Avast 2014: Při odesílání a příjmu e-mailů se u některých poštovních klientů může zobrazit varování o neplatném certifikátu poštovního serveru

Problém

Po instalaci programu Avast 2014 se u některých poštovních klientů třetí strany (od ostatních dodavatelů), jako Mozilla Thunderbird, SeaMonkey nebo The Bat!, mohou při každém odesílání a příjmu e-mailů začít zobrazovat varovná hlášení s odkazem na neplatný certifikát poštovního serveru.

Detaily

Poštovní štít v programu Avast 2014 používá pokročilou metodu testování příchozích a odchozích e-mailů zabezpečených připojením pomocí SSL/TLS, jež u většiny poštovních klientů funguje zcela transparentně, a zpravidla tedy nevyžaduje žádné další úpravy v nastaveních daných poskytovatelem příslušné e-mailové služby. Dodatečná konfigurace je nevyhnutelná jen v případech, kdy poštovní klient využívá svou vlastní správu certifikátů (např. Mozilla Thunderbird, SeaMonkey nebo The Bat!), jinak by při každém odesílání a příjmu e-mailů mohlo docházet ke zobrazování varovných hlášení o neplatném certifikátu poštovního serveru.

Řešení

Varovným hlášením o neplatném certifikátu poštovního serveru se lze vyhnout přenosem certifikátu Poštovního štítu do správce certifikátů příslušného poštovního klienta dle následujících pokynů:

 1. Export certifikátu Poštovního štítu

 2. Import certifikátu Poštovního štítu do příslušného poštovního klienta:Export certifikátu Poštovního štítu

Certifikát Poštovního štítu lze exportovat následovně:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na oranžovou ikonu Avast v systémové liště a z nabídky vyberte možnost 'Otevřít okno programu Avast',
  Obrázek I. A

  ...nebo otevřete uživatelské rozhraní Avast dvojklikem na ikonu Avast umístěnou na Ploše.
  Obrázek II. A

 2. V hlavní nabídce zvolte ' Nastavení'.
  Obrázek III. A

 3. V okně Nastavení si po levé straně zvolte možnost 'Aktivní ochrana', a poté klikněte na ikonu ozubeného kola pro nastavení Poštovního štítu.
  Obrázek IV. A

 4. V okně Nastavení Poštovního štítu si po levé zvolte možnost 'Testování SSL', klikněte na tlačítko 'Exportovat certifikát',
  Obrázek V. A

 5. ...zadejte umístění pro exportovaný certifikát Poštovního štítu (například Plochu), a poté klikněte na tlačítko 'Uložit'.
  Obrázek VI. A

 6. Jakmile se zobrazí zpráva, že "Certifikát Poštovního štítu Avast byl úspěšně exportován", klikněte na tlačítko 'OK'.
  Obrázek VII. A

 7. Před zavřením okna Nastavení Poštovního štítu se prosím ještě ujistěte, že v sekci Testování SSL:

  • Je povolena (zaškrtnuta) volba 'Testovat SSL připojení'.
   Obrázek VIII. A

  • Není zobrazen seznam poštovních serverů pro vaše E-mailové účty. Ke zprovoznění testování příchozích a odchozích e-mailů zabezpečených připojením pomocí SSL/TLS bude jinak třeba všechny poštovní servery z takového seznamu jednotlivě vymazat, pokud se zde nachází. K této situaci může dojít v případě, že byl proveden upgrade z verze Avast 7.x, zatímco byl Poštovní štít nastaven na tehdejší metodu testování e-mailové komunikace přes zabezpečené připojení pomocí SSL/TLS. Po vymazání všech poštovních serverů ze seznamu v sekci Testování SSL se již E-mailové účty nebudou v Nastavení Poštovního štítu nadále zobrazovat.
   Obrázek IX. A

  Poté klikněte na tlačítko 'OK' pro potvrzení případných změn a zavření okna.

Upozornění:

Každý e-mailový účet v poštovním klientovi je třeba mít nastaven tak, jak vyžaduje poskytovatel vaší e-mailové služby. Pro tyto informace se prosím podívejte do dokumentace svého poštovního klienta a svého poskytovatele e-mailové služby.

Import certifikátu Poštovního štítu do poštovního klienta Mozilla Thunderbird

Pro import certifikátu Poštovního štítu do správce certifikátů poštovního klienta Mozilla Thunderbird postupujte následovně:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna poštovního klienta Mozilla Thunderbird klikněte na čtvercové tlačítko se třemi vodorovnými linkami, jež Zobrazí nabídku aplikace, a zde zvolte 'Možnosti...'.
  Obrázek I. B

 2. Na pravé straně okna Možnosti, zvolte sekci 'Rozšířené', zde zobrazte záložku 'Certifikáty', a poté klikněte na tlačítko 'Certifikáty...' pro otevření Správce certifikátů.
  Obrázek II. B

 3. V okně Správce certifikátů zobrazte záložku 'Autority', zde klikněte na tlačítko 'Importovat...',
  Obrázek III. B

  ...určete umístění certifikátu Poštovního štítu, který máte vyexportován z nastavení programu Avast 2014, a poté klikněte na tlačítko 'Otevřít'.
  Obrázek IV. B

 4. Jakmile se zobrazí dotaz, zda chcete uznat certifikát Poštovního štítu, zaškrtněte volbu 'Uznat tuto CA pro identifikaci serverů' a klikněte na tlačítko 'OK'.
  Obrázek V. B

 5. Po návratu zpět do Správce certifikátů zobrazte záložku 'Servery',
  Obrázek VI. B

  ...a ujistěte se, že tu není žádný záznam označený "Avast Mail Scanner" - tj. pokud v záložce 'Servery' existuje, všechny certifikáty spadající k záznamu 'Avast Mail Scanner' bude zapotřebí smazat. Poté klikněte na tlačítko 'OK' pro zavření Správce certifikátů,
  Obrázek VII. B

  ...a znovu na 'OK' v okně Možnosti pro potvrzení změn.
  Obrázek VIII. B


Import certifikátu Poštovního štítu do poštovního klienta SeaMonkey

Pro import certifikátu Poštovního štítu do správce certifikátů poštovního klienta SeaMonkey postupujte následovně:

 1. Z horní nabídky hlavního okna poštovního klienta SeaMonkey vyberte 'Úpravy' a zde zvolte možnost 'Předvolby...'.
  Obrázek I. C

 2. Na levé straně okna Předvolby rozviňte skupinu 'Soukromí & zabezpečení', zde zvolte sekci 'Certifikáty', a poté klikněte na tlačítko 'Správce certifikátů...'.
  Obrázek II. C

 3. V okně Správce certifikátů zobrazte záložku 'Autority', zde klikněte na tlačítko 'Importovat...',
  Obrázek III. C

  ...určete umístění certifikátu Poštovního štítu, který máte vyexportován z nastavení programu Avast 2014, a poté klikněte na tlačítko 'Otevřít'.
  Obrázek IV. C

 4. Jakmile se zobrazí dotaz, zda chcete uznat certifikát Poštovního štítu, zaškrtněte volbu 'Uznat tuto CA pro identifikaci serverů' a klikněte na tlačítko 'OK'.
  Obrázek V. C

 5. Po návratu zpět do Správce certifikátů zobrazte záložku 'Servery',
  Obrázek VI. C

  ...a ujistěte se, že tu není žádný záznam označený "Avast Mail Scanner" - tj. pokud v záložce 'Servery' existuje, všechny certifikáty spadající k záznamu 'Avast Mail Scanner' bude zapotřebí smazat. Poté klikněte na tlačítko 'OK' pro zavření Správce certifikátů,
  Obrázek VII. C

  ...a znovu na 'OK' v okně Předvolby pro potvrzení změn.
  Obrázek VIII. C


Import certifikátu Poštovního štítu do poštovního klienta The Bat!

Pro import certifikátu Poštovního štítu do správce certifikátů poštovního klienta The Bat! postupujte následovně:

 1. In The Bat!, click the 'Tools' menu on the top, and select 'Address Book'.
  Obrázek I. D

 2. Z horní nabídky okna Adresář kontaktů vyberte 'Zobrazit' a zde aktivujte 'Adresáře kontaktů s certifikáty'.
  Obrázek II. D

 3. Nyní v seznamu na levé straně okna Adresář kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na sekci 'Trusted Root CA' a z kontextové nabídky zvolte možnost 'Založit nový kontakt...'.
  Obrázek III. D

 4. Na záložce 'Obecné' zadejte do políčka Rodné jméno název "Avast Mail Scanner Root".
  Obrázek IV. D

 5. Poté zobrazte záložku 'Certifikáty', zde klikněte na tlačítko 'Importovat',
  Obrázek V. D

  ...určete umístění certifikátu Poštovního štítu, který máte vyexportován z nastavení programu Avast 2014, a poté klikněte na tlačítko 'Otevřít'.
  Obrázek VI. D

 6. Jakmile je certifikát Poštovního štítu naimportován, klikněte na tlačítko 'OK' pro potvrzení změn, a poté můžete zavřít Adresář kontaktů.
  Obrázek VII. D


Podmínky

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Operační systémy:


Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Velice se omlouváme, tento dokument bohužel není dostupný ve vybraném jazyce. Přejete si pokračovat ve čtení zobrazeného dokumentu v dosavadním jazyce nebo přejít na naši domovskou stránku v jazyce právě zvoleném?

Pokračovat ve čtení Přejít na domovskou stránku