O projekte

Buď safe online je neziskový, osvetový program, ktorý vzdeláva deti na základných školách, ako sa na internete správať správne a bezpečne. Novinkou v roku 2020 je interaktívny online kurz, ktorý pomáha deťom správne riešiť rizikové situácie ako je zoznamovanie sa, agresia alebo podvody na internete. Využiť ho môžu aj učitelia vo vyučovaní.
Program stavia na konkrétnych príkladoch z praxe. K deťom prehovára chytľavou a im blízkou formou v prostredí online kurzu, cez sociálne siete, blog a videonávody, ako jednotlivým hrozbám predísť. Za Buď safe online stojí nadácia Avast Foundation, zapojili sa aj slovenskí Youtuberi Selassie a Kelohap. Program vznikol v roku 2018 v Česku, kde získal viacero ocenení vrátane Cien SDGs 2019, Effie Awards 2019, Effie Awards 2020 a WebTop100.
V januári 2021 sa program stal súčasťou globálnej nadácie Avast Foundation, ktorá podporuje nový okruh programov v súlade s poslaním Avastu chrániť životy ľudí v digitálnom svete. Zameriava sa na to, aby bola nová generácia digitálnych občanov v online prostredí chránená, bolo zachované jej súkromie a vedela zvládnuť riziká, ktorým môže na internete čeliť.

Ocenenia

  • Víťaz v kategórii Biznis vo verejnom hlasovaní
  • Víťaz v kategórii Digitálna brandová kampaň roku 2019
  • 2. miesto v kategórii Sociálny, ekologický a kultúrny marketing
  • 2. miesto v kategórii Digitálny PR projekt roku 2020
  • 3. miesto v kategórii Sociálny, ekologický a kultúrny marketing
  • 3. miesto v kategórii
    Technologie, IT ‑ Lemur 2021
  • 3. miesto v kategórii Neziskový sektor, kultúra a všeobecne prospešné projekty

Press kity

Prieskum Škola počas koronakrízy 2020

25. 8. 2020
Stiahnuť

Ako sa rodičia vysporiadali s výučbou počas karantény a ako sa pripraviť na nový školský rok? V spolupráci so sociologičkou Kateřinou Müllerovou sme sa opýtali rodičov z 12 krajín, ako vnímali dištančnú výučbu počas pandémie, ako s nimi učitelia komunikovali a s čím najviac bojovali.

Prieskum Deti a Internet 2019, pohľad rodičov a detí (SK)

19. 11. 2019
Stiahnuť

Čo si myslia rodičia o tom, ako ich deti využívajú internet, a aká je realita? V spolupráci s agentúrou Nielsen Admosphere sme sa spýtali rodičov, ako sa ich deti na internete správajú, aké bezpečnostné opatrenia používajú a s akými situáciami sa stretávajú na sociálnych sieťach. Rovnaké otázky sme položili tiež deťom a výsledky porovnali.

Fotografie z prednášok

Zip (34 súborov jpg, 138 MB)
Stiahnuť

V priečinku nájdete výber fotiek z našich návštev na základných školách po celom Česku.

Spustenie projektu Buď safe online

1. 3. 2018
Stiahnuť

Spoločnosť Avast v spolupráci s českým youtuberom Jirkom Králom spúšťajú projekt Buď safe online. V rámci neho navštívia 14 českých základných škôl, aby žiakom ukázali, ako sa na internete správať bezpečne. Na podporu projektu vznikajú tiež edukatívne videá a ďalšie materiály pre deti, rodičov aj učiteľov.