Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Fallstudie

Bleam väljer Säker internetgateway, implementerar molnbaserat skydd för en snabbt växande BI-analyskund

Företaget

Chris Murray grundade det Sheffieldbaserade företaget Bleam Cyber Security i South Yorkshire i Storbritannien i syfte att hjälpa små och medelstora företag att förstå de näthot de står inför, och göra vad de kan för att ligga steget före cyberbrottslingar och dataintrång.

Bleams fokus på hanterad säkerhet, incidentrespons och rådgivning avspeglas i företagets engagemang för cybersäkerhet. ”Vi är inte en traditionell leverantör av hanterad säkerhet”, förklarar Chris. ”Vi hjälper kunderna att förstå vilka näthot som påverkar dem och ser till att småföretag inte bara uppnår sina säkerhetsmål, utan även kan dra nytta av molnsäkerhetsteknik i företagsklass.”

Företagets kunder består av verksamheter och organisationer på många olika marknader – många har specifika regel- och efterlevnadskrav som de måste följa. Chris berättar: ”Vi tillhandahåller rådgivning och grundläggande säkerhetsfunktioner för att hjälpa kunderna att uppnå certifieringsstandarder som Cyber Essentials, Cyber Essentials Plus och ISO 27001, samt se till att de följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).”

Han tillägger, ”Man kan säga att jag är lite av en nörd när det kommer till nätsäkerhet. I slutändan vill vi att våra kunder ska uppnå sina säkerhetsmål och fortsätta att utveckla och förbättra sin säkerhetsposition.”

Utmaningen

Bleams tydliga fokus på nätsäkerhet kom sig av Chris frustration över bristen på avancerad säkerhetsteknik som var specialutformad för små och medelstora företag och över att ingen på ledningsnivå ansvarade för näthoten.

”Jag ser fortfarande stora luckor på marknaden när det kommer till att göra något åt säkerhetsbehoven för små och medelstora företag. När du tittar på leverantörerna som utvecklar säkerhetsteknik, är de flesta antingen inte intresserade av att tillhandahålla den till små och medelstora företag eller så är deras lösningar för komplicerade för att vara enkla att implementera”, förklarar han. ”Om du sedan tittar på hur många små och medelstora företag det är som inför digitala initiativ och utökar sin virtuella arbetsstyrka, så ser du snabbt att avancerat slutpunkts- och nätverksskydd är absolut livsviktigt för den här marknaden – och det skyddet har i princip varit obefintligt. Säkerheten måste inriktas på slutpunkten och användarna, särskilt när man ser till att mobilt arbete av olika slag blir allt vanligare.”

Simpson Associates, en av Bleams kunder, stod inför precis den utmaningen. Den Yorkbaserade dataanalyskonsulten, som tillhandahåller lösningar för data- och prestandahantering till organisationer i den offentliga och privata sektorn runt om i Storbritannien, behövde ett bättre webbskydd för den snabbt växande utspridda arbetsstyrkan samt synlighet när det kom till användarnas nätanvändning. Företaget behövde dessutom löpande nätverksinsikter för att uppfylla granskningskraven och erhålla branschcertifieringar i syfte att kunna konkurrera på marknaden.

”Simpson Associates är ett agilt och modernt företag med komplexa säkerhetsbehov – teamet behöver specifika säkerhetsfunktioner utan att tynga ner de befintliga IT-verktygen eller behöva lägga mer tid och resurser på hantering och underhåll”, förklarar Chris.

Lösningen

Bleam valde att arbeta med Avast Business-teamet och tillhandahålla Avast Business lösning för Säker internetgateway och Private Access (ZPA)-utgåvan för att kunna svara effektivt på Simpson Associates behov samt behoven för andra kunder med liknande utmaningar.

”Säker internetgateway är verkligen revolutionerande när det kommer till säkerhet för små och medelstora företag. Lösningen för moderna säkerhetsbehov, där SSL-inspektion av internettrafiken är kritisk, har traditionellt sett bestått av brandväggar och platsinstallerade program”, förklarar Chris. ”Efter att ha testat och utvärderat Säker internetgateway insåg vi snabbt att det är en otrolig lösning. Nivån av hotidentifiering och skydd är i klass med mycket avancerade företagslösningar, men den är samtidigt enkel att hantera och kräver inte massor av extrakostnader eller personalresurser.”

Säker internetgateway utformades för att eliminera säkerhetsluckorna som orsakas av gamla system, platsinstallerad säkerhetsmaskinvara och UTM-program (Unified Threat Management). Lösningen levereras via Avast Business CloudCare-plattformen och ger komplett, molnbaserad säkerhet i företagsklass för både slutpunkter och nätverk.

Tjänster för nätverkssäkerhet som fullständig SSL-/TLS-internetinspektion, IPS (Intrusion Prevention System), brandvägg och sandlådefunktioner kan levereras och hanteras snabbt och enkelt. Alla säkerhetsregler, innehållsfilter, policyer och konfigurationer kan också hanteras i en och samma vy på CloudCare-plattformen. Inga ytterligare hanteringsplattformar behövs, oavsett hur många platser eller användare det rör sig om.

”Kontrollerna och synligheten hjälper kunderna att aktivt visa upp sin efterlevnad samtidigt som säkerheten garanteras. Bara för att du följer en standard behöver det inte innebära att du är skyddad, men med båda Säker internetgateway och Privat åtkomst kan du uppnå högre säkerhetsnivåer och snabbt belägga efterlevnad och certifiering med industristandarder som Cyber Essentials och ISO 27001”, säger Chris.

Resultaten

Med stöd från Bleam och Avast Business-teamet implementerade Simpson Associates Säker internetgateway bara dagar innan covid-19-pandemin gjorde att företagsanställda blev tvungna att jobba hemifrån.

Enligt Chris levererade Säker internetgateway inte bara den webbfiltrering och de övriga funktioner för internetskydd som Simpson Associates krävde, utan gjorde det även möjligt för företaget att förbereda sig inför den nya arbetssituation som uppstått i samband med covid-19 och kunna ge all personal tillgång till säkra alternativ för distansarbete.

”Nu har Simpson Associates-teamet total insyn i nätverket och alla användare. De kan identifiera näthot och se hur det avancerade skyddet via Säker internetgateway arbetar i realtid”, tillägger han. ”På en och samma plattform har de tillgång till verktyg för att analysera krypterad webbtrafik som är svår att granska och identifiera vilka åtgärder som krävs för att uppfylla regelkraven och rigorösa certifieringar som ISO 27001 utan att behöva lägga massor av tid och pengar på det.”

”Säker internetgateway är verkligen den första i sitt slag när det kommer till molnbaserat internetskydd för små och medelstora företag – och en av de få lösningar på den växande SASE-marknaden (Secure Access Service Edge) som är helt och hållet utformad för små och medelstora företags säkerhetsbehov och budget”, förklarar han.

SASE-lösningar (uttalas ”sassy”) är lösningar där funktionerna för nätverks- och slutpunktsskydd kombineras i en och samma globala molntjänst. Gartner har kallat SASE-marknaden för framtiden för nätverksskydd, med lösningar som ger företag den skalbarhet, hastighet och smidighet som deras digitala initiativ kräver.

Baserat på sina erfarenheter säger Chris att ”Avast Business ligger i framkant vad gäller detta, tack vare sin vision om att utveckla det här som ett konkret alternativ för små och medelstora företag och deras leverantörer av hanterade tjänster och hanterade säkerhetstjänster”.

Bransch

Hanterad säkerhet, incidentrespons och säkerhetsrådgivning

Affärsbehov

Ge små och medelstora företag praktiska alternativ för molnbaserat slutpunkts- och nätverksskydd i företagsklass

Lösning

Avast Business Säker internetgateway

Resultat

  • Med Avast Business Säker internetgateway kunde de hjälpa sina kunder att förbättra webbsäkerheten, understödja efterlevnadsmål, minska antalet IT-verktyg och uppnå bättre avkastning på investeringar.
  • Såg till att kunderna snabbt kunde tillhandahålla alternativ för säkert distansarbete, med maximal insyn och skydd mot näthot och andra kommande hot.
  • Stärkte Bleams skyddsportfölj genom att lägga till Säker internetgateway – en SASE-lösning (Secure Access Service Edge) som tagits fram specifikt för slutpunkts- och nätverksskydd vid molnbaserade internetanvändning i små och medelstora företag.

Sanningen är att det finns inget som kan jämföras med säkerhetsfunktionerna i och avkastningen på Säker internetgateway från Avast Business.

Fallstudie Bleam Cyber Security

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.