Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Zabezpečený soukromý přístup

Nahraďte tradiční VPN cloudovým řešením přístupu k síti s nulovou důvěrou, maximálním zabezpečením a přívětivým prostředím pro koncové uživatele.

Používání tradičních VPN

Používání tradičních VPN

Používání tradičních VPN

Tradiční DMZ s technologií VPN už nedokážou chránit moderní pracoviště, která se spoléhají na cloud.

Nepřívětivé uživatelské prostředí
Uživatelé nemají rádi VPN, protože se k nim musí přihlašovat pokaždé, když potřebují nějakou aplikaci. Když pracují na dálku, jejich frustrace z této technologie jen roste, a často se pokoušejí obcházet bezpečnostní opatření, aby vůbec mohli dokončit svoji práci.
Vyšší riziko útoků
VPN rozšiřuje podnikovou síť až ke vzdálenému uživateli, čímž zvětšuje útočný povrch a zvyšuje tak rizika napadení. Když se vzdáleným pracovníkům dostane do zařízení malware, může přes VPN infikovat celou síť.
Vysoké náklady a složitost
Kompletní hardwarová VPN brána je nákladná a vysoce náročná na správu. Další náklady vám mohou vzniknout, když latence a kapacitní omezení vyžadují, aby organizace začala používat hardwarové brány v každém datovém centru zvlášť.
Přístup k síti s nulovou důvěrou (ZTNA) pro moderní pracoviště

Přístup k síti s nulovou důvěrou (ZTNA) pro moderní pracoviště

Přístup k síti s nulovou důvěrou (ZTNA) pro moderní pracoviště

Zabezpečený soukromý přístup (SPA) umožňuje firmám eliminovat spoustu slabých míst VPN řešení a zavést cloudový přístup, který přesouvá zabezpečení z datového centra a vychází ze škálovatelnosti a spolehlivosti cloudu.

Jak to funguje

Zabezpečený soukromý přístup jsme navrhli s ohledem na koncové uživatele a správce IT. Už žádné VPN koncentrátory a segmentace sítě. SPA pomocí nenáročného softwaru spojuje aplikace a uživatele s cloudem, kde se zprostředkovatelské mikrotunely sbíhají na umístění, které je uživateli nejblíž.

Dokonalý pár: <br />Zabezpečený soukromý přístup a Zabezpečená internetová brána

Dokonalý pár:
Zabezpečený soukromý přístup a Zabezpečená internetová brána

Dokonalý pár: <br />Zabezpečený soukromý přístup a Zabezpečená internetová brána

100% cloudová řešení, která koncovým uživatelům zařízení poskytují optimální přístup ke všem vašim soukromým a cloudovým aplikacím bez ohledu na zařízení nebo umístění.

Názory našich zákazníků

Zabezpečený soukromý přístup od Avastu poskytuje vzdáleným a mobilním uživatelům našich zákazníků zabezpečený soukromý přístup k interním firemním prostředkům, když se přihlašují ze svých notebooků či mobilních zařízení. Všichni uživatelé APA nyní pracují odkudkoli bez VPN. Firmy našich zákazníků umožnily mobilním uživatelům pracovat produktivněji a dosáhly tak rychlé návratnosti investice, ušetřily na licenčních poplatcích za software vázaný na konkrétní místo používání a výrazně omezily počet vzdálených a mobilních uživatelů kontaktujících podporu. Řešení APA také výrazně zvýšilo přidanou hodnotu SDSI, protože nám umožnilo poskytovat a spravovat skutečně všudypřítomné a cenově nenáročné bezpečnostní řešení s možnostmi celopodnikové správy, přehledu a reakce.

SDSI

Důvodem úspěšnosti řešení Avast SPA je skutečnost, že umožňuje zaměstnancům pracovat efektivněji tím, že jim zajišťuje snadný přístup k potřebným interním aplikacím. Poskytuje lepší a škálovatelnější zabezpečení než tradiční VPN, což se v dnešním světě mobilní práce a práce z domova velmi hodí.

Bleam Cyber Security

Vyměňte VPN za ZTNA

Zajistěte si potřebné zabezpečení a umožněte uživatelům pracovat tak, jak potřebují.

Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.