Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Nevíte, které řešení je pro vaši firmu to pravé?
Datový list

Sandbox

Náš Sandbox je dostupný ve všech vrstvách produktu Avast Business Antivirus a umožňuje analyzovat potenciální hrozby a zranitelnosti v bezpečném virtuálním prostředí, jež je izolováno od zbytku sítě. IT týmy mohou potenciální malware testovat a zjišťovat, jak funguje, aniž by se jim dostal do sítí či zařízení. Získají tak důležité informace, díky nimž dokážou zlepšovat zabezpečení.

Umožňuje bezpečné testování a získání poznatků
Testováním podezřelých souborů, aplikací, webových adres či nového kódu v bezpečném virtuálním prostoru chrání uživatele a sítě před kybernetickými hrozbami.
Zlepšuje ochranu před doposud neznámými hrozbami
Umožňuje prověřovat a analyzovat potenciální či vznikající hrozby včetně těch doposud neznámých, a to bez rizika infekce.
Chrání vzdálené či cestující uživatele
Zajišťuje zabezpečení vzdálených pracovníků a cestujících zaměstnanců ve firemní síti i mimo ni bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Konkurenční výhoda

Sandbox integrovaný do produktů Avast Business Antivirus představuje snadno použitelný a trvale dostupný nástroj, který omezuje rizika hrozící uživatelům, ať se nacházejí kdekoli, protože umožňuje testovat a analyzovat podezřelé soubory, aplikace či webové adresy v bezpečném prostředí. Sandbox spolupracuje s naším proprietárním nástrojem CyberCapture na testování souborů, s kterým sdílí svá zjištění, takže IT pracovníci dokážou lépe rozlišovat škodlivé a neškodné chování a nepřetržitě zlepšovat ochranu před hrozbami.

Pojďme se na Sandbox podívat zblízka.

Co je Sandbox?

Sandbox je bezpečné prostředí sloužící k otevírání podezřelých souborů, spouštění nedůvěryhodných programů či stahování z webových adres, aniž by došlo k ovlivnění či narušení zařízení. Tento snadno použitelný nástroj testuje a označuje software jako „bezpečný“ či „nebezpečný“ a kontroluje kód či aplikace ještě před spuštěním. Umožňuje IT pracovníkům pozorovat a analyzovat činnost potenciálního malwaru a získat tak lepší poznatky o nových hrozbách či zranitelnostech, aniž by nějak ohrozili svou síť.

Kdy se Sandbox používá?

Sandbox můžete použít kdykoli a v jakékoli situaci k bezpečnému přezkoumání souboru či kódu, a to izolovaně od počítače a firemní sítě.

Jak Sandbox funguje?

Sandbox je součástí všech produktů Avast Business Antivirus. Lze jej spouštět na vyžádání nebo automaticky. Můžete také určit konkrétní aplikace, které mají být vždy nasazeny v Sandboxu. Sandbox spustíte tak, že pravým tlačítkem kliknete na soubor či webovou adresu, kterou chcete otestovat, vyberete možnost „Spustit v Sandboxu“ a pak v nabídce zvolíte možnost „Vždy spouštět v Sandboxu“ nebo „Spustit jednu instanci v Sandboxu“. Tím otevřete průzkumníka souborů, kde můžete vybrat, co chcete spustit ve virtualizovaném prostředí. Jakmile se Sandbox spustí, uvidíte podrobnosti o všem, co v něm momentálně běží. Položky spuštěné v Sandboxu jsou označené šipkou.

Jakmile v Sandboxu dokončíte testování, výběrem možnosti „Zavřít vše“ jej ukončíte. Sandbox se obnoví do původního stavu a veškeré stažené soubory či změněná nastavení prohlížeče se automaticky smažou. Když zjistíte, že testovaný soubor, aplikace či webová adresa jsou bezpečné, můžete je bez obav přesunout do počítače či zařízení. Soubory identifikované jako potenciální malware nebo vyžadující dodatečnou analýzu jsou automaticky odeslány do CyberCapture k hloubkové analýze.

Jaký je rozdíl mezi Sandboxem a CyberCapture?

Sandbox dokáže spouštět podezřelé soubory v bezpečném virtuálním prostředí pro účely prvotního otestování a odesílá svá zjištění do CyberCapture, což je cloudový nástroj pro testování souborů v produktech Avast Business Antivirus. Nástroj CyberCapture je navržený tak, aby automaticky zjišťoval a analyzoval vzácné podezřelé soubory, a pomocí strojového učení a behaviorální analýzy podrobně zkoumá potenciální malware. Když narazí na malware, umístí jej do karantény a zablokuje jej, aby se nadále nemohl spouštět v systému a infikovat síť.

Co je na Sandboxu jedinečné?

Sandbox je součástí našich produktů Avast Business Antivirus a je snadno přístupný a intuitivní. Představuje bezpečný, účinný a dostupný nástroj k testování ve virtuálním prostředí a ochraně uživatelů v celé síti, a to bez ohledu na jejich umístění.

Uživatelé rovněž těží z integrované technologie a funkčnosti více než 13 funkcí produktu Avast Business Antivirus, které spolupracují na detekci a blokování hrozeb a neustále zlepšují účinnost našich řešení pro ochranu koncových zařízení.

Jak Avast chrání před hrozbami

Stovky milionů našich uživatelů nepřetržitě předávají data, která nám pomáhají rychle identifikovat a zlikvidovat jakoukoli aktuální hrozbu a předvídat hrozby budoucí. Náš rozsáhlý cloudový modul strojového učení se dnem i nocí vyvíjí a učí, díky čemuž jsou naše řešení každou sekundou inteligentnější, rychlejší a výkonnější.

  • Každý měsíc zablokujeme 1,5 miliardy útoků malwaru
  • Každý měsíc zkontrolujeme 300 milionů nových souborů
  • Každý měsíc zkontrolujeme 200 miliard webových adres
  • Analyzovali jsme 30 milionů spustitelných souborů
  • Zablokovali jsme 500 milionů návštěv škodlivých webů
  • Minulý rok jsme zablokovali 128 milionů útoků ransomwaru

Datový list s častými dotazy ke cloudovému Sandboxu

Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.