Acceptăm browsere, nu dinozauri. Actualizați-vă browserul, dacă doriți să vedeți corect conținutul din această pagină Web.

CONTRACT DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL

Versiunea 1.10 (Revizuită în data de 9 noiembrie 2018)

Acord de licență pentru utilizatorul final

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile acestui Acord de licență pentru utilizatorul final („Acordul”) înainte de a utiliza Soluția (cum s-a definit mai jos). Acesta este un contract cu forță juridică obligatorie. Prin acordarea consimțământului pe cale electronică sau prin instalarea Soluției sau utilizarea Soluției, acceptați toți termenii și condițiile acestui Acord în numele dvs. sau al oricărei entități sau persoane fizice pe care o reprezentați sau pentru al cărei Dispozitiv achiziționați Soluția (împreună „dvs.”). Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile din acest Acord, nu continuați procesul de instalare, nu utilizați Soluția și ștergeți sau distrugeți toate copiile Soluției care se află în posesia sau sub controlul dvs.

Acest Acord se referă la utilizarea de către dumneavoastră a anumitor produse software („Software”), servicii sau hardware și a programelor firmware conexe, inclusiv a oricăror Actualizări (fiecare în parte reprezentând o „Soluție”) în privința cărora acceptați prezentul Acord, precum și a oricărei Documentații asociate acestora. În prezentul Acord, „Furnizor” înseamnă entitatea identificată aici ca furnizor al Soluției; „Documentație” înseamnă manualele și instrucțiunile de utilizare care sunt furnizate cu Soluția; și „Condiții aplicabile” are sens colectiv și înseamnă Durata abonamentului alături de toate tipurile de Dispozitive, Numărul permis de dispozitive, alți termeni ai tranzacției, condițiile și documentele pe care le-ați acceptat când ați achiziționat Soluția (inclusiv termenii și condițiile de vânzare) și orice contract de distribuție, contract de revânzare, contract de parteneriat sau alt contract între dvs. și Furnizor și alt membru al Grupului Furnizorului, precum și celelalte limitări descrise în Secțiunea 2 și în Documentație.

Vă rugăm să rețineți că acest Acord este compus din două părți. Secțiunile de la 1 la 12 ale acestui Acord se aplică tuturor Soluțiilor, inclusiv celor aflate în lista de mai jos. Secțiunea 13 prevede termenii și condițiile suplimentare, care afectează anumite Soluții sau categorii de Soluții, inclusiv Software-ul, Serviciile și alte Produse de la terțe părți (Secțiunea 13.1); Licențe de furnizor de servicii gestionate (Secțiunea 13.2); Curățare browser (Secțiunea 13.3); WiFi Finder (Secțiunea 13.4); Avast Family Space (comercializat și sub denumirea de Star Guard Family și Vodafone Family Protect) (Secțiunea 13.5); Aplicații mobile (Secțiunea 13.6); Ediția pentru tehnicieni (Secțiunea 13.7); Plan de asigurare (Secțiunea 13.8); Asistență tehnică premium (Secțiunea 13.9); Acces de la distanță; Asistență software (Secțiunea 13.10) Avast Driver Updater (Secțiunea 13.11), Avast Secure Web Gateway sau Avast Secure Internet Gateway (Secțiunea 13.12), anumite servicii HideMyAss! (Secțiunea 13.13), Soluțiile de rețea virtuală privată ale Furnizorului (Secțiunea 13.14), orice cheie hardware sau dispozitiv pe care Avast vi le pune la dispoziție ca parte a abonamentului dvs. (Secțiunea 13.15) și Mobile Threat Intelligence Platform (Secțiunea 13.16). Acest Acord elimină și înlocuiește orice alt acord pe care l-ați încheiat anterior cu privire la o versiune precedentă a Soluției.

Furnizorul poate amenda acest Acord în orice moment printr-o notificare trimisă către dvs. în conformitate cu acest Acord, iar utilizarea în continuare a oricărei Soluții afectate, într-o perioadă de cel puțin 30 de zile după data notificării, va constitui acceptarea de către dvs. a amendamentului la acest Acord. Pentru a continua să utilizați orice Soluție afectată pe care achiziționat-o anterior, furnizorul poate solicita acceptarea de către dumneavoastră a Contractului amendat. Dacă refuzați să acceptați Contractul modificat, Furnizorul poate să oprească utilizarea de către dvs. a Soluției afectate, caz în care puteți obține o rambursare a unei părți din taxa de abonament pe care ați plătit-o pentru porțiunea neexpirată sau neutilizată din Durata abonamentului, urmând instrucțiunile care se găsesc aici.

1. Licență

Furnizorul vă acordă o licență neexclusivă pentru a utiliza Soluția și Documentația pe perioada convenită, care este indicată în Condițiile aplicabile, inclusiv eventualele prelungiri sau reînnoiri ale perioadei convenite („Durata abonamentului”), cu condiția să fiți de acord cu termenii și condițiile din acest Contract.

2. Utilizare permisă a Soluției

2.1. Puteți să utilizați Soluția pe, sau să asigurați suport pentru cel mult numărul convenit („Numărul permis de dispozitive”) de telefoane mobile, dispozitive smartphone, tablete, dispozitive pentru rețele mobile, alte dispozitive mobile (fiecare fiind un „Dispozitiv mobil”), computere personale, dispozitive integrate în internetul obiectelor (IoT) și alte dispozitive conectate la internet sau alte dispozitive compatibile cu Soluția (fiecare fiind, inclusiv fiecare Dispozitiv mobil, un „Dispozitiv”), indicat în Condițiile aplicabile, acest drept fiind acordat exclusiv:

2.1.1. În cazul Soluțiilor pe care Furnizorul le desemnează pentru utilizare în cadrul firmei, corporației sau în scop comercial (fiecare fiind o „Soluție pentru firme”), de către dumneavoastră sau afiliații dumneavoastră (acele entități care vă controlează, pe care le controlați sau se află sub un control comun) în scopul rezolvării unor activități interne. În eventualitatea oricărei astfel de utilizări a Soluțiilor pentru firme de către un afiliat, sunteți răspunzător pentru respectarea acestui Acord de către afiliatul dvs., iar o încălcare a Acordului de către afiliatul dvs. va fi considerată o încălcare de către dvs. Orice obligații ale Furnizorului în temeiul acestui Acord sunt numai în raport cu dvs., nu și cu afiliații dvs. care utilizează Soluția pentru firme în temeiul termenilor și condițiilor acestui Acord.

2.1.2. În cazul tuturor celorlalte Soluții, inclusiv Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free și toate celelalte Soluții pentru care nu este necesară plata unui abonament sau a unui alt preț fie pentru obținerea Soluției, fie pentru a continua să utilizați Soluția după o perioadă de probă (fiecare dintre ele fiind numită o „Soluție pentru consumator”), de către o persoană fizică sau membri ai gospodăriei acesteia, în scopuri personale, necomerciale. Pentru a evita orice ambiguitate, nicio Soluție pentru consumator nu este furnizată sau acordată pe bază de licență pentru a fi utilizată de către nicio: (i) persoană fizică în scopuri comerciale; sau (ii) societate, companie, entitate guvernamentală, organizație non-guvernamentală sau altă entitate non-profit sau instituție de învățământ.

2.2. Puteți efectua o copie de rezervă a Software-ului.

2.3. Cu condiția ca Soluția să fie configurată pentru utilizare în rețea, puteți să utilizați Soluția pe unul sau mai multe servere de fișiere sau mașini virtuale, pentru utilizare într-o singură rețea locală pentru un singur scop dintre următoarele (dar nu mai mult de unul):

2.3.1. Instalarea permanentă a Software-ului pe hard diskuri sau pe alte dispozitive de stocare, pentru cel mult Numărul permis de dispozitive; sau

2.3.2. Utilizarea Soluției într-o singură astfel de rețea locală, cu condiția ca numărul de Dispozitive diferite pe care este utilizată Soluția să nu depășească Numărul permis de dispozitive; sau

2.3.3. În cazul în care Condițiile aplicabile vă acordă dreptul să utilizați Soluția pentru furnizarea Serviciilor MSP, utilizați Soluția în modul descris în Secțiunea 13.2.

2.4. UTILIZAREA SOLUȚIEI ÎNTR-UN ALT MOD DECÂT CEL AUTORIZAT ÎN MOD EXPLICIT DE SECȚIUNEA 2 A ACESTUI CONTRACT SAU REVÂNZAREA ORI DISTRIBUIREA SUPLIMENTARĂ A SOLUȚIEI CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE MATERIALĂ A ACESTUI CONTRACT ȘI POATE REPREZENTA O VIOLARE A LEGILOR ÎN VIGOARE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR.

3. Actualizări

Furnizorul, la anumite intervale de timp, pe Durata abonamentului și fără permisiunea sau consimțământul dvs. separate, poate implementa la anumite intervale de timp o îmbunătățire sau o actualizare ori o înlocuire pentru orice Soluție („Actualizare”) și, ca rezultat al unei astfel de implementări, este posibil ca dvs. să nu mai puteți să utilizați Soluția sau Dispozitivul respectiv (sau anumite funcții ale Dispozitivului) până când respectiva Actualizare nu se instalează complet sau nu este activată. Fiecare Actualizare va fi considerată ca făcând parte din „Soluție”, pentru toate scopurile stipulate în acest Contract. Actualizările pot include atât adăugări, cât și eliminarea oricăror caracteristici sau funcționalități particulare oferite de o Soluție, sau le pot înlocui în întregime, iar Furnizorul va determina conținutul, caracteristicile și funcționalitatea Soluției actualizate, la discreția sa. Furnizorul nu este obligat să vă ofere opțiunea de a refuza sau amâna Actualizările dar, în orice caz, este posibil să trebuiască să descărcați și să permiteți instalarea sau activarea tuturor Actualizărilor disponibile pentru a obține beneficiile maxime ale Soluției. Furnizorul poate înceta furnizarea asistenței pentru o Soluție, până în momentul în care ați acceptat și ați instalat sau activat toate Actualizările. Furnizorul, la discreția sa, va determina când și dacă Actualizările sunt oportune și nu are nicio obligație de a vă pune la dispoziție vreo Actualizare. Furnizorul, la discreția sa, poate înceta furnizarea de Actualizări pentru orice versiune a Soluției, în afară de cea mai recentă versiune, sau Actualizări care susțin utilizarea Soluției în legătură cu orice versiuni ale sistemelor de operare, programelor de e-mail, programelor de navigare și ale altor produse software cu care este proiectată să funcționeze Soluția.

4. Drepturi de proprietate

4.1. Soluțiile și Documentația constituie proprietatea intelectuală a Furnizorului și sunt protejate de legile în vigoare privind drepturile de autor, de clauzele din tratatele internaționale și de alte legi în vigoare în țara în care se utilizează Soluția. Structura, organizarea și codul pentru computer al oricărui Software și firmware sunt secrete comerciale de valoare și informații confidențiale ale Furnizorului. În măsura în care trimiteți către Furnizor orice comentarii sau sugestii despre Soluție, acordați astfel Furnizorului dreptul și permisiunea de a reține și utiliza orice astfel de comentarii sau sugestii pentru orice scop în produsele și serviciile sale actuale și viitoare, fără compensații suplimentare către dvs. și fără aprobarea dvs. privind o astfel de reținere sau utilizare.

4.2. Cu excepția celor stipulate în acest Acord, posesia și utilizarea unei Soluții nu vă acordă niciun fel de drepturi sau titluri în materie de drepturi de proprietate intelectuală asupra Soluției sau Documentației. Toate drepturile referitoare la Soluție și Documentație, inclusiv toate drepturile de autor, brevetele, drepturile privind secretele comerciale, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală asociate, sunt rezervate de către Furnizor.

5. Limitări

5.1. Nu aveți dreptul să copiați sau să utilizați Soluția ori Documentația, cu excepția cazurilor expuse în Secțiunea 2 a acestui Contract. Nu aveți dreptul să permiteți unei terțe părți și nici dvs. nu vă sunt permise:

5.1.1. utilizarea niciunui cod de autorizare, număr de licență, combinație de nume de utilizator/parolă sau alt cod de activare sau număr furnizat de Furnizor în legătură cu orice Soluție („Codul de activare”) pe sau pentru mai mult de numărul de Dispozitive specificat de Condițiile aplicabile;

5.1.2. dezvăluirea niciunui Cod de activare către nicio terță parte în afară de Furnizor sau reprezentanții desemnați ai Furnizorului;

5.1.3. altfel decât este autorizat în mod expres de lege: (i) ingineria inversă, dezasamblarea, decompilarea, traducerea, reconstituirea, transformarea sau extragerea unei Soluții sau părți din Soluție (inclusiv orice semnături de coduri rău intenționate (astfel cum se definește mai jos) și rutine de detectare a codurilor rău intenționate); sau (ii) modificarea, schimbarea sau alterarea sub altă formă a unei Soluții (inclusiv a oricărei semnături de cod rău intenționat aferentă și a rutinei de detectare a codurilor rău intenționate). „Cod rău intenționat” semnifică orice cod, funcționalitate, rutină sau dispozitiv care are scopul sau care este conceput ca, în mod automat, sau la producerea unui anumit eveniment, ori în momentul în care întreprindeți sau nu întreprindeți o anumită acțiune, sau la îndrumarea ori sub controlul unei alte persoane sau entități, să: (a) perturbe funcționarea oricărui program software, serviciu, dispozitiv, proprietate, rețea sau a datelor; (b) să cauzeze distrugerea, modificarea, ștergerea, deteriorarea oricărui program software, serviciu, dispozitiv, proprietate, rețea sau date sau care să cauzeze perturbarea sau funcționarea inadecvată a acestora; sau (c) să îi permită unei persoane sau entități să acceseze, să preia controlul, să distrugă, să modifice, să șteargă, să deterioreze sau să perturbe ori să cauzeze funcționarea inadecvată a unei părți dintr-un software, serviciu, dispozitiv, proprietate, rețea sau date, precum și orice virus computerizat, vierme informatic, ușă de acces, ușă din spate, bombă cu ceas, program rău intenționat sau un mecanism precum un blocaj software sau o rutină pentru verificarea parolelor, verificarea numărului de serie al procesorului, dependență de timp sau orice alt cod care are scopul sau este proiectat să permită orice aspecte descrise în această definiție (inclusiv appleturi Java, controale ActiveX, limbaje de scriptare, inserturi pentru browser sau conținut tip push);

5.1.4. altfel decât este autorizat de un contract de distribuție, contract de revânzare sau alt contract între dvs. și Furnizor sau alt membru al Grupului Furnizorului, publicarea, revânzarea, distribuirea, difuzarea, transmiterea, comunicarea, transferarea, gajarea, închirierea, partajarea sau sub-licențierea niciunei Soluții;

5.1.5. altfel decât este autorizat în mod expres de acest Acord (inclusiv Secțiunile 13.2, 13.5 și 13.7), Condițiile aplicabile sau alt contract între dvs. și Furnizor sau alt membru al Grupului Furnizorului, folosirea niciunei Soluții pentru a gestiona facilitățile unei părți terțe sau pentru a acorda vreunei părți terțe acces la sau utilizarea oricărei Soluții în condiții de birou de servicii, împărțirea timpului, serviciu de abonare sau furnizor de servicii pentru aplicație sau altele asemănătoare;

5.1.6. utilizarea niciunei Soluții pentru a asigura sau a realiza un produs sau un serviciu care este în concurență cu Soluția;

5.1.7. utilizarea sau încercarea de a utiliza orice Soluție pentru a: (i) încărca, descărca, difuza, transmite, copia sau stoca orice informații, date sau materiale sau pentru a vă implica sau a asista în orice activitate care ar putea: (A) încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei părți terțe; (B) conține orice material nelegal, dăunător, amenințător, abuziv, defăimător sau inacceptabil de orice tip; (C) prejudicia sau încerca să prejudicieze alte persoane; (D) avea potențialul de a induce sau genera o conduită care este nelegală, dăunătoare, amenințătoare, abuzivă, de natură hărțuitoare, care aduce prejudicii, defăimătoare, calomnioasă, vulgară, obscenă, invazivă în ceea ce privește intimitatea altora, răuvoitoare sau discriminatorie pe motive de rasă, etnie, religie sau viață sexuală sau inacceptabilă altfel; (E) promova sau furniza informații de natură să dispună activități ilegale, să încurajeze prejudiciile fizice sau vătămarea corporală a oricărui grup sau persoană fizică sau să încurajeze orice acțiune de cruzime care vizează animalele; (F) asuma o identitate falsă a oricărei persoane sau entități sau interpreta greșit afilierea dvs. cu o persoană sau o entitate; sau (G) susține orice fraudă, înșelătorie sau furt; sau (H) deteriora, dezactiva sau împiedica funcționarea sau obține sau a încerca să obțină accesul, recepționarea, utilizarea, copierea, alterarea sau distrugerea neautorizată a sau aferentă oricăror proprietăți, Dispozitive, software, servicii, rețele sau date prin orice mijloace, inclusiv hacking, phishing, spoofing sau încercarea de a înșela sau a trece peste orice firewall, protecție pe bază de parolă sau alte protecții sau mijloace de control pentru securitatea informațiilor, indiferent de natură; (ii) încălca în orice mod orice lege sau regulament local(ă), național(ă) sau internațional(ă) aplicabil(ă); (iii) falsifica antete sau manipula altfel elemente de identificare pentru a ascunde originea oricărui conținut transmis prin utilizarea Soluției; (iv) încărca, publica, trimite prin e-mail sau transmite altfel orice materiale publicitare sau e promovare nesolicitate sau neautorizate, „corespondență junk”, „spam”, „comunicări în lanț” sau „scheme piramidale”; sau (v) colecta sau stoca date cu caracter personal fără luarea la cunoștință și consimțământul expres al persoanei vizate;

5.1.8. deteriorarea, dezactivarea sau împiedicarea funcționării sau obținerea sau încercarea de a obține accesul neautorizat la orice Soluție sau la orice proprietate, Dispozitive, software, servicii, rețele sau date asociate cu sau care funcționează în mod interconectat cu Soluția respectivă sau cu orice conținut sau date stocate, accesate sau livrate prin intermediul Soluției respective, prin orice mijloace, inclusiv hacking, phishing, spoofing sau încercarea de a înșela sau a trece peste orice firewall, protecție pe bază de parolă sau alte protecții sau mijloace de control pentru securitatea informațiilor, indiferent de natură;

5.1.9. testarea sau evaluarea comparativă sau dezvăluirea sau publicarea rezultatelor de testare sau de evaluare comparativă, pentru orice Soluție fără consimțământul scris prealabil al Furnizorului; sau altfel decât este autorizat în mod expres de lege; sau

5.1.10. trecerea peste sau înșelare, încercarea de a trece peste sau de a înșela sau autorizarea sau asistarea unei părți terțe în trecerea peste sau înșelarea mijloacelor de control asupra copiilor oricărei Soluții; sau

5.1.11. încălcarea politicii Furnizorului care guvernează utilizarea Soluțiilor sale („Politica de utilizare acceptabilă”), pe care o puteți găsi aici. Dacă și în măsura în care acest Acord și Politica de utilizare acceptabilă intră în conflict, va guverna prevederea cea mai restrictivă.

5.2. Anumite Soluții vă pot acorda dvs. sau unui alt utilizator privilegii de administrare care, printre altele, pot permite administratorului să monitorizeze alte Dispozitive și/sau starea Soluțiilor implementate pe alte Dispozitive, incluzând, de exemplu, starea Duratei abonamentului, mesaje referitoare la Soluție și Actualizări. Dumneavoastră declarați și garantați că veți exercita astfel de privilegii de administrare numai în privința Dispozitivelor și Soluțiilor pentru care sunteți autorizat în mod corespunzător și nu pentru alte scopuri. De asemenea, dvs. declarați și garantați Furnizorului că: (i) aveți autoritatea necesară de a accepta acest Acord și de a instala și/sau utiliza Soluția pe Dispozitive, în numele oricăror proprietari și utilizatori ai acelor Dispozitive administrate; și (ii) prin prezenta acceptați acest Acord pentru și în numele: (A) oricăror astfel de proprietari și utilizatori ai acelor Dispozitive administrate; și (B) al dvs.

5.3. Anumite Soluții vă pot permite să publicați sau să distribuiți public altor persoane conținutul pe care l-ați generat sau obținut din alte surse („Conținutul utilizatorului”). Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală pe care le dețineți deja, conform legilor în vigoare, asupra Conținutul utilizatorului, pe care îl publicați sau distribuiți prin intermediul Soluției, sub rezerva respectării drepturilor, licențelor și altor termeni din acest Acord, inclusiv a respectării drepturilor subiacente ale altora asupra oricărui Conținut al utilizatorului pe care l-ați putea utiliza sau modifica. Acordați fiecărui membru din Grupul Furnizorului dreptul și licența neexclusive, nerestricționate, necondiționate, nelimitate, valabile în toată lumea, irevocabile, perpetue și fără comisioane pentru drepturile de autor de a utiliza, copia, înregistra, distribui, reproduce, dezvălui, vinde, revinde, sublicenția (prin intermediul mai multor niveluri), modifica, adapta, afișa, reprezenta public, transmite, publica, difuza, traduce, elabora lucrări derivate și exploata în orice alt mod oricare porțiune din Conținutul utilizatorului, pe care îl publicați sau distribuiți prin intermediul unei Soluții (și lucrările derivate menționate), numai în scopul furnizării Soluțiilor către dvs. în temeiul acestui Acord. De fiecare dată când publicați sau distribuiți orice Conținut al utilizatorului, dvs. declarați și garantați fiecărui membru al Grupului Furnizorului că aveți cel puțin vârsta majoratului în țara sau jurisdicția în care locuiți și că sunteți părintele sau tutorele legal, sau aveți pe deplin consimțământul părintelui sau tutorelui legal, pentru orice minor care este reprezentat sau a contribuit la orice Conținut al utilizatorului, pe care îl publicați sau distribuiți, și că, referitor la acel Conținut al utilizatorului: (i) sunteți singurul autor și deținător al drepturilor de proprietate intelectuală și al altor drepturi asupra Conținutului utilizatorului, sau aveți un drept legitim să publicați și să distribuiți Conținutul utilizatorului și acordați fiecărui membru al Grupului de furnizori dreptul de a-l utiliza așa cum s-a descris în această Secțiune 5.3, totul fără nicio obligație impusă oricărui membru al Grupului de furnizori de a obține consimțământul vreunei terțe părți și fără crearea vreunei obligații sau răspunderi în vreun fel pentru oricare membru al Grupului de furnizori; (ii) Conținutul utilizatorului este corect; (iii) Conținutul utilizatorului nu încalcă și, în privința utilizării și exploatării permise fiecărui membru al Grupului de furnizori și stabilite prin acest Contract, nu va încălca niciun drept de proprietate intelectuală sau un alt drept al oricărei terțe părți; și (iv) Conținutul utilizatorului nu va contraveni acestui Contract și nu va produce daune sau prejudicii vreunei persoane.

6. Garanție limitată; exonerare de răspundere și excluderea răspunderii

6.1. Sub rezerva respectării celorlalte paragrafe din această Secțiune 6, Furnizorul vă garantează că Soluția va funcționa sau va fi realizată preponderent în conformitate cu Documentația, pe o perioadă de 30 de zile care urmează după achiziționarea inițială de către dumneavoastră a Soluției. Pentru a face o revendicare în baza garanției, trebuie să urmați instrucțiunile furnizate de sursa de la care ați achiziționat Soluția. Dacă Soluția nu funcționează preponderent în conformitate cu Documentația, întreaga și exclusiva responsabilitate a fiecărui membru al Grupului de furnizori și a fiecărui Partener al furnizorilor, iar compensația unică și exclusivă în privința unei astfel de garanții va fi limitată la una singură dintre următoarele opțiuni ale Furnizorului, la decizia acestuia: (i) înlocuirea Soluției; sau (ii) returnarea Soluției pentru a obține o rambursare a unei părți din taxa de abonament pe care ați plătit-o pentru porțiunea neexpirată sau neutilizată din Durata abonamentului. Această garanție se aplică numai la Soluție, așa cum a fost ea livrată inițial, și nu se aplică la: (i) niciun fel de Actualizări; (ii) niciun fel de defecte produse de combinarea, funcționarea sau utilizarea Soluției împreună cu: (A) software, hardware sau alte materiale care nu au fost furnizate de Furnizor; sau (B) Dispozitive, software sau alte materiale care nu sunt conforme cu cerințele Furnizorului, așa cum au fost precizate în Documentație.

6.2. CU EXCEPȚIA CELOR STIPULATE ÎN SECȚIUNEA 6.1 A ACESTUI CONTRACT, MEMBRII GRUPULUI DE FURNIZORI ȘI PARTENERII FURNIZORILOR NU GARANTEAZĂ PERFORMANȚELE SAU REZULTATELE PE CARE LE PUTEȚI OBȚINE PRIN UTILIZAREA ORICĂREI SOLUȚII SAU DOCUMENTAȚII. CU EXCEPȚIA CELOR STIPULATE ÎN SECȚIUNEA 6.1 A ACESTUI CONTRACT, SOLUȚIA ESTE OFERITĂ „CA ATARE” IAR MEMBRII GRUPULUI DE FURNIZORI ȘI PARTENERII FURNIZORILOR NU ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANȚII SAU CONDIȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE ȘI, PÂNĂ LA LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, DECLINĂ FIECARE ȘI TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE IMPLICITE REZULTATE DIN REGLEMENTĂRI, LEGI ORDINARE, JURISPRUDENȚĂ SAU ALTE TEORII JURIDICE, CARE INCLUD GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICITE REFERITOARE LA NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI, TITLURILOR, POTRIVIREA PENTRU SCOPUL ÎN CARE A FOST PRODUS, CALITATE ADECVATĂ SAU POTRIVIREA PENTRU ORICE SCOP PARTICULAR. FURNIZORUL NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIONAREA ORICĂREI SOLUȚII VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI, CĂ ORICE SOLUȚIE VA FUNCȚIONA ÎN MOD CORESPUNZĂTOR PE ORICE DISPOZITIV DAT SAU CU ORICE CONFIGURAȚIE PARTICULARĂ DE HARDWARE ȘI/SAU SOFTWARE SAU CĂ ORICE SOLUȚIE VA OFERI PROTECȚIE COMPLETĂ PENTRU INTEGRITATEA DATELOR, INFORMAȚIILOR SAU CONȚINUTULUI CARE AU FOST SELECTATE PENTRU A FI STOCATE SAU TRANSMISE PRIN INTERNET.

6.3. PRIN DEROGARE DE LA ORICE ALTĂ PREVEDERE DIN ACEST ACORD, ORICE SOLUȚIE FURNIZATĂ CĂTRE DVS. FĂRĂ COMISIOANE (INCLUSIV ORICE SOLUȚIE FURNIZATĂ CA O SOLUȚIE „GRATUITĂ”, „DE ÎNCERCARE” SAU „BETA”) ESTE OFERITĂ DE FURNIZOR PE PRINCIPIUL „CA ATARE”, „CU TOATE DEFECTELE” ȘI „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL ȘI FĂRĂ ASISTENȚĂ SAU ALTE SERVICII.

6.4. PÂNĂ LA LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, FURNIZORUL SAU ORICE COMPANIE CARE CONTROLEAZĂ, ESTE CONTROLATĂ SAU SE AFLĂ SUB CONTROL COMUN CU FURNIZORUL (SUB DENUMIREA COLECTIVĂ „GRUPUL DE FURNIZORI”) SAU AGENȚII, CEI CARE ACORDĂ LICENȚELE, REPREZENTANȚII, FURNIZORII, DISTRIBUITORII, REVÂNZĂTORII, OPERATORII WIRELESS PE ALE CĂROR REȚELE SAU SISTEME ESTE FURNIZATĂ ORICE SOLUȚIE, SAU ORICE ALT PARTENER DE AFACERI SAU ORICE MEMBRU AL GRUPULUI DE FURNIZORI (SUB DENUMIREA COLECTIVĂ „GRUPUL DE FURNIZORI”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIO SITUAȚIE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU FAȚĂ DE ORICARE TERȚĂ PARTE, PENTRU:

6.4.1. NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCIDENTALE, CU CARACTER PUNITIV, SPECIALE SAU SPECIFICE ORI PIERDERI DE VREUN FEL, FĂRĂ LEGĂTURĂ CU CAUZA SAU CU O TEORIE A RESPONSABILITĂȚII;

6.4.2. NICIUN FEL DE DAUNE PENTRU NICIUN TIP DE PIERDERI COMERCIALE, DE PROFIT SAU DE VENIT, PIERDEREA CONFIDENȚIALITĂȚII, IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ORICE DISPOZITIV SAU SOLUȚIE (INCLUZÂND SOLUȚIA), CHELTUIELI INUTILE, COSTURI DE OBȚINERE A UNOR BUNURI, SERVICII SAU PRODUSE DIGITALE ÎNLOCUITOARE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, ORICE DEZVĂLUIRE NEAUTORIZATĂ SAU PIERDEREA (INCLUSIV ORICE TIP DE CORUPERE, DEGRADARE SAU INDISPONIBILITATE) A ORICĂROR DATE SAU INFORMAȚII DE ORICE NATURĂ (INDIFERENT DACĂ PIERDERILE, DAUNELE, COSTURILE SAU CHELTUIELILE SUNT PIERDERI SAU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE); SAU

6.4.3. NICIUN FEL DE ALTE PIERDERI FINANCIARE SAU NEFINANCIARE SAU DAUNE CARE DECURG DIN ACEST ACORD SAU DIN ORICE SOLUȚIE FURNIZATĂ ÎN BAZA ACESTUI ACORD;

CHIAR DACĂ UN ASTFEL DE MEMBRU AL GRUPULUI DE FURNIZORI SAU PARTENER AL FURNIZORILOR A FOST ANUNȚAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PIERDERI SAU DAUNE. PRIN DEROGARE DE LA ORICE PREVEDERI CONTRARE DIN ACEST ACORD SAU ÎNTR-UN ALT MOD, NICIUN MEMBRU AL GRUPULUI FURNIZORULUI ȘI NICIUN PARTENER AL FURNIZORULUI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE DVS. SAU DE ORICE TERȚĂ PARTE PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI SAU DAUNE (FIE ELE DIRECTE SAU INDIRECTE) PENTRU NICIUN ACCES NEAUTORIZAT LA, SAU ORICE CORUPERE, DEGRADARE, INDISPONIBILITATE, ȘTERGERE, FURT, DISTRUGERE, ALTERARE, DEZVĂLUIRE SAU PIERDERE A ORICĂROR DATE, INFORMAȚII SAU CONȚINUT TRANSMIS, PRIMIT SAU STOCAT DE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE SOLUȚIE, INDIFERENT DE CAUZĂ. PÂNĂ LA LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, RĂSPUNDEREA CUMULATĂ TOTALĂ A ORICĂRUI MEMBRU DIN GRUPUL DE FURNIZORI SAU A ORICĂRUI PARTENER AL FURNIZORILOR PENTRU TOATE PIERDERILE SAU DAUNELE PRODUSE, CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE TERȚĂ PARTE, CARE APAR DIN SAU CARE SUNT ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE SOLUȚIE, CU ABONAMENTUL SAU ACEST CONTRACT, NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ SUMA CEA MAI MARE DINTRE: (I) CINCI DOLARI S.U.A. (5,00 $ S.U.A.); ȘI (II) SUMA TAXELOR DE ABONAMENT PE CARE LE-AȚI PLĂTIT PENTRU PRECEDENTELE 12 LUNI DIN DURATA ABONAMENTULUI.

6.5. EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE PRIVIND RĂSPUNDEREA MEMBRILOR GRUPULUI FURNIZORULUI ȘI A PARTENERILOR FURNIZORULUI CARE SUNT CONȚINUTE ÎN ACEST ACORD NU VOR LIMITA SAU EXCLUDE EVENTUALA LOR RĂSPUNDERE PENTRU:

6.5.1. DECES, RĂNIREA PERSOANELOR, DAUNE ADUSE PROPRIETĂȚII TANGIBILE SAU FRAUDĂ DINCOLO DE LIMITA PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE; ȘI

6.5.2. ORICE CHESTIUNE CARE NU POATE FI LIMITATĂ SAU EXCLUSĂ ÎN ALT MOD DE LEGILE APLICABILE.

7. Confidențialitatea; prelucrarea informațiilor cu caracter personal ȘI DE ALTĂ NATURĂ

7.1. Termenul „Date”, astfel cum este utilizat în acest Acord și în Politica de confidențialitate înseamnă: (a) informațiile pe care le puneți la dispoziția Furnizorului, altui membru al Grupului Furnizorului sau unui Partener al Furnizorului în timpul comandării Soluțiilor, inclusiv numele dvs., adresa de facturare (inclusiv codul poștal), adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul cardului de plată sau al contului, codul de verificare al cardului de plată sau al contului, data de emitere și data de expirare a cardului de plată, parola contului pe care o alegeți pentru contul dvs. la Furnizor sau alt membru al Grupului Furnizorului și alte informații de facturare așa cum sunt definite în Politica de Confidențialitate a Furnizorului („Politica de Confidențialitate ”, pe care o puteți găsi aici) (denumite împreună „Datele tranzacției”); (b) informațiile pe care Furnizorul, un alt membru al Grupului Furnizorului sau un Partener al Furnizorului le colectează pe parcursul prelucrării și onorării comenzilor dvs. de Soluții, incluzând informații despre marca, modelul, sistemul de operare și alte date de identificare ale Dispozitivului dvs., numele furnizorului dvs. de servicii de internet, adresa dvs. de Protocol de internet (IP); și (c) informațiile despre instalarea și utilizarea de către dvs. a Soluțiilor (împreună (b) și (c) fiind denumite „Datele serviciilor” în Politica de confidențialitate).

7.2. Autorizați Furnizorul, un alt membru al Grupului Furnizorului sau un Partener al Furnizorului să folosească Datele dvs., în scopurile descrise în Politica de confidențialitate. Luați cunoștință că această utilizare a Datelor dvs. include prelucrarea și îndeplinirea comenzilor dvs. de Abonamente, îmbunătățirea Soluțiilor și furnizarea de informații către dvs. despre Soluțiile la care v-ați abonat și oferirea altor Soluții. Recunoașteți că Furnizorul și un alt membru al Grupului Furnizorului pot distribui Datele dvs. Partenerilor Furnizorului, cum ar fi furnizorii platformelor de comerț electronic și operatorii care prelucrează plățile pentru Furnizor, furnizorii care asigură asistență, servicii și Soluții pentru dvs. în numele Furnizorului și furnizorii care asigură Furnizorului sau unui membru al Grupului Furnizorului analize privind achizițiile și analize privind defecțiunile în ceea ce privește Soluțiile. De asemenea, recunoașteți că Furnizorul sau un membru al Grupului Furnizorului poate distribui Date care sunt anonimizate și agregate unor terțe părți pentru analize de tendințe.

8. Rezilierea

8.1. Acest Contract va înceta imediat în momentul încălcării de către dvs. a oricăreia dintre obligațiile dvs. din acest Contract (inclusiv orice încălcare a obligațiilor dvs. din Secțiunile 2, 5 sau 10), care va avea ca rezultat renunțarea la drepturile pe care le puteți avea de a primi Actualizări sau de a obține o rambursare pentru partea din taxa de abonament pe care ați plătit-o pentru partea neexpirată sau neutilizată a Duratei abonamentului. Furnizorul își rezervă dreptul la orice alte căi de atac legale, în situația în care încălcarea de către dvs. a oricărei obligații din acest Acord afectează în mod negativ orice membru al Grupului Furnizorului sau orice Partener al Furnizorului. Excluderile și limitările privind răspunderea membrilor Grupului Furnizorului și a Partenerilor Furnizorului, care sunt cuprinse în acest Acord, vor rămâne valabile și după încetarea acestui Acord.

8.2. Pentru comoditate, Furnizorul, printr-o notificare adresată dvs., poate rezilia pe loc acest Contract, în orice moment, cu privire la orice Soluție individuală sau la toate Soluțiile și la răspunderea totală și exclusivă a fiecărui membru din Grupul Furnizorului și a fiecărui Partener al Furnizorului, iar compensația unică și exclusivă pentru dvs. în privința unei astfel de rezilieri se va limita la o rambursare a unei părți din taxa de abonament pe care ați plătit-o pentru porțiunea neexpirată sau neutilizată din Durata abonamentului. De la data intrării în vigoare a unei astfel de rezilieri, nu veți mai fi îndreptățit să utilizați nicio Soluție sau Documentație care a fost afectată.

9. Drepturi limitate pentru guvernul Statelor Unite

Toate soluțiile se califică drept „articole comerciale”, astfel cum este definit acest termen în titlul 48 din sistemul de reglementări C.F.R. 2.101, fiind alcătuite din „software comercial pentru computere” și „documentație pentru software comercial pentru computere”, astfel cum sunt definiți acești termeni în titlul 48 din sistemul de reglementări C.F.R. 12.212. Corespunzător titlului 48 din sistemul de reglementări C.F.R. 12.212 și titlurilor 48 din C.F.R. 227.7202-1 până la 227.7202-4, toți utilizatorii finali din entități ale guvernului Statelor Unite obțin astfel de Soluții și Documentația aferentă cu exact aceleași drepturi expuse în acest Acord ca și cele care se aplică clienților neguvernamentali. Utilizarea unor astfel de Soluții și a Documentației aferente constituie acordul entității reprezentate de guvernul Statelor Unite că software-ul pentru computere și documentația pentru software-ul pentru computere sunt articole comerciale și reprezintă acceptarea drepturilor și limitărilor stabilite în cadrul acestui Acord.

10. Controlul exporturilor

Trebuie să respectați toate legile aplicabile din Statele Unite și pe cele internaționale care guvernează exportul și re-exportul Soluțiilor, inclusiv Reglementările Administrației privind exporturile din Statele Unite, precum și restricțiile impuse pentru utilizatorul final, utilizarea finală și destinație, emise de guvernul Statelor Unite și de către alte guverne. Fără derogare de la generalitatea celor prezentate anterior, declarați, garantați și vă angajați că: (i) nu sunteți membru pe nicio listă de persoane, listă neverificată, listă de entități interzise, în special lista de cetățeni desemnați, listă de persoane excluse sau orice alte liste publicate de Guvernul S.U.A.; și (ii) nu veți folosi, exporta sau re-exporta nicio Soluție în sau către teritorii, destinații, companii sau persoane fizice prin încălcarea embargourilor sau sancțiunilor comerciale americane sau europene. Veți asigura, apăra și susține nevinovăția fiecărui membru al Grupului de furnizori față de și împotriva oricărei revendicări, pretenții, proces sau proceduri și față de toate daunele, răspunderile, costurile și cheltuielile care apar din nerespectarea de către dumneavoastră a prevederilor din această Secțiune 10.

11. Acord de arbitraj obligatoriu și renunțarea la acțiuni de grup

11.1. Această Secțiune 11 se aplică la orice Dispută care apare sau care se referă la orice Soluție, abonament pentru orice Soluție sau la acest Contract și care vă implică pe dumneavoastră și pe Furnizor. „Dispută”, pentru scopurile acestei Secțiuni 11, înseamnă orice dispută, acțiune sau altă controversă, indiferent de cauza acțiunii susținute [adică, cuprinde, printre orice alte posibile cauze ale acțiunii sau temei juridic, pretențiile derivate din încălcarea contractului, denaturarea adevărului sau fraudă, compensație, delict (inclusiv neglijență și răspunderea strictă pentru produse) și încălcarea statutului sau a reglementărilor].

11.2. În cazul unui Litigiu trebuie să transmiteți Furnizorului o notificare privind Litigiul, care este o declarație scrisă ce cuprinde numele, adresa și informațiile dvs. de contact, faptele care au dus la apariția Litigiului și măsurile reparatorii solicitate de către dvs. Trebuie să trimiteți către Furnizor orice notificare de Dispută prin e-mail, la adresa legal@avast.com (specificând Subiectul: Notificare de Dispută în cadrul Secțiunii 11 din EULA).

11.3. ORICE PROCEDURI PENTRU A REZOLVA SAU JUDECA ORICE LITIGIU, ÎN ORICE FOR, VOR FI TRANSMISE EXCLUSIV ÎN NUME PERSONAL. NU VEȚI ÎNCERCA SĂ OBȚINEȚI JUDECAREA NICIUNUI LITIGIU CA O ACȚIUNE DE GRUP, ACȚIUNE PRIVATĂ A PROCURORULUI GENERAL SAU ÎN ORICE ALTĂ PROCEDURĂ ÎN CARE VREUNA DINTRE PĂRȚI ACȚIONEAZĂ SAU ÎȘI PROPUNE SĂ ACȚIONEZE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT. NICIUN ARBITRAJ ȘI NICIO PROCEDURĂ NU VA FI COMBINATĂ CU ALTA FĂRĂ A AVEA ÎN PREALABIL CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL TUTUROR PĂRȚILOR LA TOATE ARBITRAJELE SAU PROCEDURILE AFECTATE.

11.4. Dacă dvs. și Furnizorul nu soluționați o Dispută prin negocieri informale, orice alt efort pentru a soluționa Disputa va lua forma exclusivă a arbitrajului obligatoriu, în conformitate cu Legea federală a Statelor Unite privind arbitrajul (United States Federal Arbitration Act, FAA), cu Titlul 9 din Codul Statelor Unite, secțiunea 1 și următoarele, precum și cu dreptul material din statul New York (fără a lua în considerare principiile normei conflictuale). Cu excepția celor stipulate în Secțiunea 11.5 de mai jos, renunțați la dreptul de a introduce o acțiune în instanță (sau de a participa la o acțiune în instanță, ca parte în proces sau membru al unei clase) cu privire la o Dispută, indiferent dacă este vorba despre o instanță prezidată de un judecător sau despre o curte cu jurați. În schimb, toate Litigiile vor fi rezolvate în fața unui arbitru neutru, a cărui decizie va fi finală, cu excepția unui drept limitat de reanalizare a validității în baza prevederilor FAA. Orice tribunal cu competență asupra părților poate impune decizia arbitrului.

11.5. Cerința referitoare la arbitraj din această Secțiune 11 face obiectul următoarelor excepții:

11.5.1. Puteți înainta orice Litigiu unei instanțe de judecată pentru litigii de valori mici, în județul sau altă subdiviziune similară din zona în care locuiți, dacă Litigiul îndeplinește toate cerințele pentru a fi acceptată în instanța respectivă. Dacă inițiați o revendicare la o instanță de judecată pentru litigii de valori mici, sunteți răspunzător(oare) pentru acoperirea tuturor cheltuielilor de judecată.

11.5.2. Toate Litigiile cu privire la orice presupusă însușire ilegală a proprietății intelectuale deținute de dvs. sau de Furnizor, vor fi soluționate în tribunal.

11.5.3. Dacă sunteți un consumator și locuiți în Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein, este posibil să fiți îndreptățit să vă adresați pentru rezolvarea Disputei prin intermediul unei platforme pe internet pentru rezolvarea online a disputelor, stabilită de Comisia Europeană („Platforma ODR”). Platforma ODR (Soluționarea online a litigiilor) este concepută pentru a facilita rezolvarea într-un mod amiabil a problemelor care se referă la achizițiile online de bunuri și servicii, între consumatori și comercianți cu sediul în Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Găsiți platforma ODR urmând acest link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Orice arbitraj va fi administrat de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”) în conformitate cu „Regulile de arbitraj pentru consumatori” ale AAA în vigoare din 1 septembrie 2014, inclusiv „Costurile de arbitraj (inclusiv Taxe administrative AAA)” în vigoare din 1 septembrie 2014 (sub denumirea colectivă, „Proceduri ale consumatorului”) și se vor supune următoarelor:

11.6.1. Procedurile consumatorului prevăd anumite onorarii, repartizându-le în mod specific, unele pentru consumator (dvs.) și altele pentru firmă (Furnizor). Dacă revendicarea dvs. este de 75.000 $ SUA sau mai mică, Furnizorul va plăti toate acele onorarii și costuri specificate, inclusiv cele alocate consumatorului. Furnizorul nu este de acord să suporte niciun alt cost. Dacă revendicarea dvs. este mai mare de 75.000 $ SUA, Procedurile consumatorului sunt cele care vor reglementa plata.

11.6.2. Cu excepția celor prevăzute mai jos, Procedurile consumatorului emise de AAA se vor aplica pentru orice Litigiu între părți. Totuși, în conformitate cu Regula de arbitraj pentru consumatori R-1(e), una dintre părți poate solicita unui arbitru aplicarea propriu-zisă a Regulilor de arbitraj pentru consumatori, pentru o decizie finală. Acest Acord prevalează în măsura în care intră în conflict cu Procedurile consumatorului. Începeți arbitrajul numai în județul sau o altă subdiviziune similară din zona în care locuiți. Procedurile de arbitraj vor fi realizate printr-o conferință telefonică. Totuși, dacă procedurile sunt realizate în conformitate cu Procedurile consumatorului emise de AAA, arbitrii vor avea autoritatea discreționară de a solicita o audiere față în față, la cererea uneia dintre părți.

11.6.3. Dvs. și Furnizorul sunteți de acord că utilizarea AAA pentru a administra arbitrajul nu este parte integrantă a acordului dintre părți pentru arbitrarea Litigiilor. Dacă AAA nu va conduce sau sau nu poate conduce arbitrajul, dvs. și Furnizorul veți negocia cu bună-credință pentru a agrea un singur arbitru care să soluționeze Litigiul, după cum este prevăzut în Procedurile consumatorului. Dacă părțile nu pot ajunge la un acord în privința arbitrului, un tribunal din jurisdicția competentă poate să numească un arbitru, care va urma Procedurile consumatorului emise de AAA.

11.6.4. Dacă una sau mai multe porțiuni din această Secțiune 11 se dovedesc a fi ilegale, nevalide sau inaplicabile la toate sau la anumite părți ale Disputei, atunci, și numai în acea circumstanță, acele porțiuni vor fi eliminate și Disputa va fi rezolvată pe baza porțiunilor rămase din această Secțiune 11 și a tuturor celorlalte prevederi din acest Contract. Dacă această eliminare se soldează în totalitate sau parțial cu trimiterea Litigiului într-o instanță de judecată, competența exclusivă pentru o astfel procedură de judecată o va avea instanța cu sediul în comitatul New York, New York, Statele Unite. În scopul unei astfel de proceduri judecătorești, sunteți de acord și nu veți contesta competența tribunalului din New York, New York, în ceea ce vă privește și renunțați în continuare la obiecțiunile care se bazează pe un loc de judecată nepotrivit sau un for neagreat și nu veți urmări transferarea către un alt district sau o altă jurisdicție.

11.7. Prin derogare de la paragrafele precedente din această Secțiune 11, dacă ați achiziționat o Soluție pentru o altfel de utilizare decât cea personală sau în cadrul familiei, procedurile de arbitraj, inclusiv plata costurilor, vor fi administrate în conformitate cu Regulile de arbitraj comercial emise de AAA („Proceduri comerciale”). Procedurile comerciale se aplică în mod corespunzător oricărui Litigiu între părți, iar dvs. nu veți pleda altfel în nicio procedură. Cu toate acestea, acest Acord va prevala în măsura în care intră în conflict cu Procedurile comerciale.

12. Generalități

12.1. Notificare. Furnizorul poate în orice moment să vă livreze o notificare prin e-mail, o fereastră pop-up, o casetă de dialog sau prin alte mijloace, chiar dacă în astfel de cazuri este posibil să nu primiți notificarea dacă și până când nu lansați o Soluție. Orice astfel de notificare va fi considerată livrată la data la care Furnizorul a făcut-o disponibilă prima oară prin intermediul unei Soluții, indiferent de momentul în care o primiți în realitate.

12.2. Întrebări referitoare la acest Contract. Dacă aveți întrebări în ceea ce privește acest Acord sau doriți să solicitați orice informații de la Furnizor, vă rugăm să scrieți la Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praga 4, cod poștal 140 00, Republica Cehă, adresă de e-mail: support@avast.com, telefon: +420 274 005 777 sau vizitați pagina noastră de asistență la www.avast.com/support.

12.3. Contracte separate. Dacă ați achiziționat două sau mai multe Soluții în cadrul unei singure tranzacții sau ați achiziționat abonamente pentru oricare Soluție dar prin mai multe tranzacții, este posibil să fi acceptat de mai multe ori acest Acord de licență pentru utilizatorul final. Deși termenii și condițiile pe care le-ați acceptat pot fi similare sau identice, de fiecare dată când ați acceptat termenii și condițiile acestui Acord de licență pentru utilizatorul final, ați încheiat un contract diferit și separat între dvs. și Furnizorul care vă pune la dispoziția Soluția în cauză.

12.4. Integralitatea Acordului. Acest Acord constituie întregul contract între dvs. și Furnizor, referitor la utilizarea de către dvs. a Soluțiilor și Documentației. Acest Acord înlocuiește toate comunicatele, propunerile, declarațiile, garanțiile și interpretările anterioare sau concomitente, orale sau scrise, cu privire la instalarea și/sau utilizarea de către dvs. a Soluțiilor sau Documentației. Indiferent de cele stipulate anterior, nimic din acest Acord nu va diminua vreun drept pe care îl puteți avea în baza legislației existente pentru protecția consumatorului sau a altor legi în vigoare în jurisdicția dvs., la care nu se poate renunța prin contract. Acest Acord, Condițiile aplicabile și Documentația, până la limita maximă posibilă în mod rezonabil, vor fi interpretate ca fiind compatibile una cu cealaltă, dar în eventualitatea unui conflict vor prevala în următoarea ordine de prioritate: (i) Condițiile aplicabile; (ii) acest Acord; și (iii) Documentația.

12.5. Interpretarea. Titlurile din acest Acord nu afectează interpretarea acestuia. Utilizarea oricărui gen include toate genurile. Singularul include pluralul și invers. Acolo unde este definit un cuvânt sau o expresie, celelalte forme gramaticale ale acestora au un înțeles asemănător. Cuvintele „include” și „care includ” vor fi interpretate ca fiind urmate de cuvintele „fără limitare”. Orice referire la „utilizarea” de către dvs. a oricărui software, a oricărei Soluții sau Actualizări, va fi considerată drept incluzând orice instalare de către dvs. a unui astfel de software, a unei astfel de Soluții sau Actualizări (atâta timp cât contextul nu impune altceva). Acest Acord a fost elaborat inițial în limba engleză. Deși Furnizorul poate oferi una sau mai multe versiuni traduse ale acestui Acord pentru comoditatea dvs., versiunea în limba engleză a acestui Acord va fi versiunea de reglementare a acestui Acord în cazul unui conflict sau al unei divergențe. În eventualitatea apariției unei ambiguități sau a unei întrebări legate de intenție sau interpretare, în orice procedură judiciară sau în altă situație, termenii acestui Acord vor fi interpretați ca fiind concepuți în comun de către părți și nu se va impune nicio prezumție sau modalitate de probă care să favorizeze sau să defavorizeze oricare dintre părți în virtutea dreptului de autor asupra oricăror prevederi din acest Acord.

12.6. Independența clauzelor. Dacă orice prevedere din acest Acord se dovedește a fi ilegală, nevalidă sau inaplicabilă după oricare dintre legile aplicabile, aceasta trebuie considerată, în limita permisă, ca nefăcând parte din acest Acord, însă celelalte prevederi din acest Acord vor rămâne valabile și aplicabile în continuare, până la limita maximă permisă de legea aplicabilă.

12.7. Cazuri de imposibilitate. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru niciun eșec sau întârziere în activitate, care se datorează integral sau parțial defectelor la utilități (inclusiv alimentarea cu energie), căderii internetului, defectării telecomunicațiilor sau a serviciilor de tehnologia informațiilor, avarierii echipamentelor pentru telecomunicații sau serviciilor de tehnologia informațiilor, grevelor sau altor tulburări ale proceselor de muncă (incluzând, fără limitare, o grevă sau o altă tulburare a procesului de muncă ce apare în legătură cu orice membri ai Grupului Furnizorului sau orice Parteneri ai Furnizorului), actelor de război sau de terorism, atacurilor de refuzare a serviciilor sau altor atacuri informatice sau încălcări care afectează orice membru din Grupul Furnizorului sau orice Partener al Furnizorului, inundațiilor, sabotajelor, incendiilor, altor dezastre naturale ori cazuri de forță majoră sau oricărei alte cauze aflate dincolo de capacitatea rezonabilă de acțiune a oricărui membru din Grupul Furnizorului sau al Partenerului Furnizorului.

12.8. Renunțarea. Omisiunea oricărei părți de a insista asupra îndeplinirii stricte a oricăruia dintre termenii, condițiile și prevederile acestui Acord nu se va interpreta ca o renunțare sau abandonare a conformării viitoare cu acest Acord, iar termenii, condițiile și prevederile din acest Acord vor rămâne valabile în continuare, producând efecte depline. Nicio renunțare la vreunul dintre termenii sau vreuna dintre condițiile din acest Acord a oricăreia dintre părți nu va fi în vigoare pentru niciun scop, până când o astfel de renunțare nu se face în scris și va fi semnată de către acea parte. Renunțarea de către oricare dintre părți la pretențiile față de încălcarea oricărei prevederi din acest Acord de către cealaltă parte, nu trebuie interpretată ca o renunțare continuă la pretențiile față de o astfel de încălcare sau ca o renunțare față de alte încălcări în raport cu aceeași prevedere sau cu alte prevederi din acest Acord.

12.9. Cesionarea. Nu puteți cesiona drepturile sau obligațiile dvs. potrivit acestui Acord fără consimțământul prealabil în scris al Furnizorului. Furnizorul poate cesiona acest Acord în orice moment, la discreția sa, fără un consimțământ prealabil în scris din partea dvs.

12.10. Fără beneficiari terțe părți. Nimic din acest Acord, în mod explicit sau implicit, nu își propune și nu va conferi vreunei persoane în afară de dvs., membrii Grupului Furnizorului și Partenerii Furnizorului, niciun drept, beneficiu sau compensații, de nicio natură, în temeiul sau ca urmare a acestui Acord. Nicio persoană în afară de dvs., membrii Grupului Furnizorului și Partenerii Furnizorului nu poate iniția o acțiune civilă în temeiul prezentului Acord. Furnizorul va fi îndreptățit (dar nu obligat) să impună orice drepturi, compensații, limitări și excluderi ale răspunderii, și apărări legale ale oricărui membru din Grupul Furnizorului sau Partenerul Furnizorului în temeiul acestui Acord, inclusiv orice drepturi și compensații pentru orice pierdere, deteriorare sau revendicare suferite sau întâmpinate de orice membru din Grupul Furnizorului sau Partenerul Furnizorului: (i) care apar sau sunt în legătură cu orice nerespectare de către dvs. a oricărui termen sau a oricărei condiții din acest Acord; sau (ii) sunteți obligat să garantați despăgubirea în baza acestui Acord. Nicio astfel de pierdere, daună sau revendicare nu va fi considerată exclusă ca pierdere sau daună indirectă, subsecventă sau incidentală în cadrul Secțiunii 6.4.1, ca urmare a unei astfel de pierderi, deteriorare sau revendicare care a fost suferită sau întâmpinată de un alt membru din Grupul furnizorilor sau Partenerul furnizorilor mai degrabă decât Furnizorul.

12.11. Legislația aplicabilă. Legislația aplicabilă prezentului Acord, precum și orice Dispută (astfel cum este definită în Secțiunea 11) va fi dreptul material din statul New York, S.U.A., fără a se lua în considerare principiile privind norma conflictuală. Acest Contract nu va fi guvernat de Convenția Națiunilor Unite asupra Contractelor pentru Vânzări internaționale de bunuri, a cărei aplicare este exclusă în mod explicit.

12.12. Conexiunea la internet. Anumite Soluții pot avea nevoie de o conexiune activă și stabilă la internet pentru a funcționa. Cade prin urmare în responsabilitatea dvs. să vă asigurați că aveți de fiecare dată o conexiune activă și stabilă la internet.

12.13. Numele produselor. Din timp în timp, Furnizorul poate schimba numele unei Soluții, sau schimba numele sau sigla aplicate Soluției cu numele sau sigla unui alt membru din Grupul furnizorilor sau unui Partener al furnizorilor. Aceste modificări nu afectează abonamentul pentru nicio Soluție, Durata abonamentului sau acest Contract și nu vă acordă niciun drept să reziliați abonamentul pentru o Soluție, Durata abonamentului sau acest Contract.

13. Termeni speciali

La anumite Soluții se aplică următorii termeni speciali. Dacă acești termeni speciali intră în conflict cu restul Acordului, acești termeni speciali vor prevala și vor avea prioritate în ceea ce privește Soluțiile aplicabile.

13.1. Software, servicii și alte produse de la terțe părți. Unele Soluții vă oferă oportunitatea de a achiziționa software, servicii și alte produse furnizate de către terțe părți. Sunteți de acord că terța parte în cauză este singura responsabilă pentru ofertele sale și Furnizorul nu face niciun fel de declarații și nu acordă garanții privitoare la acele oferte și nu acceptă nicio responsabilitate în privința acestora, iar dacă achiziționați sau utilizați oricare dintre ofertele de la această terță parte, ofertele și utilizarea acestora de către dumneavoastră vor fi reglementate de contracte de licență, termeni de utilizare, politici de confidențialitate și/sau de alți termeni și condiții impuse de respectiva terță parte.

13.2. Licențe de furnizor de servicii gestionate. Această Secțiune 13.2 se aplică: (i) în măsura în care Condițiile aplicabile vă autorizează să folosiți CloudCare, Spațiul de lucru gestionat, Serviciile Avast Business, CCleaner Ediția Business sau alte Soluții în prestarea Serviciilor MSP către terțe părți; și (ii) tuturor licențelor pentru a utiliza CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. După cum se utilizează în această Secțiune 13.2:

(a) „Serviciu Avast Business” înseamnă Servicii HD și/sau Servicii NOC, după cum cere contextul.

(b) „Client” înseamnă o terță parte căreia îi furnizați sau doriți să îi furnizați Servicii MSP.

(c) „Servicii HD” înseamnă serviciile de asistență tehnică prin helpdesk, pe care Furnizorul sau terța parte furnizoare a acestuia vi le oferă în beneficiul unuia sau mai multor Clienți, în fiecare caz așa cum este descris în Documentație, pe care Furnizorul ar putea să o modifice din timp în timp.

(d) „” înseamnă serviciul administrat pe care îl furnizați Clienților dumneavoastră utilizând Soluțiile (incluzând, după caz, orice Serviciu Avast Business).

(e) „” înseamnă servicii de monitorizare și administrare de Dispozitive de la distanță, pe care Furnizorul sau terța parte furnizoare a acestuia vi le oferă în beneficiul unuia sau mai multor Clienți, în fiecare caz așa cum este descris în Documentație, pe care Furnizorul ar putea să o modifice din timp în timp.

(f) „” înseamnă un contract între dumneavoastră și un Client care, printre altele, descrie clar serviciile pe care ați fost de acord să le furnizați Clientului.

13.2.2. Furnizorul, sub rezerva prevederilor acestui Contract, acordă o licență limitată, neexclusivă, non-transferabilă (fără drepturi de sub-licențiere) pe parcursul Duratei abonamentului pentru a utiliza Soluțiile relevante (inclusiv, de la caz la caz, Serviciile Avast Business, CCleaner Ediția Business sau CCleaner Cloud for Business) pentru furnizarea Serviciilor MSP pentru Clienții dvs.

13.2.3. Furnizorul, sub rezerva termenilor și condițiilor acestui Contract, vă va furniza Soluțiile (inclusiv, după cum se aplică, Serviciile Avast Business, CCleaner Ediția Business sau CCleaner Cloud for Business) în beneficiul Clienților dvs.

13.2.4. Dvs., sub rezerva termenilor și condițiilor din acest Acord, veți:

(a) Solicita ca: (i) fiecare Client (inclusiv dvs., în măsura în care se aplică) care primește o Soluție să respecte sau să se angajeze în alt fel la respectarea versiunii curente a acestui Acord în momentul respectiv; și (ii) fiecare Client căruia ați fost de acord să-i furnizați Soluții să respecte sau să se angajeze în alt fel la respectarea unui Contract de prestări servicii. Fără a limita cele prezentate anterior, puteți accepta Acordul de licență pentru utilizatorul final al Furnizorului, în numele Clientului, numai până la limita pentru care Clientul v-a autorizat în mod explicit să faceți acest lucru în Contractul de prestări servicii sau în alt fel. Contractul de prestări servicii va: (i) conține dispoziții cel puțin la fel de protectoare pentru interesele Grupului Furnizorului ca și acest Acord; și (ii) vă va autoriza în mod explicit pe dvs. și Grupul Furnizorului să reproduceți, să transmiteți, să stocați și să procesați datele și informațiile Clientului, în legătură cu funcționarea și performanțele oricărei Soluții.

(b) Între Furnizor și dvs., veți fi singurul responsabil pentru: (i) îndeplinirea obligațiilor dvs. în temeiul Contractului de prestări servicii; (ii) asigurarea faptului că dvs. și toți Clienții se conformează tuturor legilor aplicabile cu privire la monitorizarea angajaților și a altor terțe părți și a Dispozitivelor acestora; (iii) efectuarea activităților și îndeplinirea obligațiilor atribuite dvs. și Clienților prin Acord, Condiții aplicabile și Documentație; și (iv) încetarea furnizării oricărei Soluții și eliminarea sau determinarea Clientului să elimine sau să dezactiveze orice Soluție de pe orice Dispozitive pe care este utilizată, la expirarea sau încetarea Contractului de prestări servicii în cauză.

13.3. Curățare browser. Atunci când utilizați programul de completare Curățare Navigator („BCU”), autorizați BCU să modifice setările existente în browser, implemntând o nouă setare pentru browser.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder permite utilizatorilor să asiste alți utilizatori pentru a obține acces la internet prin partajarea datelor despre rețele WiFi. Dacă optați pentru partajarea cu alți utilizatori a datelor despre rețelele WiFi, sunteți în întregime răspunzător să vă asigurați că nu încălcați drepturile vreunei terțe părți, referitoare la astfel de rețele WiFi sau la orice date pe care le partajați. Membrii din Grupul Furnizorului nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conformarea dvs. cu termenii și condițiile aplicabile la utilizarea oricăror rețele WiFi sau oricăror date pe care le partajați.

13.5. Avast Family Space (comercializat și sub denumirea de Star Guard Family și Vodafone Family Protect).

13.5.1. Avast Family Space, comercializat și sub denumirea de Star Guard Family și Vodafone Family Protect („Family Space”) este destinat uzului personal, necomercial, de către părinți pentru a-și proteja copiii, de către tutorii legali pentru a-și proteja pupilele sau de către adulți pentru a proteja alți adulți din partea cărora au primit consimțământul în deplină cunoștință de cauză. Nu vă este permis să utilizați Family Space în alt mod decât cel prevăzut, iar membrii Grupului furnizorilor nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu orice utilizare neautorizată sau ilegală.

13.5.2. Utilizând Family Space, declarați și garantați că: (i) aveți vârsta de peste 18 ani; și (ii) aveți autoritatea pentru, și prin prezenta vă dați încuviințarea pentru, colectarea datelor pentru orice persoană pe care o includeți în contul dumneavoastră de Family Space, inclusiv orice persoane cu vârsta sub 13 ani. Recunoașteți că membrii Grupului de furnizori vor colecta, utiliza și dezvălui locația geografică și alte informații necesare pentru a permite funcționarea și livrarea caracteristicilor Family Space.

13.5.3. Recunoașteți că: (i) rezultatele pe care le puteți obține de la Family Space, inclusiv datele și mesajele pot să nu fie exacte, actualizate sau fiabile; (ii) un anumit conținut pe care dvs. îl considerați inacceptabil sau pe care doriți să îl blocați, este posibil să nu poată fi blocat întotdeauna de Family Space; (iii) Family Space poate bloca uneori conținut pe care dvs. îl considerați acceptabil; și (iv) întrucât conținutul terțelor părți se poate modifica fără preaviz, Furnizorul nu poate garanta că aceste categorii ale sale de conținut și filtrele de conținut vor rămâne întotdeauna la curent cu modificările conținutului terț. În cazul în care credeți că Family Space clasează greșit un site sau un serviciu, vă rugăm să contactați Furnizorul prin e-mail la familyspacehelp@avast.com.

13.6. Aplicații pentru mobil. Această Secțiune 13.6 se aplică oricărei Soluții care este destinată utilizării pe Dispozitive mobile.

13.6.1. Pentru orice Soluție descărcată din Google Play (http://play.google.com), licența acordată prin acest Contract este în locul oricăror drepturi de a utiliza o Soluție, care altfel ar fi acordate prin termenii impliciți pentru aplicațiile descărcate din Google Play Store.

13.6.2. Pentru orice Soluție descărcată din Apple App Store, se aplică următorii termeni:

(a) Licențele acordate prin acest Contract sunt limitate la o licență netransferabilă pentru a utiliza Soluția pe orice dispozitiv iPhone, iPod Touch sau alt dispozitiv Apple pe care îl dețineți sau controlați și în măsura în care este permisă de Regulile de utilizare stabilite în Termenii serviciului Apple App Stores, disponibile online la http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html sau prin intermediul unor site-uri și al altor mijloace care sunt puse la dispoziție de către Apple.

(b) Acest Acord este încheiat exclusiv între părți și nu cu Apple. Furnizorul, și nu Apple, este singurul răspunzător pentru Soluție și conținutul unei astfel de Soluții.

(c) Apple nu are nicio obligație, de niciun fel, de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la Soluție.

(d) Dacă Soluția nu reușește să se conformeze vreunei garanții aplicabile, puteți trimite o notificare către Apple, iar Apple vă va restitui prețul de achiziție al Soluției. Până la limita maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu va avea alte obligații de garanție, de niciun fel, cu privire la Soluție, iar, între dvs., Furnizor și Apple, orice alte revendicări, pierderi, răspunderi, daune, costuri și cheltuieli ce pot fi atribuite neconformării cu orice prevedere de garanție vor cădea exclusiv în sarcina Furnizorului.

(e) Furnizorul, și nu Apple, este răspunzător cu privire la orice pretenție ridicată de dvs. sau orice terță parte, referitoare la Soluție sau la posesia și/sau utilizarea acelei Soluții, incluzând: (i) pretenții de asumare a răspunderii în privința produsului; (ii) orice pretenție că Soluția nu reușește să se conformeze tuturor obligațiilor juridice sau rezultate din reglementări, care sunt aplicabile; și (iii) pretenții care apar în baza legislației privind protecția consumatorului sau a unor reglementări similare.

(f) În eventualitatea unei pretenții din partea oricărei terțe părți că Soluția sau posesia și utilizarea de către dvs. a acelei Soluții încalcă drepturile de proprietate intelectuală a acelei terțe părți, Furnizorul, și nu Apple, va fi singurul responsabil pentru investigarea, apărarea, soluționarea și achitarea în cazul oricărei pretenții legate de încălcarea proprietății intelectuale.

(g) Când utilizați Soluția trebuie să respectați orice termeni aplicabili de la o terță parte. De exemplu, pentru o Soluție VOIP, nu vă este permis să încălcați contractul de prestări servicii de date wireless atunci când utilizați Soluția.

(h) Apple și filialele Apple sunt beneficiari terță parte ai acestui Acord și prin acceptarea de către dvs. a termenilor și condițiilor din acest Acord, Apple în calitate de beneficiar terță parte va avea dreptul (și se va considera că a acceptat acest drept) de a impune respectarea acestui Acord de către dvs.

13.6.3. Pentru Soluții descărcate de la Amazon Appstore, Amazon poate specifica anumiți termeni de utilizare pentru clienți pentru magazinul Amazon Appstore ca „Termeni impliciți pentru EULA”. Acei Termeni impliciți pentru EULA se vor aplica la utilizarea de către dvs. a Soluțiilor pe care le achiziționați prin intermediul magazinului de aplicații Amazon Appstore. Termenii impliciți pentru EULA vor specifica, printre altele, că Furnizorul este emițătorul de licență pentru Soluție și Amazon nu este parte a acestui Acord. Dacă există conflicte între Termenii impliciți pentru EULA și acest Acord, în scopul conflictului respectiv vor guverna și vor prevala Termenii impliciți pentru EULA. Amazon nu are nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu conformarea sau neconformarea cu Termenii impliciți pentru EULA, de către Furnizor sau dvs.

13.7. Ediție pentru tehnicieni. Această secțiune 13.7 se aplică în măsura în care ați achiziționat Ediția pentru tehnicieni a unei Soluții. Puteți permite unui număr de tehnicieni, care este specificat în Condițiile aplicabile, să utilizeze Soluția pentru a efectua servicii de optimizare și de reparații la Dispozitivele deținute de dvs. (dacă ați achiziționat un abonament de companie) sau de terțe părți (dacă ați achiziționat un abonament cu rezolvare imediată a problemelor). Fiecare tehnician poate instala Soluția pe un singur Dispozitiv la un moment dat și trebuie să elimine Soluția de pe Dispozitiv înainte de a restitui controlul Dispozitivului către utilizator.

13.8. Planul de asigurare. Această secțiune 13.8 se aplică Planurilor de asigurare.

13.8.1. „Plan de asigurare” înseamnă un serviciu prin care tehnicianul Furnizorului (un „Asociat”), în schimbul unei taxe de abonament separate, vă va asista pe Durata abonamentului la eliminarea virușilor sau a altor programe rău intenționate, care vă infectează Dispozitivul protejat. Planurile de asigurare sunt vândute împreună cu anumite Soluții antivirus sau cu alte Soluții de securitate ale Furnizorului (fiecare fiind o „Soluție de securitate”) și completează protecțiile oferite de Soluția de securitate.

13.8.2. Dacă solicitați asistența Furnizorului în cadrul Planului de asigurare și dacă dumneavoastră și Dispozitivul dumneavoastră vă calificați pentru asistență în condițiile Secțiunii 13.8.3, Furnizorul va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă asista la eliminarea virușilor sau a altor Coduri rău intenționate care vă afectează Dispozitivul. Prin prezenta recunoașteți, acceptați și sunteți de acord că este posibil ca eforturile Furnizorului să nu fie suficiente pentru a elimina anumiți viruși sau alte coduri rău intenționate de pe Dispozitivul dvs. și că Furnizorul, în cursul furnizării serviciului, poate altera, șterge sau strica date de pe Dispozitivul dvs., modifica setările Dispozitivului sau afecta în alt mod funcționarea corespunzătoare a Dispozitivului dvs.

13.8.3. Planul de asigurare acoperă: (i) numai Dispozitivul pentru care ați achiziționat Soluția de securitate asociată și care nu poate fi transferată către alt Dispozitiv; și (ii) numai virușii și alte Coduri rău intenționate care infectează Dispozitivul pe Durata abonamentului, după ce ați descărcat și instalat Soluția de securitate pe Dispozitiv și în timp ce Soluția de securitate rula cu definițiile actualizate pentru Coduri rău intenționate. Furnizorul poate înceta Planul de asigurare fără o notificare, dacă el determină după judecata sa că ați solicitat sau primit serviciul în cadrul Planului de asigurare pentru un Dispozitiv care nu este acoperit de Planul de asigurare, care este transferat sau pentru care s-a încercat transferarea Planului de asigurare către o altă persoană sau entitate sau dacă în alt mod s-au încălcat termenii Planului de asigurare.

13.8.4. Furnizorul, pentru furnizarea asistenței în cadrul Planului de asigurare, poate solicita acces de la distanță la Dispozitivul dumneavoastră și/sau vă poate solicita să instalați programul Software de asistență, caz în care recunoașteți și sunteți de acord că se aplică prevederile din Secțiunea 13.10. Dacă nu puteți furniza sau nu furnizați accesul la distanță către Dispozitivul dvs. și/sau nu puteți descărca sau nu descărcați și nu instalați programul Software de asistență pe Dispozitiv sau nu urmați alte instrucțiuni ale Furnizorului ori Asociatului, sau dacă Furnizorul determină că Dispozitivul dvs. nu se califică pentru asistență în cadrul Planului de asigurare, Furnizorul nu va furniza serviciul în cadrul Planului de asigurare. Furnizorul ar putea (dar nu este obligat) să vă direcționeze către un serviciu prin care Furnizorul sau subcontractorul acestuia, pentru o taxă, va furniza asistență.

13.9. Asistență tehnică Premium. Această secțiune 13.9 se aplică la Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go și la alte servicii de asistență tehnică (fiecare fiind o componentă de „Asistență tehnică Premium”) pe care Furnizorul le vinde separat de Soluțiile sale software și prin care Furnizorul vă poate ajuta să instalați, să configurați sau să depanați oricare din diversitatea de produse software și/sau echipamente sau sisteme, incluzând aici un PC, Mac, tabletă, telefon mobil sau orice alt dispozitiv personal de calcul, router wireless, modem pe cablu sau orice alt router, imprimantă, cameră digitală, player media, Smart TV și player DVD/Blu-Ray.

13.9.1. Asociatul, la furnizarea Asistenței tehnice Premium, va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă asista la problemele pe care le întâmpinați, dar din cauza diversității și complexității tehnologiilor disponibile pe piață, este posibil ca Asociatul să nu poată să vă rezolve problemele. Aici pot fi incluse, de exemplu, probleme care apar ca rezultat al erorilor de software sau hardware, încă nerezolvate de către producător sau probleme legate de configurarea echipamentelor, care pentru Asociat fac imposibilă sau deosebit de dificilă diagnosticarea sau rezolvarea corespunzătoare a problemei. Drept rezultat, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că este posibil ca eforturile Furnizorului să nu fie suficiente pentru a rezolva problemele pe care le identificați sau că acele probleme nu vor fi rezolvate cu promptitudine.

13.9.2. Asociatul, pentru furnizarea Asistenței tehnice Premium poate solicita acces de la distanță la Dispozitivul dumneavoastră și/sau vă poate solicita să instalați programul Software de asistență, caz în care recunoașteți și sunteți de acord că se aplică prevederile din Secțiunea 13.10. Dacă nu puteți furniza sau nu furnizați accesul la distanță către Dispozitivul dvs. și/sau nu puteți sau nu descărcați și nu instalați programul Software de asistență pe Dispozitiv sau nu urmați alte instrucțiuni ale Furnizorului ori Asociatului, sau dacă Furnizorul determină că Dispozitivul dvs. nu se califică pentru asistență în cadrul abonamentului de Asistență tehnică Premium, Furnizorul nu va furniza Asistența tehnică Premium.

13.10. Acces de la distanță; Software de asistență

13.10.1. Acces de la distanță. Furnizorul sau un Asociat, atunci când furnizează servicii în cadrul Planului de asigurare, ca parte a Asistenței tehnice Premium sau în legătură cu alte servicii, este posibil să fie necesar să se conecteze de la distanță și să preia controlul echipamentului dvs. pentru a rezolva problema pe care o întâmpinați. În legătură cu această sesiune de conectare de la distanță:

(a) Asociatul poate avea nevoie să ruleze diverse script-uri pe echipamentul dvs., să efectueze modificări la configurarea acestuia, să instaleze și să dezinstaleze software și să efectueze alte modificări asupra echipamentului și/sau setărilor software ale unui astfel de echipament, în măsura în care ar fi necesare pentru rezolvarea problemelor pe care le aveți. Înțelegeți că Asociatul poate, dar nu este obligat, să instaleze și să elimine diverse instrumente software brevetate sau de la o terță parte, acolo unde Asociatul consideră că este necesar să vă asiste la problemele pe care le întâmpinați. Elementele unui astfel de software sunt protejate prin lege, inclusiv de legea dreptului de autor.

(b) Acceptați și sunteți de acord că, prin autorizarea Asociatului de a stabili o sesiune de conectare de la distanță, acordați Furnizorului (și partenerilor și părților contractante care acționează în numele Furnizorului) acces total sau limitat la echipamentul, software-ul și rețeaua dvs. (în funcție de configurarea pentru echipament, software și rețea) și autorizați Furnizorul să efectueze astfel de modificări, așa cum s-a descris mai sus sau cum a fost recomandat de altfel de către Asociat la momentul livrării Soluției. Acceptați și sunteți de acord că Asociatul sau dvs. acționând sub îndrumarea Asociatului puteți modifica, șterge sau strica software sau date de pe echipamentul dvs., modifica setările pentru echipament, software sau rețea sau puteți afecta în alt mod cu funcționarea corespunzătoare a echipamentului, software-ului sau rețelei dvs.

(c) Acceptați și sunteți de acord că Asociatul poate avea acces la orice informații stocate pe dispozitivul dvs. Asociații sunt instruiți să nu acceseze alte informații, în afara celor necesare pentru a rezolva problemele pentru care ați solicitat asistența Asociatului. Totuși, este necesar să rămâneți în fața ecranului Dispozitivului pentru a observa acțiunile Asociatului, în timp ce acesta livrează Soluția pe Dispozitivul dvs. Veți avea posibilitatea să terminați în orice moment sesiunea de asistență în direct, prin anunțarea Asociatului sau deconectarea sesiunii de conectare de la distanță.

13.10.2. Software de asistență.

(a) Furnizorul sau un Asociat, drept condiție pentru furnizarea serviciilor în cadrul Planului de asigurare, Asistenței tehnice Premium sau a altor servicii, vă poate îndruma să descărcați și să instalați pe Dispozitiv un program software („Software de asistență”) care permite Asociatului să obțină acces de la distanță pe Dispozitivul dumneavoastră, să culeagă informații despre Dispozitiv și operațiile acestuia, să diagnosticheze și să repare problema și să modifice setările Dispozitivului. De asemenea, este necesar să urmați și celelalte instrucțiuni date de Furnizor sau un Asociat.

(b) Dacă dumneavoastră sau un Asociat instalați Software de asistență pe un Dispozitiv, acel Software de asistență:

(i) Poate necesita să fie activat pe Dispozitivul dvs. Dacă nu finalizați procesul de activare în perioada de timp cerută de Asociat sau așa cum a fost solicitat de Software-ul de asistență, Software-ul de asistență poate înceta să funcționeze până când se finalizează activarea.

(ii) Poate comunica cu serverele Furnizorului (sau ale partenerului sau subcontractantului acestuia) pe baze regulate, pentru: (i) a vă asigura că primiți toate serviciile și software-ul pentru care sunteți eligibil ca parte a Soluției; (ii) a vă permite să lansați imediat o sesiune de discuții cu un Asociat ca parte a Soluției; sau (iii) a vă da acces la anumite instrumente cu autoservire ca parte a Soluției.

(iii) Poate implicit să ruleze în mod constant pe Dispozitivul dvs. și să efectueze diverse activități în fundal, care vă ajută să mențineți Dispozitivul în condiții de funcționare. În timpul rulării, el poate colecta diverse date referitoare la Dispozitivul dvs. , care includ: specificații tehnice, informații privind sistemul de operare, software descărcat și/sau instalat, actualizări și upgrade-uri, disponibilitatea și starea software-ului de securitate, copii de rezervă și scuturi firewall, diverși identificatori unici, mesaje de eroare privitoare la sistem și software, starea conexiunilor la rețea, periferice conectate și alte dispozitive conectate, precum și alte date și informații similare. Aceste informații sunt de ajutor Furnizorului pentru a evita multe probleme obișnuite pe care le puteți întâmpina și, de asemenea, pentru a identifica rapid problemele pentru care este posibil să solicitați asistența Furnizorului.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater este destinat utilizării pe un Dispozitiv care este un computer fizic individual și nu o „mașină virtuală” în care o resursă informatică partajată emulează funcțiile mai multor computere fizice dedicate. Avast Driver Updater nu va fi la fel de eficient atunci când este utilizat pe o mașină virtuală mai degrabă decât pe un computer fizic.

13.11.2. Avast Driver Updater se bazează pe datele furnizate de către producător în fișierele de instalare a driver-ului pentru dispozitiv, incluzând datele versiunii, pentru a furniza informațiile afișate de Soluție în rezultatele scanărilor. MEMBRII GRUPULUI FURNIZORULUI ȘI PARTENERII FURNIZORULUI NU GARANTEAZĂ SAU DECLARĂ CĂ VREUN DRIVER DE DISPOZITIV FURNIZAT DE SOLUȚIE VA FI CEL MAI RECENT SAU VREO VERSIUNE SPECIFICĂ A UNUI ASTFEL DE DRIVER DE DISPOZITIV, FĂRĂ A ȚINE CONT DE VREO INFORMAȚIE DIFERITĂ SAU CONTRARĂ FURNIZATĂ DE SOLUȚIE.

13.12. Avast Secure Web Gateway și Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. După cum se utilizează în această Secțiune 13.12:

(a) „Date agregate” înseamnă date: (i) anonimizate și care nu pot fi identificate de nicio persoană fizică sau entitate; (ii) combinate cu date ale altor utilizatori ai Avast Secure Gateway și/sau surse suplimentare de date; și (iii) prezentate într-o manieră prin care utilizatorii individuali ai Avast Secure Gateway să nu poată fi identificați.

(b) „Avast Secure Gateway” înseamnă Avast Secure Web Gateway sau Avast Secure Internet Gateway;

(b) „Tranzacție DNS” înseamnă o solicitare DNS recurentă pe care o trimiteți prin utilizarea Avast Secure Internet Gateway.

(c) „Loc” înseamnă un abonament pentru o persoană care accesează internetul în legătură cu o Avast Secure Gateway, astfel cum se descrie în continuare în Secțiunea 13.12.5. Un Loc poate fi transferat de la o astfel de persoană fizică la o altă persoană fizică numai dacă persoana fizică inițială nu mai are permisiunea să acceseze și nu dorește să acceseze internetul în legătură cu Avast Secure Gateway.

(e) „Tranzacție” înseamnă o solicitare HTTP sau HTTPS trimisă către dvs. sau de către dvs. prin utilizarea de către dvs. a Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Aveți obligația ca, de la nici un Dispozitiv protejat prin Avast Secure Gateway, să nu: (i) trimiteți corespondență „spam” sau mesaje duplicate sau nesolicitate sub altă formă cu încălcarea vreunei legi aplicabile; (ii) trimiteți materiale care încalcă drepturile altora, obscene, amenințătoare, calomnioase sau ilegale; (iii) accesați servicii blocate cu încălcarea vreunei legi aplicabile; sau (iv) generați solicitări automate către URL-urile de internet.

13.12.3. Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că: (i) pentru ca Furnizorul să ofere Avast Secure Gateway, dvs. trebuie să direcționați traficul dvs. de internet către Furnizor prin mecanisme de direcționare valabile care permit reluarea automată în caz de nereușită (respectiv tunele DNS, PAC, IPSEC, GRE sau o Soluție corespunzătoare a Furnizorului); (ii) dvs. sunteți răspunzător pentru a pune la dispoziția Furnizorului datele tehnice și alte informații pe care Furnizorul le poate solicita în mod rezonabil la anumite intervale de timp; (iii) Grupul Furnizorului și Partenerii Furnizorului pot folosi Coduri rău intenționate [astfel cum sunt definite în Secțiunea 13.16.1 litera b)], spam, botnet-uri sau alte informații derivate din utilizarea de către dvs. a Avast Secure Gateway în scopul: (1) menținerii, îmbunătățirii și/sau analizării unor Avast Secure Gateway; (2) respectării oricăror cerințe legale sau contractuale; sau (3) punerii la dispoziția Partenerilor Furnizorului, în mod anonim, a conținutului malițios sau nedorit, în scopul dezvoltării și îmbunătățirii ulterioare a unor Avast Secure Gateway; și (iv) Grupul Furnizorului și Partenerii Furnizorului pot elabora și comercializa studii comparabile și măsuri bazate pe Date agregate.

13.12.4. Grupul Furnizorului și Partenerii Furnizorului își rezervă dreptul de a administra lățimea de bandă sau traficul rutei pe internet într-un mod optim din punct de vedere comercial, cu condiția ca acțiunile respective să nu compromită obligațiile Furnizorului în ceea ce privește Avast Secure Gateways. Furnizorul sau un Partener al Furnizorului (după caz) poate suspenda accesul dvs. la Avast Secure Gateways, sau descărcarea sa, în cazul în care utilizarea de către dvs. a acestor Soluții reprezintă o amenințare iminentă asupra oricărei rețele a Grupului Furnizorului sau a unui Partener al Furnizorului sau dacă acest lucru este necesar pentru a respecta legile aplicabile. În astfel de circumstanțe, Furnizorul sau Partenerul Furnizorului (după caz) va: (i) suspenda Avast Secure Gateways numai în măsura în care este necesar în mod rezonabil pentru a preveni orice daună asupra oricărei rețele a Grupului Furnizorului sau a Partenerilor Furnizorului (de exemplu, blocarea adreselor IP de la care provine prejudiciul) și pentru a respecta legile aplicabile; (ii) depune toate eforturile rezonabile pentru a vă contacta cu promptitudine și a vă oferi posibilitatea de a modifica cu promptitudine configurația serverului(elor) dvs. pe cale de consecință și/sau va colabora cu dvs. cu promptitudine pentru a rezolva problemele care provoacă suspendarea Avast Secure Gateways; și (iii) restaura orice astfel de Avast Secure Gateways după ce toate problemele respective au fost soluționate, într-un mod pe care Furnizorul sau Partenerul Furnizorului (după caz) în consideră mulțumitor, în condiții rezonabile.

13.12.5. În scopul de a stabili dacă ați achiziționat suficiente Locuri, fiecare 2.000 de Tranzacții pe zi calendaristică ce trec prin Avast Secure Internet Gateway se vor considera un „Loc” Avast Secure Internet Gateway, iar fiecare 2.000 de Tranzacții DNS pe zi calendaristică ce trec prin Avast Secure Web Gateway se vor considera un „Loc” Avast Secure Web Gateway. Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că numărul de Locuri pe care trebuie să le achiziționați pentru a utiliza: (i) Avast Secure Internet Gateway se va calcula împărțind numărul total de Tranzacții ce trec prin Avast Secure Internet Gateway pe zi calendaristică la 2.000; și (ii) Avast Secure Web Gateway se va calcula împărțind numărul total de Tranzacții DNS ce trec prin Avast Secure Web Gateway pe zi calendaristică la 2.000.

13.12.6. Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că Grupul Furnizorului și Partenerii Furnizorului pot folosi, reproduce, stoca, modifica și afișa informațiile din jurnalele dvs. de tranzacții (respectiv metadate ale întregului trafic de rețea trimis către sau primit de la dvs. prin intermediul utilizării Avast Secure Gateway sau Avast Secure Internet Gateway) („Jurnale de tranzacții”). Jurnalele de tranzacții vor fi păstrate de către Grupul Furnizorului sau de un Partener al Furnizorului pe perioade consecutive de 6 luni pe parcursul Duratei abonamentului. La încetarea sau expirarea Duratei abonamentului, Jurnalele de tranzacții vor fi șterse de către Grupul Furnizorului și Partenerii Furnizorului potrivit ciclului standard de păstrare al Grupului Furnizorului și al Partenerilor Furnizorului sau mai repede, astfel cum puteți solicita dvs. în scris.

13.13. Anumite Soluții HideMyAss!

13.13.1. Rețea virtuală privată. Dacă nu este prevăzut altfel de Condițiile aplicabile, abonamentul dvs. pentru produsul rețea virtuală privată HMA! („VPN HMA”) vă autorizează să creați cel mult 5 conexiuni simultane pentru fiecare abonament VPN HMA!. Prin derogare de la prevederile în sens contrar din acest Acord, dacă depășiți numărul autorizat de conexiuni simultane pentru abonamentul dvs. VPN HMA!, Furnizorul poate, în orice moment, fără nicio notificare către dvs., să suspende sau să vă dezactiveze accesul la și/sau utilizarea VPN HMA!. Dacă doriți să măriți numărul autorizat de conexiuni simultane pentru abonamentul dvs. VPN HMA!, vă rugăm să ne contactați la sales@hidemyass.com.

13.13.2. Proxy pentru internet. Serviciul proxy pentru internet HMA! („Proxy pentru internet”) este o Soluție gratuită care nu cere ca dvs. să vă înregistrați detaliile la Furnizor. Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că sunteți singurul răspunzător, iar Grupul Furnizorului și Partenerii Furnizorului nu acceptă nicio răspundere față de dvs. sau orice terț pentru: (a) accesul, vizualizarea sau utilizarea de către dvs. a conținutului (inclusiv orice conținut ofensator sau inacceptabil), a oricărei pagini de internet terțe accesate sau vizualizate în timpul folosirii Proxy-ului pentru internet; (b) respectarea de către dvs. a termenilor de utilizare aplicabili pentru orice pagină de internet terță pe care o accesați, vizitați sau utilizați dvs. în timpul folosirii Proxy-ului pentru internet; și (c) orice revendicare, pierdere sau daună care decurge din orice conținut pe care îl creați, puneți la dispoziție, transmiteți sau afișați în timpul folosirii Proxy-ului pentru internet, inclusiv orice revendicare, pierdere sau daună suferită sau întâmpinată de Grupul Furnizorului sau Partenerii Furnizorului.

13.14. Rețele virtuale private. Mai multe țări împiedică sau restricționează utilizarea rețelelor virtuale private („VPN-uri”) și o parte dintre acestea au instituit măsuri tehnologice care să prevină funcționarea VPN-urilor. Drept urmare, Soluțiile VPN ale Furnizorului (inclusiv VPN HMA!) sunt supuse restricțiilor teritoriale care se pot modifica la anumite intervale de timp. Aici puteți găsi mai multe informații.

13.15. Dispozitiv. Furnizorul vă poate pune la dispoziție o cheie hardware sau un alt dispozitiv („Dispozitivul”), ca parte a Soluției dvs., iar, în acest caz, se vor aplica prevederile suplimentare specificate în această Secțiune 13.15:

13.15.1. Perioada de garanție limitată instituită prin Secțiunea 6.1 este prelungită pentru Dispozitiv la 1 (unu) an de la data achiziționării („Perioada de garanție pentru Dispozitiv”).

13.15.2. Dacă Dispozitivul este defect sau se defectează, trebuie să înștiințați cu promptitudine Furnizorul. Dacă înștiințați Furnizorul cu privire la defecțiune în timpul Perioadei de garanție pentru Dispozitiv și Furnizorul nu poate remedia defecțiunea de la distanță, Furnizorul, la latitudinea și pe cheltuiala sa și în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare: (a) va înlocui Dispozitivul cu un Dispozitiv nou sau recondiționat, iar în această situația garanția instituită prin Secțiunea 6.1 se va aplica pentru timpul rămas din Perioada de garanție pentru Dispozitiv, aplicabilă Dispozitivului inițial; sau (b) va anula abonamentul dvs. și vă va returna orice sumă necuvenită din acesta, pe care ați achitat-o anterior. Dacă Dispozitivul se defectează la finalul Perioadei de garanție pentru Dispozitiv sau dacă se defectează din cauza utilizării incorecte, a faptului că s-a intervenit asupra sa, din cauza abuzului, a unui accident, a furtului sau a pierderii, Furnizorul vă poate percepe prețul standard pentru un Dispozitiv înlocuitor. Furnizorul, la latitudinea sa, poate înlocui Dispozitivul cu unul nou sau diferit, care va intra sub incidența prevederilor acestui Acord (inclusiv ale celor din Secțiunea 13.15).

13.16. Mobile Threat Intelligence Platform

13.16.1. După cum se utilizează în această Secțiune 13.16:

(a) „Conținut” se referă la orice conținut, materiale, produse și servicii pe care le puteți accesa pe sau prin MTIP, inclusiv Conținut oferit de Furnizor, Conținutul dvs. și informațiile pe care este posibil să le schimbați cu alți utilizatori MTIP.

(b)  „MTIP” semnifică Mobile Threat Intelligence Platform pusă la dispoziție de Avast.

(c) „Exemplu de amenințare” semnifică orice cod, funcționalitate, rutină sau dispozitiv care conține, descrie sau prezintă orice element de tip cod rău intenționat.

(d) „Conținut oferit de Furnizor” semnifică orice Conținut pe care membrii Grupului Furnizorului îl încarcă, publică, afișează sau pun la dispoziție altora folosind MTIP și orice Conținut care este publicat, afișat, distribuit sau pus la dispoziție de alte entități folosind MTIP, însă excluzându-se Conținutul dvs. și Exemplele de amenințări.

(e) „Conținutul dvs.” semnifică orice Conținut (cu excepția Exemplelor de amenințări), materiale, produse și servicii pe care le încărcați, publicați, afișați, distribuiți sau puneți la dispoziție altora folosind MTIP.

13.16.2. Conținutul oferit de Furnizor, în cadrul relației dintre dvs. și Grupul Furnizorului, este proprietatea membrilor Grupului Furnizorului. Membrii Grupului Furnizorului, în conformitate cu termenii și condițiile acestui Acord, vă acordă o licență limitată, neexclusivă, de a utiliza și a accesa Conținutul oferit de Furnizor, astfel cum vă este pus la dispoziție pe MTIP, exclusiv în legătură cu utilizarea de către dvs. a MTIP.

13.16.3. Disponibilitatea oricărui Conținut pe MTIP nu este echivalentă cu susținerea sau cu verificarea respectivului conținut de către membrii Grupului Furnizorului. Membrii Grupului Furnizorului nu emit nicio garanție sau declarație privitoare la acuratețea, exhaustivitatea sau furnizarea la momentul oportun a oricărui Conținut pus la dispoziție pe MTIP. Membrii Grupului Furnizorului nu vă oferă sfaturi sau recomandări prin faptul că vă pun la dispoziție Conținut pe MTIP (inclusiv în ceea ce privește Conținutul oferit de Furnizor) și, în consecință, trebuie să vă formați propriile impresii și să luați decizii în funcție de analizele și cercetările dvs. și nu trebuie să vă bazați pe acuratețea, exhaustivitatea sau furnizarea la momentul oportun a oricărui Conținut disponibil pe MTIP.

13.16.4. Prin încărcarea, publicarea, afișarea, distribuirea sau punerea la dispoziție a Conținutului dvs. pe MTIP, le acordați membrilor Grupului Furnizorului o licență neexclusivă, la nivel mondial, fără redevențe, achitată integral, transferabilă și cesionabilă (prin mai mulți terți), privind utilizarea, copierea, reproducerea, prelucrarea, adaptarea, modificarea, crearea de lucrări derivate, încărcarea, publicarea, transmiterea, stocarea, afișarea, distribuirea, punerea la dispoziție către alte persoane și utilizarea în alte moduri a Conținutului dvs., în legătură cu funcționarea sau utilizarea MTIP sau cu promovarea, publicitatea sau marketingul MTIP, pe orice suport media sau prin orice metodă de distribuție sau modalitate de a pune la dispoziție MTIP sau Conținutul către alte persoane (modalități cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior). Sunteți de acord cu faptul că această licență include dreptul membrilor Grupului Furnizorului de a pune la dispoziție Conținutul dvs. către Partenerii Furnizorului care colaborează cu membrii Grupului Furnizorului pentru încărcarea, publicarea, afișarea, distribuirea sau punerea la dispoziție a Conținutului dvs. pe alte suporturi sau prin alte metode de distribuție sau modalități de a pune la dispoziție MTIP sau Conținutul către alții. Această licență include și dreptul altor utilizatori ai MTIP de a utiliza și modifica Conținutul dvs. Sunteți de acord cu faptul că putem modifica, adapta sau crea lucrări derivate pe baza Conținutului dvs., în scopul de a-l încărca, a-l publica, a-l afișa, a-l distribui sau a-l pune la dispoziție prin rețele computerizate, dispozitive, furnizori de servicii și pe diverse suporturi. De asemenea, putem șterge sau putem refuza publicarea Conținutului dvs. pe MTIP, integral sau parțial, în orice moment și la propria noastră latitudine.

13.16.5. Prin încărcarea, publicarea, afișarea, distribuirea sau punerea la dispoziție a Conținutului dvs. pe MTIP, declarați, garantați și vă angajați față de fiecare membru al Grupului Furnizorului cu privire la următoarele: (a) că dețineți dreptul de proprietate sau că ați obținut toate drepturile, licențele sau permisiunile necesare de la orice entități relevante, de a utiliza Conținutul dvs. și de a le acorda membrilor Grupului Furnizorului toate drepturile, licențele și permisiunile necesare de a utiliza Conținutul dvs., astfel cum se specifică prin acest Acord; și (b) că încărcarea, publicarea, afișarea, distribuirea sau punerea la dispoziție a Conținutului dvs. pe MTIP nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unei entități terțe sau ale unui membru al Grupului Furnizorului, nu va încălca intimitatea sau alte drepturi personale ale altor entități și nu va încălca nici legislația aplicabilă. Acceptați responsabilitatea integrală cu privire la evitarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală, a încălcării intimității sau a altor drepturi personale ale altor entități sau a încălcării legislației aplicabile, în legătură cu Conținutul dvs. Sunteți de acord să achitați orice redevențe, taxe și alte sume datorate oricăror alte persoane în virtutea încărcării, a publicării, a afișării, a distribuirii sau a punerii la dispoziție de către dvs. a Conținutului dvs. pe MTIP sau membrilor Grupului Furnizorului sau Partenerilor Furnizorului care exercită oricare dintre drepturile, licențele și permisiunile pe care le-ați acordat în virtutea prezentei Secțiuni 13.16.

13.16.6. Niciun membru al Grupului Furnizorului nu emite nicio declarație, garanție sau angajament cu privire la Exemplele de amenințări, iar Grupul Furnizorului refuză orice garanție (expresă sau implicită) conform căreia reproducerea, distribuirea sau utilizarea oricărui Exemplu de amenințare nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, nu încalcă intimitatea sau alte drepturi personale ale altor entități și nu încalcă legislația aplicabilă. Dacă utilizați, copiați, reproduceți, prelucrați, adaptați, modificați, creați lucrări derivate, încărcați, publicați, transmiteți, stocați, afișați, distribuiți, puneți la dispoziție către alte entități sau utilizați în orice alt mod un Exemplu de amenințare, vă asumați toate riscurile asociate și renunțați în mod irevocabil la toate drepturile de a iniția o acțiune în justiție împotriva oricărui membru al Grupului Furnizorului, în legătură cu respectivul Exemplu de amenințare.

13.16.7. Pentru evitarea oricăror neclarități, Secțiunile 4, 5.1.7, 5.1.11 și 5.3 („Secțiunile pertinente”) se vor aplica cu privire la Conținutul dvs. și la utilizarea de către dvs. a MTIP (inclusiv încărcarea, publicarea, afișarea, distribuirea sau punerea la dispoziție a Conținutului dvs. pe MTIP). Prezenta Secțiune 13.16 și Secțiunile pertinente, în măsura maximă posibilă, vor fi interpretate ca fiind compatibile una cu cealaltă, însă, în eventualitatea unor discrepanțe, se vor aplica în următoarea ordine de prioritate: (i) prezenta Secțiune 13.16; și (ii) Secțiunile pertinente.

Închideți

Aproape că am terminat!

Finalizați instalarea, făcând clic pe fișierul descărcat și urmând instrucțiunile.

Se inițiază descărcarea...
Notă: Dacă descărcarea nu a pornit în mod automat, faceți clic aici.
Faceți clic pe acest fișier pentru a începe instalarea Avast.