Dajemy Ci profesjonalny program antywirusowy za darmo. Możesz na pomóc w bezpłatnej reklamie "z ust do ust", dzięki czemu szybciej odkryjemy nowe wirusy. Współpraca, to uczyni nasz program najbardziej znanym antywirusem na świecie.

Zespół avast!

Kierownictwo

Vincent Steckler CEO (Dyrektor Generalny)
Ondřej Vlček CTO (Dyrektor ds. Technicznych)
Bill Salisbury CFO (Dyrektor ds. Finansowych)
Chris Benham CMO (Dyrektor działy marketingu)
Glenn Taylor VP of Sales (Wiceprezes ds. Sprzedaży)
Josef Hos VP of eCommerce (Wiceprezes ds. e-handlu)
Pavel Šedina VP of Windows Products (Wiceprezes ds. Produktów dla Windows)
Alan Rassaby Główny Prawnik i Sekretarz firmy
Steve Cullen CSO (Dyrektor ds. Strategii)
Kamila ŠtěpánkováDyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Zarząd

Eduard KučeraPrezes i Współzałożyciel
Pavel BaudišWspółzałożyciel
Vincent Steckler CEO (Dyrektor Generalny)
Scott Collins Managing Director (Dyrektor Zarządzający)
Summit Partners
Ken Goldman CFO
Yahoo!
John Schwarz CEO (Dyrektor Generalny)
Visier
Ondřej Vlček CTO (Dyrektor ds. Technicznych)
Erwin Gunst Director
Ulf Claesson Partner
BLR & Partners

Vincent Steckler

CEO (Dyrektor Generalny)

Vincent Steckler był naszym dyrektorem generalnym, a wcześniej jednym z dyrektorów od 2009 roku Zanim do nas dołączył, Pan Steckler był wiceprezesem międzynarodowej sprzedaży konsumenckiej w firmie Symantec Corporation. Dołączył do firmy Symantec w 2000 roku jako Wiceprezes Publicznego Sektora Biznesowego i rozpoczął działalność na rynku w Stanach Zjednoczonych. Vincent Steckler pracował również przez dwa lata jako wiceprezes firmy Symantec ds. Azji, Pacyfiku oraz Japonii i był odpowiedzialny za przedsiębiorstwa i biznes konsumencki w tym regionie. Przed dołączeniem do firmy Symantec, Pan Steckler przez 20 lat zbierał doświadczenie w rozwoju oprogramowania, analizy systemów i inżynierii, zarządzania projektami oraz rozwoju biznesu. Pan Steckler uzyskał dwa tytuły B.S. (licencjat w dziedzinie nauk ścisłych) na University of California w Irvine, jeden w dziedzinie matematyki a drugi w dziedzinie informatyki.

Ondřej Vlček

CTO (Dyrektor ds. Technicznych)

Ondřej Vlček pracował jako nasz dyrektor ds. technicznych od 2007 roku. Pan Vlček zarządza badaniami i rozwojem oprogramowania, w tym Laboratorium Antywirusowym AVAST. Dołączył do nas jako programista w 1995 roku. Był członkiem zespołu, który opracował nasz pierwszy program antywirusowy dla Windows w 2003 roku i kieruje takimi projektami innowacyjnymi, jak avast! SafeZone. Pan Vlček uzyskał tytuł M.S. (magister) w dziedzinie matematyki na Czeskim Uniwersytecie Technologicznym w Pradze i rozpoczął studia podyplomowe w dziedzinie optymalizacji nieliniowej na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze.

William Salisbury

CFO (Dyrektor ds. Finansowych)

William Salisbury pracuje jako nasz Dyrektor ds. Finansowych od listopada 2011. Poprzednio pracował jako Dyrektor ds. Finansowych w firmie Crescendo Bioscience, Inc. – prywatnym przedsięwzięciu zajmującym się diagnostyką molekularną, gdzie był członkiem zespołu kierowniczego odpowiedzialnym za strategię finansową, pozyskiwania kapitału oraz inne kwestie finansowe i administracyjne. Od 1994 do 2008 pracował jako wysoki rangą pracownik (w ostatnim okresie jako Dyrektor Zarządzający) Działu Bankowości Inwestycyjnej firmy Morgan Stanley, gdzie doradzał kadrze kierowniczej wyższego szczebla spółek zajmujących się wysokimi technologiami w sprawach dot. udziałów i finansowania zadłużenia, w tym pierwszej publicznej emisji akcji. William Salisbury uzyskał tytuł B.A. (licencjat) w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Stanforda oraz tytuł J.D. (doktor prawa) na Harvard Law School.

Glenn Taylor

Wiceprezes ds. Sprzedaży

Glenn Taylor pracuje jako nasz Wiceprezes ds. Sprzedaży od października 2011. Przed dołączeniem do naszego zespołu, od 2006 do 2010 pracował jako Starszy Dyrektor Działu E-handlu w Symantec Corporation, gdzie kierował zespołami ds. utrzymania e-handlu oraz ds. sprzedaży partnerskiej. Od 2000 do 2006, Glenn Taylor pracował jako Starszy Dyrektor Działu Sprzedaży w Sektorze Publicznym w firmie Symantec, gdzie przewodził zespołowi sprzedaży do jednostek administracji stanowej i lokalnej oraz do instytucji edukacyjnych. Zanim zaczął pracować dla firmy Symantec był Dyrektorem ds. Pozyskiwania Środków Informatycznych oraz Wsparcia Bojowego w Lotnictwie Stanów Zjednoczonych, gdzie zarządzał poważnymi projektami informatycznymi, w tym przygotowaniem pierwszego portalu Lotnictwa USA poświęconego systemom biznesowym oraz negocjowaniem umów całościowych na technologie komercyjne. Uzyskał stopień B.S. (licencjat) w dziedzinie badań operacyjnych na United States Air Force Academy oraz tytuł M.S.S.M. na University of Southern California.

Miloš Korenko

Dyrektor ds. Marketingu

Miloš Korenko pracuje jako Dyrektor ds. Marketingu od 2009. Wcześniej przez trzy lata pracował jako dyrektor ds. marketingu w firmie AVG Technologies, gdzie dokonał zmiany nazwy firmy (wcześniej Grisoft) i przyczynił się do tego, iż stała się drugą spośród najlepiej znanych firm produkujących oprogramowanie antywirusowe. Od 2003 do 2005 był kierownikiem ds. marketingu na Europę w centrum innowacji Unilever European Innovation Center (Francja), gdzie kierował rozwojem nowych produktów i marek produktów szybkozbywalnych pod względem monitoringu, analizy, projektowania, prac koncepcyjnych, planowania strategicznego oraz międzynarodowego wprowadzania kluczowych marek, tj. Amora, Calve oraz Hellmann's. Przed osiągnięciem tego stanowiska, Miloš Korenko pracował przez trzy lata jako kierownik ds. marketingu firmy Unilever na terenie Czech i Słowacji.

Josef Hos

Wiceprezes ds. e-handlu

Josef Hos pracuje jako nasz Wiceprezes ds. e-handlu od 2012, a wcześniej był Dyrektorem ds. e-handlu od 2009. Zanim dołączył do AVAST Software, przez ponad trzy lata był kierownikiem marketingu internetowego w AVG Technologies, gdzie kierował dwoma portalami wspierającymi nowe produkty AVG i poważnie zwiększył przepływ użytkowników od produktów darmowych do płatnych, wartości współczynnika tych przejść oraz dochody.

Jindřich Kubec

Dyrektor Laboratorium Antywirusowego

Jindřich Kubec pracuje jako Dyrektor Laboratorium Antywirusowego od 2009. Dołączył do naszego działu wsparcia technicznego w 1994. Następnie został analitykiem wirusów na platformy wysoce specjalistyczne i inne niż rodzime. Przyczyniał się również do projektowania systemów wewnętrznych. Jindřich Kubec był również członkiem zespołu, który zaprojektował architekturę instalacyjną i sieciową programu AVAST.

Eduard Kučera

Prezes i Współzałożyciel

Eduard Kučera - jeden ze współzałożycieli firmy - pracował jako Prezes Zarządu od rejestracji spółki AVAST Software a.s. w grudniu 2006. Od 1991, Eduard Kučera był odpowiedzialny za działalność poprzedniczki dzisiejszej spółki, czyli spółki ALWIL Software. Od 1991 do 2009 pracował również jako nasz Dyrektor Generalny, kierując codzienną działalnością, która obejmowała wyjście z modelu dystrybucji darmowego oprogramowania w 2002. Przed założeniem firmy AVAST Eduard Kučera był specjalistą w dziedzinie sprzętu komputerowego w Czeskim Instytucie Badań Komputerowych (VUMS). W 2009 uzyskał od Ernst & Young tytuł "Przedsiębiorcy Roku 2009" w Republice Czeskiej. Eduard Kučera uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych w dziedzinie fizyki doświadczalnej na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Pavel Baudiš

Współzałożyciel

Pavel Baudiš – jeden ze współzałożycieli firmy – pracował jako jeden z naszych Dyrektorów od rejestracji spółki AVAST Software a.s. w grudniu 2006. W 1988 napisał pierwotny program, z którego wywodzi się obecny zestaw oferowanych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego. Od 1991 Pavel Baudiš odgrywał wiodącą rolę w rozwijaniu działalności ekonomicznej naszej poprzedniczki – spółki ALWIL Software. Przed założeniem firmy Avast był specjalistą ds. grafiki w Czeskim Instytucie Badań Komputerowych (VUMS). Pavel Baudiš uzyskał tytuł M.S.c. (magister) w dziedzinie informatyki w Praskiej Akademii Inżynierii Chemicznej.

Scott Collins

Dyrektor Zarządzający - Summit Partners

Scott Collins pracuje jako jeden z naszych Dyrektorów od sierpnia 2010. Jest Dyrektorem Zarządzającym Summit Partners, L.P. – globalnej firmy kapitałowej. Dołączył do firmy Summit w 1996 i założył londyński oddział firmy, którym obecnie zarządza. Zanim dołączył do Summit, Scott Collins pracował jako konsultant w McKinsey & Company, gdzie zajmował szereg stanowisk skupiających się na współpracy z rządem federalnym USA. Pracuje obecnie jako członek zarządu firm: Actix Limited - firmy zajmującej się analizą i optymalizacją sieci komórkowych, Acturis Limited – firma z branży technologii i usług informatycznych, Bigpoint GmbH – firma oferująca gry online, Multifonds (IGEFI Group Sàrl) – firma oferująca oprogramowanie do obsługi księgowej i przelewów, Ogone SA/NV – dostawca usług płatniczych online, vente-privee.com SAS – dostawca online kosztownych produktów jedynie dla zarejestrowanych członków, Welltec International – dostawca precyzyjnych urządzeń z dziedziny robotyki na potrzeby szybów naftowych i gazowych. Uzyskał stopień A.B. (licencjat) w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Harvarda oraz tytuł J.D. (doktor prawa) na Harvard Law School.

Kenneth Goldman

CFO - Yahoo!

Kenneth Goldman pracuje jako jeden z naszych Dyrektorów od listopada 2011. Od października 2012 roku pracował jako Chief Financial Officer (dyrektor finansowy) w Yahoo! i był odpowiedzialny za globalne finanse Yahoo! Od 2007 do 2012, Kenneth Goldman pracował jako Dyrektor Finansowy w firmie Fortinet Inc, która jest dostawcą urządzeń zabezpieczających sieci oraz świadczy usługi w dziedzinie zunifikowanego zarządzania zagrożeniami. Od listopada 2006 do sierpnia 2007 był Wiceprezesem Zarządzającym oraz Dyrektorem ds. Finansowych firmy Dexterra, Inc. – dostawcy firmowego oprogramowania mobilnego. Zanim przyłączył się do firmy Dexterra, w okresie od sierpnia 2000 do marca 2006, Kenneth Goldman był Starszym Rangą Wiceprezesem ds. Finansów i Administracji oraz Dyrektorem ds. Finansowych firmy Siebel Systems, Inc. – dostawcy oprogramowania do obsługi klientów. Od lipca 1996 do lipca 2000 zajmował stanowiska Starszego Rangą Wiceprezesa ds. Finansów oraz Dyrektora ds. Finansowych firmy Excite@Home, Inc. – dostawcy usług internetowych. Obecnie jest członkiem zarządu firmy BigBand Networks, Inc. - firmy dostarczającej sprzęt sieciowy, firmy Infinera Corporation – dostawcy cyfrowo-optycznych systemów sieciowych, oraz firmy NXP Semiconductors NV - firmy z branży półprzewodnikowej. Był również członkiem Komisji Doradczej Ministerstwa Skarbu ds. Zawodu Audytora. Jest członkiem zarządu powierniczego Cornell University. Kenneth Goldman uzyskał stopień B.S. (licencjat) w dziedzinie elektrotechniki na Cornell University oraz stopień M.B.A. w Harvard Business School.

John G. Schwarz

CEO (Dyrektor Generalny) - Visier

John G. Schwarz jest jednym z naszych Dyrektorów od grudnia 2011. Od maja 2010 John G. Schwarz pracował jako współzałożyciel i Dyrektor Generalny firmy Visier LLC – firmy produkującej oprogramowanie do analiz biznesowych. Wcześniej, od marca 2008 do lutego 2010, zajmował stanowisko w zarządzie SAP AG. Od września 2005 aż do przejęcia przez SAP w styczniu 2008, był Dyrektorem Generalnym firmy Business Objects S.A. - dostawcy oprogramowania i usług z dziedziny wywiadu przemysłowego (business intelligence). Zanim dołączył do Business Objects, był Prezesem i Głównym Dyrektorem Operacyjnym (COO) w firmie Symantec Corporation (od grudnia 2001 do września 2005. Przed dołączeniem do firmy Symantec, od stycznia 2000 do listopada 2001, John G. Schwarz zajmował stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego firmy Reciprocal Inc., która dostarczała usług z zakresu bezpiecznego e-handlu bezpośrednio między firmami (business-to-business) w dziedzinie cyfrowego przesyłu treści przez Internet. Przed przyłączeniem się do firmy Reciprocal, przez 25 lat pracował w IBM Corporation, gdzie osiągnął pozycję Dyrektora Naczelnego Działu Rozwiązań Przemysłowych IBM – organizacji o zasięgu światowym, zajmującej się budowaniem aplikacji biznesowych oraz związanymi z tym usługami na rzecz dużych klientów przemysłowych firmy IBM. Jest członkiem Zarządu Software Board [rady ds. oprogramowania] przy Information Technology Association of America (amerykańskie stowarzyszenie specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych). Jako rodowity prażanin, uzyskał stopień B.S. (licencjat) w dziedzinie informatyki na University of Manitoba, dyplom w dziedzinie Business Administration na University of Toronto oraz doktorat honoris causa na Dalhousie University w Halifaksie (Nowa Szkocja).

Pavel Šedina

Wiceprezes ds. Produktów dla Windows

Pavel Šedina pracuje jako Wiceprezes ds. Produktów dla Windows od 2012, a przez poprzednie dwa lata był naszym Dyrektorem Programowym ds. platformy Windows. Dołączył do nas jako programista w 2001 roku i był członkiem zespołu, który opracował program antywirusowy avast! 4, wydany w 2002 roku. Poprowadził rozwój produktu dla programu avast! wersji 6 i 7 i nadal zarządza integracją platformy antywirusowej avast! Przed rozpoczęciem pracy w AVAST! Software, Pavel Šedina był przez dwa lata programistą systemu bankowego dla lokalnego oddziału Société Générale. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Administracji w Pradze.

Erwin Gunst

Director

Erwin Gunst pracuje jako jeden z naszych dyrektorów od października 2012. Od lipca 2008 do marca 2010 Erwin Gunst pracował jako dyrektor ds. operacyjnych i członek zarządu SAP AG, gdzie był odpowiedzialny za operacje globalne, technologie informacyjne, zasoby ludzkie i zarządzanie laboratoriami SAP na całym świecie. Od października 2004 do lipca 2008 Erwin Gunst pracował jako członek zarządu SAP AG oraz dyrektor obsługi klienta i rozwiązań operacyjnych na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę. W czasie od 1988 do 2004 roku Erwin Gunst zajmował różne pozycje w SAP, włączając Dyrektora zarządzającego spółki zależnej SAP AG w Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, a wcześniej na pozycji Finanse i Controlling w SAP International AG w Szwajcarii. Posiada tytuł licencjata Inżynierii handlowej Free University (Solvay) w Brukseli, Belgia.

Alan Rassaby

Główny Prawnik i Sekretarz firmy

Alan Rassaby od lutego 2013 pełnił funkcję Głównego Prawnika i Sekretarza w naszej firmie Od roku 2000 do 2012, pełnił funkcję Głównego Prawnika działu technologi RightNow, Inc. (NASDAQ RNOW) gdzie spędził kilka lat pełniąc funkcję Głównego Sekretarza oraz SVP Globalnych Zasobów Ludzkich Przed tym, Pan Rassaby był SVP i Głównym Sekretarzem w Powerhouse Technologies, Inc. (NASDAQ PWRH) oraz Anchor Gaming, Inc. (NASDAQ PWRH) po przejęciu Powerhouse przez Anchor Zanim został doradcą w przedsiębiorstwie komputerowym, Pan Rassaby praktykował prawo w Australii, gdzie był partnerem w Phillips Fox, Lawyers. Pan Rassby otrzymał licencjat na wydziale prawa na Uniwersytecie New South w Sydney, Australia, studia magisterskie ukończył w Wielkiej Brytanii na London School of Economics and Political Science of London University. Jest członkiem Stanowej Rady NSW i Victoria ( Australia) oraz Oregon ( Stany Zjednoczone)

Steve Cullen

CSO (Dyrektor ds. Strategii)

Steve Cullen pełni funkcję Dyrektor ds. strategii od kwietnia 2013 roku. Wniósł ze sobą do AVASTu ponad 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu, Marketingu i Zarządzaniu Produktem. Przed dołączeniem do nas, pan Cullen był Wiceprezes ds. globalnego marketingu w firmie Symantec. Od 1996 do 205, pan Cullen wyprowadził Symantec na światowy rynek konsumentów i biznesowych przedsiębiorstw, przyczynił się do wzrostu marki Norton z $300M do ponad $1.3B w przeciągu 5 lat. Podczas pracy w Symantec, rozpoczął przedsięwzięcie mające na celu przeprowadzenie teleskopowych badań-klasy Internetu dla naukowców, studentów i badaczy. Na początku swojej kariery, pan Cullen zajmował wysokie pozycje w dziale marketingi i zarządzania produktami w Micrografx, Contact Software, Delrina i Concur.

Ulf Claesson

Partner - BLR & Partners

Ulf Claesson pełni funkcję jednego z naszych dyrektorów od października 2012. Od 2009, pan Claesson pełnił funkcję Partnera w BLR & Partners AG, w prywatnej firmie kapitałowej mieszczącej się w Zurychu, w Szwajcarii. Od 2006 do 2009, pan Claesson zbudował i prowadził jeden z działów produktów firmy HP jako dyrektor generalny i wiceprezes po tym jedna z jego spółek została przejęta przez Hewlett-Packard Corporation. Od 2002 do 2006, był współzałożycielem i przewodniczącym Silverwire Group (obecnie Hewlett-Packard Company). Przed współzałożeniem Silverwire Group, w 1997 roku założył Whitecap GmbH oraz Whitecap LLP, gdzie do dnia dzisiejszego jest Dyrektorem Zarządzającym. Od 1977 do 1997, pan Claesson pracował na różnych europejskich i światowych stanowiskach zarządzających i wykonawczych w firmie IBM Corporation, gdzie między innymi, pośród różnych segmentów biznesowych, zbudował globalny biznes IBM Distribution oraz jej firmy OEM w Europie kontynentalnej. Jest on również członkiem zarządu szwajcarskiej Federalnej Komisji Innowacji i Technologii i jest wykładowcą, wykłada przedsiębiorczość w Swiss Federal Institute of Technology w Zurychu. Pan Claesson posiada tytuł magistra inżyniera z Chalmers University of Technology w Göteborgu, Szwecja.

Kamila Štěpánková

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Kamila Štěpánková pełni funkcję naszego Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich od Czerwca 2013. Przed dołączeniem do nas, pani Štěpánková przez 3 lata pracowała dla CSC Computer Sciences, gdzie prowadziła dział HR dla Austrii i wschodniej Europy i była odpowiedzialna za rozwój i wdrażanie strategii regionalnego HR, konsultacje z dyrekcją oraz wdrażanie globalnych projektów HR na poziomie regionalnym. Przed dołączeniem do CSC Computer Sciences, pani Štěpánková pracowała przez 6 lat w SAP jako HR Business Partner Manager dla Global Shared Services. Pani Štěpánková zdobyła licencjat z Zarządzania Zasobami Ludzkimi ukończony na Uniwersytecie Karola i dyplom magistra z Edukacji dla Dorosłych z Uniwersytetu J.A Komensky.

Chris Benham

CMO (Dyrektor działy marketingu)

Chris Benham pełnił funkcję Głównego Dyrektora Marketingu od sierpnia 2013 roku. Przed dołączeniem do nas, pan Benham pracował jako dyrektor ds. marketingu w Webroot, gdzie pomógł firmie w rozwoju i objęciu pierwszej pozycji wśród firm antywirusowych (z piątej pozycji) na amerykańskim rynku detalicznym. Przed dołączeniem do Webroot, pan Benham pracował jako Wiceprezes Globalnego Marketingu dla Symantec. Podczas jego jedenastoletniej kadencji w Symantec, firma zwiększyła swoje przychody z 200 milionów do 6 bilionów dolarów. Jego starania dla Symantec i Norton przyczyniły się do osiągnięcia pierwszej pozycji zarówno w MindShare i udziałach na rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów programów antywirusowych. Ma ponad 25 lat doświadczenia w marketingu wysokiej technologii, pracował także w Sun Microsystems i Tandem Computers. Pan Benham otrzymał tytuł licencjata z Dziennikarstwa/Reklamy i tytuł licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych z Angielskiego na Uniwersytecie w Kansas.

Historia

Korzenie firmy AVAST sięgają 1988 roku, kiedy to Eduard Kučera oraz Pavel Baudiš, czescy pracownicy naukowi, natknęli się na wirusa Vienna i rozpoczęli misję zabezpieczania komputerów na całym świecie przed tym i podobnym złośliwym oprogramowaniem.

Obecnie firma AVAST zatrudnia ponad 380 specjalistów w swojej centrali w czeskiej Pradze oraz w oddziałach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Ponadto firma ma partnerów dystrybucyjnych na wszystkich rynkach i ogólnoświatową społeczność entuzjastów oprogramowania avast!.

25 lat tworzenia lepszych rzeczy

W swoją 25 rocznicę antywirus avast! bije rekordy w swojej branży chroniąc ponad 200 milionów komputerów PC, Mac oraz urządzeń z systemem Android na całym świecie i jest w rankingu najczęściej pobieranych programów na głównych portalach z oprogramowaniem. Firma AVAST Software przejąwszy niemiecką firmę secure.me oraz amerykański startup Jumpshot otrzymuje nagrodę dla Najlepszego Pracodawcy 2013 w Czeskiej Republice w kategorii dużych przedsiębiorstw i kończy rok jako najbardziej zyskowna organizacja branży IT w kraju zatrudniająca ponad 350 pracowników. Wprowadza nowe produkty: linię avast! 2014, z nową technologią opartą na sztucznej inteligencji - DynaGen; avast! SecureLine VPN (wirtualna sieć prywatna szyfrująca i zabezpieczająca aktywność w sieci), oraz avast! GrimeFighter (dla optymalizacji i przyspieszenia funkcjonalności komputera).

Wielkie kamienie milowe

avast! kończy rok aktywnie chroniąc ponad 170 milionów komputerów PC, Mac i urządzeń Android, zatrudniając ponad 200 pracowników. avast! Free Mobile Security jest najlepiej ocenianą aplikacją zabezpieczającą w Google Play, a avast! Free Antivirus osiąga największą liczbę pobrań na Download.com. Wprowadzenie nowych produktów: avast! Free Antivirus dla Mac; avast! wersji 7.0, z nowymi rozwiązaniem, które obejmują Zdalne wsparcie (udzielenie/uzyskania pomocy do/od przyjaciela posiadającego avast!), portal Konto avast! (kontrola nad wszystkimi urządzeniami chronionymi przez avast!), oparty na modelu chmury FileRep (określanie reputacji pliku) i strumieniowe aktualizacje bazy danych wirusów w czasie rzeczywistym.

Ponad 165 milionów rejestracji

W połowie roku avast! osiąga 135 milionów aktywnych użytkowników i ponad 165 milionów zarejestrowanych użytkowników – a wszystko to jedynie ze 150 pracownikami firmy. Wypuszczenie nowych linii produktów: avast! Business Protection (z uproszczoną centralną konsolą administrowania); produkty serii avast! 6.0, wdrażającej kolejne innowacje, do których zaliczają się WebRep™ (narzędzie do określania reputacji stron WWW), SafeZone (czysty pulpit zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo poufnych danych podczas wykonywania transakcji w trybie online) oraz AutoSandbox™ (automatyczna wirtualizacja procesów – funkcjonalność dostępna po raz pierwszy w darmowym oprogramowaniu antywirusowym).

Summit Partners staje się udziałowcem firmy

Summit Partners inwestuje 100 milionów dolarów w akcje mniejszościowe spółki, co potwierdza wyjątkową pozycję avast! na rynku globalnym. Mówi Han Sikkens, Dyrektor w Summit Partners: "rzadko zdarzają się firmy takie jak AVAST, które na nowo definiują sposób prowadzenia przemysłowej działalności gospodarczej. Perspektyw tej wyjątkowej firmy budzą nasz szczery entuzjazm." ALWIL Software zmienia nazwę na AVAST Software, aby nazwa identyfikowana była z produktem. avast! osiąga 130 milionów zarejestrowanych użytkowników. Wypuszczenie nowych linii produktów: produkty serii avast! 5.0, wyposażone w nowy silnik antywirusowy, opcjonalną zaporę ogniową działającą w tle oraz moduł strefy izolowanej Sandbox służący do wirtualizacji procesów.

Rozszerzenie siedziby

W celu wzmocnienia zespołu ALWIL zatrudnia Vincenta Stecklera (dawniej Symantec) jako Dyrektora Generalnego. Baza zarejestrowanych użytkowników avast! wzrasta z 68 milionów do ponad 100 milionów, a firma zatrudnia 100 pracowników. Wypuszczenie nowych produktów: produkty serii avast! 5.0: darmowy avast! Free Antivirus, profesjonalny avast! Pro Antivirus oraz zestaw ochrony internetowej avast! Internet Security.

Nacisk na międzynarodową sprzedaż i wsparcie

ALWIL skupia się przede wszystkim na powiększeniu międzynarodowej sprzedaży, wzmocnieniu wsparcia technicznego oraz lokalizacji oprogramowania i strony internetowej avast.com na więcej języków. Firma osiąga 50 milionów zarejestrowanych użytkowników przy 60 zatrudnionych pracownikach. Wypuszczenie nowego produktu: avast! 4.8.

Milion użytkowników przypadających na jednego pracownika

Firma osiąga 40 milionów zarejestrowanych użytkowników avast!, zatrudniając 38 pracowników, co oznacza, że na jednego pracownika przypada milion użytkowników. ALWIL Software przekształca się w spółkę akcyjną. Wypuszczenie nowych produktów: avast! Mac Edition - wersja dla komputerów Mac, oraz avast! Windows Home Server Edition – wersja dla serwerów.

Baza użytkowników podwaja się – dwukrotnie

Baza użytkowników avast! podwaja się dwukrotnie, najpierw do 10 milionów, a następnie do 20 milionów przed końcem roku, w dużym stopniu dzięki dostępności wielu wersji językowych oraz przyznaniu szeregu nagród branżowych za jakość produktów. Program avast! zgarnia nagrody magazynu SC w kategoriach Najlepszy program antywirusowy oraz Program przeciw złośliwemu oprogramowaniu (Europa) oraz Wybór czytelników (USA). Wypuszczenie nowego produktu: avast! Linux Home Edition.

Współpraca ze SanDisk

ALWIL rozpoczyna współpracę z firmą SanDisk, co okazuje się doskonałym sposobem na dotarcie do nowych użytkowników w czasie, kiedy Internet nie jest jeszcze tak powszechny. Ze względu na tę współpracę avast! musi zostać przetłumaczony na wszystkie języki krajów, gdzie operuje firma SanDisk. Dlatego też ALWIL zatrudnia pierwsze osoby zajmujące się tłumaczeniami oraz wsparciem – jest to pierwszy krok do osiągnięcia międzynarodowego sukcesu pod względem liczby obsługiwanych języków. Wypuszczenie nowego produktu: avast! U3 Edition (dla SanDisk) oraz avast! 4.6.

Pierwszy milion użytkowników

Tylko 30 miesięcy od daty pierwszej rejestracji i darmowa wersja avast! zyskuje milion użytkowników. Do tego momentu nie wiedzieliśmy, czy właściwą decyzją było oferowanie w naszym darmowym produkcie takich samych rozwiązań, jakie inne firmy oferują w produktach płatnych, ale osiągnięcie miliona użytkowników potwierdza sukces i znaczenie firmy. ALWIL realizuje sprzedaż płatnego oprogramowania zabezpieczającego poprzez międzynarodową sieć sprzedawców. Wypuszczenie nowego produktu: avast! w wersji dla systemu Linux, avast! 4.5 w wersji Home/Professional, avast! Distributed Network Manager (ADNM) oraz avast! BART CD 2.0.

Otwarcie sklepu internetowego

Wciąż rosnąca baza użytkowników darmowego oprogramowania avast! generuje potrzebę wprowadzenia do oferty płatnych rozwiązań on-line. Dlatego też ALWIL rozpoczyna współpracę z portalem sprzedaży oprogramowania w sieci share-it firmy Digital River. Wprowadzenie nowych produktów: avast! Bootable Antivirus & Recovery Tool (BART) CD – narzędzie do zwalczania wirusów i odzyskiwania systemu na rozruchowym dysku CD oraz (darmowa) wersja avast! 4 dla użytkowników domowych (pod nadzorem Ondreja Vlčka z działu badań i rozwoju).

Wprowadzenie darmowego produktu avast!

Współzałożyciel Eduard Kučera wdraża innowacyjną strategię „wzrost społeczności użytkowników” opierającą się na zasadzie, że wszyscy użytkownicy komputerów zasługują na ochronę przed zagrożeniami i że bezpieczeństwo komputera nie powinno być luksusem, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Dlatego też 1 czerwca ALWIL Software wprowadza na rynek darmowe rozwiązanie antywirusowe dla użytku domowego (niekomercyjnego). Sześć miesięcy później (w styczniu 2002) nowy system rejestracji widzi pierwsze rejestracje użytkowników darmowego oprogramowania avast! Home Edition.

Firma McAfee wykorzystuje silnik programu avast!

ALWIL Software oferuje McAfee silnik antywirusowy, pozwalając wykorzystać go w linii produktów antywirusowych McAfee. Firma McAfee udowodniła efektywność oprogramowania avast! poprzez stworzenie logo: „napędzany przez silnik avast!” w McAfee VirusScan boxes. Zatrudniony został również pierwszy specjalista wsparcia technicznego – Pavel Mourek.

Nagrody we wszystkich kategoriach

Program antywirusowy avast! jest jednym z pierwszych trzech programów antywirusowych, które globalnie zdobyły nagrody magazynu VB100 we wszystkich kategoriach testowych. Magazyn Virus Bulletin jest uznawany za niezależny autorytet w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego, dlatego zdobycie nawet jednej nagrody VB100 jest wielkim wyróżnieniem.

Pierwszy program antywirusowy dla systemu Windows 95

Młody Ondrej Vlček (obecnie AVAST CTO) dołącza do ALWIL po ukończeniu studiów. Pisze pierwszy program antywirusowy dla systemu Windows 95.

Rodzi się "firma"

Po uwolnieniu z ograniczeń poprzedniego systemu społeczno-ekonomicznego, założyciele - Pavel Baudiš i Eduard Kučera – przekształcają ALWIL Software ze spółdzielni w "spółkę" partnerską.

Aksamitna Rewolucja

Aksamitna Rewolucja i niepodległość Czechosłowacji przynosi ekonomiczną wolność w przedsięwzięciach biznesowych. W poprzednim okresie organizacje nie miały możliwości prawnych, by uzyskać status "spółki" i musiały działać wyłącznie jako "spółdzielnie".

Pierwsze narzędzie do zwalczania wirusa Vienna

Pavel Baudiš - będący w tym czasie pracownikiem naukowym w Praskim Instytucie Badań Nad Maszynami Matematycznymi – natyka się na kopię wirusa Vienna. Zaintrygowany tym zjawiskiem, pisze program umożliwiający jego usunięcie. Następnie rozpoczyna współpracę z Eduardem Kučerą i razem zakładają spółdzielnię ALWIL Software, co skutkuje wprowadzeniem na rynek pierwszego darmowego programu antywirusowego avast! Z powodu ograniczeń nakładanych przez reżim, nie są w stanie założyć w tym czasie "spółki".

Twoja przeglądarka jest przestarzała.

1. 8 kwietnia 2014 roku, Microsoft przestanie wspierać przeglądarkę Internet Explorer w systemie Windows XP. Narazi to Twój komputer i dane, takie jak szczegóły dotyczące kart kredytowych czy bankowości online, na częstsze ataki hakerów i złośliwego oprogramowania.

2. Istnieje kilka alternatywnych przeglądarek, ale w AVAST używamy i polecamy Chrome, ponieważ uznaliśmy go za najbardziej bezpieczną z dostępnych opcji.