We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Správa oprav

Správa oprav je důležitým doplňkem vaší ochrany koncových zařízení. Zlepší vaše celkové zabezpečení a usnadní vám práci.

Výhradně pro zařízení s Windows
K čemu Správa oprav slouží?

K čemu Správa oprav slouží?

K čemu Správa oprav slouží?

Opravy odstraňují zranitelnosti a bezpečnostní nedostatky v operačních systémech Windows a ostatních aplikacích. Pokud nejsou instalovány pravidelně a včas, zabezpečení sítě může být narušeno.

Řada firem si sice důležitost oprav uvědomuje, ale existují mnohé, které jim nevěnují pozornost, protože jich je příliš mnoho a jejich instalace může narušovat provoz nebo způsobovat problémy s ostatními systémy.

Správa oprav umožňuje snadno zjišťovat a nasazovat chybějící důležité opravy či sledovat probíhající aktivity z centrálního cloudového řídicího panelu.

Snadno použitelná konzole pro naprostou kontrolu

Automaticky nasazuje opravy a aktualizace operačních systémů Windows a tisíců aplikací od jiných dodavatelů.

Správa oprav Avast Business
13,99

Jak instalace oprav funguje?

Vyhledání chybějících oprav ve všech zařízeních
Vyberte, jestli se má kontrola oprav provádět denně, týdně nebo měsíčně, a nastavte čas, kdy se má spouštět.
Nasazení oprav
Opravy pro všechny dodavatele a aplikace a opravy všech typů závažnosti se budou instalovat automaticky. Pokud některé aplikace opravovat nechcete, můžete pro ně snadno nastavit výjimky.
Kontrola stavu oprav
Na ovládacím panelu můžete prohlížet chybějící opravy, názvy a závažnost oprav, poznámky k vydání, data vydání a mnohem více.

Avast představuje Správu oprav

Flexibilní harmonogramy instalace
Plánujte nasazení schválených oprav v požadovanou dobu, případně nasazujte ručně v konkrétních skupinách či zařízeních.
Funkce hlavního agenta
Stahujte všechny chybějící opravy do hlavního agenta, který je posléze snadno distribuuje do všech spravovaných zařízení v síti.
Intuitivní ovládací panel
Spravujte všechny opravy softwaru a prohlížejte si grafické přehledy nainstalovaných, chybějících či neúspěšných oprav na libovolném zařízení.
Výsledky hledání oprav
Na jedné platformě najdete podrobné informace o chybějících opravách či úrovních zabezpečení, odkazy na znalostní databázi, data vydání či popisy aktualizací a mnohem více.
Přizpůsobitelné opravy
Můžete vybrat dodavatele softwaru, produkty a závažnost oprav, které chcete hledat a instalovat. Také můžete snadno vytvářet výjimky pro aktualizace.
Automatické testy
Naplánujte automatické hledání oprav na každých 24 hodin a nastavte automatické nasazování oprav na požadovaný den. Výchozí nastavení můžete kdykoli přizpůsobit.
Tisíce oprav
Nasazujte opravy Windows a dalších aplikací od jiných dodavatelů – zajistíte tím komplexní ochranu.
Vracení a ignorování
Když se software po nasazení oprav bude chovat nestabilně, opravy můžete vrátit a přidat je mezi ignorované, aby se nezobrazovaly v nalezených opravách a nebyly znovu nasazeny.

Přidejte si Správu oprav do Cloud Management Console

Správu oprav a naše další antivirové produkty můžete nainstalovat přes konzoli Cloud Management Console. Umožňuje snadno spravovat zabezpečení všech vašich koncových zařízení z jedné platformy. Správu oprav lze konfigurovat pouze z konzole.

Vše, co potřebujete, abyste mohli používat Správu oprav jako profesionál

Ano, důrazně doporučujeme, abyste na svých zařízeních změnili nastavení Windows Update, aby produkt Správa oprav mohl instalovat opravy (přes centrum Windows Update nebo přes nástroj Zásady skupiny).

Službu Windows Update v žádném případě nevypínejte. Spíše ji nastavte do ručního nebo automatického režimu. Tím zajistíte, že instalace oprav budou úspěšné. Dále na každém cílovém zařízení zvolte Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Windows Update > Změnit nastavení a vyberte možnost Nikdy nekontrolovat aktualizace.

Instalace oprav poběží na vzdáleném počítači pod účtem Local System, takže jej nezapomeňte povolit.

Nástroj Aktualizace aplikací jsme z produktů Avast Business Antivirus odstranili, protože se se službou Správa oprav duplikuje.

Harmonogram instalace oprav lze nastavit po výběru možností Nastavení zařízení > Pravidla > Správa oprav > 2. krok. Nastaveným harmonogramem se budou řídit všechna zařízení a skupiny v pravidlech pro Správu oprav.

Na stránce Aktualizace najdete přehled chybějících oprav na všech zařízeních, která jsou k vaší konzoli připojená. Na stránce Zařízení najdete seznam vašich zařízení a na záložce Výsledky oprav zařízení najdete seznam oprav, které na konkrétním zařízení chybí.

Celkem nabízíme šest reportů s podrobnými informacemi o závažnosti chybějících či nainstalovaných oprav pro jednotlivé dodavatele a aplikace.

Informace, na kolik zařízení se licence na Správu oprav vztahuje, najdete v konzoli v části Licence.

Podporu zařízení s Mac OS X produktem Správa oprav plánujeme zavést v druhé polovině roku 2020.

Příčiny mohou být následující:

  1. Oprava se na dotyčná zařízení momentálně instaluje a dokud instalace nebude dokončena, na konzoli se budou zobrazovat neaktuální informace.
  2. Opravu se asi nepodařilo nainstalovat, takže bude znovu nainstalována v příštím plánovaném termínu instalace oprav.
  3. Zařízení je offline.

Harmonogram instalace oprav a výjimky pro dodavatele a aplikace lze měnit po výběru možností Nastavení zařízení > Vybrat pravidla > karta Správa oprav.

Ano, opravy je možné ručně instalovat do jednotlivých zařízení či jejich skupin zároveň.

Opravy budou mít jeden z následujících stavů:

  • Naplánováno: Šedá ikona – Oprava byla schválena a její instalace do zařízení byla naplánována
  • Nasazeno: Zelená ikona – Oprava byla na zařízení úspěšně nainstalována
  • Nepodařilo se nasadit: Červená ikona – Opravy se na zařízení nepodařilo nainstalovat
  • Chybí: Žlutá ikona – Oprava na zařízeních chybí
  • Čeká na kontrolu: Šedá ikona – Čeká se, až bude na zařízení spuštěno hledání oprav
  • Kontrola se nezdařila: Červená ikona – Kontrolu oprav na zařízení se nepodařilo spustit

Může to zabrat několik sekund až hodin. Záleží na velikosti stahované opravy, aplikaci, která má být aktualizována, a hardwaru v zařízení.

Ano, zařízení, které jste vybrali jako hlavního agenta, se bude používat k ukládání oprav softwaru a jejich distribuci do ostatních zařízení na síti, aby se vám kvůli jejich stahování nezpomalovalo připojení k internetu. Pokud hlavního agenta nevyberete, zařízení si opravy softwaru budou stahovat přímo z internetu (nedoporučováno).