Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Nie masz pewności, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej firmy?
Arkusz danych

Środowisko testowe

Nasza funkcja Środowisko testowe, która jest dostępna na każdym poziomie oprogramowania Avast Business Antivirus, umożliwia analizowanie potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach w bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni odizolowanej od reszty sieci. Zespoły IT mogą testować potencjalnie złośliwe oprogramowanie, dokładnie poznać sposób jego działania, zanim zaatakuje sieci i urządzenia, a także uzyskać ważne informacje, które pozwolą na ciągłe doskonalenie zabezpieczeń.

Umożliwia bezpieczne testowanie i uzyskiwanie informacji
Testuje podejrzane pliki, aplikacje, adresy URL lub elementy nowego kodu w bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni, aby chronić użytkowników i sieci przed cyberzagrożeniami.
Poprawia ochronę przed zagrożeniami typu zero-day
Umożliwia kontrolę i analizę potencjalnych lub nowo powstających zagrożeń bez ryzyka infekcji, w tym złośliwymi zagrożeniami typu zero-day.
Chroni użytkowników pracujących zdalnie lub w podróży
Zapewnia bezpieczeństwo pracownikom zdalnym i odbywającym podróże, w sieciach firmowych lub poza nimi — niezależnie od lokalizacji.

Przewaga nad konkurencją

Środowisko testowe to łatwe w użyciu, zawsze dostępne narzędzie wbudowane w produkty Avast Business Antivirus, które zmniejsza zagrożenie użytkowników, niezależnie od ich lokalizacji, poprzez testowanie i analizowanie podejrzanych plików, aplikacji i adresów URL w bezpiecznym miejscu. Środowisko testowe współpracuje z naszą autorską funkcją skanowania plików CyberCapture, umożliwiając informatykom lepsze rozpoznawanie złośliwych i nieszkodliwych zachowań oraz ciągłe doskonalenie ochrony przed zagrożeniami.

Przyjrzyjmy się bliżej narzędziu Środowisko testowe.

Co to jest Środowisko testowe?

Środowisko testowe umożliwia bezpieczne otwieranie podejrzanych plików, uruchamianie niezaufanych programów i pobieranie adresów URL bez wpływania na pracę urządzenia. To łatwe w użyciu narzędzie, które testuje i klasyfikuje oprogramowanie jako bezpieczne lub niebezpieczne, a także testuje kod i aplikacje przed wydaniem. Środowisko testowe pozwala pracownikom działu IT obserwować i analizować, co robi potencjalnie złośliwe oprogramowanie, dzięki czemu mogą oni uzyskać lepszy wgląd w nowe zagrożenia i luki w zabezpieczeniach — bez narażania sieci na ryzyko.

Kiedy używa się Środowiska testowego?

Ze Środowiska testowego można skorzystać w dowolnym momencie i dowolnej sytuacji, aby bezpiecznie sprawdzić plik lub kod przy zachowaniu izolacji od komputera i sieci firmowej.

Jak działa Środowisko testowe?

Środowisko testowe jest fabrycznie zainstalowane we wszystkich produktach Avast Business Antivirus. Można je uruchamiać na żądanie lub automatycznie. Możesz również określić, które aplikacje powinny być zawsze uruchamiane w Środowisku testowym. Aby uruchomić Środowisko testowe, kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub adres URL, który chcesz przetestować, i wybierz opcję Uruchom w Środowisku testowym, Zawsze uruchamiaj w Środowisku testowym lub Uruchom pojedynczą instancję Środowiska testowego. Spowoduje to otwarcie eksploratora plików, w którym można wybrać elementy do uruchomienia w zwirtualizowanym środowisku. Po włączeniu trybu Środowisko testowe zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące wszystkich uruchomionych w nim elementów. Podczas korzystania ze Środowiska testowego będzie o tym informować strzałka.

Po zakończeniu testowania w trybie Środowisko testowe naciśnij przycisk Zamknij wszystkie. Spowoduje to przywrócenie Środowiska testowego do pierwotnego stanu i automatyczne usunięcie wszelkich pobranych plików i zmienionych ustawień przeglądarki. Po przeprowadzeniu testowania, jeśli wszystko okaże się bezpieczne, można przenieść dowolny plik, aplikację lub adres URL na komputer lub urządzenie bez stwarzania ryzyka. Pliki, które zostały zidentyfikowane jako potencjalnie złośliwe oprogramowanie lub wymagające dodatkowej analizy, są automatycznie wysyłane do funkcji CyberCapture w celu szczegółowego zbadania.

Jaka jest różnica między narzędziem Środowisko testowe a funkcją CyberCapture?

Środowisko testowe umożliwia uruchamianie podejrzanych plików w bezpiecznym środowisku wirtualnym w celu przeprowadzenia wstępnych testów, których wyniki są przesyłane do CyberCapture — opartej na chmurze funkcji skanowania plików, która jest dostępna w produktach Avast Business Antivirus. Funkcja CyberCapture jest przeznaczona do automatycznego wykrywania i analizowania rzadkich, podejrzanych plików. Wykorzystuje ona uczenie maszynowe i analitykę zachowań w celu przeprowadzenia głębszej analizy potencjalnego złośliwego oprogramowania. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania jest ono przenoszone do kwarantanny, dzięki czemu nie może uruchomić się w systemie użytkownika i zainfekować sieci.

Czym wyróżnia się Środowisko testowe?

Środowisko testowe jest wbudowane w produkty Avast Business Antivirus, co zapewnia błyskawiczny dostęp i intuicyjną obsługę. To bezpieczne, skuteczne i przystępne cenowo narzędzie do testowania w środowisku wirtualnym, chroniące użytkowników w całej sieci, niezależnie od ich lokalizacji.

Użytkownicy mogą również korzystać ze zintegrowanych technologii i zestawu ponad 13 funkcji programu Avast Business Antivirus, które współpracują ze sobą w celu wykrywania i powstrzymywania zagrożeń, dzięki czemu nasze rozwiązania w zakresie ochrony punktów końcowych są coraz bardziej inteligentne.

Ochrona przed zagrożeniami opracowana przez Avast w praktyce

Setki milionów użytkowników naszych produktów zapewniają ciągły strumień danych, które pomagają nam szybko identyfikować i niszczyć wszelkie zagrożenia — a także przewidywać przyszłe. Nasz potężny, oparty na chmurze uczący się maszynowo silnik nieustannie się rozwija i uzyskuje nowe informacje, dzięki czemu nasze rozwiązania działają coraz szybciej, inteligentniej i skuteczniej.

  • 1,5 miliarda ataków z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania blokowanych co miesiąc
  • 300 milionów nowych plików sprawdzanych co miesiąc
  • 200 miliardów adresów URL sprawdzanych co miesiąc
  • 30 milionów przeanalizowanych plików wykonywalnych
  • 500 milionów zablokowanych odwiedzin na złośliwych stronach
  • 128 milionów ataków ransomware zablokowanych w zeszłym roku

Arkusz danych zawierający często zadawane pytania na temat funkcji Chmurowe środowisko testowe

Zamknij

Prawie gotowe!

Zakończ instalację, klikając pobrany plik i postępując zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.