zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení (nad rámec údajů o účtu a fakturačních údajů u placených funkcí):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Webová adresa (URL)

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • Ke zjištění, zda jsou webové adresy a předchozí odkazující domény či webové adresy (jsou-li k dispozici) škodlivé, a k identifikování zdroje pro účely analýzy hrozeb
  • K zajištění funkčnosti správy souhlasu se soubory cookie (povolené webové stránky, řešení problémů)

  Údaje o použití

  (otevřené rozšíření, hodnocený web, vypnuté sledovací nástroje, změna nastavení, blokování webu)

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K zajištění funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení), zjištění způsobů, jakými uživatelé pracují s aplikací a vylepšování jejího designu nebo toků

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K měření chování uživatele v uživatelském rozhraní a jeho interakce s rozšířením

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Interní identifikátor rozšíření (GUID)

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K rozlišení jedinečných případů malwaru a jejich vyhodnocení v našich systémech

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K měření telemetrie produktů a výpočtu statistik

  Informace o počítači nebo zařízení (ID zařízení, prohlížeč, OS)

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K získání statistiky využití

  Informace o rozšíření (zdroj a čas instalace, verze a ID kampaně)

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K získání statistiky využití, vyhodnocení našich zpráv a provedení testu A/B

  Poloha / země

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K detekci malwarových kampaní specifických pro danou zemi

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K měření telemetrie produktů a výpočtu statistik

  Jazyk

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K zajištění komunikace ve správném jazyce

  Rozvoj produktů a naší činnosti (24 měsíců)

  • K měření telemetrie produktů a výpočtu statistik

  Stav Antiviru

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K tomu, aby bylo možné zapnout Platební režim, který funguje pouze když je nainstalován Avast Antivirus, a nabízí uživateli otevření stránky na citlivých webech (online bankovnictví) v bezpečném prostředí sandboxu

  Passwords

  Oficiální název produktu

  Avast Passwords, Avast Passwords pro Mac, Avast Passwords pro iOS a Avast Passwords pro Android (společně dále jen „Passwords“)

  Základní funkce

  Passwords zaznamená vámi zadaná hesla, platební karty a poznámky, uloží je do šifrovaného úložiště a poté je automaticky vyplňuje.

  Produkt se skládá z několika komponent, které se liší podle platformy:

  • Windows – rozšíření prohlížeče Avast Passwords pro Google Chrome, Mozilla Firefox, Avast Secure Browser a Microsoft Edge jsou spárována s programem Avast Antivirus.
  • Mac – rozšíření prohlížeče Avast Passwords pro Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari jsou spárována se samostatnou aplikací Avast Passwords pro Mac.
  • Mobil – samostatné aplikace Avast Passwords pro iOS a Avast Passwords pro Android.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Hlídač hesel okamžitě obdrží oznámení, pokud vyjde najevo, že některé z vašich uložených hesel uniklo online, a chrání tak vaši identitu. Funkce také hlásí slabá a duplicitní hesla.
  • Přihlášení a Platební karty umožňují uložit vaše uživatelská jména a hesla do šifrované úschovny a zabezpečit je pomocí hlavního hesla nebo přihlašovacích údajů operačního systému, takže k nim budete mít přístup pouze vy.
  • Bezpečné poznámky nabízejí stejné šifrování jako Přihlášení a Platební karty u všech poznámek přidaných v aplikaci.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Passwords a příslušné komponenty ukládají šifrované informace, takže k nim máte přístup pouze vy jako uživatel, který tyto informace uložil. Avast nemůže tyto údaje dešifrovat ani přečíst.

  Dále uvádíme podrobnosti nešifrovaných provozních údajů a údajů o zařízení (kromě fakturačních údajů nebo údajů o účtu, pokud jsou relevantní):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Události a využití produktů (metadata aplikací, počet kontrol ochrany identity, počet a výsledek kontrol Wi-Fi, protokoly chyb a pohyb na obrazovce)

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K šifrování při synchronizaci údajů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (39 měsíců)

  • Pro vývoj nových funkcí nebo produktů

  Informace o uživatelově interakci s webovými stránkami

  Poskytování služeb (surová data za 60 dní)

  • K vylepšení kvality rozpoznávání formulářů pro změnu přihlašovacích údajů a hesla

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Náhodný identifikátor rozšíření

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • Pro zákaznickou podporu a odstraňování problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (39 měsíců)

  • Pro vývoj nových funkcí nebo produktů

  Verze operačního systému,

  Verze aplikace Avast Antivirus / Avast Passwords,

  Verze prohlížeče,

  Verze rozšíření

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • Pro zákaznickou podporu a odstraňování problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti (39 měsíců)

  • Pro vývoj nových funkcí nebo produktů

  Název konfigurace / ID konfigurace testu A/B

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K rozšiřování různých konfigurací založených na odlišných vstupních hodnotách konfiguračních sad

  SafePrice

  Oficiální název produktu

  Avast SafePrice

  Základní funkce

  SafePrice je rozšíření prohlížeče dostupné pro Chrome, Firefox, Edge a Safari. Kdykoliv navštívíte nějaký internetový obchod nebo web produktu, zobrazí SafePrice srovnání relevantní cen a slevové kupóny.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Slevové kupóny a další propagační nabídky obvykle poskytují majitelé obchodů, aby motivovali zákazníky k nákupu. Znamená to, že tyto kupóny platí pouze na určitých doménách a někdy pouze na konkrétních stránkách. Abychom mohli nabídnout relevantní kupóny, musíme porovnat webovou adresu aktuální stránky se seznamem dostupných nabídek.
  • Srovnání cen se zaměřuje na konkrétní části kódu HTML, které mu umožňují identifikovat základní informace o produktu, který sháníte – název produktu, skladovací jednotku a aktuální cenu. Následně tyto informace porovnáme s databází cen poskytovaných našimi partnery a pokud je k dispozici, nabídneme stejný produkt za nižší cenu.

  Informace o dostupných nabídkách, kuponech nebo nižších cenách získáváme od Ciuvo. O tento obsah žádáme na základě informací získaných ze stránky, vašich jazykových nastavení, polohy na úrovni země a vyhledávacího dotazu v rámci SafePrice. Jakmile na nabídku kliknete, vaši žádost zpracuje Ciuvo v souladu se svými Zásadami zpracování osobních údajů.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Při používání SafePrice zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení:

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Webová adresa (URL) a odkazující stránky

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zobrazení slevových kupónů a nabídek v rámci srovnání cen, které jsou relevantní pro vámi navštívený web

  Vyhledávací dotaz

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • V případě odeslání z vaší strany k vyhledání relevantních produktů a slevových kupónů

  Název a cena produktu

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zobrazení nabídek v rámci srovnání cen, které jsou relevantní pro vámi nakupovaný produkt

  Zpětná vazba od uživatelů (hodnocení, komentáře)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zjištění, zda jsou nabídky, které jste obdrželi, relevantní a aktuální, a k získání zpětné vazby na produkt

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • K vývoji nových produktů na základě zpětné vazby od uživatelů

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Interní identifikátor rozšíření (GUID)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti a členění záznamů v databázi

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • K měření telemetrie produktů a výpočtu statistik

  Informace o počítači nebo zařízení (prohlížeč)

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • K získání statistiky využití

  Informace o rozšíření (zdroj a čas instalace, verze a ID kampaně)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění relevantnosti našich nabídek a fungování produktu podle očekávání

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • K získání statistiky využívání, vyhodnocení našich marketingových kampaní a provedení testu A/B

  Země

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění relevantnosti našich nabídek a sběru statistik používání funkce SafePrice podle země

  Jazyk

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění relevantnosti našich nabídek a sběru statistik používání funkce SafePrice podle jazyka

  SafePrice nezpracovává údaje o účtu ani fakturační údaje.

  Secure Browser

  Secure Browser pro počítače

  Oficiální název produktu

  Avast Secure Browser („Secure Browser pro počítače“)

  Základní funkce

  Secure Browser pro počítače je produkt aktuálně nabízený pro uživatele počítačů Windows a pro uživatele počítačů macOS.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Centrum zabezpečení a ochrany soukromí je pečlivě vybraným souborem klíčových funkcí, nástrojů a nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů, uspořádaných do jedné konzole pro správu, což vám usnadňuje kontrolu a správu soukromí a zabezpečení na internetu.
  • Webový štít vás chrání před přístupem na nebezpečné webové stránky, jako jsou falešné stránky, stránky se škodlivými programy, jako je adware, spyware, ransomware, viry a všechny typy malwaru, jejichž cílem je krádež vašich informací. Zahrnuje skenování https, které dešifruje a skenuje šifrovaný provoz vybraných webů, aby odhalil potenciální malware obsažený na webech využívajících připojení https. Veškeré skenování probíhá lokálně v počítači během připojení HTTPS a nikdo mimo zařízení nemůže toto připojení číst ani dešifrovat.
  • Čištění soukromých dat vyčistí historii prohlížeče, všechny soubory cookie včetně souborů třetích stran, obrázky v mezipaměti a další sledovací skripty jediným kliknutím, aby zajistilo soukromí vašich online aktivit a uvolnilo místo v zařízení.
  • Ochrana soukromí je integrované rozšíření, které vám pomůže zajistit čistší, rychlejší, bezpečnější a soukromější používání internetu. Obsahuje funkce Adblock (zabraňuje načítání reklam), Ochrana před sledováním (blokuje sledovací skripty a soubory cookie) a Anti-Fingerprinting (maskuje digitální stopu prohlížeče, aby vás weby nemohly sledovat). Ochrana soukromí shromažďuje a zobrazuje počet blokovaných volání třetích stran z externích zdrojů.
  • Synchronizace znamená, že se můžete k prohlížeči přihlásit pomocí svého ID Avastu nebo účtu Google. Vaše údaje o prohlížení (včetně záložek, historie, nastavení, otevřených karet, hesel, adresy, telefonních čísel a platebních údajů) budou poté zálohovány a dostupné ve všech vašich zařízeních. Pokud se k prohlížeči přihlásíte pomocí svého ID Avastu, informace, které synchronizujete mezi zařízeními, dostáváme v šifrované podobě, takže k nim nemáme přístup ani je nemůžeme číst.
  • Integrovaná VPN (virtuální privátní síť), která vytváří šifrované spojení mezi vaším zařízením a internetem a zajišťuje, aby vaše údaje byly chráněny proti odposlechům, sledování a hackerům. Tato funkce VPN nesleduje ani neukládá časové značky připojení, informace o relacích, využití šířky pásma, provozní údaje, IP adresy ani jiné údaje. Používání VPN pomáhá zajistit větší soukromí a bezpečnost, avšak stále jste zodpovědní za všechny své online aktivity.
  • Avast Addons Store je online obchod vytvořený a spravovaný společností Avast, který umožňuje prohlížet a instalovat bohatou škálu rozšíření. Při instalaci každého rozšíření budete dotázáni, jaká data můžete s rozšířením sdílet. Rozšíření jsou doplňky, které jsou vytvořeny za účelem rozšíření funkcí samotného prohlížeče nebo integrace existující služby s prohlížečem.
  • Hlídač doplňků je integrované rozšíření, které pomáhá chránit před nevyžádanými, falešnými nebo škodlivými rozšířeními prohlížeče. 
  • Ochrana webové kamery pomáhá chránit před neoprávněným přístupem k webové kameře zařízení. 
  • Stahovač videí je rozšíření, které umožňuje převádět a stahovat videa z YouTube a dalších sociálních sítí.
  • Hack Check – viz část Hack Check.
  • Widget Accuweather – slouží k zobrazení informací o počasí na nové záložce na základě přibližné polohy (odvozené z IP adresy) a modelu/OS zařízení.
  • Rozšíření CouponFollow (pouze pro uživatele v USA) – slouží ke sledování a nabízení kuponových kódů a slev od online obchodníků, díky kterým ušetříte. Tuto službu poskytuje náš partner NextGen Shopping, LLC v souladu s jeho Zásadami zpracování osobních údajů. Za účelem poskytování této služby může rozšíření analyzovat a shromažďovat určité informace týkající se vašich aktivit na internetu, zejména navštívené webové stránky a informace o zařízení, aby vám mohlo zobrazit relevantní kupóny. Rozšíření může také zpracovávat údaje týkající se kupónů a nákupního košíku (například zda a jak jste použili kupón, množství zboží v košíku nebo výši slevy) a informace o technických problémech, na které rozšíření narazilo. Další informace naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů společnosti NextGen Shopping.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Ve výchozím nastavení Security Browser pro počítače lokálně na vašem zařízení zpracovává následující údaje:

  • Informace o historii prohlížení; například Secure Browser pro počítače zpracovává webové adresy navštívených stránek, text, obrázky a další zdroje z těchto stránek v mezipaměti. Pokud je zapnuta funkce předběžného načítání, může být po určitou dobu uložen také seznam IP adres propojených s těmito stránkami;
  • jméno, příjmení, e‑mail nebo hesla, čímž vám pomáhá vyplnit formuláře nebo se přihlásit na navštívených webech;
  • oprávnění, které jste webům udělili;
  • soubory cookies nebo údaje z navštívených webů;
  • údaje uložené pomocí doplňků;
  • záznamy o stahování z webů;
  • IP adresy se neukládají. Používají se pouze pro účely lokalizace produktu a analýzy na základě přibližné polohy (na úrovni města/země).

  Tyto údaje se nezasílají do našeho prostředí. Tyto údaje můžete v prohlížeči Secure Browser pro počítače spravovat na stránce Nastavení.

  Pokud však povolíte funkci synchronizace, budeme zpracovávat příslušné údaje o procházení v našem prostředí, abychom zajistili synchronizaci mezi vašimi zařízeními.

  Při používání prohlížeče Secure Browser pro počítače zpracováváme ve svém prostředí následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě údajů o účtu a fakturačních údajů, je-li to relevantní):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Podskupina webových adres a odkazujících stránek

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • U funkce Webový štít je v našich backendových procesech zpracovávána podmnožina webových adres za účelem ochrany, detekce, blokování, umístění do karantény a odstranění škodlivého softwaru nebo útoků.

  Události a využití produktů

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení), zjištění způsobů práce uživatelů s aplikací a vylepšení jejího designu nebo toků

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů (až 60 měsíců)
  • Zjištění o produktu mohou mít vliv na design nebo uspořádání nového produktu (36 měsíců)

  Zpětná vazba uživatelů (hodnocení)

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • K vylepšení produktu nebo jeho funkce na základě zpětné vazby uživatelů

  Zpětná vazba uživatelů (komentáře)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění funkčnosti a zabránění selhání na základě zpětné vazby uživatele

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • K vylepšení produktu nebo jeho funkce na základě zpětné vazby uživatelů

  Synchronizační údaje (záložky, historie, nastavení, otevřené karty, hesla, adresa, telefonní čísla a platební údaje (jméno na kartě, číslo karty, datum platnosti))

  Poskytování služeb (3 měsíce)

  • K zajištění synchronizace dat prohlížeče mezi zařízeními, pokud povolíte funkci synchronizace. Pokud funkci synchronizace zakážete, budou data do tří měsíců odstraněna.

  Události Secure Browser VPN (jako jsou kliknutí na „upgradovat nyní“, „bezplatná zkušební verze“ (nazývá se „identifikátor událostí aplikace“))

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Pokud zapnete funkci VPN k zajištění funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení), zjištění způsobů práce uživatelů s aplikací a vylepšení jejího designu nebo toků

  Rozvoj produktů a naší činnosti (36 měsíců)

  • Pokud zapnete funkci VPN k vylepšování produktů a plánování vývoje, protože se snažíme vyvíjet nejlepší produkty ve své třídě.

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Online identifikátory (GUID, ID účtu, ID zařízení)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění nepřetržité funkčnosti a členění záznamů v databázi

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K pochopení uživatelského chování (60 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

  Informace týkající se počítače nebo zařízení

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Ke kontrole problémů s kompatibilitou u automatických výpisů stavu systému

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování (60 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

  Poloha (na úrovni města/země)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Nastavení správné jazykové verze produktu pro Windows

  Zasílání zpráv v rámci produktu (6 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování (50 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě země (36 měsíců)

  Rozšíření nainstalovaná v prohlížeči

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K definování pravidel chování prohlížeče ve vztahu k nainstalovaným rozšířením (např. výjimky při testování, filtrování, oznámení, zařazení na seznam povolených či zakázaných)

  Zasílání zpráv v rámci produktu (36 měsíců)

  • K informování uživatelů o funkcích rozšíření a dalších dostupných řešeních

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování (60 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě zapojení a preferencí uživatelů (36 měsíců)

  Další naše produkty/licence na zařízení a jejich stav (např. náš antivirový produkt)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Ke zjištění, které funkce by se měly zapnout nebo vypnout, jaký produkt by se měl nainstalovat nebo odinstalovat

  Rozvoj produktů a naší činnosti (60 měsíců)

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování

  Prohlížeče (nainstalované, výchozí)

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K poskytování funkce importu, lepšímu obeznámení uživatele s produktem

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování (60 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (36 měsíců)

  Dále uvádíme analytické nástroje třetích stran, které používáme v prohlížeči Secure Browser pro počítače:

 • Google Analytics
 • Mixpanel
 • Další informace týkající se našich analytických partnerů v postavení třetích stran, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  Secure Browser pro počítače spolupracuje s těmito vyhledávači:

  Další informace týkající se těchto vyhledávačů naleznete v jejich zásadách zpracování osobních údajů pod odkazy výše.

  Secure Browser pro počítače nabízí reklamy ve spolupráci s těmito partnery:

  Další informace týkající se těchto partnerů naleznete v jejich zásadách zpracování osobních údajů pod odkazy výše.

  Secure Browser pro mobilní zařízení

  Oficiální název produktu

  Avast Secure Browser pro Android a Avast Secure Browser pro iOS (společně dále jen „Secure Browser pro mobilní zařízení“)

  Základní funkce

  Secure Browser pro mobilní zařízení je mobilní prohlížeč chránící soukromí nabízený pro uživatele systémů Android a iOS.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Centrum zabezpečení a ochrany soukromí je pečlivě vybraným souborem klíčových funkcí, nástrojů a nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů, uspořádaných do jedné konzole pro správu, což vám usnadňuje kontrolu a správu soukromí a zabezpečení na internetu.
  • AdBlock zastaví zobrazování reklam v prohlížeči pomocí veřejně dostupných tzv. seznamů blokování. Namísto odstranění reklam AdBlock obvykle rovnou zabrání jejich načtení, a tím také zrychluje práci s prohlížečem.
  • Ochrana před sledováním zabraňuje sledování uživatele různými weby tím, že zabraňuje vytváření souborů tracking cookie. Slouží k tomu veřejně dostupné tzv. seznamy blokování. Namísto odstranění souborů tracking cookie Anti-Tracking obvykle rovnou zabrání jejich načtení a vytvoření, a tím také zrychluje práci s prohlížečem.
  • Anti-Fingerprinting zabraňuje sledování uživatele různými weby pomocí technik sledování digitální stopy prohlížeče. Protože samotnému sledování digitální stopy nelze zabránit ani se mu vyhnout, znemožňuje tato funkce sledování tím, že digitální stopu prohlížeče nebo počítače uživatele změní tak, aby je weby třetích stran nedokázaly znovu identifikovat.
  • Webový štít vás chrání před přístupem na nebezpečné webové stránky, jako jsou falešné stránky, stránky se škodlivými programy, jako je adware, spyware, ransomware, viry a všechny typy malwaru, jejichž cílem je krádež vašich informací.
  • Integrovaná VPN (virtuální privátní síť) vytváří šifrovaný tunel mezi vaším zařízením a internetem a zajišťuje, aby vaše údaje byly chráněny proti odposlechům.
  • Security Scanner funkce prohledá zařízení, jeho internetové připojení a konfiguraci prohlížeče (jinak známé jako Browser Shields) se zaměřením na přítomnost hrozeb a zranitelností, zpracuje zjištěné údaje a zobrazí obrazovku s výsledky a možnými vylepšeními.
  • Nuke vyčistí jedním kliknutím historii vašeho prohlížeče, obrázky v mezipaměti, soubory cookie včetně souborů cookie první strany i třetích stran a další nepotřebné soubory pro určitou doménu, čímž zajistí soukromí vašich aktivit v této doméně a uvolní místo na disku.
  • Odstranění dat webů vyčistí jedním kliknutím historii vašeho prohlížeče, soubory cookie webu a offline data aktuálního webu, čímž zajistí soukromí vašich aktivit a uvolní místo na disku.
  • Stahovač videa umožňuje stahovat videa z podporovaných webů do vašeho zařízení.
  • Trezor médií umístí vaše soubory (včetně těch, které jste stáhli během relací procházení) do šifrovaného systému souborů aplikace prohlížeče. Tyto soubory jsou uloženy ve vašem zařízení a jsou přístupné prostřednictvím aplikace prohlížeče.
  • Zabezpečený režim zašifruje vaše dotazy DNS, zastaví zobrazování reklam ve vašem prohlížeči, zabrání ukládání historie prohlížení a odstraní všechny soubory tracking cookie (soubory cookie první strany i třetích stran) nebo webovou mezipaměť, které souvisí s danou relací prohlížení.
  • Zabezpečený a soukromý režim vytvoří šifrovaný tunel mezi vaším zařízením a internetem, zašifruje vaše dotazy DNS, zastaví zobrazování reklam ve vašem prohlížeči, zabrání ukládání historie prohlížení a odstraní všechny soubory tracking cookie (soubory cookie první strany i třetích stran) nebo webovou mezipaměť, které souvisí s danou relací prohlížení.
  • Ochrana PIN kódem zabezpečí vaše zařízení před útoky, které hrozí v reálném světě, uzamčením přístupu k aplikaci prohlížeče ve vašem zařízení pomocí jedinečného kódu, který znáte jen vy. Váš PIN kód je šifrován na disku a není uložen na žádném serveru.
  • Synchronizace znamená, že se k prohlížeči můžete přihlásit pomocí svého ID Avastu. Vaše údaje o prohlížení (včetně záložek, historie, nastavení, otevřených karet, hesel, adresy, telefonních čísel a platebních údajů) budou poté zálohovány a dostupné ve všech vašich zařízeních. Všechna zálohovaná data jsou šifrována pomocí standardního kryptografického schématu a dešifrovat je může pouze uživatel.
  • Statistiky ochrany osobních údajů ukazují uživatelům výhody našeho AdBlocku a VPN prostřednictvím čísel, a to tak, že uvádíme počet blokovaných reklam, počet malwaru blokovaného naším Webovým štítem a množství dat chráněných naší VPN.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Ve výchozím nastavení Secure Browser pro mobilní zařízení lokálně na vašem zařízení zpracovává následující údaje:

  • Informace o historii prohlížení; Secure Browser pro mobilní zařízení může například ukládat webové adresy navštívených stránek, text v mezipaměti, záložky, zóny, obrázky a další zdroje z těchto stránek.
  • oprávnění, které jste webům udělili;
  • soubory cookie nebo podobné technologie, například pixelové značky a webové majáky, z navštívených webů;
  • záznamy o souborech stažených z webů při používání Trezoru médií.

  Tyto údaje se nezasílají do našeho prostředí. Tyto údaje můžete v prohlížeči Secure Browser pro mobilní zařízení spravovat v části „Nastavení zabezpečeného režimu“ a „Nastavení dat“ na stránce Zabezpečení a soukromí.

  Pokud povolíte funkci synchronizace, zpracujeme synchronizační údaje v našem prostředí, abychom zajistili synchronizaci mezi vašimi zařízeními.

  Při používání prohlížeče Secure Browser pro mobilní zařízení zpracováváme ve svém prostředí následující provozní údaje a údaje o zařízení (kromě údajů o účtu a fakturačních údajů, je-li to relevantní):

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  IP adresa

  Poskytování služeb (na každou relaci)

  • Při provádění geospecifických změn v konfiguraci (jak místních, tak vzdálených) se nahradí zemí
  • K zajištění funkce předběžného načítání, je-li aktivována

  Události a využití produktů

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • K zajištění funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení), zjištění způsobů práce uživatelů s aplikací a vylepšení jejího designu nebo toků

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu porozumění chování našich uživatelů (až 24 měsíců)
  • Zjištění o produktu mohou mít vliv na design nebo uspořádání nového produktu (24 měsíců)

  Sync data (záložky, historie)

  Poskytování služeb (3 měsíce)

  • K zajištění synchronizace dat prohlížeče mezi zařízeními, pokud povolíte funkci synchronizace

  Údaje o zařízení

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Online identifikátory (GUID, ID zařízení)

  Poskytování služeb (24 měsíců)

  • K zajištění funkčnosti (instalace, verze, aktualizace, nastavení) a ke sledování zkušebních verzí a nákupů předplatných uživatele

  Zasílání zpráv v rámci produktu (24 měsíců)

  • K informování uživatelů o problémech, které aktuálně nainstalovaný produkt nevyřeší, a k nabízení řešení zjištěných problémů

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K pochopení uživatelského chování (24 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (24 měsíců)

  Informace týkající se počítače nebo zařízení

  Poskytování služeb (36 měsíců)

  • Ke kontrole problémů s kompatibilitou u automatických výpisů stavu systému

  Rozvoj produktů a naší činnosti

  • K lepšímu pochopení uživatelského chování (24 měsíců)
  • K představení nové funkce nebo produktu na základě předchozích zkušeností (48 měsíců)

  Dále uvádíme analytické nástroje třetích stran, které používáme v prohlížeči Secure Browser pro mobilní zařízení:

  • Google Firebase Analytics a Crashlytics pro Android
  • AppsFlyer

  Další informace týkající se našich analytických partnerů, včetně jejich zásad zpracování osobních údajů, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

  Secure Browser pro mobilní zařízení spolupracuje s těmito vyhledávači:

  Secure Browser pro mobilní zařízení nabízí reklamy ve spolupráci s těmito partnery:

  Další informace týkající se těchto partnerů naleznete v jejich zásadách zpracování osobních údajů pod odkazy výše.

  SecureLine

  Avast SecureLine VPN (společně dále jen „VPN“)

  Naše společnost je předním poskytovatelem nástrojů pro zabezpečení a ochranu soukromí, a ochrana a respektování vašeho soukromí je tedy naší nejvyšší prioritou. Naše Zásady VPN (spolu se všemi dalšími dokumenty, které jsou v nich uvedeny) stanoví, na jakém základě budeme zpracovávat veškeré údaje, které od vás sbíráme nebo které nám poskytnete.

  WebTrails

  Oficiální název produktu

  WebTrails

  Základní funkce

  WebTrails je rozšíření prohlížeče (neboli plug-in) dostupné pro Chrome. Poskytuje alternativní pohled na historii prohlížení s podrobnou analýzou a vizualizacemi úniků soukromých údajů a vzorců chování. Všechny zprávy se generují lokálně v prohlížeči a žádné údaje se neodesílají na vzdálené servery.

  Všechny analýzy se provádějí na vyžádání, na zařízení a s údaji uloženými ve vašem prohlížeči. U těchto analýz nejsou ukládány žádné historické údaje.

  Jaké jsou funkce produktu

  • Detekce úniků dat PII vyhledává na navštívených webových adresách jakékoli osobní údaje (např. jména a e‑maily v prostém textu) na základě historie prohlížení prohlížeče Chrome.
  • Funkce Zvyky generuje grafy návyků při prohlížení na základě webových adres.
  • Funkce Sociální sítě, hledání, video a polohy poskytuje podrobné zprávy o použití. Informace o poloze jsou odvozeny z webových adres.

  Osobní údaje, které zpracováváme

  Při používání rozšíření WebTrails zpracováváme následující provozní údaje a údaje o zařízení:

  Provozní údaje

  K čemu a jak dlouho je používáme

  Webové adresy a čas přístupu uložené v historii prohlížení prohlížeče Chrome

  Poskytování služeb (neukládáno)

  • Ke generování podrobných zpráv a poskytování přehledů uživatelům o jejich chování a zvycích při prohlížení.

  WebTrails nezpracovává údaje o účtu, fakturaci a zařízení.

  Zavřít

  Téměř hotovo…

  Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

  Spouští se stahování…
  Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
  Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.