Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Bezpieczny dostęp prywatny

Zamień tradycyjny dostęp przez sieć VPN na rozwiązanie dostępu do sieci chmurowej typu Zero Trust, aby zapewnić użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo i optymalną wygodę.

Problemy związane z tradycyjną metodą dostępu przez sieć VPN

Problemy związane z tradycyjną metodą dostępu przez sieć VPN

Problemy związane z tradycyjną metodą dostępu przez sieć VPN

Tradycyjna „strefa zdemilitaryzowana” przy użyciu technologii VPN nie zapewnia już ochrony nowoczesnemu miejscu pracy opartemu na chmurze.

Niezadowalająca obsługa użytkownika
Użytkownicy nie lubią sieci VPN z powodu konieczności logowania za każdym razem, gdy potrzebny jest dostęp do aplikacji. Denerwują ich opóźnienia podczas pracy zdalnej i często próbują całkowicie ominąć kontrole bezpieczeństwa, aby wykonać swoje zadania.
Zwiększone ryzyko ataków
VPN rozszerza sieć firmową na użytkownika zdalnego, zwiększając powierzchnię ataku, a tym samym ryzyko naruszeń bezpieczeństwa. Jeśli urządzenie pracownika zdalnego zostanie zarażone złośliwym oprogramowaniem, może zainfekować całą sieć po zalogowaniu użytkownika do VPN.
Wysokie koszty i skomplikowana obsługa
Pełny pakiet urządzeń do obsługi bramy VPN jest kosztowny, a zarządzanie nim wymaga znacznych zasobów. Koszty stają się jeszcze większe, ponieważ opóźnienia i ograniczenia przepustowości wymagają od organizacji replikowania pakietów bram w każdym centrum danych.
Dostęp do sieci typu Zero Trust (Zero Trust Network Access — ZTNA) dla nowoczesnego miejsca pracy

Dostęp do sieci typu Zero Trust (Zero Trust Network Access — ZTNA) dla nowoczesnego miejsca pracy

Dostęp do sieci typu Zero Trust (Zero Trust Network Access — ZTNA) dla nowoczesnego miejsca pracy

Bezpieczny dostęp prywatny (Secure Private Access — SPA) umożliwia firmom wyeliminowanie wielu słabych stron rozwiązań VPN i wdrożenie rozwiązań chmurowych oddzielających zabezpieczenia od centrum danych i wykorzystujących możliwości chmury w zakresie skalowalności i niezawodności.

Jak to działa

Bezpieczny dostęp prywatny został stworzony z myślą zarówno o użytkownikach końcowych, jak i administratorach IT. Koniec z koncentratorami VPN i segmentacją sieci. SPA wykorzystuje lekkie oprogramowanie do łączenia aplikacji i użytkowników z chmurą, w której pośredniczące mikrotunele zbiegają się w miejscu najbliższym użytkownikowi.

Para doskonała: <br />Bezpieczny dostęp prywatny i bezpieczna brama internetowa

Para doskonała:
Bezpieczny dostęp prywatny i bezpieczna brama internetowa

Para doskonała: <br />Bezpieczny dostęp prywatny i bezpieczna brama internetowa

Rozwiązania dostarczane w 100% w chmurze, które współpracują ze sobą, aby zapewnić użytkownikom końcowym najlepszy dostęp do wszystkich Twoich aplikacji prywatnych i chmurowych bez względu na urządzenie i lokalizację.

Poznaj opinie naszych klientów

Bezpieczny dostęp prywatny Avast zapewnia użytkownikom zdalnym i mobilnym naszych klientów bezpieczny dostęp do zasobów wewnętrznych firmy po zwykłym zalogowaniu się przez nich na laptopie lub urządzeniu mobilnym. Wszyscy użytkownicy tego rozwiązania pracują teraz z dowolnej lokalizacji bez użycia sieci VPN. Firmy naszych klientów uzyskały szybki zwrot z inwestycji, zwiększając wydajność użytkowników mobilnych, oszczędzając na kosztach licencji oprogramowania zależnych od lokalizacji, ograniczając łączną liczbę ogólnych problemów natury technicznej dotyczących rozwiązań, a także znacząco zmniejszając liczbę zgłoszeń przesyłanych przez użytkowników zdalnych i mobilnych do zespołu pomocy technicznej. Rozwiązanie Bezpieczny dostęp prywatny zwiększyło także „wartość dodatnią” oferowaną przez SDSI, umożliwiając nam dostarczenie oraz konserwację niedrogiego rozwiązania zabezpieczającego, z którego można korzystać dosłownie wszędzie i które umożliwia zarządzanie, zapewnia przejrzystość i możliwość reagowania w obszarze całego przedsiębiorstwa.

SDSI

Powodem, dla którego Bezpieczny dostęp prywatny Avast okazał się takim sukcesem, jest fakt, że rozwiązanie to w tak dużym stopniu zwiększa wydajność pracowników, zapewniając łatwy dostęp do wykorzystywanych przez nich aplikacji wewnętrznych firmy. Zapewnia dostęp do lepszych i bardziej skalowalnych zabezpieczeń niż tradycyjny VPN — zwłaszcza w obecnej rzeczywistości, w której tak wiele osób stało się pracownikami mobilnymi, wykonując pracę z domu.

Cyberbezpieczeństwo na odległość

Żegnaj VPN, witaj ZTNA

Zapewnij użytkownikom obsługę, której pragną, i uzyskaj bezpieczeństwo, którego potrzebujesz.

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast