Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Er du ikke sikker på hvilken løsning som passer best for bedriften?
Kasusstudie

Bleam velger sikker Internett-gateway og gir skybasert beskyttelse for en raskt voksende kunde innen forretningsdataanalyse

Selskapet

Chris Murray grunnla Bleam Cyber Security i Sheffield i England med en målsetning om å hjelpe små og mellomstore bedrifter (SMB-er) med å forstå datasikkerhetsrisikoer og ligge i forkant av nettkriminelle og datasikkerhetsbrudd.

Bleam står for datasikkerhet og fokuserer på administrert sikkerhet, hjelp ved hendelser og konsulentvirksomhet. «Vi er ikke en tradisjonell leverandør av administrerte tjenester», forklarer Chris. «Vi hjelper kundene med å forstå datasikkerhetsrisikoer, og målet er ikke bare å sørge for at småbedrifter oppnår sikkerhetsmålene sine, men også at de drar nytte av skybasert sikkerhetsteknologi på storbedriftsnivå.»

Bedriften henvender seg til virksomheter og organisasjoner i flere bransjer, og mange har spesifikke krav om etterlevelse og myndighetspålagte krav. Chris sier: «Vi leverer nødvendige sikkerhetstjenester og konsulenthjelp for å hjelpe kunder med sertifisering for standarder som Cyber Essentials, Cyber Essentials Plus og ISO 27001, i tillegg til etterlevelse av personvernforordningen (GDPR).»

Han legger til at han er litt av en nerd når det kommer til datasikkerhet. «Det viktigste er at kundene oppnår sikkerhetsmålene sine og hele tiden forbedrer tilnærmingen til sikkerhet.»

Utfordringen

Bleam fokuserer sterkt på datasikkerhet, og ideen kom opprinnelig fra Chris’ frustrasjon over mangelen på avansert sikkerhetsteknologi utformet for små og mellomstore bedrifter i tillegg til mangel på eierskap over datasikkerhetsrisikoer på styrenivå.

«Jeg ser fortsatt store hull i markedet når det gjelder å løse sikkerhetsbehovene til SMB-er. Når du ser på leverandører som utvikler sikkerhetsteknologi, er det fleste ikke interessert i å bruke tid på SMB-markedet eller de har kompliserte løsninger som ikke er enkle nok å ta i bruk», forklarer han. «Tenk deg hvor mange SMB-er som er i digital transformasjon og som øker antall virtuelle medarbeidere. Det sier seg selv at avansert endepunkts- og nettverksbeskyttelse er helt avgjørende for dette markedet, men det har ikke fått oppmerksomhet. Sikkerhet må fokusere på endepunkter og brukere, spesielt når et økende antall medarbeidere jobber mobilt.»

Simpson Associates er en Bleam-kunde som står overfor nettopp denne utfordringen. De er en konsulentvirksomhet innen dataanalyse fra York i England som tilbyr data- og ytelsesadministrasjonsløsninger for offentlig og privat sektor i hele Storbritannia. De trengte bedre Internett-beskyttelse for en raskt voksende og spredt arbeidsstyrke, i tillegg til oversikt over nettadferden til brukerne. Bedriften hadde også behov for kontinuerlig innsikt i nettverket for å passere revisjoner og oppnå bransjesertifisering, slik at de kunne være konkurransedyktige.

Chris forklarer: «Simpson Associates er en smidig og moderne bedrift med sammensatte sikkerhetsbehov. De trengte spesifikke sikkerhetsfunksjoner uten å måtte ta i bruk flere verktøy eller bruke mer tid på administrasjon og vedlikehold.»

Løsningen

Bleam trengte en effektiv løsning på Simpson Associates’ og lignende kunders behov, og de valgte å arbeide med Avast Business for å tilby løsningen med sikker Internett-gateway og privat tilgang (ZPA).

«Sikker Internett-gateway gir helt nye muligheter i SMB-markedet. Løsninger for moderne sikkerhetskrav, hvor SSL-inspeksjon av Internett-trafikk er viktig, har som regel blitt gjort med brannmurer og utstyr lokalt», forklarer Chris. «Etter testing og evaluering av Sikker Internett-gateway, forstod vi raskt at det var en genial løsning. Nivået på trusselpåvisning og beskyttelse kan måle seg med alle svært avanserte løsninger for store firmaer, og den er likevel enkel å administrere uten å medføre ekstrakostnader eller flere arbeidstimer.»

Sikker Internett-gateway eliminerer de mange hullene i beskyttelsen som forårsakes av eldre, lokalt plassert sikkerhetsmaskinvare og UTM-utstyr. Løsningen leveres fra Avast Business CloudCare-plattformen og tilbyr fullstendig skybasert sikkerhet på storbedriftsnivå som beskytter både endepunkter og nettverk.

Nettverkssikkerhetstjenester som full SSL/TLS-inspeksjon på Internett, systemer som forhindrer inntrenging (IPS), brannmur og sandkassefunksjon kan leveres og administreres raskt og enkelt. Alle sikkerhetsregler, innholdsfiltre, policyer og konfigurasjoner kan administreres fra ett enkelt skjermbilde i CloudCare-plattformen. Ingen andre administrasjonsplattformer er nødvendig, uansett antall steder eller brukere som administreres.

«Kontrollen og oversikten hjelper kundene med å bekrefte etterlevelse, samtidig som sikkerheten er ivaretatt. Du er ikke nødvendigvis sikret bare fordi du tilfredsstiller en standard, men med både sikker Internett-gateway og privat tilgang kan du oppnå sikkerhet på høyt nivå og evnen til å raskt bevise etterlevelse og sertifisering for industristandarder som Cyber Essentials eller ISO 27001», sier Chris.

Resultater

Med støtte fra Bleam og Avast Business distribuerte Simpson Associates sikker Internett-gateway bare noen dager før COVID-19-pandemien førte til at bedriftene måtte be ansatte jobbe hjemmefra.

Ifølge Chris leverte sikker Internett-gateway mer en nettfiltreringen og annen beskyttelse på Internett som Simpson Associates krevde, for de ble også i stand til å forberede seg på nye og ukjente arbeidsformer som vokste fram under pandemien og tilby sikre arbeidsmuligheter for medarbeidere som jobber hjemmefra.

«Simpson Associates har nå fullstendig oversikt over nettverkene og brukerne. De kan se trusler fra nettet og den avanserte trusselbeskyttelsen i sikker Internett-gateway i sanntid», legger han til. «De har i en og samme plattform alle verktøyene de trenger for å analysere kryptert Internett-trafikk og treffe riktige tiltak for å imøtekomme revisjonskrav og oppnå krevende sertifiseringer som ISO 27001 uten behov for betydelig bruk av tid og penger.»

Sikker Internett-gateway er en stor nyhet når det gjelder skybasert Internett-beskyttelse for SMB-markedet, og den er en av få løsninger på det nye området Secure Access Service Edge (SASE) som er utformet spesielt for sikkerhetsbehovene og -budsjettene til SMB-markedet», forklarer han.

SASE-løsninger samler funksjonaliteten i nettverks- og sikkerhetspunktløsninger i en felles, global skybasert tjeneste. Gartner har omtalt SASE-markedssektoren som framtiden til nettverkssikkerhet, med løsninger som gjør det mulig å oppnå skalerbarheten, hastigheten og smidigheten som bedrifter har behov for i den digitale utviklingen.

Erfaringen til Chris er at Avast Business ligger godt foran i dette arbeidet og har en visjon om å utvikle det som et konkurransedyktig alternativ for SMB-markedet og MSP-er og MSSP-er som opererer i dette markedet.

Bransje

Administrert sikkerhet, hjelp ved hendelser og konsulentvirksomhet innen sikkerhet

Virksomhetens behov

Tilby SMB-er konkurransedyktige alternativer innen skybasert endepunkts- og nettverkssikkerhet på storbedriftsnivå

Løsning

Avast Business – sikker Internett-gateway

Resultater

  • brukte sikker Internett-gateway til å hjelpe kunden med å forbedre nettsikkerheten, bidra til oppnåelse av etterlevelsesmål, redusere antall IT-verktøy og oppnå bedre kapitalavkastning
  • sørget for at kunden raskt kunne levere løsninger for sikker ekstern jobbing med maksimal oversikt og beskyttelse mot trusler fra nettet og andre nye farer
  • styrket Bleams sikkerhetsportefølje ved å legge til sikker Internett-gateway, som er en SASE-løsning som er spesielt utformet for skybasert endepunkts- og nettverksbeskyttelse for SMB-er

Det er faktisk sånn at ingenting slår beskyttelsesmulighetene og avkastningen til sikker Internett-gateway fra Avast Business.

Kundehistorie fra Bleam Cyber Security

Lukk

Nesten ferdig!

Fullfør installasjonen ved å klikke på den nedlastede filen og følge veiledningen på skjermen.

Starter nedlasting …
Merk: Hvis nedlastingen ikke startet automatisk, klikker du her.
Klikk på denne filen for å starte installasjonen av Avast.