Acceptăm browsere, nu dinozauri. Actualizați-vă browserul, dacă doriți să vedeți corect conținutul din această pagină Web.

END USER LICENSE AGREEMENT

Versiunea 1.5 (07/09/17)

Acord de licență pentru utilizatorul final

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile acestui Contract de licență pentru utilizatorul final („Contract”) înainte de a utiliza Soluția (cum este definită mai jos). Acesta este un contract cu consecințe juridice încheiat de dumneavoastră cu Avast Software s.r.o. (o companie constituită în conformitate cu legile din Republica Cehă) în ceea ce privește Soluțiile cu marca „AVAST”, Avast Software B.V. (o companie constituită în conformitate cu legile din Țările de Jos) în ceea ce privește Soluțiile cu marca „AVG” sau cu Privax Limited (o companie constituită în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor) în ceea ce privește Soluțiile cu marcă „HIDE MY ASS!” sau „HMA!” (Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV și Privax Limited fiind în mod individual, de la caz la caz, „Furnizorul”). Prin consimțământul în format electronic, prin instalarea Soluției sau prin utilizarea Soluției, acceptați toți termenii și condițiile din acest Contract în numele dumneavoastră și al oricărei entități sau persoane pe care o reprezentați sau pentru al cărei Dispozitiv achiziționați Soluțiile de la Furnizor (sub denumirea colectivă „dumneavoastră”). Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile din acest Contract, nu continuați procesul de instalare și ștergeți sau distrugeți toate copiile Soluției care se află în posesia dumneavoastră.

Acest Contract se referă la utilizarea de către dumneavoastră a anumitor produse software sau servicii (inclusiv orice upgrade sau actualizări referitoare la acestea) furnizate de către Furnizor (fiecare în parte reprezentând o „Soluție”) și la orice Documentație asociată acestora. În acest Contract, „Documentație” înseamnă orice manuale și instrucțiuni pentru utilizator pe care le oferă Furnizorul odată cu Soluția, iar „Condiții aplicabile” înseamnă în mod colectiv Durata abonamentului împreună cu tipurile de Dispozitive, Numărul permis de dispozitive, alte limitări descrise în Secțiunea 2, Documentația sau documentele tranzacției prin care ați dobândit Soluția. Acest Contract elimină și înlocuiește orice alt contract în care ați intrat anterior cu privire la o versiune precedentă a Soluției.

Furnizorul poate amenda acest Contract în orice moment printr-o notificare trimisă către dumneavoastră în conformitate cu acest Contract, iar utilizarea în continuare sau decizia de a nu solicita o rambursare, pentru orice Soluție, într-o perioadă de cel puțin 30 de zile după data notificării, va constitui acceptarea de către dumneavoastră a amendamentului la acest Contract. Pentru a continua să utilizați Soluțiile pe care le-ați achiziționat anterior, furnizorul poate solicita acceptarea de către dumneavoastră a Contractului amendat. Dacă refuzați să acceptați amendamentul la acest Contract, Furnizorul poate să oprească utilizarea de către dumneavoastră a Soluțiilor afectate, caz în care puteți obține o rambursare a Comisioanelor pentru Soluții (calculată procentual pentru porțiunea neexpirată sau neutilizată din Durata abonamentului), urmărind instrucțiunile de la https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (unde Furnizorul este Avast Software s.r.o) sau de la https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (unde Furnizorul este AVG Netherlands BV) sau de la http://www.hidemyass.com/legal/refunds (unde Furnizorul este Privax Limited).

1. Licență

Furnizorul vă acordă o licență neexclusivă pentru a utiliza Soluția și Documentația pe perioada convenită, care este indicată în Condițiile aplicabile, inclusiv orice prelungiri sau reînnoiri („Durata abonamentului”), cu condiția să fiți de acord cu termenii și condițiile din acest Contract.

2. Utilizare permisă a Soluției

2.1. Puteți să instalați și să utilizați Soluția numai pe, sau să asigurați suport numai pentru, numărul convenit („Numărul permis de dispozitive”) de telefoane mobile, dispozitive smartphone, tablete, aparate în rețele mobile, alte dispozitive mobile (fiecare fiind un „Dispozitiv mobil”), computere personale, dispozitive conectate la Internet sau alte dispozitive compatibile cu Soluția (fiecare fiind, inclusiv fiecare Dispozitiv mobil, un „Dispozitiv”) indicate în Condițiile aplicabile, acest drept fiind acordat numai în scopul utilizării:

2.1.1. în cazul Soluțiilor pe care Furnizorul le desemnează pentru utilizare în cadrul firmei, corporației sau în scop comercial (fiecare fiind o „Soluție pentru firme”), de către dumneavoastră sau afiliații dumneavoastră (acele entități care vă controlează, pe care le controlați sau se află sub un control comun) în scopul rezolvării unor activități interne. În eventualitatea oricărei astfel de utilizări a Soluțiilor pentru firme de către afiliați, sunteți răspunzător pentru conformarea afiliaților dumneavoastră cu acest Contract, iar o încălcare a Contractului de către un afiliat va fi considerată o încălcare de către dumneavoastră. Orice obligații ale Furnizorului în cadrul acestui Contract sunt numai în raport cu dumneavoastră, nu și cu afiliații dumneavoastră care utilizează Soluția pentru firme în cadrul acestui Contract.

2.1.2. în cazul tuturor celorlalte Soluții (fiecare fiind o „Soluție pentru consumatori”), de către dumneavoastră sau membrii familiei dumneavoastră în scopuri personale, necomerciale.

2.2. De asemenea, puteți face o copie de backup a Soluției.

2.3. Cu condiția ca Soluția să fie configurată pentru utilizare în rețea, puteți să instalați și să utilizați Soluția pe unul sau mai multe servere de fișiere, pentru utilizare într-o singură rețea locală pentru un singur scop (dar nu pentru ambele) dintre următoarele:

2.3.1. fie instalarea permanentă a Soluției pe un hard disk sau pe un alt dispozitiv de stocare, pentru cel mult Numărul permis de dispozitive,

2.3.2. fie utilizarea Soluției într-o singură astfel de rețea locală, cu condiția ca numărul de Dispozitive diferite pe care este utilizată Soluția să nu depășească Numărul permis de dispozitive.

2.4. UTILIZAREA SOLUȚIEI ÎNTR-UN ALT MOD DECÂT CEL AUTORIZAT ÎN MOD EXPLICIT DE ACEASTĂ SECȚIUNE SAU REVÂNZAREA ORI DISTRIBUIREA SUPLIMENTARĂ A SOLUȚIEI CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE MATERIALĂ A ACESTUI CONTRACT ȘI POATE REPREZENTA O VIOLARE A LEGILOR ÎN VIGOARE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR.

3. Upgrade și actualizări

Furnizorul, din timp în timp, pe Durata abonamentului și fără permisiunea sau consimțământul dumneavoastră distinct, poate implementa actualizări sau înlocuiri pentru orice Soluție și, ca rezultat al implementării, este posibil ca dumneavoastră să nu mai puteți să utilizați Soluția sau Dispozitivul respectiv (sau anumite funcții ale Dispozitivului) până când actualizarea nu se instalează complet. Actualizările vor fi considerate o parte a Soluției, pentru toate scopurile stipulate în acest Contract. Actualizările pot include atât adăugări, cât și eliminări ale oricăror caracteristici sau funcționalități particulare oferite de o Soluție sau le pot înlocui în întregime, iar Furnizorul va determina conținutul, caracteristicile și funcționalitatea Soluției actualizate, la discreția sa. Nu este obligatoriu ca Furnizorul sau Dispozitivul dumneavoastră să vă ofere opțiunea de refuzare sau de amânare a actualizărilor, dar în orice situație, pentru a obține maximum de avantaje din partea Soluției, poate să fie necesar să descărcați și să permiteți instalarea tuturor actualizărilor disponibile. Furnizorul poate înceta furnizarea asistenței pentru o Soluție până în momentul în care ați acceptat și ați instalat toate actualizările. Furnizorul, la discreția sa, va determina când și dacă actualizările sunt oportune și nu are nicio obligație de a vă pune la dispoziție vreo actualizare. Furnizorul, la discreția sa, poate înceta furnizarea de actualizări pentru orice versiune a Soluției (alta decât cea mai recentă versiune) sau actualizări care susțin utilizarea Soluției în legătură cu orice versiuni ale sistemelor de operare, programelor de e-mail, programelor de navigare și a altor produse software cu care este proiectată să funcționeze Soluția.

4. Drepturi de proprietate

4.1. Soluțiile și Documentația constituie proprietatea intelectuală a Furnizorului și sunt protejate de legile în vigoare privind drepturile de autor, de clauzele din tratatele internaționale și de alte legi în vigoare în țara în care se utilizează Soluția. Structura, organizarea și codul sursă al Soluției sunt secrete comerciale de valoare și informații confidențiale ale Furnizorului. În măsura în care trimiteți către Furnizor orice comentarii sau sugestii despre Soluție, acordați astfel Furnizorului dreptul și permisiunea de a reține și utiliza orice astfel de comentarii sau sugestii în produsele și serviciile noastre actuale și viitoare, fără compensații suplimentare către dumneavoastră și fără aprobarea dumneavoastră privind o astfel de reținere sau utilizare.

4.2. Cu excepția celor stipulate în acest Contract, posesia, instalarea și utilizarea unei Soluții nu vă acordă niciun fel de drepturi sau titluri în materie de drepturi de proprietate intelectuală asupra Soluției sau Documentației. Toate drepturile referitoare la Soluție și Documentație, inclusiv toate drepturile de autor, patentele, drepturile privind secretele comerciale, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală asociate, sunt rezervate de către Furnizor.

5. Limitări

5.1. Nu aveți dreptul să copiați sau să utilizați Soluția ori Documentația, cu excepția cazurilor expuse în Secțiunea 2 a acestui Contract. Nu aveți dreptul să permiteți unei terțe părți și nici dumneavoastră nu vă sunt permise: (i) utilizarea oricărui număr de licență, combinații de nume de utilizator/parolă sau altui cod sau număr de autorizare oferit de Furnizor în legătură cu orice Soluție pe sau pentru un număr de Dispozitive mai mare decât cel specificat în Condițiile aplicabile; (ii) dezvăluirea oricărui număr de licență, combinații de nume de utilizator/parolă sau altui cod sau număr de autorizare către orice entități, altele decât Furnizorul sau reprezentanții desemnați de Furnizor; (iii) cu excepția cazurilor autorizate în mod explicit de lege, (A) efectuarea de operațiuni de inginerie inversă, dezasamblare, decompilare, traducere, reconstruire, transformare sau extragere asupra oricărei Soluții sau oricărei părți dintr-o Soluție (incluzând fără limitări orice semnături legate de programele malware și de rutinele de detectare a programelor malware) sau (B) schimbarea, modificarea sau alterarea într-un alt mod a oricărei Soluții (incluzând fără limitări orice semnături legate de programele malware și de rutinele de detectare a programelor malware); (iv) publicarea, revânzarea, distribuirea, difuzarea, transmiterea, comunicarea, transferul, promisiunea, închirierea, partajarea sau sublicențierea oricărei Soluții; (v) cu excepția cazurilor autorizate în mod explicit de acest Contract sau de Condițiile de aplicare, utilizarea oricărei Soluții pentru a gestiona echipamente ale unei terțe părți sau acordarea către o terță parte a dreptului de a accesa sau utiliza orice Soluții în baza unor formule de tip birou de servicii, timp partajat, serviciu cu abonament, furnizor de servicii pentru aplicații sau alte formule similare; (vi) utilizarea oricărei Soluții pentru a furniza sau construi un produs sau un serviciu care concurează cu Soluția; (vii) utilizarea oricărei Soluții într-un mod care încalcă politica de utilizare rezonabilă publicată de Furnizor; (viii) utilizarea sau încercarea de a utiliza orice Soluție pentru a încărca, stoca sau transmite orice date, informații sau materiale care: încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale unor terțe părți; conțin orice material ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, defăimător sau inacceptabil în alt mod, de orice fel; sau care deteriorează, dezactivează sau afectează funcționarea Soluției în orice fel; (ix) obținerea sau încercarea de a obține acces neautorizat la orice Soluție sau la rețelele conectate la ea ori la conținutul stocat sau livrat prin intermediul ei, prin orice mijloace, inclusiv prin acțiuni de accesare ilegală, uzurpare sau încercare de a evita sau distruge orice sisteme firewall sau alte măsuri de ordin tehnologic sau alte protecții ori măsuri de securitate; (x) testarea sau evaluarea, precum și dezvăluirea sau publicarea de rezultate ale testării sau evaluării, pentru orice Soluție, fără a avea în prealabil consimțământul scris al Furnizorului; sau (xi) distrugerea sau eludarea, încercarea de a distruge sau de a eluda, autorizarea sau ajutorul oferit oricărei terțe părți în acțiuni de distrugere sau de eludare a controalelor privind instalarea sau utilizarea de copii ale oricărei Soluții.

5.2. Anumite Soluții vă acordă dumneavoastră sau unui alt utilizator privilegii de administrare care, printre altele, pot permite administratorului să monitorizeze alte Dispozitive și/sau starea Soluțiilor implementate pe alte Dispozitive, incluzând, de exemplu, starea abonamentului, notificări și mesaje referitoare la Soluție. Dumneavoastră declarați și garantați că veți exercita privilegiile de administrator numai în privința Dispozitivelor și Soluțiilor pentru care sunteți autorizat și nu pentru alte scopuri. De asemenea, dumneavoastră declarați și garantați că aveți autoritatea de a accepta acest Contract și de a instala Soluția pe Dispozitive, în numele proprietarilor și al utilizatorilor acelor Dispozitive administrate și prin aceasta acceptați acest Contract în numele lor.

5.3. Anumite Soluții vă pot permite să publicați sau să distribuiți public către alte persoane conținutul pe care l-ați generat sau obținut din alte surse („Conținutul utilizatorului”). Vă păstrați fiecare și toate drepturile de proprietate intelectuală pe care le dețineți deja, conform legilor în vigoare, asupra Conținutul utilizatorului, pe care îl publicați sau distribuiți prin intermediul Soluției, sub rezerva respectării drepturilor, licențelor și altor termeni din acest Contract, inclusiv a respectării drepturilor subiacente ale altora asupra oricărui Conținut al utilizatorului pe care l-ați putea utiliza sau modifica. Acordați Furnizorului dreptul și licența neexclusive, nerestricționate, necondiționate, nelimitate, valabile în toată lumea, irevocabile, perpetue și fără comisioane pentru drepturi de autor de a utiliza, copia, înregistra, distribui, reproduce, dezvălui, vinde, revinde, sublicenția (prin intermediul mai multor niveluri), modifica, afișa, reprezenta public, transmite, publica, difuza, traduce, elabora lucrări derivate și exploata în orice alt mod toate și oricare porțiune din Conținutul utilizatorului, pe care îl publicați sau distribuiți prin intermediul unei Soluții (și lucrările derivate menționate), numai în scopul furnizării Soluțiilor către dumneavoastră în cadrul acestui Contract. De fiecare dată când publicați sau distribuiți orice Conținut al utilizatorului, dumneavoastră declarați și garantați că aveți cel puțin vârsta majoratului în țara în care locuiți și că sunteți părintele sau tutorele legal, sau aveți pe deplin consimțământul părintelui sau tutorelui legal, pentru orice minor care este reprezentat sau a contribuit la orice Conținut al utilizatorului, pe care îl publicați sau distribuiți, și că, referitor la acel Conținut al utilizatorului: (i) sunteți singurul autor și deținător al drepturilor de proprietate intelectuală și al altor drepturi asupra Conținutului utilizatorului, sau aveți un drept legitim să publicați și să distribuiți Conținutul utilizatorului, și acordați Furnizorului dreptul de a-l utiliza așa cum s-a descris în această secțiune, totul fără vreo obligație din partea Furnizorului de a obține consimțământul vreunei terțe părți și fără crearea vreunei obligații sau răspunderi din partea Furnizorului; (ii) Conținutul utilizatorului este corect; (iii) Conținutul utilizatorului nu încalcă și, în privința utilizării și exploatării permise Furnizorului și stabilite prin acest Contract, nu va încălca niciun drept de proprietate intelectuală sau un alt drept al oricărei terțe părți; și (iv) Conținutul utilizatorului nu va contraveni acestui Contract și nu va produce daune sau prejudicii vreunei persoane.

6. Garanție limitată; exonerări de răspundere și excluderea răspunderii

6.1. Sub rezerva respectării celorlalte paragrafe din această Secțiune 6, Furnizorul vă garantează că Soluția va funcționa sau va fi realizată preponderent în conformitate cu Documentația, pe o perioadă de treizeci (30) de zile care urmează primirii inițiale de către dumneavoastră a Soluției. Pentru a face o revendicare în baza garanției, trebuie să urmați instrucțiunile furnizate de sursa de la care ați achiziționat Soluția. Dacă Soluția nu funcționează preponderent în conformitate cu Documentația, întreaga și exclusiva responsabilitate a Furnizorului și a distribuitorilor și agenților acestuia și remediul unic și exclusiv vor fi limitate la una singură dintre următoarele opțiuni ale Furnizorului, la discreția acestuia: (i) înlocuirea Soluției; sau (ii) returnarea Soluției pentru rambursarea comisioanelor și taxelor pe care le-ați plătit pentru Soluție („Comisioanele”). Această garanție se aplică numai la Soluție, așa cum a fost ea livrată inițial, și nu se aplică actualizărilor sau defectelor produse de combinarea, operarea sau utilizarea Soluției cu software, hardware sau alte materiale care nu au fost furnizate de Furnizor, sau produse de Dispozitive, software sau alte materiale care nu sunt conforme cu cerințele Furnizorului, așa cum au fost precizate în Documentație.

6.2. FURNIZORUL ȘI DISTRIBUITORII ȘI AGENȚII SĂI NU GARANTEAZĂ PERFORMANȚELE SAU REZULTATELE PE CARE LE PUTEȚI OBȚINE PRIN UTILIZAREA ORICĂREI SOLUȚII SAU DOCUMENTAȚII. ACEASTĂ SECȚIUNE STABILEȘTE REMEDIILE EXCLUSIVE CARE SE APLICĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI DE CĂTRE FURNIZOR SAU DISTRIBUITORII SAU AGENȚII ACESTUIA. CU EXCEPȚIA GARANȚIEI LIMITATE MENȚIONATE ANTERIOR, SOLUȚIA ESTE OFERITĂ „CA ATARE” IAR FURNIZORUL ȘI DISTRIBUITORII ȘI AGENȚII ACESTUIA NU ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANȚII SAU CONDIȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE ȘI, PÂNĂ LA LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, DECLINĂ FIECARE ȘI TOATE CONDIȚIILE ȘI GARANȚIILE IMPLICITE REZULTATE DIN REGLEMENTĂRI, LEGI ORDINARE, JURISPRUDENȚĂ SAU ALTE TEORII JURIDICE, INCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA ACESTEA, GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICITE REFERITOARE LA NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI, POTRIVIREA PENTRU SCOPUL ÎN CARE A FOST PRODUS, CALITATE ADECVATĂ SAU POTRIVIREA PENTRU ORICE SCOP PARTICULAR. FURNIZORUL NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIONAREA SOLUȚIILOR VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI, CĂ SOLUȚIILE VOR FUNCȚIONA CORESPUNZĂTOR PE ORICE DISPOZITIV DAT SAU CU ORICE CONFIGURAȚIE PARTICULARĂ DE HARDWARE ȘI/SAU SOFTWARE SAU CĂ SOLUȚIILE VOR OFERI PROTECȚIE COMPLETĂ PENTRU INTEGRITATEA DATELOR, INFORMAȚIILOR SAU CONȚINUTULUI SELECTATE PENTRU A FI STOCATE SAU TRANSMISE PRIN INTERNET.

6.3. ÎN POFIDA ORICĂREI ALTE PREVEDERI DIN ACEST ACORD, TOATE SOLUȚIILE FURNIZATE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ FĂRĂ COMISIOANE (INCLUSIV SOLUȚIILE FURNIZATE CA SOLUȚII „GRATUITE”, „DE ÎNCERCARE” SAU „BETA”) SUNT OFERITE DE FURNIZOR PE BAZE „CA ATARE”, „CU TOATE DEFECTELE” ȘI „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL, ȘI FĂRĂ ASISTENȚĂ SAU ALTE SERVICII.

6.4. Furnizorul declină întreaga răspundere pentru Soluție, inclusiv orice pierderi sau răspunderi care ar putea rezulta din date pierdute sau compromise și provocate de Soluție. Furnizorul nu asigură niciun fel de garanție că datele dumneavoastră vor fi stocate fără riscuri sau în siguranță. Este posibil ca Soluția să facă modificări asupra Dispozitivului dumneavoastră care pot afecta negativ funcționalitatea acestuia, cum ar fi ștergerea unor fișiere de sistem sau de aplicație care au fost identificate (corect sau incorect) de Soluție ca fiind infectate. Acceptați și sunteți de acord cu astfel de modificări asupra Dispozitivului dumneavoastră, care pot avea loc ca rezultat al utilizării Soluției. Soluția nu este una tolerantă la erori și ca atare nu este destinată utilizării în medii periculoase care necesită funcționare neperturbată de erori.

6.5. PÂNĂ LA LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, FURNIZORUL SAU ORICE COMPANIE CARE CONTROLEAZĂ, ESTE CONTROLATĂ SAU SE AFLĂ SUB CONTROL COMUN CU FURNIZORUL (SUB DENUMIREA COLECTIVĂ, „GRUPUL DE FURNIZORI”) SAU AGENȚII, CEI CARE ACORDĂ LICENȚELE, REPREZENTANȚII, FURNIZORII, DISTRIBUITORII, REVÂNZĂTORII, OPERATORII WIRELESS PE A CĂROR REȚELE ESTE FURNIZATĂ SOLUȚIA SAU ALȚI PARTENERI DE AFACERI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIO SITUAȚIE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU FAȚĂ DE ORICARE TERȚĂ PARTE, PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCIDENTALE, CU CARACTER PUNITIV SAU SPECIFICE, INDIFERENT CARE AR FI ACESTEA, FĂRĂ LEGĂTURĂ CU CAUZA SAU CU O TEORIE A RESPONSABILITĂȚII, ȘI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE (DIRECTE SAU INDIRECTE) SUFERITE PENTRU PIERDERI COMERCIALE, DE PROFIT SAU VENIT, PIERDEREA CONFIDENȚIALITĂȚII, IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ORICE DISPOZITIV SAU SOLUȚIE (INCLUZÂND SOLUȚIA DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACEASTA), COSTURI DE OBȚINERE A UNOR BUNURI ȘI SERVICII ÎNLOCUITOARE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA DE INFORMAȚII COMERCIALE SAU ALTE PIERDERI FINANCIARE REZULTATE DIN ACEST CONTRACT SAU DIN SOLUȚIA FURNIZATĂ ÎN BAZA ACESTUI CONTRACT, CHIAR DACĂ FURNIZORUL A FOST ANUNȚAT DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. NICIUN MEMBRU AL GRUPULUI DE FURNIZORI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU ACCESUL NEAUTORIZAT LA DATE, INFORMAȚII SAU CONȚINUT SAU PENTRU ORICE CORUPERE, ȘTERGERE, FURT, DISTRUGERE, ALTERARE, DEZVĂLUIRE INVOLUNTARĂ SAU PIERDERE DE DATE, INFORMAȚII SAU CONȚINUT TRANSMIS, PRIMIT SAU STOCAT SAU ÎN LEGĂTURĂ CU O SOLUȚIE, INDIFERENT DE CAUZĂ. PÂNĂ LA LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE A FURNIZORULUI, A ORICĂRUI MEMBRU DIN GRUPUL DE FURNIZORI SAU A DISTRIBUITORILOR SAU AGENȚILOR ACESTORA NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ SUMA CEA MAI MARE DINTRE CINCI DOLARI S.U.A. (5,00 $ S.U.A.) ȘI SUMA COMISIOANELOR PLĂTITE PENTRU SOLUȚIE DE-A LUNGUL DURATEI CORESPUNZĂTOARE A ABONAMENTULUI.

6.6. EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE ANTERIOARE PRIVIND RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI, A MEMBRILOR GRUPULUI DE FURNIZORI ȘI A DISTRIBUITORILOR ȘI AGENȚILOR ACESTORA NU LIMITEAZĂ EVENTUALA LOR RĂSPUNDERE PENTRU DECES, RĂNIREA PERSOANELOR SAU FRAUDĂ DINCOLO DE LIMITA PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE.

7. Confidențialitate; prelucrarea informațiilor personale

7.1. Acceptați și sunteți de acord că Soluția poate comunica în mod automat cu tehnologia bazată pe cloud a Furnizorului pentru a funcționa și pentru a face Soluțiile și alte produse și servicii ale Furnizorului mai eficiente. Vă puteți retrage încuviințarea pentru astfel de comunicații, numai prin dezinstalarea Soluției.

7.2. Furnizorul prelucrează anumite informații și date (care pot include informații de identificare a persoanei și/sau date personale) care sunt în legătură cu: (i) utilizatorul Soluției și/sau al oricărui Dispozitiv care utilizează Soluția; (ii) Soluția și/sau orice Dispozitiv care utilizează Soluția; în conformitate cu politica de confidențialitate a Furnizorului de la www.avast.com (unde Furnizorul este Avast Software s.r.o), www.avg.com (unde Furnizorul este AVG Netherlands BV) sau www.hidemyass.com (unde Furnizorul este Privax Limited).

8. Rezilierea

Acest Contract va înceta imediat în urma încălcării oricărei obligații cuprinse în acest text (inclusiv orice încălcare a obligațiilor dumneavoastră din Secțiunile 2, 5 sau 9, ceea ce are ca rezultat pierderea oricăror drepturi pe care le-ați putea avea de a primi actualizări pentru Soluție sau o rambursare a Comisioanelor). Furnizorul își rezervă dreptul pentru orice alte remedii legale, în situația în care încălcarea acestui Contract afectează negativ pe Furnizor sau pe distribuitorii sau agenții acestuia. Limitările privind răspunderea și exonerările de răspundere în privința garanției și a obligațiilor pentru daune, care sunt cuprinse în acest text, vor rămâne valabile și după încetarea acestui Contract. Nicio prevedere din acest text nu va fi considerată eliminată, dacă o astfel de renunțare nu va fi în scris și semnată de Furnizor. Dacă orice prevedere din acest Contract este găsită nevalidă sau neexecutorie, partea rămasă a acestui Contract va fi valabilă în continuare cu forță și efecte depline.

9. Drepturi limitate pentru guvernul Statelor Unite

Toate soluțiile se califică drept „articole comerciale”, așa cum este definit acel termen în titlul 48 din sistemul de reglementări C.F.R. 2.101, fiind alcătuite din „software comercial pentru computere” și „documentație pentru software comercial pentru computere”, așa cum sunt definiți acești termeni în titlul 48 din sistemul de reglementări C.F.R. 12.212. Corespunzător titlului 48 din sistemul de reglementări C.F.R. 12.212 și titlul 48 din C.F.R. 227.7202-1 până la 227.7202-4, toți utilizatorii finali din entități ale guvernului Statelor Unite obțin astfel de Soluții și Documentația aferentă cu exact aceleași drepturi expuse în acest text și care se aplică clienților neguvernamentali. Utilizarea unor astfel de Soluții și a Documentației aferente constituie acordul entității guvernamentale că software-ul pentru computere și documentația pentru software pentru computere sunt articole comerciale și reprezintă acceptarea drepturilor și limitărilor din acest document.

10. Controlul exporturilor

Trebuie să respectați toate legile aplicabile din Statele Unite și pe cele internaționale care guvernează exportul și re-exportul Soluțiilor, inclusiv Reglementările Administrației privind exporturile din Statele Unite, precum și restricțiile impuse pentru utilizatorul final, utilizarea finală și destinație, emise de Statele Unite și de către alte guverne. Fără a știrbi generalitatea celor prezentate anterior: (i) dumneavoastră declarați că nu figurați în nicio listă cu persoane refuzate, listă cu persoane neverificate, listă de entități, listă cu cetățeni străini special desemnați, listă cu persoane excluse sau pe oricare alte liste publicate de guvernul Statelor Unite; și (ii) dumneavoastră nu veți utiliza, exporta sau re-exporta Soluția către teritorii, destinații, companii sau persoane individuale prin nerespectarea embargourilor sau sancțiunilor comerciale impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană. Veți susține, apăra și menține nevinovăția Furnizorului față de și împotriva oricărei revendicări, pretenții, proces sau proceduri și față de toate daunele, răspunderile, costurile și cheltuielile care apar din nerespectarea de către dumneavoastră a prevederilor din această Secțiune 10.

11. Acord de arbitraj obligatoriu și renunțarea la acțiuni de grup

11.1. Această Secțiune 11 se aplică la orice Dispută care apare sau care se referă la o Soluție sau la acest Contract și care vă implică pe dumneavoastră și oricare companie din Grupul de furnizori. „Disputa”, pentru scopurile acestei Secțiuni 11, înseamnă orice dispută, acțiune sau altă controversă, indiferent de motivul specific al acțiunilor susținute (adică, cuprinde, printre oricare alte posibile motive ale acțiunii sau baze legale, revendicări pentru încălcarea contractului, fraudă și încălcarea legii sau a reglementărilor).

11.2. În cazul unei Dispute, trebuie să transmiteți Furnizorului o notificare de Dispută, care este o declarație scrisă ce cuprinde numele, adresa și informațiile de contact ale părții care o trimite, faptele care au dus la apariția Disputei și ajutorul solicitat. Trebuie să trimiteți către Furnizor orice Notificare de Dispută prin e-mail la adresa legal@avast.com (specificând Subiectul: Notificare de Dispută în cadrul Secțiunii 11 din EULA).

11.3. ORICE PROCEDURI PENTRU A REZOLVA SAU JUDECA ORICE DISPUTĂ, ÎN ORICE FOR, VOR FI TRANSMISE EXCLUSIV ÎN NUME PERSONAL. NU VEȚI CĂUTA SĂ AVEȚI NICIO DISPUTĂ JUDECATĂ CA O ACȚIUNE DE GRUP, ACȚIUNE PRIVATĂ A PROCURORULUI GENERAL SAU ÎN ORICE ALTĂ PROCEDURĂ ÎN CARE VREUNA DINTRE PĂRȚI ACȚIONEAZĂ SAU ÎȘI PROPUNE SĂ ACȚIONEZE ÎNTR-O CALITATE DE REPREZENTANT. NICIUN ARBITRAJ ȘI NICIO PROCEDURĂ NU VA FI COMBINATĂ CU ALTA FĂRĂ A AVEA ÎN PREALABIL CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL TUTUROR PĂRȚILOR LA TOATE ARBITRAJELE SAU PROCEDURILE AFECTATE.

11.4. Dacă dumneavoastră și Furnizorul nu rezolvați o Dispută prin negociere informală, orice alt efort de a rezolva Disputa va fi gestionat exclusiv prin arbitraj obligatoriu guvernat de Federal Arbitration Act din Statele Unite (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 și următoarele. Cu excepția celor prevăzute mai jos, renunțați, pentru toate Disputele, la dreptul de trimitere în judecată (sau de a participa la trimitere în judecată ca un membru al unui grup) la tribunal, înaintea unui judecător sau juriu. În schimb, toate Disputele vor fi rezolvate înaintea unui arbitru neutru, a cărui decizie va fi finală, cu excepția unui drept limitat de reanalizare a validității în baza prevederilor FAA. Orice tribunal cu competență asupra părților poate impune decizia arbitrului.

11.5. Cerința referitoare la arbitraj din această Secțiune 11 face obiectul următoarelor excepții:

11.5.1. Puteți trimite în judecată orice Dispută la o instanță de judecată pentru litigii de valori mici, în județul sau altă subdiviziune similară din zona în care locuiți, dacă Disputa îndeplinește toate cerințele pentru a fi acceptată în instanța respectivă. Dacă inițiați o revendicare la o instanță de judecată pentru litigii de valori mici, sunteți răspunzător pentru acoperirea tuturor cheltuielilor de judecată.

11.5.2. Toate Disputele cu privire la orice presupusă însușire ilegală a proprietății intelectuale deținute de dumneavoastră sau de Furnizor, va fi rezolvată la tribunal.

11.5.3. Dacă locuiți în Uniunea Europeană și ați achiziționat Soluția de la o companie din Grupul de furnizori cu sediul în Uniunea Europeană, este posibil să fiți îndreptățit să vă adresați pentru rezolvarea Disputei prin intermediul unei platforme pe Internet pentru rezolvarea online a disputelor (ODR) stabilită de Uniunea Europeană („Platformă ODR”). Platforma ODR (Rezolvare online a disputelor) este concepută pentru a facilita rezolvarea într-un mod amiabil a problemelor care se referă la achiziționările online de bunuri și servicii, între consumatori și comercianți cu sediul în Uniunea Europeană. Găsiți platforma ODR urmând acest link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Orice arbitraj va fi administrat de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”) în conformitate cu „Regulile de arbitraj pentru consumatori” ale AAA în vigoare din 1 septembrie 2014, care includ „Costurile de arbitraj (inclusiv Taxe administrative AAA)” în vigoare din 1 septembrie 2014 (sub denumirea colectivă „Proceduri ale consumatorului”) și se vor supune următoarelor prevederi:

11.6.1. Procedurile consumatorului prevăd anumite onorarii, repartizându-le în mod specific, unele pentru consumator (dumneavoastră) și altele pentru firmă (Furnizor). Dacă revendicarea dumneavoastră este de 75.000 $ SUA sau mai mică, Furnizorul va plăti toate acele onorarii și costuri specificate, inclusiv cele alocate consumatorului. Furnizorul nu este de acord să suporte niciun alt cost. Dacă revendicarea dumneavoastră este mai mare de 75.000 $ SUA, Procedurile consumatorului sunt cele care vor guverna plata.

11.6.2. Cu excepția celor prevăzute mai jos, Procedurile consumatorului emise de AAA vor fi aplicate oricărei Dispute între părți. Totuși, în conformitate cu Regula de arbitraj pentru consumatori R-1(e), una dintre părți poate solicita unui arbitru aplicarea propriu-zisă a Regulilor de arbitraj pentru consumatori, pentru o decizie finală. Acest contract guvernează până la limita în care intră în conflict cu Procedurile consumatorului. Începeți arbitrajul numai în județul sau o altă subdiviziune similară din zona în care locuiți. Procedurile de arbitraj vor fi realizate printr-un apel de conferință. Totuși, dacă procedurile sunt realizate în conformitate cu Procedurile consumatorului emise de AAA, arbitrii vor avea autoritatea discreționară de a solicita o audiere față în față, la cererea uneia dintre părți.

11.6.3. Dumneavoastră și Furnizorul sunteți de acord că utilizarea AAA pentru a administra arbitrajul nu este parte integrantă a acordului dintre părți pentru arbitrarea Disputelor. Dacă AAA nu va sau nu poate dirija arbitrajul, dumneavoastră și Furnizorul veți negocia cu bună credință pentru a agrea un singur arbitru care să rezolve Disputa, după cum este prevăzut în Procedurile consumatorului. Dacă părțile nu pot ajunge la un acord în privința arbitrului, un tribunal din jurisdicția competentă poate să numească un arbitru, care va urma Procedurile consumatorului emise de AAA.

11.6.4. Dacă una sau mai multe porțiuni din această Secțiune 11 se dovedesc a fi ilegale, nevalide sau inaplicabile la toate sau la anumite părți ale Disputei, atunci, și numai în acea circumstanță, acele porțiuni vor fi eliminate și Disputa va fi rezolvată pe baza porțiunilor rămase din această Secțiune 11 și a tuturor celorlalte prevederi din acest Contract. Dacă această eliminare se soldează în totalitate sau parțial cu trimiterea Disputei într-o instanţă de judecată, competența exclusivă pentru o astfel procedură de judecată o va avea instanța cu sediul în districtul Santa Clara, California. În scopul unei astfel de proceduri judecătorești, sunteți de acord și nu veți contesta, competența tribunalului din California în privința dumneavoastră și renunțați în continuare la obiecțiunile care se bazează pe un loc de judecată nepotrivit sau un for neagreat și nu veți urmări transferarea către un alt district sau o altă jurisdicție.

11.7. Fără a aduce atingere precedentelor paragrafe, dacă ați achiziționat o Soluție pentru o altfel de utilizare decât cea personală sau în cadrul familiei, procedurile de arbitraj, inclusiv plata costurilor, vor fi administrate în conformitate cu Regulile de arbitraj comercial emise de AAA („Procedurile comerciale”). Procedurile comerciale sunt aplicate în mod corespunzător la orice Dispută între părți, iar dumneavoastră nu veți pleda altfel în nicio procedură. Totuși, acest Contract guvernează până la limita în care intră în conflict cu Procedurile comerciale.

12. Legea care guvernează

Legile statului California, cu excepția conflictelor cu normele de drept, guvernează acest Contract și utilizarea de către dumneavoastră a Soluției și Documentației. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite asupra Contractelor pentru Vânzarea internațională de bunuri este exclusă în mod explicit.

13. Generalități

13.1. Contractul complet. Acest Contract este întregul contract între dumneavoastră și Furnizor referitor la utilizarea de către dumneavoastră a Soluțiilor și Documentației. Acest Contract înlocuiește toate comunicatele, propunerile, declarațiile, garanțiile și interpretările anterioare sau concomitente, orale sau scrise, cu privire la utilizarea Soluțiilor sau Documentației. Fără a aduce atingere celor prezentate anterior, nimic din acest Contract nu va diminua vreun drept pe care îl puteți avea în baza legislației existente pentru protecția consumatorului sau a altor legi în vigoare în jurisdicția dumneavoastră, la care nu s-a renunțat prin contract. Acest Contract, Condițiile aplicabile și Documentația, până la limita maximă posibilă în mod rezonabil, vor fi interpretate ca fiind compatibile una cu cealaltă, dar în eventualitatea unui conflict vor avea întâietate în ordinea următoare: (i) Condițiile aplicabile; (ii) acest Contract; și (iii) Documentația.

13.2. Notificare. Furnizorul poate în orice moment să vă livreze o notificare prin e-mail, o fereastră pop-up, o casetă de dialog sau prin alte mijloace, chiar dacă în astfel de cazuri este posibil să nu primiți notificarea dacă și până când nu lansați o Soluție. Orice astfel de notificare va fi considerată livrată la data la care Furnizorul a făcut-o disponibilă prima oară prin intermediul unei Soluții, indiferent de momentul în care o primiți în realitate.

13.3. Determinarea legii care se aplică. Interpretarea, valabilitatea și îndeplinirea acestui Contract și a tuturor obligațiilor necontractuale care apar sau sunt în legătură cu acest Contract, vor fi guvernate de legile statului California din Statele Unite, cu excepția conflictelor acestuia cu principiile de drept.

13.4. Interpretarea. Titlurile din acest Contract nu afectează interpretarea acestuia. Utilizarea oricărui gen include toate genurile. Singularul include pluralul și invers. Acolo unde este definit un cuvânt sau o expresie, celelalte forme gramaticale ale acestora au un înțeles asemănător.

13.5. Independența clauzelor. Dacă o prevedere din acest Contract va fi considerată ilegală, nevalidă sau inaplicabilă după legile și reglementările aplicabile, toate celelalte prevederi ale acestui Contract vor rămâne valabile în continuare cu forță și efecte complete.

13.6. Cazuri de imposibilitate. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru niciun eșec sau întârziere în activitate, care se datorează integral sau parțial defectelor la utilități (inclusiv alimentarea cu energie), căderii internetului, eșecului telecomunicațiilor sau serviciilor de tehnologia informațiilor, avarierii echipamentelor pentru telecomunicații sau servicii de tehnologia informațiilor, grevelor sau altor tulburări ale proceselor de muncă (incluzând, fără limitare, o grevă sau o altă tulburare a procesului de muncă ce apare în legătură cu orice companie din Grupul de furnizori sau la agenții, entități care acordă licențele, reprezentanții, furnizorii, distribuitorii, revânzătorii și alți parteneri de afaceri ai acestora), actelor de război sau de terorism, atacurilor de refuzare a serviciilor sau altor atacuri informatice sau încălcări care afectează Furnizorul, orice membru al Grupului de furnizori sau pe cei care îi aprovizionează, inundațiilor, sabotajelor, incendiilor, altor dezastre naturale ori cazuri de forță majoră sau oricărei alte cauze aflate dincolo de capacitatea rezonabilă de acțiune a Furnizorului.

13.7. Renunțarea. Eșecul oricărei părți de a insista pe realizarea strictă a oricăruia dintre termenii, condițiile și prevederile acestui Contract nu va fi interpretat ca o renunțare sau abandonare a conformării viitoare cu acest Contract, iar termenii, condițiile și prevederile acestui Contract vor rămâne valabile în continuare cu forță și efecte complete. Nicio renunțare la vreunul dintre termenii sau vreuna dintre condițiile din acest Contract a oricăreia dintre părți nu va fi în vigoare pentru niciun scop, până când o astfel de renunțare nu se face în scris și va fi semnată de către acea parte. Renunțarea de către oricare dintre părți la pretențiile față de încălcarea oricărei prevederi din acest Contract de către cealaltă parte, nu va fi interpretată ca o renunțare continuă la pretențiile față de o astfel de încălcare sau ca o renunțare față de alte încălcări în raport cu aceeași prevedere sau cu alte prevederi din acest Contract.

13.8. Atribuirea. Nu puteți atribui drepturile sau obligațiile dumneavoastră din cadrul acestui Contract fără consimțământul prealabil în scris al Furnizorului. Furnizorul poate atribui acest Contract în orice moment, la discreția sa, fără un consimțământ prealabil în scris din partea dvs.

13.9. Formularea. Acest Contract nu va fi guvernat de Convenția Națiunilor Unite asupra Contractelor pentru Vânzări internaționale de bunuri, a cărei aplicare este exclusă în mod explicit. În eventualitatea că apare o ambiguitate sau o întrebare relativă la intenție sau interpretare, în orice procedură judiciară sau în altă situație, termenii acestui Contract vor fi interpretați ca fiind schițați în comun de către părți și nu se va impune nicio prezumție sau modalitate de probă care să favorizeze sau să defavorizeze oricare dintre părți în virtutea paternității oricăror prevederi din acest Contract.

13.10. Fără beneficiari terțe părți. Acest Contract este conceput doar pentru beneficiul dumneavoastră și al Furnizorului, al altor companii din Grupul de furnizori, al respectivilor lor agenți, entități care acordă licențele, reprezentanți, entități care le aprovizionează, distribuitori, revânzători și alți parteneri de afaceri. Nicio persoană care nu este parte a acestui Contract nu poate iniția o acțiune civilă în temeiul prezentului Contract ca beneficiar o terță parte.

13.11. Limba. Acest Contract a fost elaborat inițial în limba engleză. Deși Furnizorul poate oferi una sau mai multe versiuni traduse ale acestui Contract pentru confortul dumneavoastră, versiunea în limba engleză a acestui Contract va fi versiunea de reglementare a acestui Contract în cazul unui conflict sau unei divergențe.

13.12. Conexiunea la Internet. Anumite Soluții pot avea nevoie de o conexiune activă și stabilă la Internet pentru a funcționa. Cade prin urmare în responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că aveți de fiecare dată o conexiune activă și stabilă la Internet.

13.13. Numele produselor. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica din timp în timp numele Soluțiilor sale, la discreția sa.

13.14. Informații de contact. Furnizorul poate fi contactat după cum urmează:

13.14.1. Cu privire la CloudCare sau Managed Workplace, în conformitate cu instrucțiunile postate la www.avg.com/support; și

13.14.2. Dacă aveți întrebări în ceea ce privește acest Contract sau doriți să solicitați orice informații de la Furnizor, vă rugăm să scrieți la Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praga 4, cod poștal 140 00, Republica cehă, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 sau vizitați pagina noastră de asistență la www.avast.com/support.

14. Termeni speciali

La anumite Soluții se aplică următorii termeni speciali. Dacă acești termeni speciali intră în conflict cu restul Contractului, acești termeni speciali vor guverna cu privire la Soluțiile aplicabile.

14.1. Software, servicii și alte produse de la terțe părți

Unele Soluții vă oferă oportunitatea de a achiziționa software, servicii și alte produse furnizate de către terțe părți. Sunteți de acord că terța parte în cauză este singura responsabilă pentru ofertele sale și Furnizorul nu face niciun fel de declarații și nu acordă garanții privitoare la acele oferte și nu acceptă nicio responsabilitate în privința acestora, iar dacă achiziționați sau utilizați oricare dintre ofertele de la această terță parte, ofertele și utilizarea acestora de către dumneavoastră vor fi reglementate de contracte de licență, termeni de utilizare, politici de confidențialitate și/sau de alți termeni și condiții impuse de respectiva terță parte.

14.2. Curățare Navigator

Atunci când instalați și utilizați programul de completare Curățare Navigator („BCU”), autorizați BCU să modifice setarea existentă în browser la o nouă setare pentru browser.

14.3. Aplicații pentru mobile

Această Secțiune 14.3 se aplică Soluțiilor care sunt destinate utilizării pe Dispozitive mobile.

14.3.1. Pentru Soluțiile descărcate din Google Play (http://play.google.com), licența acordată prin acest Contract este în locul oricăror drepturi de a utiliza o Soluție, care altfel ar fi acordate prin termenii impliciți pentru aplicațiile descărcate din Google Play Store.

14.3.2. Pentru Soluții descărcate din Apple App Store, se aplică următorii termeni:

(a) Licențele acordate prin acest Contract sunt limitate la o licență netransferabilă pentru a utiliza Soluția pe orice dispozitiv iPhone, iPod Touch sau alt dispozitiv Apple pe care îl dețineți sau controlați și în măsura în care este permisă de Regulile de utilizare stabilite în Termenii serviciului Apple App Stores, disponibile online la http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html sau prin intermediul unor site-uri și al altor mijloace care sunt puse la dispoziție de către Apple.

(b) Acest Contract este încheiat exclusiv între părți și nu cu Apple. Furnizorul, și nu Apple, este singurul răspunzător pentru Soluții și conținutul acestora.

(c) Apple nu are nicio obligație, de niciun fel, de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la Soluție.

(d) Dacă Soluția nu reușește să se conformeze vreunei garanții aplicabile, puteți trimite o notificare către Apple, iar Apple vă va restitui prețul de achiziție al Soluției. Până la limita maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu va avea alte obligații de garanție, de niciun fel, cu privire la Soluție, iar, între dumneavoastră, Furnizor și Apple, orice alte revendicări, pierderi, răspunderi, daune, costuri și cheltuieli ce pot fi atribuite neconformării cu orice prevedere de garanție vor cădea exclusiv în sarcina Furnizorului.

(e) Furnizorul, și nu Apple, este răspunzător cu privire la orice pretenție ridicată de dumneavoastră sau orice terță parte, referitoare la Soluție sau la posesia și/sau utilizarea acelei Soluții, incluzând dar nelimitându-se la: (i) pretenții de asumare a răspunderii în privința produsului; (ii) orice pretenție că Soluția nu reușește să se conformeze tuturor obligațiilor juridice sau rezultate din reglementări, care sunt aplicabile; și (iii) pretenții care apar în baza legislației privind protecția consumatorului sau a unor reglementări similare.

(f) În eventualitatea unei pretenții din partea oricărei terțe părți că Soluția sau posesia și utilizarea de către dumneavoastră a acelei Soluții încalcă drepturile de proprietate intelectuală a acelei terțe părți, Furnizorul, și nu Apple, va fi singurul responsabil pentru investigarea, apărarea, stabilirea și achitarea în cazul oricărei pretenții legate de încălcarea proprietății intelectuale.

(g) Când utilizați Soluția trebuie să respectați orice termeni aplicabili de la o terță parte. De exemplu, pentru o Soluție VOIP, nu vă este permis să încălcați contractul de servicii de date wireless atunci când utilizați Soluția.

(h) Apple și filialele Apple sunt beneficiari terță parte ai acestui Contract și prin acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor din acest Contract, Apple în calitate de beneficiar terță parte va avea dreptul (și se va considera că a acceptat acest drept) de a impune respectarea acestui Contract de către dumneavoastră.

14.3.3. Pentru Soluții descărcate de la Amazon Appstore, Amazon poate specifica anumiți termeni de utilizare pentru clienții magazinului Amazon Appstore ca „Termeni impliciți pentru EULA”. Acei Termeni impliciți pentru EULA se vor aplica la utilizarea de către dumneavoastră a Soluțiilor pe care le cumpărați prin intermediul magazinului de aplicații Amazon Appstore. Termenii impliciți pentru EULA vor specifica, printre altele, că Furnizorul este emițătorul de licență pentru Soluție și Amazon nu este parte a acestui Contract. Dacă există conflicte între Termenii impliciți pentru EULA și acest Contract, atunci pentru întregul unui astfel de conflict vor avea întâietate Termenii impliciți pentru EULA. Amazon nu are nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu conformarea sau neconformarea cu Termenii impliciți pentru EULA, de către Furnizor sau dumneavoastră.

14.4. WiFi Finder

WiFi Finder permite utilizatorilor să asiste alți utilizatori pentru a obține acces la internet prin partajarea datelor despre rețele WiFi. Dacă optați pentru partajarea cu alți utilizatori a datelor despre rețelele dumneavoastră WiFi, sunteți în întregime răspunzător pentru a vă asigura că nu încălcați drepturile vreunei terțe părți referitoare la astfel de rețele WiFi. Furnizorul nu își asumă în niciun fel vreo responsabilitate pentru conformarea dumneavoastră cu termenii și condițiile aplicabile la utilizarea unei rețele ale cărei date le-ați partajat.

14.5. CloudCare și Managed Workplace. Această Secțiune 14.5 se aplică până la limita la care Condițiile aplicabile vă autorizează pentru a utiliza CloudCare sau Managed Workplace în furnizarea Serviciilor MSP către terțe părți.

14.5.1. După cum sunt utilizate în această Secțiune 14.5:

(a) „Serviciu AVG pentru firme” înseamnă Servicii HD și/sau Servicii NOC, după cum cere contextul.

(b) „Client” înseamnă o terță parte căreia îi furnizați sau doriți să îi furnizați Servicii MSP.

(c) „Servicii HD” înseamnă serviciile de asistență tehnică prin helpdesk, pe care Furnizorul sau terța parte furnizoare a acestuia vi le oferă în beneficiul unuia sau mai multor Clienți, în fiecare caz așa cum este descris în Documentația pe care Furnizorul ar putea să o modifice din timp în timp.

(d) „Servicii MSP” înseamnă serviciul administrat pe care îl furnizați Clienților dumneavoastră utilizând Soluțiile (incluzând, unde este cazul, Servicii AVG pentru firme).

(e) „Servicii NOC” înseamnă servicii de monitorizare și administrare Dispozitive de la distanță, pe care Furnizorul sau terța parte furnizoare a acestora vi le oferă în beneficiul unuia sau mai multor Clienți, în fiecare caz așa cum este descris în Documentația pe care Furnizorul ar putea să o modifice din timp în timp.

(f) „Contract de servicii” înseamnă un contract între dumneavoastră și un Client care, printre altele, descrie clar serviciile pe care ați fost de acord să le furnizați Clientului.

14.5.2. Furnizorul, în baza prevederilor din acest Contract, vă oferă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă (fără drepturi de a emite sublicențe), pe Durata abonamentului, pentru a utiliza Soluțiile relevante (incluzând, unde este cazul, Servicii AVG pentru firme) și a furniza Servicii MSP Clienților dumneavoastră.

14.5.3. Furnizorul, în baza termenilor și condițiilor din acest Contract, vă va furniza Soluții (incluzând, unde este cazul, Servicii AVG pentru firme) pentru beneficiul Clienților dumneavoastră.

14.5.4. Dumneavoastră, în baza termenilor și condițiilor din acest Contract, veți:

(a) Solicita ca: (i) fiecare Client (inclusiv dumneavoastră, până la limita maximă aplicabilă) care primește o Soluție să respecte sau să se angajeze în alt fel la respectarea versiunii curente a acestui Contract în acel moment; și (ii) fiecare Client căruia ați fost de acord să-i furnizați Soluții să respecte sau să se angajeze în alt fel la respectarea unui Contract de servicii. Fără a limita cele prezentate anterior, puteți accepta EULA în numele Clientului numai până la limita pentru care Clientul v-a autorizat în mod explicit să faceți acest lucru în Contractul de servicii sau în alt fel. Contractul de servicii va: (i) conține dispoziții cel puțin la fel de protectoare pentru interesele Furnizorului ca și acest Contract; și (ii) vă va autoriza în mod explicit pe dumneavoastră și pe Furnizor să reproduceți, să transmiteți, să stocați și să procesați datele și informațiile Clientului, în procesul de furnizare a serviciilor.

(b) Între Furnizor și dumneavoastră, veți fi singurul responsabil pentru: (i) îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră în cadrul Contractului de servicii; (ii) asigurarea faptului că dumneavoastră și toți Clienții se conformează tuturor legilor aplicabile cu privire la monitorizarea angajaților și a altor terțe părți și a Dispozitivelor acestora; (iii) efectuarea activităților și îndeplinirea obligațiilor atribuite dumneavoastră și Clienților prin Contract, Condiții aplicabile și Documentație; și (iv) încetarea furnizării serviciului și eliminarea sau determinarea Clientului să elimine orice Soluție de pe orice Dispozitive pe care este instalată, la expirarea sau încetarea Contractului de servicii aplicabil.

14.6. Planul de asigurare. Această secțiune 14.6 se aplică Planurilor de asigurare. 

14.6.1. „Plan de asigurare” înseamnă un serviciu prin care tehnicianul Furnizorului (un „Asociat”), în schimbul unei taxe de abonament separate, vă va asista pe Durata abonamentului la eliminarea virușilor sau a altor programe malware care vă infectează Dispozitivul protejat. Planurile de asigurare sunt vândute împreună cu anumite Soluții antivirus sau cu alte Soluții de securitate ale Furnizorului (fiecare fiind o „Soluție de securitate”) și completează protecțiile oferite de Soluția de securitate.

14.6.2. Dacă solicitați asistența Furnizorului în cadrul Planului de asigurare și dacă dumneavoastră și Dispozitivul dumneavoastră vă calificați pentru asistență în condițiile Secțiunii 14.6.3, Furnizorul va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă asista la eliminarea virușilor sau a altor programe malware care vă afectează Dispozitivul. Prin prezenta recunoașteți, acceptați și sunteți de acord că este posibil ca eforturile Furnizorului să nu fie suficiente pentru a elimina anumiți viruși sau programe malware de pe Dispozitivul dvs. și că Furnizorul, în cursul furnizării serviciului, poate altera, șterge sau strica date de pe Dispozitivul dvs., modifica setările Dispozitivului sau interfera în alt mod cu funcționarea corespunzătoare a Dispozitivului dvs.

14.6.3. Planul de asigurare acoperă: (i) numai Dispozitivul pentru care ați achiziționat Soluția de securitate asociată și care nu poate fi transferată către alt Dispozitiv; și (ii) numai virușii și alte programe malware care infectează Dispozitivul pe Durata abonamentului, după ce ați descărcat și instalat Soluția de securitate pe Dispozitiv și în timp ce Soluția de securitate rula cu definițiile actualizate pentru malware. Furnizorul poate înceta Planul de asigurare fără o notificare, dacă el determină după judecata sa că ați solicitat sau primit serviciul în cadrul Planului de asigurare pentru un Dispozitiv care nu este acoperit de Planul de asigurare, care este transferat sau pentru care s-a încercat transferarea Planului de asigurare către o altă persoană sau entitate sau dacă în alt mod s-au încălcat termenii Planului de asigurare. 

14.6.4. Furnizorul, pentru furnizarea asistenței în cadrul Planului de asigurare, poate solicita acces de la distanță la Dispozitivul dumneavoastră și/sau vă poate solicita să instalați programul Software de asistență (cum s-a definit mai jos), caz în care recunoașteți și sunteți de acord că se aplică prevederile din Secțiunea 14.8. Dacă nu puteți sau nu descărcați și nu instalați programul Software de asistență pe Dispozitiv sau nu urmați alte instrucțiuni ale Furnizorului ori Asociatului, sau dacă Furnizorul determină că Dispozitivul dvs. nu se califică pentru asistență în cadrul Planului de asigurare, Furnizorul nu va furniza serviciul în cadrul Planului de asigurare. Furnizorul ar putea (dar nu este obligat) să vă direcţioneze către un serviciu prin care Furnizorul sau subcontractorul acestuia, pentru o taxă, va furniza asistență.

14.7. Asistență tehnică Premium. Această secțiune 14.7 se aplică la Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go și la alte servicii de asistență tehnică (fiecare fiind o componentă de „Asistență tehnică Premium”) pe care Furnizorul le vinde separat de Soluțiile sale software și prin care Furnizorul vă poate ajuta să instalați, să configurați sau să depanați oricare din diversitatea de produse software și/sau echipamente sau sisteme, incluzând aici un PC, Mac, tabletă, telefon mobil sau orice alt dispozitiv personal de calcul, router wireless, modem pe cablu sau orice alt router, imprimantă, cameră digitală, consolă de jocuri, player media, Smart TV, player DVD/Blu-Ray. 

14.7.1. Asociatul, la furnizarea Asistenței tehnice Premium, va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă asista la problemele pe care le întâmpinați, dar din cauza diversității și complexității tehnologiilor disponibile pe piață, este posibil ca Asociatul să nu poată să vă rezolve problemele. Aici pot fi incluse, de exemplu, probleme care apar ca rezultat al erorilor de software sau hardware, încă nerezolvate de către producător sau probleme legate de configurarea echipamentelor, care pentru Asociat fac imposibilă sau deosebit de dificilă diagnosticarea sau rezolvarea corespunzătoare a problemei. Drept rezultat, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că este posibil ca eforturile Furnizorului să nu fie suficiente pentru a rezolva problemele pe care le identificați sau că acele probleme nu vor fi rezolvate cu promptitudine.

14.7.2. Asociatul, pentru furnizarea Asistenței tehnice Premium poate solicita acces de la distanță la Dispozitivul dumneavoastră și/sau vă poate solicita să instalați programul Software de asistență, caz în care recunoașteți și sunteți de acord că se aplică prevederile din Secțiunea 14.8. Dacă nu puteți sau nu descărcați și nu instalați programul Software de asistență pe Dispozitiv sau nu urmați alte instrucțiuni ale Furnizorului ori Asociatului, sau dacă Furnizorul determină că Dispozitivul dumneavoastră nu se califică pentru asistență în cadrul abonamentului de Asistență tehnică Pemium, Furnizorul nu va furniza Asistența tehnică Pemium.

14.8. Acces de la distanță; Software de asistență

14.8.1. Acces de la distanță. Furnizorul sau un Asociat, atunci când furnizează servicii în cadrul Planului de asigurare, ca parte a Asistenței tehnice Premium sau în legătură cu alte servicii, este posibil să fie necesar să se conecteze de la distanță și să preia controlul echipamentului dumneavoastră pentru a rezolva problema pe care o întâmpinați. În legătură cu această sesiune de conectare de la distanță:

(a) Asociatul poate avea nevoie să ruleze diverse script-uri pe echipamentul dumneavoastră, să efectueze modificări la configurarea acestuia, să instaleze și să dezinstaleze software și să efectueze alte modificări asupra echipamentului și/sau setărilor software ale unui astfel de echipament, în măsura în care ar fi necesare pentru rezolvarea problemelor pe care le aveți. Înțelegeți că Asociatul poate, dar nu este obligat, să instaleze și să elimine diverse instrumente software brevetate sau de la o terță parte, acolo unde Asociatul consideră că este necesar să vă asiste la problemele pe care le întâmpinați. Elementele unui astfel de software sunt protejate prin lege, inclusiv de legea dreptului de autor.

(b) Acceptați și sunteți de acord că, prin autorizarea Asociatului de a stabili o sesiune de conectare de la distanță, acordați Furnizorului (și partenerilor și părților contractante care acționează în numele Furnizorului) acces total sau limitat la echipamentul, software-ul și rețeaua dumneavoastră (în funcție de configurarea pentru echipament, software și rețea) și autorizați Furnizorul să efectueze astfel de modificări, așa cum s-a descris mai sus sau cum a fost recomandat de altfel de către Asociat la momentul livrării Soluției. Acceptați și sunteți de acord că Asociatul sau dumneavoastră care acționați sub îndrumarea Asociatului puteți modifica, șterge sau strica software sau date de pe echipamentul dumneavoastră, modifica setările pentru echipament, software sau rețea sau puteți interfera în alt mod cu funcționarea corespunzătoare a echipamentului, software-ului sau rețelei dumneavoastră.

(c) Acceptați și sunteți de acord că Asociatul poate avea acces la orice informații stocate pe dispozitivul dumneavoastră. Asociații sunt instruiți să nu acceseze alte informații, în afara celor strict necesare pentru a rezolva problemele pentru care ați solicitat asistența Asociatului. Totuși, este necesar să rămâneți în fața ecranului Dispozitivului pentru a observa acțiunile Asociatului, în timp ce acesta livrează Soluția pe Dispozitivul dumneavoastră. Veți avea posibilitatea să terminați în orice moment sesiunea de asistență în direct, prin anunțarea Asociatului sau deconectarea sesiunii de conectare de la distanță.

14.8.2. Software de asistență

(a) Furnizorul sau un Asociat, drept condiție pentru furnizarea serviciilor în cadrul Planului de asigurare, Asistenței tehnice Premium sau a altor servicii, vă poate îndruma să descărcați și să instalați pe Dispozitiv un program software („Software de asistență”) care permite Asociatului să obțină acces de la distanță pe Dispozitivul dumneavoastră, să culeagă informații despre Dispozitiv și operațiile acestuia, să diagnosticheze și să repare problema și să modifice setările Dispozitivului. De asemenea, este necesar să urmați și celelalte instrucțiuni date de Furnizor sau un Asociat. 

(b) Dacă dumneavoastră sau un Asociat instalați Software de asistență pe un Dispozitiv, acel Software de asistență:

(i) Poate necesita să fie activat pe Dispozitivul dumneavoastră. Dacă nu finalizați procesul de activare în perioada de timp cerută de Asociat sau așa cum a fost solicitat de Software-ul de asistență, Software-ul de asistență poate înceta să funcționeze până când se finalizează activarea. 

(ii) Poate comunica cu serverele Furnizorului (sau partenerului sau subcontractantului) pe baze regulate pentru a vă (i) asigura că primiți toate serviciile și software-ul pentru care sunteți eligibil ca parte a Soluției, (ii) pentru a vă permite să lansați imediat o sesiune de discuții cu un Asociat ca parte a Soluției sau (iii) pentru a vă da acces la anumite instrumente cu autoservire ca parte a Soluției.

(iii) Poate implicit să ruleze în mod constant pe Dispozitivul dumneavoastră și să efectueze diverse activități în fundal, care vă ajută să mențineți Dispozitivul în condiții de funcționare. În timpul rulării, el poate colecta diverse date referitoare la Dispozitivul dumneavoastră, care includ: specificații tehnice, informații privind sistemul de operare, software descărcat și/sau instalat, actualizări și upgrade-uri, disponibilitatea și starea software-ului de securitate, copii de rezervă și scuturi firewall, diverși identificatori unici, mesaje de eroare privitoare la sistem și software, starea conexiunilor la rețea, periferice conectate și alte dispozitive conectate, precum și alte date și informații similare. Aceste informații sunt de ajutor Furnizorului pentru a evita multe probleme obișnuite pe care le puteți întâmpina și, de asemenea, pentru a identifica rapid problemele pentru care este posibil să solicitați asistența Furnizorului.

Închideți

Aproape că am terminat!

Finalizați instalarea, făcând clic pe fișierul descărcat și urmând instrucțiunile.

Se inițiază descărcarea...
Notă: Dacă descărcarea nu a pornit în mod automat, faceți clic aici.
Faceți clic pe acest fișier pentru a începe instalarea Avast.