Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Datablad

Sandlåda

Vår sandlådefunktion ingår i alla Avast Business Antivirus-nivåer och med den kan potentiella hot och sårbarheter analyseras i en säker, virtuell miljö som är isolerad från resten av nätverket. IT-teamen kan testa potentiell skadlig kod, förstå exakt hur den fungerar innan den invaderar nätverk och enheter, och få viktiga insikter för att kontinuerligt förbättra sitt säkerhetsförsvar.

Möjliggör säkra test och nya insikter
Testar misstänkta filer, program, webbadresser eller ny kod i en säker, virtuell miljö för att skydda användare och nätverk mot cyberhot.
Förbättrat skydd mot dagnollattacker
Möjliggör inspektion och analys av potentiella eller uppstickande hot utan risk för infektion, inklusive skadliga dagnollhot.
Skyddar arbetare på distans eller resande fot
Håller distanspersonal och resande personal säker, på eller utanför företagsnätverken, oavsett plats.

Den konkurrensmässiga fördelen

Sandlådan är integrerad i våra Avast Business Antivirus-produkter och är ett lättanvänt, konstant tillgängligt verktyg som minskar risken för användare, oavsett deras plats, genom att testa och analysera misstänkta filer, program och webbadresser i en säker miljö. Sandlådan fungerar tillsammans med och delar sina upptäckter med vår proprietära CyberCapture-filskanningsfunktion, som gör att IT-avdelningen lättare kan klassificera skadligt och icke-skadligt beteende och kontinuerligt förbättra sitt hotskydd.

Låt oss ta en närmare titt på sandlådan.

Vad är sandlådan?

Sandlådan tillhandahåller en säker miljö för att öppna misstänkta filer, köra opålitliga program eller ladda ned webbadresser utan att störa eller påverka enheten. Det är ett lättanvänt verktyg som testar och kategoriserar program som ”säkra” eller ”osäkra”, eller testar kod och program innan de friges. Sandlådan låter IT-avdelningen observera och analysera vad den skadliga koden gör, vilket ger större kunskaper om nya hot och sårbarheter – utan att riskera nätverksmiljön.

När används sandlådan?

Sandlådan kan användas när som helst i alla situationer för att undersöka en fil eller en bit kod på ett säkert sätt, samtidigt som den hålls isolerad från datorn och företagsnätverket.

Hur fungerar sandlådan?

Sandlådan ingår i alla Avast Business Antivirus-produkter. Den kan köras på begäran eller automatiskt. Du kan även ställa in specifika program som alltid ska köras i sandlådan. För att köra sandlådan högerklickar du på filen eller webbadressen du vill testa och väljer ”Run in Sandbox” (Kör i sandlådan) och väljer sedan menyalternativet ”Always run in Sandbox” (Kör alltid i sandlådan) eller ”Run a single instance of Sandbox” (Kör en enskild instans av sandlådan). Detta öppnar en filutforskare där du kan välja vad du vill ska köras i den virtuella miljön. När sandlådeläget startar ser du information om allt som körs i sandlådan. När något körs i sandlådan visar en pil att detta är inom sandlådemiljön.

När du har slutfört testningen i sandlådeläge trycker du på ”Close all” (Stäng allt) för att avsluta processen. Sandlådan återställs till sitt ursprungstillstånd och eventuella nedladdade filer eller ändrade webbläsarinställningar tas bort automatiskt. Om allt visar sig vara säkert efter testningen kan du flytta valfria filer, program eller webbadresser till en dator eller annan enhet utan att riskera något. Filer som identifierats som potentiell skadlig kod eller som kräver ytterligare analys skickas automatiskt till CyberCapture för en djupgående analys.

Vad är skillnaden mellan sandlådan och CyberCapture?

Sandlådan kan köra misstänkta filer i en säker virtuell miljö för initial testning och skickar sina upptäckter till CyberCapture – en molnbaserad filskannerfunktion i Avast Business Antivirus-produkter. CyberCapture har utformats för att automatiskt upptäcka och analysera sällsynta, misstänkta filer och använder maskininlärning och beteendeanalys för att göra en djupare analys av potentiell skadlig kod. Om en skadlig kod upptäcks stänger CyberCapture karantänerna och stoppar den så att den inte längre kan köras på en användares system och infektera nätverket.

Vad är det som utmärker sandlådan?

Sandlådan är integrerad i våra Avast Business Antivirus-produkter för snabb åtkomst och intuitiv användning. Den ger dig ett säkert, effektivt och prisvärt verktyg för att testa i en virtuell miljö, vilket skyddar användare i hela nätverket oavsett var de befinner sig.

Användare har även nytta av den integrerade tekniken och funktionaliteten hos mer än 13 Avast Business Antivirus-funktioner som jobbar tillsammans för att detektera och stoppa hot, och därmed kontinuerligt gör våra lösningar för slutpunktsskydd säkrare.

Avast hotdetektering i full gång

Våra hundratals miljoner användare tillhandahåller en ständig ström av data som hjälper oss att snabbt identifiera och förstöra alla hot – och förutse framtida hot. Vår enorma molnbaserade maskininlärningsmotor utvecklas och lär sig dag och natt och gör våra lösningar smartare, snabbare och kraftfullare varje sekund.

  • 1,5 miljarder attacker med sabotageprogram blockeras varje månad
  • 300 miljoner nya filer kontrolleras varje månad
  • 200 miljarder webbadresser kontrolleras varje månad
  • 30 miljoner körbara filer analyseras
  • 500 miljoner besök på skadliga webbplatser blockeras
  • 128 miljoner attacker från utpressningstrojaner blockerades förra året

Vanliga frågor om Molnsandlåda – datablad

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.