Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Nevíte, které řešení je pro vaši firmu to pravé?
Případová studie

Bleam volí Zabezpečenou internetovou bránu a poskytuje cloudovou ochranu pro rychle rostoucího klienta analytiky BI

Společnost

Společnost Bleam Cyber Security založil Chris Murray v Sheffieldu v hrabství South Yorkshire ve Spojeném království. Pomáhá malým a středním firmám identifikovat kyberbezpečnostní rizika, která je ohrožují, a chránit se před kybernetickými zločinci či úniky dat.

Zaměřuje se na spravované zabezpečení, řešení incidentů a poradenství v oblasti kyberbezpečnosti. „Nejsme tradičním poskytovatelem spravovaných služeb,“ vysvětluje Chris. „Pomáháme zákazníkům porozumět kybernetickým rizikům, která je ohrožují, aby se i malé firmy dokázaly chránit a mohly využívat cloudové bezpečnostní technologie na podnikové úrovni.“

Společnost pomáhá firmám a organizacím z různých oborů, přičemž mnohé z nich musí splňovat specifické zákonné nebo jiné požadavky. Chris k tomu říká: „Poskytujeme nezbytné bezpečnostní služby a poradenství, aby naši zákazníci dokázali získat osvědčení o souladu s normami, jako jsou Cyber Essentials, Cyber Essentials Plus nebo ISO 27001, a také mohli dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).“

„Dá se říct, že jsem do kyberbezpečnosti hodně zapálený. Jde nám o to, aby naši zákazníci mohli plnit své bezpečnostní cíle a dokázali dále zlepšovat své zabezpečení,“ dodává.

Úkol

Chris se rozhodl zaměřit činnost firmy Bleam na kyberbezpečnostní řešení, protože na trhu postrádal pokročilé bezpečnostní technologie pro malé a střední firmy a všiml si, že vedoucí pracovníci firem neberou kybernetická rizika dostatečně vážně.

„Pokud jde o řešení bezpečnostních potřeb malých a středních firem, pořád na trhu spatřuji velké mezery. Většina dodavatelů bezpečnostních technologií nemá zájem vyvíjet produkty pro malé a střední firmy, případně jsou jejich řešení příliš složitá,“ vysvětluje. „Spousta malých a středních firem teď digitalizuje svoji činnost a rozšiřuje virtuální pracovní sílu, takže se neobejdou bez pokročilé ochrany koncových zařízení a sítě. Jenže řešení, která by jim vyhovovala, prakticky nejsou na trhu k dostání. Zabezpečení se musí zaměřovat na koncová zařízení a uživatele a musí brát v potaz především neustále rostoucí používání mobilních zařízení k práci.“

Přesně s tím se potýkala firma Simpson Associates, jeden ze zákazníků společnosti Bleam. Tato poradenská firma sídlící v Yorku a poskytující řešení pro analýzu dat a řízení výkonnosti veřejným i soukromým organizacím po celém Spojeném království potřebovala lepší ochranu na webu pro svoji rychle rostoucí rozptýlenou pracovní sílu a přehled o tom, jak se uživatelé chovají na internetu. Dále pro účely auditu a kvůli dosažení oborových certifikací, které by jí pomohly efektivně konkurovat na trhu, požadovala průběžné přehledy o dění v síti.

Chris k tomu dodává: „Simpson Associates je pružně fungující moderní firma s komplexními bezpečnostními požadavky a její tým potřeboval specifické bezpečnostní funkce, které by jí nekomplikovaly a nepřidávaly práci se správou a údržbou IT.“

Řešení

Společnost Bleam ve snaze efektivně zareagovat na potřeby firmy Simpson Associates a dalších podobných zákazníků navázala spolupráci s týmem Avast Business a pořídila řešení Zabezpečená internetová brána Avast Business ve variantě se Soukromým přístupem (ZPA).

„Zabezpečená internetová brána je skutečně revolučním řešením pro zabezpečení malých a středních firem. Vychází z moderních požadavků na zabezpečení a při kontrole SSL přenosů přes internet, které jsou v dnešní době kriticky důležité, nahrazuje tradiční firewally či místní bezpečnostní zařízení,“ vysvětluje Chris. „Zabezpečenou internetovou bránu jsme otestovali a rychle jsme dospěli k závěru, že se jedná o vynikající řešení. Úroveň detekce hrozeb a ochrany před nimi, kterou poskytuje, se vyrovná velmi pokročilým řešením pro podniky. Navíc se snadno spravuje, nezvyšuje náklady a nepřidává práci.“

Zabezpečená internetová brána má eliminovat nedostatky v zabezpečení způsobené používáním starších systémů, místního bezpečnostního hardwaru a zařízení UTM (Unified Threat Management). Je poskytována z platformy Avast Business CloudCare a zajišťuje kompletní cloudové zabezpečení koncových zařízení a sítí na podnikové úrovni.

Síťové bezpečnostní služby, jako jsou úplná kontrola přenosů SSL/TLS, systémy prevence narušení (IPS), firewall nebo sandbox, je možné dodávat a spravovat rychle a snadno. Všechna bezpečnostní pravidla, obsahové filtry, pravidla a konfigurace lze také spravovat z jednoho místa na platformě CloudCare. Nejsou nutné žádné další platformy pro správu a na počtu pracovišť ani uživatelů nezáleží.

„Dostupné funkce a přehledy pomáhají zákazníkům aktivně prokazovat soulad s předpisy a zároveň se starat o bezpečnost. Samotné dodržování norem nemusí nutně znamenat, že budete v bezpečí. Pokud ale používáte Zabezpečenou internetovou bránu a Soukromý přístup, můžete dosáhnout vysoké úrovně zabezpečení a dokážete rychle prokazovat dodržování předpisů a také skutečnost, že jste držiteli osvědčení o souladu s oborovými normami, jako jsou Cyber Essentials nebo ISO 27001,“ říká Chris.

Výsledky

Firma Simpson Associates ve spolupráci se společností Bleam a týmem Avast Business nasadila Zabezpečenou internetovou bránu jen několik dnů předtím, než začala platit omezení kvůli pandemii COVID-19, v důsledku nichž musely firmy přejít na práci z domova.

Zabezpečená internetová brána podle Chrise nezajistila jen filtrování webu a další ochranu na internetu, kterou firma Simpson Associates požadovala. Pomohla také firmě připravit se na neznámé pracovní prostředí způsobené onemocněním COVID-19 a nabídnout všem zaměstnancům možnost bezpečné práce na dálku.

„Tým firmy Simpson Associates má nyní ohromný přehled o své síti a uživatelích. Dokáže identifikovat webové hrozby a vidí, jak pokročilá ochrana pomocí Zabezpečené internetové brány pracuje v reálném čase,“ dodává. „Na jedné platformě má k dispozici nástroje pro analýzu obtížně kontrolovatelného šifrovaného webového provozu či nástroje, pomocí nichž dokáže rychle a nenákladně identifikovat vhodná opatření, která jsou požadována auditem nebo jsou nutná ke splnění přísných podmínek certifikací, jako je ISO 27001.“

„Zabezpečená internetová brána je skutečně prvním řešením cloudové internetové ochrany pro malé a střední firmy a jedním z mála řešení v nové oblasti Secure Access Service Edge (SASE), jež se zcela zaměřuje na bezpečnostní nástroje, které vyhovují požadavkům a rozpočtům malých a středních firem,“ vysvětluje.

Řešení SASE slučují funkce pro zabezpečení sítě a koncových zařízení do jednotné globální cloudové služby. Gartner považuje tržní sektor SASE za budoucnost zabezpečení sítí, protože nabízí řešení, která umožňují škálovatelnost, rychlost a pružnost, bez nichž se firmy při svých digitálních iniciativách neobejdou.

Chris si podle svých zkušeností myslí, že „Avast Business má v této oblasti ohromný náskok a chce toto řešení prosadit jako možnost pro malé a střední firmy a jejich poskytovatele služeb spravovaného zabezpečení.“

Obor

Spravované zabezpečení, řešení incidentů a bezpečnostní poradenství

Požadavek

Nabízet malým a středním firmám výhodná řešení cloudové ochrany koncových zařízení a sítě na podnikové úrovni

Řešení

Zabezpečená internetová brána Avast Business

Výsledky

  • Zabezpečená internetová brána pomohla zákazníkovi firmy zlepšit zabezpečení na webu, dodržovat předpisy, omezit počet používaných IT nástrojů a dosáhnout lepší návratnosti investic.
  • Zákazník dokázal rychle zajistit bezpečnou práci na dálku a získal maximální přehled a ochranu před webovými a jinými vznikajícími hrozbami.
  • Společnost Bleam rozšířila své bezpečnostní portfolio o Zabezpečenou internetovou bránu – řešení Secure Access Service Edge (SASE) navržené speciálně pro cloudovou online ochranu koncových zařízení a síti v malých a středních firmách.

Návratnosti investice do Zabezpečené internetové brány od Avast Business a bezpečnostním funkcím, které zákazník získá, nedokáže nikdo konkurovat.

Případová studie Bleam Cyber Security

Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.