Tuemme selaimia, emme muinaisjäänteitä. Päivitäthän selaimesi, jos haluat nähdä tämän verkkosivun kunnolla.

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

Versio 1.12 (Päivitetty 1. 6. 2020)

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Lue tämän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (”Sopimus”) säännöt ja ehdot huolellisesti, ennen kuin otat Ratkaisun käyttöösi (kuten alla on määritelty). Tämä on laillisesti sitova sopimus. Antamalla suostumuksesi elektronisesti tai asentamalla Ratkaisun tai käyttämällä Ratkaisua hyväksyt kaikki tämän Sopimuksen säännöt ja ehdot omasta ja edustamasi organisaation tai yksilön puolesta tai joiden Laitteisiin olet hankkimassa Ratkaisua (”sinä”). Jos et hyväksy tämän Sopimuksen sääntöjä ja ehtoja, älä jatka asennusprosessia, älä käytä Ratkaisua ja poista tai tuhoa kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat Ratkaisun kopiot.

Tämä Sopimus koskee tiettyjen ohjelmistojen (”Ohjelmisto”), palveluiden tai laitteiden ja niihin liittyvien laiteohjelmistojen käyttöäsi, mukaan lukien Päivitykset (jokainen on ”Ratkaisu”), joiden yhteydessä hyväksyt tämän Sopimuksen, sekä näihin liittyvää Dokumentaatiota. Tässä Sopimuksessa ”Myyjä” viittaa organisaatioon, joka yksilöidään tässä sinulle Ratkaisun tarjoavaksi osapuoleksi; ”Dokumentaatio” viittaa mihin tahansa käyttäjäkäsikirjaan ja -ohjeisiin, jotka tulevat Ratkaisun kanssa, ja ”Sovellettavat ehdot” viittaavat yhdessä Tilausjaksoon, Laitteiden tyyppeihin, Sallittuun Laitemäärään, muihin käyttöehtoihin ja dokumentteihin, jotka hyväksyt hankkiessasi Ratkaisun (mukaan lukien myyntiehdot ja -säännöt) sekä minkä tahansa jakelu-, jälleenmyynti- tai kumppanuussopimuksen tai muun sopimuksen sinun ja Myyjän välillä tai muun Myyjäryhmään kuuluvan jäsenen välillä, sekä muut Osiossa 2 kuvatut rajoitukset sekä Dokumentaation.

Huomaa, että tämä Sopimus on kaksiosainen. Tämän Sopimuksen Osiot 112 koskevat kaikkia Ratkaisuja, mukaan lukien alla mainitut Ratkaisut. Osiossa 13 määritetään muut säännöt ja ehdot, jotka koskevat tiettyjä Ratkaisuja tai Ratkaisuryhmiä, mukaan lukien kolmansien osapuolten ohjelmistot, palvelut ja muut tuotteet (Osio 13.1); palveluntarjoajan lisenssit (Osio 13.2); selainpuhdistaja (Osio 13.3); Wi-Fi Finder (Osio 13.4); Avast Family Space (myydään myös tuotenimillä Star Guard Family, Vodafone Family Protect ja WINDTRE Family Protect) (Osio 13.5); mobiilisovellukset (Osio 13.6); teknikkoversio (Osio 13.7); varmistussuunnitelma (Osio 13.8); Premium-tekninen tuki (Osio 13.9); etäyhteys; apuohjelmat (Osio 13.10); Avast Driver Updater (Osio 13.11); Avast Secure Web Gateway tai Avast Secure Internet Gateway (Osio 13.12); tietyt HMA-palvelut (Osio 13.13); Myyjän virtuaaliset yksityisverkkoratkaisut (Osio 13.14); kaikki liittimet tai laitteet, joita Avast toimittaa sinulle osana tilaustasi (Osio 13.15) sekä Mobile Threat Intelligence Platform (Osio 13.16). Tämä Sopimus ohittaa ja korvaa muut, aiempaan Ratkaisun versioon liittyvät sopimukset, joihin olet ollut osallisena.

Myyjä saattaa muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa ilmoittamalla sinulle siitä tämän Sopimuksen mukaisesti. Jatkamalla Ratkaisun käyttöä koska tahansa 30 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta hyväksyt tämän Sopimuksen muutoksen. Myyjä saattaa edellyttää, että hyväksyt muutetun Sopimuksen, jotta voit jatkaa aiemmin hankkimiesi Ratkaisujen käyttöä, joihin muutos vaikuttaa. Jos kieltäydyt hyväksymästä muutettua Sopimusta, Myyjä voi lopettaa sinulta kyseisen Ratkaisun käytön, missä tapauksessa voit näitä. ohjeita seuraamalla saada hyvitystä siitä tilausmaksun osasta, jonka olet maksanut Tilausjakson voimassa olevasta tai käyttämättömästä osasta.

1. Käyttöoikeudet

Myyjä myöntää sinulle yksinoikeudettoman lisenssin Ratkaisun ja Dokumentaation käyttöön Sovellettavissa ehdoissa mainitun sovitun ajanjakson ajaksi, mukaan lukien sovitun ajanjakson kaikki laajennukset ja uusimiset (”Tilausjakso”), edellyttäen että hyväksyt tämän Sopimuksen säännöt ja ehdot.

2. Ratkaisun sallittu käyttö

2.1. Voit käyttää Ratkaisua tai tukea sillä, sovittuun määrään saakka (”Sallittu Laitemäärä”), matkapuhelimia, älypuhelimia, tabletteja, matkaviestintäverkkolaitteita, muita mobiililaitteita (jokainen on ”Mobiililaite”), henkilökohtaisia tietokoneita, internetiin yhteydessä olevia laitteita tai muita Ratkaisun kanssa yhteensopivia laitteita, (joista jokainen, mukaan lukien jokainen Mobiililaite, on ”Laite”) jotka on erikseen mainittu Sovellettavissa ehdoissa:

2.1.1. Sellaisten Ratkaisujen kohdalla, jotka Myyjä tarjoaa sisäisiä liiketoimintatarkoituksia varten sinun tai osakkuusyhtiöidesi (sellaiset tahot, jotka hallitsevat sinua, joita sinä hallitset tai jotka ovat yhteishallinnassa kanssasi) yrityskäyttöön, kaupalliseen käyttöön tai työkäyttöön (jokainen on ”Liiketoimintaratkaisu”). Jos osakkuusyhtiösi käyttää Liiketoimintaratkaisua tällä tavoin, sinä olet vastuussa siitä, että osakkuusyhtiösi noudattaa tätä Sopimusta, ja jos osakkuusyhtiösi rikkoo sopimusta, katsotaan, että sinä olet rikkonut sopimusta. Myyjän kaikki tämän Sopimuksen alaiset velvoitteet ovat velvoitteita sinua kohtaan, ei Liiketoimintaratkaisua tämän Sopimuksen sääntöjen ja ehtojen alla käyttäviä osakkuusyhtiöitäsi kohtaan.

2.1.2. Kaikkien muiden Ratkaisujen kohdalla, mukaan lukien Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free ja kaikki muut ratkaisut, joiden osalta sinun ei tarvitse maksaa tilausmaksua tai muuta hintaa hankkiaksesi Ratkaisun tai jatkaaksesi Ratkaisun käyttöä kokeilujakson jälkeen (joista kukin ”Kuluttajille suunnattu ratkaisu”), luonnollisen henkilön tai tämän kotitalouden jäsenten henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Epäilysten välttämiseksi Kuluttajille suunnattua ratkaisua ei anneta tai lisensoida seuraavanlaiseen käyttöön: (i) luonnollisten henkilöiden kaupallisiin tarkoituksiin; tai (ii) liiketoiminnan, yrityksen, valtion organisaation, kansalaisjärjestön tai muun voittoa tavoittelemattoman organisaation tai koulutusinstituution käyttöön.

2.2. Voit luoda Ohjelmistosta yhden varmuuskopion.

2.3. Jos Ratkaisu on konfiguroitu verkkokäyttöön, voit käyttää Ratkaisua yhdellä tai useammalla tiedostopalvelimella tai virtuaalisella laitteella yhdessä lähiverkossa, yhteen (mutta ei useampaan) seuraavista tarkoituksista:

2.3.1. Ohjelmiston pysyvään asentamiseen kovalevyille tai muulle tallennuslaitteille Sallittuun Laitemäärään saakka; tai

2.3.2. Ratkaisun käyttämiseen yhdessä lähiverkossa, edellyttäen, että niiden Laitteiden määrä, joilla Ratkaisua käytetään, ei ylitä Sallittua Laitemäärää; tai

2.3.3. Jos Sovellettavat ehdot antavat sinulle oikeuden käyttää Ratkaisua MSP Services -palveluiden tarjoamiseen, Ratkaisun käyttö on kuvattu Osiossa 13.2.

2.4. JOS KÄYTÄT RATKAISUA MUUHUN KUIN SELLAISEEN TARKOITUKSEEN, JOHON TÄMÄN SOPIMUKSEN OSIOSSA 2 ON ERIKSEEN ANNETTU VALTUUDET, TAI MYYT TAI JAAT RATKAISUA, SEN KATSOTAAN OLEVAN TÄMÄN SOPIMUKSEN OLENNAINEN RIKKOMUS JA MAHDOLLISESTI SOVELLETTAVAN TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISTA.

3. Päivitykset

Myyjä saattaa silloin tällöin Tilausjakson aikana ja ilman erillistä lupaasi tai suostumustasi ottaa käyttöön päivityksen tai korvaavuuden mille tahansa Ratkaisulle (”Päivitys”), ja tällaisesta käyttöönotosta johtuen et välttämättä voi käyttää kyseistä Ratkaisua tai Laitetta (tai Laitteen tiettyjä toimintoja) ennen kuin tällainen Päivitys on asennettu tai aktivoitu kokonaan. Jokaisen Päivityksen luetaan kaikilta osin muodostavan osan ”Ratkaisua” tämän Sopimuksen nojalla. Päivitykset voivat sisältää sekä lisäyksiä mihin tahansa Ratkaisun tarjoamaan toimintoon, että ominaisuuksien tai toimintojen poistoja, tai ne voivat korvata Ratkaisun kokonaan, ja Myyjä päättää yksinomaisesti päivitettyjen Ratkaisujen sisällöstä, ominaisuuksista ja toiminnoista. Myyjän ei tarvitse tarjota sinulle vaihtoehtoa kieltäytyä tai viivästyttää Päivityksiä, mutta joka tapauksessa sinun tarvitsee ehkä ladata ja sallia kaikkien Päivitysten asennus tai aktivointi saadaksesi täyden hyödyn Ratkaisusta. Myyjä saattaa lopettaa tuen antamisen Ratkaisulle, kunnes olet hyväksynyt ja asentanut tai aktivoinut kaikki Päivitykset. Myyjä päättää yksinomaisesti, milloin Päivityksiä tarvitaan ja jos niitä tarvitaan, eikä sillä ole mitään velvoitetta saattaa Päivityksiä saatavillesi. Myyjä voi oman harkintansa mukaan lopettaa Päivitysten tarjoamisen mille tahansa Ratkaisun versiolle pois lukien uusin versio tai lopettaa Päivitykset, jotka tukevat Ratkaisun käyttöä minkä tahansa sellaisen käyttöjärjestelmäversion, sähköpostiohjelman, selainohjelman tai muun ohjelmiston kanssa, jonka kanssa Ratkaisu on suunniteltu toimimaan.

4. Omistusoikeudet

4.1. Ratkaisu ja Dokumentaatio ovat Myyjän immateriaaliomaisuutta, ja niitä suojaavat sovellettava tekijänoikeuslainsäädäntö, kansainvälisten sopimusten määräykset ja muut Ratkaisun käyttömaan sovellettavat lait. Ohjelmiston ja laiteohjelmistojen rakenne, järjestelmä ja tietokonekoodi ovat arvokkaita liikesalaisuuksia ja Myyjän salassa pidettävää tietoa. Siltä osin kuin tarjoat Myyjälle kommentteja ja ehdotuksia, annat Myyjälle oikeuden säilyttää kyseiset kommentit ja ehdotukset ja käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen nykyisissä ja tulevissa tuotteissaan ja palveluissaan ilman, että se joutuu maksamaan sinulle korvausta tai hankimaan sinulta luvan niiden säilytykseen tai käyttöön.

4.2. Muutoin kuin siltä osin kuin tässä Sopimuksessa on mainittu, se, että käytät Ratkaisua tai että se on hallussasi, ei anna sinulle mitään oikeuksia tai immateriaalioikeuksia Ratkaisua tai Dokumentaatiota koskien. Ratkaisun ja Dokumentaation kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuusoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, ovat Myyjän hallussa.

5. Rajoitukset

5.1. Et saa kopioida tai käyttää Ratkaisua tai Dokumentaatiota muutoin kuin tämän Sopimuksen Osiossa 2 määritellyllä tavalla. Et saa itse tehdä tai sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään seuraavista asioista:

5.1.1. käyttää mitään Myyjän toimittamaa valtuutuskoodia, lisenssinumeroa, käyttäjänimen/salasanan yhdistelmää tai muuta aktivointikoodia tai numeroa (”Aktivointikoodi”) mihinkään Ratkaisuun liittyen useammassa Laitteessa kuin Sovellettavissa ehdoissa on määritetty;

5.1.2. paljastaa mitään Aktivointikoodia muille osapuolille kuin Myyjälle tai Myyjän määrittämille edustajille;

5.1.3. ellei laki sitä nimenomaisesti salli: (i) takaisinmallintaa, purkaa, dekompiloida, kääntää, rekonstruoida, muuttaa tai purkaa mitä tahansa Ratkaisua tai mitä tahansa Ratkaisun osaa (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät Haittakoodien [määritelty alla] tunnisteet ja havaitsemisrutiinit); tai (ii) muuttaa, muokata tai muuten muunnella mitään ratkaisua (mukaan lukien kaikki Haittakoodien tunnisteet ja tunnistusrutiinit); “Haittakoodi” tarkoittaa mitä tahansa koodia, ominaisuutta, rutiinia tai laitetta, joka automaattisesti tai tietyn tapauksen ilmetessä tai kun teet ja jätät tekemättä tietyn toimenpiteen tai kun joku henkilö tai taho niin määrää: (a) keskeyttää ohjelmiston, palvelun, laitteen, ominaisuuden, verkon tai tietojen toiminnan; (b) aiheuttaa ohjelmiston, palvelun, laitteen, ominaisuuden, verkon tai tietojen tuhoutumisen, muuttamisen, poistamisen, vahingoittumisen tai toiminnan muun keskeytymisen tai heikentymisen; tai (c) sallii jonkun henkilön tai tahon päästä, ottaa hallintaansa tai tuhota, muuttaa, poistaa, vahingoittaa tai muuten keskeyttää tai heikentää ohjelmiston, palvelun, laitteen, ominaisuuden, verkon tai tietojen minkä tahansa osan toimintaa, sekä kaikkia tietokoneviruksia, matoja, salaovia, takaovia, aikapommeja, haittaohjelmia tai -mekanismeja, kuten ohjelmistolukkoja tai salasanan tarkastusmenetelmiä, tietokoneen sarjanumeron tarkastusta, aikariippuvuus tai mikä tahansa muu koodi, jonka tarkoitus on mahdollistaa tai joka on suunniteltu mahdollistamaan tässä määritelmässä kuvatut seikat (ml. Java-sovelmat, ActiveX-komponentit, komentokielet, selainlaajennukset tai push-sisältö);

5.1.4. julkaista, jälleenmyydä, levittää, lähettää, siirtää, viestiä, luvata, vuokrata, jakaa tai alilisensoida mitään ratkaisua, ellei sinun ja myyjän tai muun myyjäryhmän välinen jakelu-, jälleenmyyjä- tai muu sopimus sitä salli;

5.1.5. paitsi tämän Sopimuksen (mukaan lukien Osiot 13.2, 13.5 ja 13.7), Sovellettavien ehtojen tai muun sinun ja Myyjän tai Myyjäryhmän muun jäsenen välisen sopimuksen nimenomaan valtuuttamana, käyttää mitään Ratkaisua hallinnoimaan kolmannen osapuolen tiloja tai myöntämään kolmannelle osapuolelle pääsyn tai käyttöoikeuden mihinkään Ratkaisuun palvelutoimisto-, osituskäyttö-, tilauspalvelu- tai sovelluspalveluperusteella tai vastaavalla perusteella;

5.1.6. käyttää Ratkaisua tarjotaksesi tai rakentaaksesi tuotteen tai palvelun, joka kilpailee Ratkaisun kanssa;

5.1.7. käyttää tai yrittää käyttää ratkaisua (i) lataamaan, suoratoistamaan, välittämään, kopioimaan tai varastoimaan mitään tietoja tai materiaaleja tai olemaan tekemisissä tai auttamaan missään toiminnassa, joka saattaa: (A) rikkoa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; (B) sisältää mitä tahansa lainvastaista, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, halventavaa tai muuten vastustettavaa materiaalia; (C) vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa muita; (D) rohkaista tai tuottaa käyttäytymistä, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, häiritsevää, vahingollista, halventavaa, herjaavaa, hävytöntä, säädytöntä, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, vihamielistä tai rodullisesti, etnisesti, uskonnollisesti tai seksuaalisesti syrjivää tai muuten kyseenalaista; (E) edistää tai antaa ohjeellisia tietoja laittomasta toiminnasta, edistää fyysistä vahinkoa tai vammaa ryhmää tai yksilöä vastaan tai edistää minkäänlaista julmuutta eläimiä kohtaan; (F) esiintyä jonakin henkilönä tai yhteisönä tai muuten esittää väärin suhteesi johonkin henkilöön tai yhteisöön; (G) avustaa petoksessa tai varkaudessa; tai (H) vahingoittaa, estää tai heikentää minkä tahansa omaisuuden, laitteiden, ohjelmistojen, palveluiden, verkkojen tai tietojen luvatonta pääsyä, vastaanottamista, käyttöä, kopiointia, muuttamista tai hävittämistä tai käyttöä missä tahansa muodossa, mukaan lukien hakkerointi, tietojenkalastelu, väärennökset tai pyrkimys kiertää tai kumota palomuurit, salasanasuojaus tai muut tietoturvaominaisuudet tai valvontatoimet riippumatta niiden luonteesta; (ii) rikkoa millään tavalla sovellettavia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai asetuksia; (iii) väärentää otsakkeita tai muulla tavoin manipuloida tunnisteita minkä tahansa sisällön alkuperän vääristämiseksi käyttämällä Ratkaisua; (iv) ladata, lähettää, lähettää sähköpostitse tai muulla tavalla välittää ei-toivottua tai luvatonta mainontaa, mainosmateriaalia, ”roskapostia”, ”ketjukirjeitä” tai ”pyramidihuijauksia”; tai (v) kerätä tai tallentaa henkilötietoja ilman rekisteröidyn tietämystä ja nimenomaista suostumusta;

5.1.8. vahingoittaa, poistaa käytöstä tai heikentää millään tavalla minkään Ratkaisun toimintaa tai sellaista omaisuutta, laitteita, ohjelmistoja, palveluita, verkkoja tai tietoja, jotka on liitetty tai jotka toimivat yhdessä Ratkaisun kanssa, tai mitään sellaista sisältöä tai tietoja, jotka on tallennettu tai toimitettu tai joita on käsitelty tällaisen Ratkaisun kautta, tai hankkia tai yrittää hankkia edellä mainittujen valtuuttamattomat käyttöoikeudet millä tahansa tavalla, mukaan lukien hakkerointi, tietojenkalastelu, huijaaminen tai palomuurien, salasanasuojauksen tai muiden tietoturvaominaisuuksien kiertäminen tai kumoaminen;

5.1.9. testata tai vertailla tai paljastaa tai julkaista minkä tahansa Ratkaisun testi- tai vertailutuloksia ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta; tai

5.1.10. kumota tai kiertää tai yrittää kumota tai kiertää tai valtuuttaa tai auttaa mitään kolmatta osapuolta kumoamaan tai kiertämään minkä tahansa Ratkaisun kopion käyttöön liittyvät turvatoimet; tai

5.1.11. rikkoa Myyjän käytäntöjä sen Ratkaisujen sallittua käyttöä koskien (”Sallitun käytön ehdot”), jotka löydät täältä. Jos ja siinä missä tämä Sopimus ja Sallitun käytön ehdot ovat ristiriidassa, rajoittavammat ehdot pätevät.

5.2. Jotkin Ratkaisut voivat myöntää sinulle tai toiselle käyttäjälle järjestelmänvalvojan oikeudet, jotka muun muassa saattavat sallia järjestelmänvalvojan seurata muita Laitteita ja/tai muilla Laitteilla käyttöönotettujen Ratkaisujen tilaa, mukaan lukien Tilausjakson tilaa, Ratkaisun viestejä ja Päivityksiä. Vahvistat ja takaat, että käytät tällaisia järjestelmänvalvojan oikeuksia vain niissä Laitteissa ja Ratkaisuissa, joihin sinulle on myönnetty asianmukaiset oikeudet, etkä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Vahvistat ja takaat myös, että (i) sinulla on kaikki vaaditut valtuudet hyväksyä tämä Sopimus ja asentaa Ratkaisu ja/tai käyttää Ratkaisua Laitteilla kyseisten Laitteiden omistajien ja käyttäjien puolesta; ja (ii) hyväksyt täten tämän Sopimuksen seuraavien tahojen puolesta: (A) Laitteiden omistajat ja käyttäjät ja (B) sinä itse.

5.3. Joillakin Ratkaisuilla saattaa olla mahdollista julkaista tai jakaa julkisesti muille käyttäjille sisältöä, jonka käyttäjä on itse luonut tai hankkinut muusta lähteestä (”Käyttäjäsisältö”). Säilytät kaikki jo hallussasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti olevat immateriaalioikeudet Käyttäjäsisältöön, jonka julkaiset tai jaat Ratkaisun välityksellä tämän Sopimuksen oikeuksien, käyttöoikeuksien ja muiden ehtojen mukaisesti, mukaan lukien muiden tahojen piilevät oikeudet Käyttäjäsisältöön, jota saatat käyttää tai muokata. Myönnät jokaiselle Myyjäryhmän jäsenelle yksinoikeudettoman, rajoittamattoman, ehdottoman, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, pysyvän ja tekijänoikeusvapaan oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida, tallentaa, jakaa, jäljentää, paljastaa, myydä, jälleenmyydä, alilisensoida (useilla tasoilla), muokata, mukauttaa, esitellä, julkisesti suorittaa, siirtää, julkaista, lähettää, kääntää, luoda versioita tai muuten jollakin tavalla hyödyntää kaikkea Ratkaisun avulla julkaisemaasi tai jakamaasi Käyttäjäsisältöä tai sen osia (ja näiden versioita) yksinomaan Ratkaisujen tarjoamiseen sinulle tämän Sopimuksen mukaisesti. Joka kerta, kun julkaiset tai jaat Käyttäjäsisältöä, vahvistat ja takaat jokaiselle Myyjäryhmän jäsenelle, että olet täysi-ikäinen asuinmaassasi ja hallintoalueellasi ja olet julkaisemassasi tai jakamassasi Käyttäjäsisällössä esitetyn tai siihen osallistuneen alaikäisen vanhempi tai laillinen huoltaja tai sinulla on alaikäisen vanhemman tai laillisen huoltajan asianmukainen suostumus kyseiseen Käyttäjäsisältöön ja siihen liittyen: (i) olet Käyttäjäsisällön ainoa laatija ja sen immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien haltija, tai sinulla on laillinen lupa julkaista ja jakaa Käyttäjäsisältö ja antaa jokaiselle Myyjäryhmän jäsenelle lupa käyttää sitä Osiossa 5.3 kuvatulla tavalla ilman, että millekään Myyjäryhmän jäsennelle syntyy velvoitetta hankkia suostumus ulkopuoliselta taholta ja ilman, että Myyjälle syntyy mitään velvoitteita tai vastuita; (ii) Käyttäjäsisältö on paikkansapitävää; (iii) Käyttäjäsisältö ei minkään Myyjäryhmän jäsenen salliman käytön ja tässä Sopimuksessa määritellyn hyväksikäytön puitteissa riko mitään ulkopuolisen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; eikä (iv) Käyttäjäsisältö riko tätä Sopimusta tai aiheuta vahinkoa tai haittaa kenellekään.

6. Rajoitettu takuu; Vastuuvapautuslauseke ja vastuun poissuljenta

6.1. Tämän Osion 6 jäljellä oleviin osiin perustuen Myyjä takaa sinulle, että Ratkaisu toimii tai suoritetaan pääosiltaan Dokumentaation mukaisesti 30 päivää siitä eteenpäin, kun olet alun perin hankkinut Ratkaisun. Tehdäksesi takuuvaateen sinun tulee seurata Ratkaisun sinulle tarjonneelta taholta saamiasi ohjeita. Jos Ratkaisu ei toimi pääosiltaan Dokumentaation mukaisesti, jokaisen Myyjäryhmän jäsenen ja jokaisen Myyjäkumppanin koko yksinomainen vastuu ja sinun yksinomainen takuuta koskeva suojasi on rajoitettu Myyjän valinnan mukaan, joko: (i) Ratkaisun korvaamiseen toisella tai (ii) Ratkaisun palauttamiseen hyvitystä vastaan siitä tilausmaksun osasta, jonka olet maksanut Tilausjakson voimassa olevasta tai käyttämättömästä osasta. Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä toimitettua Ratkaisua, eikä päde: (i) Päivityksiin, (ii) vikoihin, jotka aiheutuvat Ratkaisun yhdistämisestä tai käytöstä seuraavien kanssa: (A) ohjelmistot, laitteisto ja muut materiaalit, jotka eivät ole Myyjän tarjoamia tai (B) Laitteet, ohjelmistot ja materiaalit, jotka eivät täytä Myyjän Dokumentaatiossa asettamia vaatimuksia.

6.2. TÄMÄN SOPIMUKSEN OSIOSSA 6.1 MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA MYYJÄRYHMÄN JÄSENET JA MYYJÄKUMPPANIT EIVÄT TAKAA MINKÄÄN RATKAISUN TAI DOKUMENTAATION SUORITUSTA TAI NIISTÄ SAATAVIA TULOKSIA. TÄMÄN SOPIMUKSEN OSIOSSA 6.1 MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA RATKAISU TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON MYYNTIHETKELLÄ, JA MYYJÄRYHMÄ JA MYYJÄKUMPPANIT EIVÄT TARJOA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA TAI EHTOJA JA IRTISANOUTUVAT KAIKISTA SÄÄDÄNNÄISOIKEUDEN, TAPAOIKEUDEN, OIKEUSTIETEEN JA MUIDEN OIKEUSTEORIOIDEN MÄÄRÄÄMISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, OMISTUSOIKEUS, MYYNTIKELPOISUUS, SOPIVA LAATU TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MYYJÄ EI TAKAA, ETTÄ MIKÄÄN RATKAISU TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ MIKÄÄN RATKAISU TOIMII OIKEIN LAITTEESSA TAI TIETYSSÄ LAITTEISTO- JA/TAI OHJELMISTOKOKOONPANOSSA TAI ETTÄ MIKÄÄN RATKAISU TARJOAA TÄYDELLISEN SUOJAUKSEN KAIKELLE VALITULLE DATALLE, TIEDOLLE TAI SISÄLLÖLLE, JOKA ON TALLENNETTU TAI LÄHETETTY INTERNETIN KAUTTA.

6.3. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ HUOLIMATTA MIKÄ TAHANSA SINULLE MAKSUTTA (MUKAAN LUKIEN ”ILMAISEKSI”, ”KOKEILUNA” TAI ”BEETANA”) TARJOTTU RATKAISU ON TARJOTTU ”SELLAISENAAN”, ”KAIKKINE VIKOINEEN” JA ”SAATAVILLA OLLESSA” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI MYYJÄN TUKEA TAI MUITA PALVELUITA.

6.4. LAIN SALLIMAAN RAJAAN ASTI MYYJÄ TAI MIKÄÄN MYYJÄN HALLINNASSA OLEVA, MYYJÄÄ HALLITSEVA TAI MYYJÄN KANSSA YHTEISESTI HALLINNOIVA YRITYS (YHTEISESTI ”MYYJÄRYHMÄ”) TAI NIIDEN ASIAMIEHET, LISENSSINHALTIJAT, EDUSTAJAT, VÄLITTÄJÄT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT, LANGATTOMIEN PALVELUIDEN TARJOAJAT, JOIDEN VERKON TAI JÄRJESTELMÄN VÄLITYKSELLÄ PALVELU TARJOTAAN, TAI MUUT MYYJÄRYHMÄN JÄSENTEN LIIKEKUMPPANIT (YHTEISESTI ”MYYJÄKUMPPANIT”) EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA SINULLE TAI ULKOPUOLISILLE TAHOILLE SEURAAVISTA:

6.4.1. MITKÄ TAHANSA VÄLILLISET, SATUNNAISET, RANGAISTAVAT, ERITYISET TAI ESIMERKILLISET VAHINGOT, SYYSTÄ TAI VASTUUTEORIASTA RIIPPUMATTA;

6.4.2. VAHINGOT LIIKETOIMINNAN, EDUN TAI TUOTTOJEN MENETTÄMISESTÄ, YKSITYISYYDEN MENETTÄMISESTÄ, LAITTEEN TAI RATKAISUN KÄYTÖN MENETTÄMISESTÄ, MAKSETTUJEN KULUJEN MENETTÄMISESTÄ, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN TAI DIGITAALISTEN TUOTTEIDEN HANKINNASTA SYNTYVISTÄ KULUISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, MINKÄ TAHANSA DATAN TAI TIEDON LUVATTOMASTA PALJASTUMISESTA TAI MENETYKSESTÄ (MUKAAN LUKIEN KORRUPTIO, HUONONTUMINEN JA KÄYTTÖKESKEYTYS) (RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO MENETYKSET, VAHINGOT, KUSTANNUKSET TAI KULUT SUORIA VAI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA); TAI

6.4.3. MITKÄ TAHANSA MUUT RAHALLISET TAI MUUNLAISET MENETYKSET TAI VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SEN ALLA TARJOTTAVASTA RATKAISUSTA,

VAIKKA MYYJÄRYHMÄN JÄSENELLE TAI MYYJÄKUMPPANILLE OLISI KERROTTU TÄLLAISEN MENETYKSEN TAI VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. TÄSSÄ SOPIMUKSESSA TAI MUUTEN MÄÄRITETTYÄ LUKUUN OTTAMATTA MIKÄÄN MYYJÄRYHMÄN JÄSEN TAI MYYJÄKUMPPANI EI OLE VASTUUSSA SINULLE TAI MILLEKÄÄN ULKOPUOLISELLE TAHOLLE (SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ) MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOKA AIHEUTUU MINKÄ TAHANSA RATKAISUN YHTEYDESSÄ LÄHETETYN, VASTAANOTETUN TAI TALLENNETUN DATAN TAI TIEDON LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ, TURMELTUMISESTA, EI-SAATAVUUDESTA, PYYHKIYTYMISESTÄ, VARASTAMISESTA, TUHOUTUMISESTA, MUOKKAAMISESTA, PALJASTUMISESTA TAI MENETYKSESTÄ, SYYSTÄ RIIPPUMATTA. LAIN SALLIMAAN RAJAAN ASTI MINKÄÄN MYYJÄRYHMÄN JÄSEN TAI MYYJÄKUMPPANIN KOKONAISVASTUU SINULLE TAI ULKOPUOLISELLE TAHOLLE RATKAISUUN, TILAUKSEEN TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ TAI NIISTÄ AIHEUTUNEESTA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA KOKONAISUUDESSAAN EI KOSKAAN YLITÄ SEURAAVAA: (I) VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA (5,00 USD); SEKÄ (II) TILAUSMAKSUJEN SUMMA, JONKA OLET MAKSANUT TILAUSJAKSON EDELLISELTÄ 12 KUUKAUDELTA.

6.5. TÄMÄN SOPIMUKSEN SISÄLTÄMÄT MYYJÄRYHMÄN JÄSENTEN JA MYYJÄKUMPPANEIDEN VASTUUN POISSULJENNAT JA RAJOITUKSET EIVÄT RAJOITA TAI POISSULJE NIIDEN MAHDOLLISTA VASTUUTA SEURAAVISTA:

6.5.1. KUOLEMA, HENKILÖVAHINKO, OMAISUUSVAHINKO TAI PETOS, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE YLITTÄÄ SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMAT RAJAT; SEKÄ

6.5.2. MIKÄ TAHANSA ASIA, JOTA SOVELLETTAVAT LAIT EIVÄT MUUTEN RAJAA TAI POISSULJE.

7. Tietosuoja; henkilötietojen JA MUIDEN tietojen käsittely

7.1. Termillä ”Tiedot” tässä Sopimuksessa ja Tietosuojakäytännössä käytetyllä tavalla tarkoitetaan: (a) tietoja, joita annat Myyjälle, muulle Myyjäryhmän jäsenelle tai Myyjän kumppanille Ratkaisuja tilattaessa, mukaan lukien nimesi, laskutusosoitteesi (mukaan lukien postinumero), sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksukortti tai tilinumero, maksukortin tai tilin vahvistuskoodi, maksukortin aloituspäivä ja viimeinen voimassaolopäivä, tilin salasana, jonka valitset tilillesi Myyjän tai muun Myyjäryhmän jäsenen kanssa, ja muut laskutustiedot, kuten on määritetty Myyjän Tietosuojakäytännössä (”Tietosuojakäytäntö”, joka on luettavissa täällä) (yhdessä ”Transaktiotiedot”); (b) tietoja, jotka Myyjä, Myyjäryhmän muu jäsen tai Myyjän kumppani kerää käsittelyn myötä ja täyttäessään tilauksia Ratkaisuja tilatessasi, mukaan lukien tiedot koskien merkkiä, mallia, käyttöjärjestelmää ja muita laitteen tunnistetietoja, Internet-palveluntarjoajan nimeä, IP-osoitettasi; ja (c) tietoja Ratkaisujen asennuksesta ja käytöstä (yhdessä (b)- ja (c)-kohtiin viitataan Tietosuojakäytännössä termillä ”Palvelutiedot”).

7.2. Valtuutat Myyjän, muun Myyjäryhmän jäsenen tai Myyjän kumppanien käyttämään Tietojasi Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Tiedostat, että tällaiseen Tietojesi käyttöön sisältyy tilaustesi käsittely ja täyttäminen, Ratkaisujen parantaminen sekä tietojen antaminen sinulle Ratkaisuista, joita olet tilannut, ja muiden Ratkaisujen tarjoaminen sinulle. Tiedostat, että Myyjä tai muu Myyjäryhmän jäsen saattaa jakaa Tietojasi Myyjän kumppanien, kanssa esim. Myyjän sähköisen kaupankäynnin alustat ja maksujen käsittelijät, tukea, palveluita ja Ratkaisuja tuottavat toimittajat, sekä toimittajat, jotka toimittavat Myyjälle tai Myyjäryhmän jäsenelle ostoanalytiikkaa ja kaatumisen syiden analytiikkaa Ratkaisujen suhteen. Tiedostat myös, että Myyjä tai Myyjäryhmän jäsen saattaa jakaa Tietoja, jotka ovat anonymisoituja ja koostettuja, trendianalytiikkaa varten kolmansille osapuolille.

8. Sopimuksen päättyminen

8.1. Tämä Sopimus päättyy välittömästi, jos laiminlyöt mitään tässä Sopimuksessa mainittuja velvoitteitasi (mukaan lukien Osioissa 2, 5 ja 10 kuvattujen velvoitteiden laiminlyöminen), mikä johtaa kaikkien oikeuksiesi menettämiseen saada Päivityksiä tai rahanpalautus tilausmaksusta, jonka olet maksanut Tilauskauden vanhentumattomalta tai käyttämättömältä osuudelta. Myyjällä on oikeus muihin lain sallimiin keinoihin, jos se, että rikot tällä Sopimuksella sinulle määrättyjä velvollisuuksia, vaikuttaa kielteisesti johonkin Myyjäryhmän jäseneen tai Myyjäkumppaniin. Tämän Sopimuksen sisältämät Myyjäryhmän jäsenten ja Myyjäkumppanien vastuun poissuljennat ja rajoitukset pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päätyttyä.

8.2. Myyjä voi sinulle ilmoittamalla koska tahansa halutessaan päättää tämän Sopimuksen heti tietyn Ratkaisun tai kaikkien Ratkaisujen osalta, ja jokaisen Myyjäryhmän jäsenen ja Myyjäkumppanin koko yksinomainen vastuu sekä sinun koko yksinomainen suojasi koskien Sopimuksen päättämistä on rajoitettu hyvitykseen siitä tilausmaksun osasta, jonka olet maksanut Tilausjakson voimassa olevasta tai käyttämättömästä osasta. Sopimuksen päättymispäivänä sinulla ei ole enää oikeutta käyttää Ratkaisua ja Dokumentaatiota, jota Sopimuksen päättäminen koskee.

8.3. Jos tilauskauden ehtona on maksun maksaminen, ja jos Myyjä ei ole saanut maksua ennen kuin eräpäivästä on kulunut 15 päivää, sinun katsotaan luopuneen lisenssistäsi Ratkaisun käyttöön, ja lisenssin voimassaolo päättyy välittömästi ilman lisätoimia sinulta tai Myyjältä.

9. Yhdysvaltain hallituksen rajoitetut oikeudet

Kaikkien Ratkaisujen katsotaan olevan ”kaupallisia tuotteita”, kuten ne on Yhdysvaltain liittovaltion säädöstössä määritelty (48 C.F.R. 2.101) ja koostuvan ”kaupallisista tietokoneohjelmistoista” ja ”kaupallisista tietokoneohjelmistodokumentaatioista”, kuten ne on määritelty liittovaltion säädöstössä (48 C.F.R. 12.212). Liittovaltion säädösten kohtien 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202-1 – 227.7202-4 mukaisesti kaikki Yhdysvaltain hallituksen käyttäjät saavat Ratkaisut ja niihin liittyvän Dokumentaation ainoastaan niillä oikeuksilla, jotka tässä Sopimuksessa on määritelty pätemään yksityisasiakkaisiin. Käyttäessään Ratkaisuja ja niihin liittyvää Dokumentaatiota Yhdysvaltain valtiollisen elimen katsotaan myöntävän, että kyseinen tietokoneohjelmisto ja tietokoneohjelmistodokumentaatio ovat kaupallisia, mikä johtaa tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien ja rajoitusten hyväksymiseen.

10. Vienti lainsäädäntö

Sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia Yhdysvaltain ja kansainvälisiä lakeja, jotka koskevat Ratkaisujen vientiä ja jälleenvientiä, mukaan lukien Yhdysvaltain Export Administration Regulations -säädökset sekä Yhdysvaltain ja muiden maiden hallitusten laatimia loppukäyttäjää, loppukäyttöä ja sijainteja koskevia säädöksiä. Edellä mainitun yleisestä luonteesta huolimatta vahvistat, takaat ja sitoudut siihen, että (i) et ole minkään kiellettyjen henkilöiden listan, tarkistamattoman listan, kiellettyjen kauppasuhteiden listan, erityisesti määritettyjen kansalaisten listan, estettyjen käyttäjien listan jäsen tai minkään muun Yhdysvaltain hallituksen julkaiseman listan jäsen; ja (ii) et käytä, vie maasta tai vie uudelleen maasta mitään Ratkaisua sellaisille alueille, kohteisiin, yrityksille tai yksilöille, jotka ovat rikkoneet Yhdysvaltain tai EU:n vientikieltoja tai kauppapakotteita. Vapautat jokaisen Myyjäryhmän jäsenen vastuista, jotka koskevat korvausvaateita, vaatimuksia, kanteita tai oikeudenkäyntiprosesseja ja kaikkia vahingonkorvauksia, vastuita, kuluja ja kustannuksia, jotka syntyvät sen seurauksena, että et noudata tätä Osiota 10.

11. Sitova välimiesmenettelysopimus ja ryhmäkanteesta luopuminen

11.1. Tämä Osio 11 koskee sinun ja Myyjän välisiä riita-asioita, jotka johtuvat Ratkaisusta, jonkin Ratkaisun tilauksesta tai tästä Sopimuksesta tai liittyvät niihin. ”Riita-asia” tarkoittaa tämän Osion 11 tarkoituksessa mitä tahansa riita-asiaa, kannetta tai kiistaa riippumatta puolustetun kanteen tarkasta syystä (eli se kattaa muiden mahdollisten kanteen syiden tai lakiperustan lisäksi sopimusrikkomusta, väärintulkintaa, petosta, vahingonkorvausta, oikeudenloukkausta [mukaan lukien huolimattomuus ja ankara tuotevastuu] ja asetusten tai säädösten rikkomista koskevat vaateet).

11.2. Riita-asioissa sinun on annettava Myyjälle Riita-asiaa koskeva ilmoitus, joka on kirjallinen lausunto, joka sisältää sinun nimesi, osoitteesi ja yhteystietosi, Riita-asiaan johtaneet syyt ja pyytämäsi korvauksen. Sinun on lähetettävä riita-asiailmoitus sähköpostitse Myyjälle osoitteeseen legal@avast.com (aiheeksi on merkittävä: Loppukäyttäjän Lisenssisopimuksen mukainen riita-asiailmoitus, Osio 11).

11.3. KAIKKI OIKEUDENKÄYNNIT, JOISSA PYRITÄÄN RATKAISEMAAN RIITA-ASIA TAI KÄYMÄÄN SIITÄ OIKEUTTA JOSSAKIN KÄRÄJÖINTIPAIKASSA, SUORITETAAN YKSILÖPOHJAISESTI. ET SAA PYRKIÄ JÄTTÄMÄÄN RIITA-ASIAA KUULTAVAKSI RYHMÄKANTEENA, ASIANAJAJAN ESITTÄMÄNÄ JOUKKOKANTEENA TAI MILLÄÄN MUULLA OIKEUDENKÄYNNILLÄ, JOSSA JOMPIKUMPI OSAPUOLI TOIMII TAI LUPAA TOIMIA TOISEN OSAPUOLEN EDUSTAJANA. VÄLIMIESMENETTELYYN TAI OIKEUDENKÄYNTIIN EI YHDISTETÄ MUUTA VÄLIMIESMENETTELYÄ TAI OIKEUDENKÄYNTIÄ ILMAN KAIKKIEN NIIDEN OSAPUOLTEN ETUKÄTEEN ANTAMAA KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA, JOITA VÄLIMIESMENETTELY TAI OIKEUDENKÄYNTI KOSKEE.

11.4. Jos sinä ja Myyjä ette ratkaise Riita-asiaa epävirallisissa neuvotteluissa, Riita-asia pyritään ratkaisemaan yksinomaan sitovalla välimiesmenettelyllä noudattaen Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -lakia (”FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq. sekä New Yorkin osavaltion aineellista lainsäädäntöä (lainvalintasäännöistä riippumatta). Alla Osiossa 11.5 määriteltyjä tapauksia lukuun ottamatta luovut kaikkia riita-asioita koskevasta käräjöintioikeudesta (tai osallistumisoikeudesta oikeudenkäyntiin osapuolena tai ryhmäkanteen osapuolena) tuomioistuimessa tuomarin tai valamiehistön läsnä ollessa. Sen sijaan kaikki Riita-asiat ratkaistaan puolueettoman välimiehen avulla, jonka päätös on lopullinen, lukuun ottamatta rajallista oikeutta valittaa FAA:n mukaisesti. Mikä tahansa oikeusistuin, jolla on tuomiovalta osapuoliin nähden, voi panna täytäntöön välimiehen palkkion.

11.5. Tämän Osion 11 välimiesmenettelyyn pätevät seuraavat poikkeukset:

11.5.1. Voit käydä oikeutta Riita-asiasta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn kautta maakunnassa tai samankaltaisessa poliittisessa alajaostossa, jos Riita-asia täyttää vaatimukset, jotka siltä edellytetään vähäisten vaatimusten menettelyssä. Jos käynnistät korvausvaatimuksen vähäisten vaatimusten menettelyssä, vastaat kaikista kustannuksista ja maksuista.

11.5.2. Kaikki väitettyjä sinun tai Myyjän suorittamia immateriaalioikeuksien väärinkäyttöjä koskevat Riita-asiat käsitellään oikeudessa.

11.5.3. Jos olet kuluttaja ja asut Euroopan unionissa, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa, sinulla voi olla oikeus käsitellä Riita-asiasi Euroopan komission verkossa tapahtuvaa riita-asioiden ratkaisua varten luoman verkkoalustan (”ODR-alusta”) välityksellä. ODR-alustan tarkoituksena on mahdollistaa tuomioistuimen ulkopuolinen kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten verkosta ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä riita-asioiden ratkaisu Euroopan Unionissa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa. Löydät ODR-alustan seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Minkä tahansa välimiesmenettelyn toteuttaa American Arbitration Association (”AAA”), ja välimiesmenettelyä koskee AAA:n ”Consumer Arbitration -säännöt”, jotka tulivat voimaan 1.9.2014, ja niihin liittyvät ”Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees) -säännöt”, jotka tulivat voimaan 1.9.2014 (yhdessä ”Kuluttajamenettelyt”), ja ne ovat seuraavien sääntöjen alaisia:

11.6.1. Kuluttajamenettelyissä säädetään tietyistä maksuista, ja osa niistä kohdistetaan kuluttajalle (sinä) ja osa yritykselle (Myyjä). Jos korvausvaatimuksesi on enintään 75 000 USD, Myyjä maksaa kaikki määrätyt maksut ja kustannukset, myös kuluttajalle kohdistetut. Myyjä ei vastaa mistään muista kuluista. Jos korvausvaatimuksesi on yli 75 000 USD, Kuluttajamenettelyt kattavat maksun.

11.6.2. Alla määritettyä lukuun ottamatta AAA:n Kuluttajamenettelyä sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin Riita-asioihin. Osapuoli voi kuitenkin kuluttajan välimiesmenettelysäännön R-1(e) perusteella jättää asianmukaisen hakemuksen kuluttajan välimiesmenettelyn sääntöihin liittyen välimiehelle lopullista päätöstä varten. Tämä Sopimus kattaa menettelyn siinä määrin kuin se on ristiriidassa kuluttajamenettelyiden kanssa. Voit aloittaa välimiesmenettelyn vain siinä maakunnassa tai samankaltaisella poliittisella alueella, jossa asut. Välimiesmenettelyt suoritetaan puhelinneuvotteluna. Jos menettelyt suoritetaan AAA-kuluttajamenettelyiden mukaisesti, välimiehillä on harkintavalta vaatia henkilökohtaista kuulemista osapuolen pyynnöstä.

11.6.3. Sinä ja Myyjä sovitte, että AAA:n käyttö välimiesmenettelyn hoitamiseen ei ole olennaista osapuolten Sopimuksen kannalta käsitellä Riita-asiat välimiesmenettelyssä. Jos AAA ei suorita tai voi suorittaa välimiesmenettelyä, sinä ja Myyjä neuvottelette hyvässä uskossa ja valitsette yksinomaisen välimiehen, joka ratkaisee Riita-asian Kuluttajamenettelyiden mukaisesti. Jos osapuolet eivät pääse Sopimukseen välimiehen valinnasta, pätevän tuomiovallan oikeus nimittää välimiehen, joka noudattaa AAA:n Kuluttajamenettelyitä.

11.6.4. Jos yksi tai useampi tämän Osion 11 osa todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, silloin vain kyseisissä olosuhteissa kyseisten osien soveltaminen lopetetaan, ja Riita-asia ratkaistaan tämän Osion 11 jäljellä olevien osien ja kaikkien muiden tämän Sopimuksen ehtojen perusteella. Jos tällainen ristiriita johtaa koko Riita-asian tai sen osan siirtymiseen oikeusistuimen ratkaistavaksi, New Yorkin piirikunnassa, New Yorkissa, Yhdysvalloissa toimivilla oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta tällaisissa oikeuskäsittelyissä. Tällaisten oikeuskäsittelyiden kohdalla annat suostumuksesi New York, New Yorkin oikeusistuinten sinua koskevaan omaan lainkäyttövaltaan, etkä kiistä sitä ja luovut lisäksi vastalauseista sopimatonta oikeuspaikkaa tai forum non convenience -oikeuspaikkaa koskien, etkä yritä saada käsittelyä siirrettyä toiselle alueelle tai toiselle tuomiovallan alueelle.

11.7. Tämän Osion 11 edeltävistä kappaleista huolimatta, jos hankit Ratkaisun muuhun kuin henkilökohtaiseen tai kotikäyttöön, välimiesmenettelyt, mukaan lukien kustannusten maksaminen, hoidetaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelysääntöjen (”Kaupalliset Menettelyt”) mukaisesti. Näitä Kaupallisia Menettelyitä käytetään asianmukaisesti mihin tahansa osapuolten väliseen Riita-asiaan, etkä vaadi minkään muun käytännön noudattamista missään oikeuskäynnissä. Tämä Sopimus kattaa menettelyn siinä määrin kuin se on ristiriidassa Kaupallisten Menettelyiden kanssa.

12. Yleistä

12.1. Huomautus. Myyjä voi milloin tahansa lähettää sinulle ilmoituksen sähköpostitse, ponnahdusikkunassa, valintaikkunassa tai muulla tavoin, vaikka joissakin tapauksissa et ehkä saa ilmoitusta, ennen kuin käynnistät Ratkaisun. Tällainen ilmoitus katsotaan toimitetuksi päivämääränä, jolloin Myyjä ensimmäisen kerran tarjoaa sen saataville Ratkaisun kautta huolimatta siitä, minä päivänä vastaanotat ilmoituksen.

12.2. Tätä Sopimusta koskevat kysymykset. Jos sinulla on kysymyksiä tätä Sopimusta koskien tai haluat pyytää Myyjältä lisätietoja, kirjoita osoitteeseen Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, sähköposti: support@avast.com, puh. +420 274 005 777 tai käy tukisivustollamme osoitteessa www.avast.com/support.

12.3. Erilliset sopimukset. Jos hankit kaksi tai useampia Ratkaisuja, vaikka niiden hankinta tapahtuisi samalla kertaa, tai hankit tilauksia samaan ratkaisuun useita kertoja, olet voinut hyväksyä tämän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen useita kertoja. Vaikka hyväksymäsi säännöt ja ehdot voivat olla samankaltaiset tai identtiset, joka kerta tämän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen säännöt ja ehdot hyväksyessäsi solmit erillisen sopimuksen sinun ja Ratkaisun tarjoavan Myyjän välillä.

12.4. Koko Sopimus. Tämän Sopimuksen katsotaan oleva koko sopimus sinun ja Myyjän välillä koskien Ratkaisujen ja Dokumentaation käyttöäsi. Tämä Sopimus ohittaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset suulliset tai kirjalliset kommunikaatiot, toteamukset, lausunnot, takuut ja esitykset liittyen Ratkaisujen ja Dokumentaation asennukseesi ja/tai käyttöösi. Edellä mainitusta huolimatta mikään tässä Sopimuksessa ei heikennä oikeuksia, joita sinulla voi olla lainkäyttöalueellasi kuluttajansuojalakeihin tai muihin soveltuviin lakeihin perustuen ja joita ei voida sopimuksella muuttaa. Tämä Sopimus, Sovellettavat ehdot ja Dokumentaatio tulkitaan, niin pitkälle kuin se on käytännössä toteutettavissa, olevan yhdenmukaisia toistensa kanssa, mutta ristiriitatapauksessa niiden kohdalla seurataan seuraavaa arvojärjestystä: (i) Sovellettavat ehdot; (ii) tämä Sopimus; ja (iii) Dokumentaatio.

12.5. Tulkinta. Tämän Sopimukset otsikot eivät vaikuta sopimuksen tulkintaan. Sukupuoleen viittaavat ilmaukset viittaavat kaikkiin sukupuoliin. Yksikkömuoto kattaa monikon ja monikko yksikön. Kun sana tai ilmaisu määritetään, sen muilla kieliopillisilla muodoilla on vastaava merkitys. Ilmaisut ”sisältää” ja ”mukaan lukien” tulkitaan jatkuvan sanalla ”rajoituksetta”. Viittaukset minkä tahansa ohjelmiston, Ratkaisun tai Päivityksen ”käyttöön” katsotaan sisältävän kaikki tällaiset asentamasi ohjelmistot, Ratkaisut tai Päivitykset (paitsi jos konteksti muuta vaatii). Tämä Sopimus laadittiin alun perin englannin kielellä. Vaikka Myyjä saattaa tarjota käyttöösi yhden tai useamman käännetyn version tästä Sopimuksesta, riita- ja ristiriitatapauksissa sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen englanninkielistä versiota. Jos tämän Sopimuksen ehtojen merkityksestä tai tulkinnasta on epäselvyyttä oikeudenkäynnissä tai muissa menettelyissä, tämän Sopimuksen ehtoja tulkitaan siten, että kumpikin osapuoli on osallistunut niiden laatimiseen, ja tämän Sopimuksen määräysten laatimisen perusteella ei voida esittää toista osapuolta suosivaa tai syrjivää olettamaa tai todistustaakkaa.

12.6. Ositettavuus. Jos jonkin tämän Sopimuksen ehdon katsotaan olevan laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton jonkin siihen sovellettavan lain nojalla, katsotaan ettei se siltä osin ole osa tätä Sopimusta, mutta Sopimuksen muut osat ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia sovellettavan lain laajimmin sallimaan rajaan asti.

12.7. Kyvyttömyys. Myyjä ei ole vastuussa toiminnan puutteesta tai hitaudesta, joka johtuu kokonaan tai osittain puutteista käyttöhyödykkeiden saannissa (mukaan lukien sähkön saanti), Internetin toiminnasta, tietoliikenteen tai tietotekniikan laitteiden ongelmista, lakoista tai muista työselkkauksista (mukaan lukien rajoituksetta Myyjäryhmän jäsenten tai Myyjäkumppaneiden lakot tai työselkkaukset) sotatoimista, terroriteoista, palvelunestohyökkäyksistä tai muista Myyjäryhmän jäseneen tai Myyjäkumppaniin vaikuttavista tietotekniikkahyökkäyksistä tai -rikkomuksista, tulvista, sabotaasista, tulipalosta, muista luonnonkatastrofeista tai -mullistuksista tai muusta mistä tahansa Myyjäryhmän jäsenestä tai Myyjäkumppanista riippumattomasta syystä.

12.8. Luopuminen. Jos jompikumpi osapuoli ei noudata tiukasti tämän Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, sitä ei pidetä luopumisena tai hylkäämisenä tämän Sopimuksen myöhemmästä noudattamisesta, ja tämän Sopimuksen ehdot ja määräykset säilyvät kokonaisuudessaan täysin voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina. Jos jompikumpi osapuoli luopuu tämän Sopimuksen jostakin ehdosta tai määräyksestä, se ei ole voimassa mitään tarkoitusta varten, ellei tällaista luopumista tehdä kirjallisesti tällaisen osapuolen allekirjoittamana. Kummankaan osapuolen luopumista tämän Sopimuksen ehdosta, kun toinen osapuoli on rikkonut ehtoa, ei tulkita jatkuvaksi luopumiseksi tällaisesta rikkeestä tai luopumiseksi muista saman tai muiden tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisesta.

12.9. Siirtäminen. Et voi siirtää oikeuksiasi tai velvoitteitasi tämän Sopimuksen puitteissa ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Myyjä saattaa siirtää tämän Sopimuksen milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilman sinun etukäteen antamaasi kirjallista suostumusta.

12.10. Kolmannen osapuolen edunsaajien sulkeminen ulkopuolelle. Mikään tässä Sopimuksessa, oli se suoraan tai epäsuorasti ilmaistu, ei ole tarkoitettu antamaan tämän Sopimuksen mukaisesti tai sen perusteella mitään oikeuksia, hyötyä tai suojaa muille henkilöille, kuin sinulle, Myyjäryhmän jäsenille ja Myyjäkumppaneille. Kukaan muu kuin sinä, Myyjä tai Myyjäryhmän jäsen ei voi nostaa kannetta tämän Sopimuksen nojalla. Myyjällä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) toteuttaa tämän Sopimuksen sallimia Myyjäryhmän jäsenten tai Myyjäkumppanien oikeuksia, suojia, vastuun rajoituksia ja poissulkemisia, sekä vapauttavia seikkoja, mukaan lukien minkä tahansa Myyjäryhmän jäsenen tai Myyjäkumppanin oikeudet ja suojat liittyen niiden kärsimään tai aiheuttamaan menetykseen, vahinkoon tai vaateeseen: (i) kun ne syntyvät sen seurauksena, että et ole noudattanut jotain tämän Sopimuksen ehtoa tai ovat yhteydessä ehtojen noudattamatta jättämiseesi tai (ii) sinulla on velvollisuus vastuusta vapauttamiseen tämän Sopimuksen nojalla. Tällaista menetystä, vahinkoa tai vaadetta ei katsota poissuljetuksi Osion 6.4.1 mukaisena välillisenä tai satunnaisena menetyksenä tai vahinkona, jos kyseisen menetyksen, vahingon tai vaateen on kärsinyt tai aiheuttanut Myyjän sijaan Myyjäryhmän jäsen tai Myyjäkumppani.

12.11. Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen sovellettava laki on Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion aineellinen lainsäädäntö (kuten Osiossa 11 on määritetty), lainvalintasäännöistä riippumatta. Tätä Sopimusta ei koske Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, jonka käyttö on nimenomaisesti poissuljettu.

12.12. Internet-yhteys. Joidenkin Ratkaisujen toiminta saattaa edellyttää aktiivista ja vakaasti toimivaa Internet-yhteyttä. Tämän vuoksi sinun on varmistettava, että käytettävissäsi on aina aktiivinen ja vakaa Internet-yhteys.

12.13. Tuotenimet. Myyjä voi aika ajoin muuttaa Ratkaisun nimen tai muuttaa Ratkaisuun liittyvän nimen tai logon toisen Myyjäryhmän jäsenen tai Myyjäkumppanin nimeen tai logoon. Nämä muutokset eivät muuta minkään Ratkaisun tilausta, Tilausjaksoa tai tätä Sopimusta eivätkä anna sinulle oikeutta päättää Ratkaisun tilausta, Tilausjaksoa tai tätä Sopimusta.

13. Erityisehdot

Seuraavat erityisehdot koskevat tiettyjä Ratkaisuja. Jos nämä erityisehdot ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen muiden osien kanssa, näitä erityisehtoja sovelletaan ensisijaisesti Ratkaisuja koskien.

13.1. Ulkopuolisten tahojen ohjelmistot, palvelut ja muut tuotteet. Jotkin Ratkaisut tarjoavat sinulle mahdollisuuden hankkia ulkopuolisten tahojen tarjoamia ohjelmistoja, palveluita ja muita tuotteita. Tiedostat, että kyseessä oleva ulkopuolinen taho on yksin vastuussa tarjoamistaan tuotteista, eikä Myyjä edusta kyseisiä tuotteita tai tarjoa niille takuuta, eikä ole niistä vastuussa; ja jos hankit tai käytät näitä ulkopuolisen tahon tuotteita, niiden käyttöön sovelletaan ulkopuolisen tahon vaatimia lisenssisopimuksia, käyttöehtoja, tietosuojamenettelyjä ja/tai muita sääntöjä ja ehtoja.

13.2. Hallinnoidut palveluntarjoajalisenssit. Tämä Osio 13.2 pätee: (i) siinä määrin, missä Sovellettavat ehdot valtuuttavat sinut käyttämään CloudCare-, Managed Workplace-, Avast Business Services-, CCleaner Business Edition -ratkaisuja tai muita Ratkaisuja MSP Services -palveluiden tuottamisessa kolmansille osapuolille; ja (ii) kaikkiin lisensseihin käyttää CCleaner Cloud for Business -palvelua.

13.2.1. Niin kuin niitä tässä Osiossa 13.2 käytetään:

(a) Avast Business Service” tarkoittaa tilanteen mukaan HD Services -palveluita ja/tai NOC Services -palveluita.

(b) Asiakas” tarkoittaa ulkopuolista tahoa, jolle tarjoat tai haluat tarjota MSP Services -palveluita.

(c) HD Services -palvelut” tarkoittaa käyttötukipalveluita, jotka Myyjä tai sen ulkopuoliset palveluntarjoajat toimittavat sinulle yhden tai useamman Asiakkaasi eduksi, kaikissa tapauksissa Dokumentaation kuvauksen mukaisesti, jota Myyjä saattaa muokata silloin tällöin.

(d) MSP Services -palvelut” tarkoittaa hallintapalveluita, joita tarjoat Asiakkaillesi käyttäen Ratkaisuja (mukaan lukien mikä tahansa Avast Business Service -palvelu).

(e) NOC Services -palvelut” tarkoittaa Laitteen etävalvonta- ja -hallintapalveluita, jotka Myyjä tai sen ulkopuoliset palveluntarjoajat toimittavat sinulle yhden tai useamman Asiakkaasi eduksi, kaikissa tapauksissa Dokumentaation kuvauksen mukaisesti, jota Myyjä saattaa muokata silloin tällöin.

(f) Palvelusopimus” tarkoittaa sinun ja Asiakkaan välistä sopimusta, jossa muun muassa kuvaillaan selkeästi palvelut, jotka olet luvannut tarjota Asiakkaalle.

13.2.2. Ellei tämän Sopimuksen määräyksistä muuta johdu, Myyjä myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin (ilman oikeutta alilisensointiin) Tilauskauden aikana käyttää kyseisiä Ratkaisuja (mukaan lukien soveltuvin osin Avast Business Services, CCleaner Business Edition tai CCleaner Cloud for Business) MSP Services -palvelujen tarjoamiseksi asiakkaillenne.

13.2.3. Tämän Sopimuksen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti Myyjä toimittaa sinulle Ratkaisut (mukaan lukien soveltuvat Avast Business Services, CCleaner Business Edition tai CCleaner Cloud for Business -palvelut) Asiakkaidesi hyväksi.

13.2.4. Tämän Sopimuksen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti sinä:

(a) Vaadit, että: (i) kukin Asiakas (mukaan lukien sinä sovellettavassa laajuudessa), joka vastaanottaa Ratkaisun, saattaa voimaan tai muuten sitoutuu tämän Sopimuksen sillä hetkellä voimassa olevaan versioon; ja (ii) kukin Asiakas, jolle olet suostunut tarjoamaan Ratkaisuja, saattaa voimaan tai muuten sitoutuu Palvelusopimukseen. Edellä mainittua rajoittamatta voit hyväksyä Myyjän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen Asiakkaan puolesta vain siinä laajuudessa kuin Asiakas on erikseen valtuuttanut sinut niin tekemään Palvelusopimuksessa tai muutoin. Palvelusopimus: (i) pitää sisällään ehdot, jotka suojaavat Myyjäryhmän etuja vähintään yhtä hyvin kuin tämä Sopimus; ja (ii) nimenomaisesti antaa sinulle ja Myyjäryhmälle luvan jäljentää, lähettää, varastoida ja käsitellä Asiakkaan dataa ja tietoja mitä tahansa Ratkaisua toteutettaessa.

(b) Myyjän ja sinun välisen sopimuksen mukaisesti vastaat yksinomaisesti siitä, että: (i) täytät Palvelusopimuksen mukaiset velvoitteesi, (ii) noudatat ja kaikki Asiakkaasi noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat työntekijöiden ja muiden kolmansien osapuolten ja niiden Laitteiden valvontaa; (iii) suoritat Sopimuksessa, Sovellettavissa ehdoissa ja Dokumentaatiossa sinulle ja Asiakkaillesi määritetyt tehtävät ja velvoitteet; ja (iv) sovellettavan Palvelujakson päättyessä Ratkaisun tarjoaminen lopetetaan ja poistat tai pyydät Asiakasta poistamaan tai deaktivoimaan Ratkaisun kaikilta Laitteilta, joilla sitä käytetään.

13.3. Selainpuhdistaja. Kun käytät Selainpuhdistaja-lisäosaa (”SP”), annat Selainpuhdistajalle luvan muuttaa selainasetuksesi uuteen selainasetukseen.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder antaa käyttäjiensä auttaa muita käyttäjiä saamaan yhteyden Internetiin jakamalla tietoja WLAN-verkoista. Jos valitset haluavasi jakaa tiedot WLAN-verkosta muiden käyttäjien kanssa, olet yksin vastuussa siitä, että varmistat, että et riko ulkopuolisten tahojen WLAN-verkkoihin tai jaettuun dataan liittyviä oikeuksia. Myyjäryhmän jäsenet eivät ota vastuuta siitä, noudatatko WLAN-verkkoihin tai jakamaasi tietoon soveltuvia sääntöjä ja ehtoja.

13.5. Avast Family Space (myydään myös tuotenimillä Star Guard Family, Vodafone Family Protect ja WINDTRE Family Protect).

13.5.1. Avast Family Space, jota myydään myös tuotenimillä Star Guard Family, Vodafone Family Protect ja WINDTRE Family Protect (”Family Space”), on tarkoitettu henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, jonka tarkoituksena on antaa vanhempien suojella lapsiaan, laillisten huoltajien suojella huollettaviaan ja aikuisten suojella toisia aikuisia, jotka ovat antaneet tähän tietoon perustuvan suostumuksensa. Family Spacea ei ole sallittua käyttää muuten kuin tarkoitetulla tavalla, eivätkä Myyjäryhmän jäsenet ota vastuuta sen luvattomasta tai laittomasta käytöstä.

13.5.2. Käyttämällä Family Spacea vahvistat ja takaat, että (i) olet 18 vuotta vanha tai vanhempi ja (ii) sinulla on valtuudet antaa ja täten annat suostumuksesi tiedon keräämiseen kaikista Family Space -tiliisi liittyvistä käyttäjistä, mukaan lukien alle 13-vuotiaat käyttäjät. Tiedostat, että Myyjäryhmän jäsenet keräävät, käyttävät ja jakavat tietoja maantieteellisestä sijainnista, sekä muita tietoja, jotka ovat tarpeellisia Family Space -toimintojen toiminnan ja toimittamisen mahdollistamiseksi.

13.5.3. Tiedostat, että: (i) Family Space -palvelusta saamasi tulokset, mukaan lukien tiedot ja viestit, eivät välttämättä ole tarkkoja, oikea-aikaisia tai luotettavia; (ii) Family Space ei välttämättä aina estä sisältöä, jota pidät kyseenalaisena tai jonka haluat estää; (iii) Family Space saattaa joskus estää sisältöä, jota pidät hyväksyttävänä; ja (iv) koska kolmannen osapuolen sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta, Myyjä ei voi taata, että sen sisältökategoriat ja sisällönsuodattimet ovat aina kolmansien osapuolten sisällön muutosten ajan tasalla. Jos uskot, että Family Space on luokitellut jonkin sivuston tai palvelun väärin, ota yhteyttä Myyjään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen familyspacehelp@avast.com.

13.6. Mobiilisovellukset. Tämä Osio 13.6 pätee Mobiililaitteilla käytettäväksi tarkoitettuihin Ratkaisuihin.

13.6.1. Google Playstä (http://play.google.com) ladattujen Ratkaisujen kohdalla tällä Sopimuksella myönnetty lisenssi korvaa kaikki Ratkaisun käyttöoikeudet, jotka muuten myönnettäisiin oletusarvoisesti Google Play -myymälästä ladatuille sovelluksille.

13.6.2. Apple App Storesta ladattujen Ratkaisujen kohdalla pätevät seuraavat ehdot:

(a) Tällä Sopimuksella myönnetyt lisenssit rajoittuvat ei-siirrettävään lisenssiin käyttää Ratkaisua missä tahansa omistuksessasi tai hallinnassasi olevassa iPhone- tai iPod Touch -laitteessa tai muussa Applen valmistamassa Laitteessa ja tavalla, joka sallitaan käyttösäännöissä, jotka sisältyvät Applen App Storen palveluehtoihin, jotka ovat saatavilla osoitteesta http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, tai muiden Applen käyttöösi antamien verkkosivustojen tai keinojen avulla.

(b) Tämä Sopimus on laadittu ainoastaan tämän Sopimuksen osapuolten välillä, ei Applen kanssa. Myyjä, ei Apple, on yksin vastuussa Ratkaisusta ja sen sisällöstä.

(c) Applella ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota Ratkaisuun liittyviä huolto- ja tukipalveluita.

(d) Jos Ratkaisu ei ole minkään soveltuvan takuun mukainen, voit ottaa yhteyttä Appleen, ja Apple hyvittää sinulle Ratkaisun ostohinnan. Applella ei ole sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa mitään muuta Ratkaisua koskevaa takuuvelvoitetta sinun, Myyjän ja Applen välillä, ja kaikista muista vaateista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kuluista tai maksuista, joiden syynä voidaan pitää takuun laiminlyöntiä, vastaa yksinomaisesti Myyjä.

(e) Myyjä, ei Apple, käsittelee sinun tai ulkopuolisen tahon esittämät vaateet, jotka koskevat Ratkaisua tai Ratkaisun hallintaa ja/tai käyttöä, mukaan lukien: (i) tuotevastuuta koskevat vaateet; (ii) vaateet, joiden mukaan Ratkaisu ei vastaa sovellettavaa oikeudellista tai sääntömääräistä vaatimusta; ja (iii) vaateet, jotka perustuvat kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön.

(f) Jos kolmas osapuoli väittää, että Ratkaisu tai Ratkaisun omistuksesi ja käyttösi rikkoo tämän kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Myyjä, ei Apple, vastaa yksinomaisesti tällaisen immateriaalioikeuden rikkomusväitteen tutkimisesta, puolustamisesta, sovittelusta ja loppuratkaisusta.

(g) Sinun täytyy noudattaa sovellettavia kolmannen osapuolen ehtoja Ratkaisua käyttäessäsi. Esimerkiksi VoIP-ratkaisua käyttäessäsi et saa rikkoa langattoman tiedonsiirron sopimustasi.

(h) Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia, ja kun hyväksyt tämän Sopimuksen säännöt ja ehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen tämän oikeuden) panna tämä Sopimus täytäntöön sinua vastaan kolmannen osapuolen edunsaajana.

13.6.3. Amazon Appstoresta ladattujen Ratkaisujen kohdalla Amazon voi määrätä tiettyjä käyttöehtoja Amazon Appstoreen ”Käyttösopimuksen Oletusehdoiksi.” Näitä Käyttösopimuksen Oletusehtoja sovelletaan sellaisten Ratkaisujen käyttöön, jotka ostat Amazon Appstore -myymälästä. Käyttösopimuksen Oletusehdoissa määritetään mm. että Myyjä on Ratkaisun lisenssintarjoaja ja että Amazon ei ole tämän Sopimuksen osapuoli. Jos Käyttösopimuksen Oletusehtojen ja tämän Sopimuksen välillä on ristiriitoja, Käyttösopimuksen Oletusehdot ovat vallitsevia. Myyjä tai sinä eivät voi vaatia Amazonia vastuuseen tai korvausvelvollisuuteen Käyttösopimuksen Oletusehtojen noudattamisen tai niiden noudattamatta jättämisen suhteen.

13.7. Teknikkoversio. Tämä Osio 13.7 pätee ainoastaan ostamaasi Ratkaisun Teknikkoversioon. Voit antaa Sovellettavissa ehdoissa määritetylle määrälle teknikkoja oikeuden käyttää Ratkaisua, jotta he voivat toteuttaa optimointipalveluita ja korjauksia Laitteillesi (yritystilauksen ollessa kyseessä) tai ulkopuolisten tahojen Laitteille (laitteistoviat kattavan tilauksen ollessa kyseessä). Jokainen näistä teknikoista voi asentaa Ratkaisun ainoastaan yhdelle Laitteelle kerrallaan, ja hänen täytyy poistaa Ratkaisu Laitteelta ennen Laitteen hallinnan palauttamista sen käyttäjälle.

13.8. Turvasuunnitelma. Tämä Osio 13.8 pätee Turvasuunnitelmiin.

13.8.1. Turvasuunnitelma” tarkoittaa palvelua, jonka alaisesti Myyjän teknikko (”Kumppani”) erillistä tilausmaksua vastaan avustaa sinua Tilausjakson aikana suojatulle Laitteellesi tarttuneiden virusten tai muiden Haittakoodien poistamisessa. Turvasuunnitelmat myydään yhdessä tiettyjen Myyjän tarjoamien Virustorjuntaratkaisujen tai muiden Turvaratkaisujen (jokainen on ”Turvaratkaisu”) kanssa, ja ne täydentävät Turvaratkaisun tarjoamaa suojausta.

13.8.2. Jos pyydät Myyjältä avustusta Turvasuunnitelmaan nojalla ja jos sinä ja laitteesi olette oikeutettuja avustukseen Osion 13.8.3 mukaisesti, Myyjä avustaa sinua kaupallisesti kohtuullisin keinoin poistamaan Laitteeseesi vaikuttavat virukset tai muut Haittakoodit. Tiedostat ja hyväksyt täten, että Myyjän pyrkimykset eivät välttämättä riitä joidenkin virusten tai muiden Haittakoodien poistamiseen Laitteeltasi, ja että Myyjä voi palvelua tarjotessaan muuttaa, poistaa tai vioittaa Laitteellasi olevaa dataa, muuttaa Laitteesi asetuksia tai muuten vaikuttaa Laitteesi toimivuuteen.

13.8.3. Turvasuunnitelma kattaa: (i) ainoastaan sen Laitteen, jolle olet ostanut kyseisen Turvaratkaisun, eikä sitä voida siirtää toiselle Laitteelle; ja (ii) ainoastaan ne virukset ja muut Haittakoodit, jotka ovat tarttuneet Laitteeseen Tilausjakson aikana, sen jälkeen, kun latasit ja asensit Turvaratkaisun Laitteelle ja kun Turvaratkaisu oli käynnissä ajan tasalla olevien Haittakoodien tunnisteiden kanssa. Myyjä voi ilmoittamatta lopettaa Turvasuunnitelman, jos se katsoo yksinomaisella liiketoimintapäätöksellään, että olet pyytänyt tai saanut Turvasuunnitelman alla palvelua Laitteelle, jota Turvasuunnitelma ei kata, siirtänyt tai yrittänyt siirtää Turvasuunnitelman toiselle henkilölle tai taholle tai olet muuten rikkonut Turvasuunnitelman ehtoja.

13.8.4. Myyjä saattaa, Turvasuunnitelman mukaisesti avustusta tarjotessaan, tarvita etäyhteyden Laitteellesi ja/tai saattaa vaatia, että asennat Avustusohjelmiston, missä tapauksessa tiedostat ja hyväksyt Osion 13.10 ehdot. Jos et pysty tarjoamaan tai et tarjoa etäyhteyttä Laitteellesi ja/tai et pysty lataamaan ja asentamaan tai et muusta syystä lataa ja asenna Avustusohjelmistoa Laitteelle tai jos et seuraa Myyjän tai Kumppanin muita ohjeita tai jos Myyjä katsoo, ettei Laitteellesi täytä Turvasuunnitelman alla tuen tarjoamisen vaatimuksia, Myyjä ei tarjoa palvelua Turvasuunnitelman alla. Myyjä voi (muttei ole velvoitettu) ohjata sinut palveluun, jonka alla Myyjä tai sen alihankkija tarjoaa avustusta maksua vastaan.

13.9. Premium -tekninen tuki. Tämä Osio 13.9 pätee Avast Total Careen, AVG Premium -tekniseen tukeen, AVG Gohon ja muihin teknisen tuen palveluihin (jokainen on ”Premium -tekninen tuki”), joita Myyjä myy erillään ohjelmistoratkaisuista ja joita käyttämällä Myyjä voi auttaa sinua asentamaan, konfiguroimaan tai selvittämään vikoja ohjelmistotuotteisiin ja/tai varusteisiin tai järjestelmiin liittyen, mukaan lukien PC:t, Macit, tabletit, matkapuhelimet tai muut henkilökohtaiset tietokonelaitteet, langattomat reitittimet, kaapelimodeemit tai muut reitittimet, digitaaliset kamerat, mediasoittimet, ÄlyTV:t ja DVD/Blu-Raysoittimet.

13.9.1. Tarjotessaan Premium -teknistä tukea Kumppani avustaa sinua kaupallisesti kohtuulisin keinoin ongelmiesi kanssa, mutta markkinoilla olevien teknologioiden moninaisuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen Kumppani ei välttämättä pysty ratkaisemaan ongelmaasi. Näihin voivat lukeutua esimerkiksi ongelmat, jotka syntyvät valmistajan vielä ratkaisemattomista ohjelmisto- tai laitteistovirheistä tai laitteiston konfiguraation liittyvistä ongelmista, jotka tekevät ongelmien diagnosoinnista ja ratkaisusta Kumppanille mahdottomia tai kohtuuttoman vaikeita. Tästä johtuen tiedostat ja hyväksyt täten, että Myyjän pyrkimykset eivät välttämättä riitä ratkaisemaan tunnistamiasi ongelmia ja että tällaisia ongelmia ei välttämättä ratkaista nopeasti.

13.9.2. Kumppani saattaa Premium -teknistä tukea tarjotessaan tarvita etäyhteyden Laitteellesi ja/tai saattaa vaatia, että asennat Avustusohjelmiston, missä tapauksessa tiedostat ja hyväksyt Osion 13.10 ehdot. Jos et pysty tarjoamaan tai et tarjoa etäyhteyttä Laitteellesi ja/tai et pysty lataamaan ja asentamaan tai et muusta syystä lataa ja asenna Avustusohjelmistoa Laitteelle tai jos et seuraa Myyjän tai Kumppanin muita ohjeita tai jos Myyjä katsoo, ettei Laitteesi täytä Premium -teknisen tuen tarjoamisen vaatimuksia, Myyjä ei tarjoa palveluna Premium -teknistä tukea.

13.10. Etäyhteys; Avustusohjelmisto

13.10.1. Etäyhteys. Tarjotessaan palveluita Turvasuunnitelman mukaisesti osana Premium -teknistä tukea tai muiden palveluiden yhteydessä Myyjä tai Kumppani saattaa joutua muodostamaan etäyhteyden ja ottamaan laitteesi hallintaansa ratkaistakseen kokemasi ongelman. Tällaisen etäyhteysistunnon yhteydessä:

(a) Kumppani saattaa joutua suorittamaan useita komentosarjoja laitteellasi, tekemään muutoksia sen asetuksiin, asentamaan ja poistamaan ohjelmistoja ja tekemään muita muutoksia laitteeseesi ja/tai sen ohjelmistoasetuksiin, siinä määrin kuin se on tarpeellista ongelman ratkaisemiseksi. Ymmärrät, että Kumppani saattaa, muttei ole velvoitettu, asentaa ja poistaa erilaisia patentoituja tai kolmansien osapuolien omistamia ohjelmistotyökaluja, jos Kumppani katsoo tämän tarpeelliseksi pystyäkseen avustamaan sinua ongelmasi kanssa. Tällaisia ohjelmistoja suojaavat soveltuvat lait, mukaan lukien tekijänoikeuslait.

(b) Tiedostat ja hyväksyt, että antamalla Kumppanille luvan muodostaa etäyhteysistunto annat Myyjälle (ja Myyjän puolesta toimiville kumppaneille ja alihankkijoille) täyden tai rajoitetun käyttöoikeuden laitteeseesi, ohjelmistoosi ja verkkoosi (riippuen laitteesi, ohjelmistosi ja verkkosi asetuksista) ja annat Myyjälle luvan tehdä yllä kuvattuja muutoksia tai Kumppanin Ratkaisua toimittaessaan pyytämiä muutoksia. Tiedostat ja hyväksyt, että Kumppani, tai sinä toimiessasi Kumppanin ohjeistuksen mukaisesti, saattaa muuttaa, poistaa tai vioittaa laitteellasi olevia ohjelmistoja tai tietoja, muuttaa laitteen, ohjelmiston tai verkon asetuksia tai muuten vaikuttaa laitteesi, ohjelmistosi tai verkkosi toimintaan.

(c) Tiedostat ja hyväksyt, että Kumppani voi päästä käsiksi mihin tahansa Laitteellesi talletettuun tietoon. Kumppanit on koulutettu olemaan koskematta muuhun kuin sellaiseen tietoon, jota tarvitaan niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joihin olet pyytänyt Kumppanin tukea. Sinun täytyy kuitenkin pysyä Laitteesi ruudun ääressä tarkkaillaksesi Kumppanin toimia, hänen toimittaessaan Ratkaisua Laitteellasi. Sinun on mahdollista lopettaa live-tuki-istunto milloin tahansa pyytämällä tätä Kumppanilta tai katkaisemalla etäyhteysistunto.

13.10.2. Avustusohjelmisto.

(a) Ehtona palveluiden tarjoamiseen Turvasuunnitelman mukaisesti, Premium -teknisenä tukena tai muina palveluina, Myyjä tai Kumppani voi pyytää sinua lataamaan ja asentamaan Laitteelle ohjelmiston (”Avustusohjelmisto”), joka antaa Kumppanille mahdollisuuden etäkäyttää Laitettasi, kerätä tietoja Laitteesta ja sen toiminnasta, diagnosoida ja korjata ongelman ja muuttaa Laitteen asetuksia. Voit myös joutua seuraamaan muita Myyjän tai Kumppanin antamia ohjeita.

(b) Jos sinä tai Kumppani asennatte Avustusohjelmiston Laitteelle, Avustusohjelmisto:

(i) Voi edellyttää, että aktivoit sen Laitteellasi. Jos et suorita aktivointiprosessia loppuun Kumppanin tai Avustusohjelmiston pyytämän aikarajan sisällä, Avustusohjelmisto saattaa lopettaa toimintansa siihen saakka, kunnes aktivointi suoritetaan loppuun.

(ii) Voi kommunikoida Myyjän (tai sen kumppanin tai alihankkijan) palvelinten kanssa säännöllisesti: (i) varmistaakseen, että saat kaikki palvelut ja ohjelmistot, joihin sinulla on oikeus osana Ratkaisuasi, (ii) mahdollistaakseen nopean chat-istunnon Kumppanin kanssa osana Ratkaisuasi tai (iii) antaakseen sinulle pääsyn tiettyihin itsepalvelutyökaluihin osana Ratkaisuasi.

(iii) Voi oletusarvoisesti toimia lakkaamatta Laitteellasi ja suorittaa erilaisia taustatehtäviä, jotka auttavat pitämään Laitteesi toimintakunnossa. Ollessaan päällä se voi kerätä erilaista tietoa Laitettasi koskien, mukaan lukien laitteen teknisiä tietoja, tietoja sen käyttöjärjestelmästä, ladatuista ja/tai asennetuista ohjelmistoista, päivityksistä ja parannuksista, turvaohjelmistosi saatavuudesta ja statuksesta, varajärjestelmistä, palomuureista, erilaisista tunnisteista, järjestelmän ja ohjelmiston virheilmoituksista, verkon statuksesta, yhdistetyistä oheislaitteista ja muista yhdistetyistä laitteista, sekä muita vastaavia tietoja. Tämä tieto auttaa Myyjää torjumaan useita yleisiä ongelmia, joihin saatat törmätä, ja tunnistamaan nopeasti ongelmia, joihin saatat pyytää Myyjän tukea.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater on tarkoitettu käyttöön Laitteella, joka on yksi fyysinen tietokone, eikä ”virtuaalikone”, jossa jaetut tietokoneresurssit emuloivat useiden erilaisten fyysisten tietokoneiden toimintoja. Avast Driver Updater ei tule olemaan yhtä tehokas, kun sitä käytetään virtuaalikoneessa fyysisen tietokoneen sijaan.

13.11.2. Avast Driver Updater luottaa valmistajan tietoihin laiteohjaimen asennustiedostoissa, mukaan lukien julkaisupäivämäärät, antaakseen Ratkaisun skannaustuloksissa näyttämät tiedot. MYYJÄRYHMÄN JÄSENET JA MYYJÄN KUMPPANIT EIVÄT TAKAA TAI ESITÄ, ETTÄ MIKÄÄN RATKAISUN TOIMITTAMA LAITEOHJAIN OLISI VIIMEISIN TAI TIETTY VERSIO TÄLLAISESTA LAITEOHJAIMESTA RATKAISUN ANTAMISTA EROAVISTA TAI TÄMÄN VASTAISISTA TIEDOISTA HUOLIMATTA.

13.12. Avast Secure Web Gateway ja Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Niin kuin niitä tässä Osiossa 13.12 käytetään:

(a) Koostetut tiedot” tarkoittavat tietoja, jotka: (i) anonymisoidaan, eikä niistä voi tunnistaa ketään yksilöä tai laitosta; (ii) yhdistetään muiden Avast Secure Gateway -käyttäjien tietoihin ja/tai lisätietolähteisiin; ja (iii) esitetään tavalla, jolla yksilöllisiä Avast Secure Gateway -käyttäjiä ei voida tunnistaa.

(b) Avast Secure Gateway” tarkoittaa Avast Secure Web Gatewayta tai Avast Secure Internet Gatewayta;

(c) DNS-transaktiot” viittaavat rekursiiviseen DNS-kyselyyn, jonka lähetit Avast Secure Web Gateway -käyttösi kautta.

(d) Istuin” merkitsee tilausta yksilölle, joka käyttää Internetiä Avast Secure Gatewayn yhteydessä, kuten on tarkemmin kuvattu Osiossa 13.12.5. Istuin voidaan siirtää yhdeltä tällaiselta yksilöltä toiselle yksilölle vain, jos alkuperäiselle yksilölle ei enää sallita pääsyä, eikä tämä pääse Internetiin Avast Secure Gatewayn yhteydessä.

(e) Transaktio” merkitsee sinulle lähetettyä tai sinun lähettämääsi HTTP- tai HTTPS-pyyntöä Avast Secure Internet Gatewayn käyttösi kautta.

13.12.2. Et saa tehdä seuraavia toimia mistään Avast Secure Gateway -suojausta Laitteesta: (i) lähettää roskapostia tai muuten päällekkäisiä tai ei-toivottuja viestejä, jotka ovat ristiriidassa sovellettavien lakien kanssa; (ii) lähettää loukkaavaa, säädytöntä, uhkaavaa, vahingollista tai laitonta materiaalia; (iii) vierailla estetyissä palveluissa sovellettavan lainsäädännön vastaisesti; tai (iv) suorittaa automaattisia kyselyjä Internet-URL-osoitteisiin.

13.12.3. Tiedostat ja myönnyt siihen, että: (i) jotta Myyjä voi tarjota Avast Secure Gatewayn, sinun on toimitettava Internet-liikenteesi Myyjälle voimassa olevilla välitysmekanismeilla, jotka mahdollistavat automaattisen vianmäärityksen (esim. DNS-, PAC-, IPSEC-, GRE-tunnelointi tai Myyjän soveltuva Ratkaisu); (ii) olet vastuussa sellaisten teknisten ja muiden tietojen toimittamisesta Myyjälle, joita tämä voi kohtuudella pyytää aika ajoin; (iii) Myyjäryhmä ja Myyjän kumppanit voivat käyttää Haittakoodeja (kuten Osiossa 13.16.1[b] on määritetty), roskapostia, botnet-verkkoja tai muita Avast Secure Gatewayn käytöstäsi saatuja tietoja seuraavia tarkoituksia varten: (1) Avast Secure Gatewayn ylläpitämiseksi, parantamiseksi ja/tai analysoimiseksi; (2) kaikkien oikeudellisten tai sopimusehtojen noudattamiseksi; tai (3) haitallisten tai ei-toivottujen sisältöjen saattaminen Toimittajakumppanien saataville nimettömänä Avast Secure Gatewayn kehittämiseksi ja parantamiseksi; ja (iv) jotta Myyjäryhmä ja Myyjän kumppanit voivat kehittää ja kaupallistaa Koostettuihin tietoihin perustuvia vertailuarvoja ja toimenpiteitä.

13.12.4. Myyjäryhmä ja Myyjän kumppanit varaavat oikeuden hallita kaistanleveyttä tai reittiliikennettä Internetissä kaupallisesti optimaalisella tavalla edellyttäen, että tällaiset toimet eivät vaaranna Myyjän velvollisuuksia Avast Secure Gateway -palveluiden suhteen. Myyjä tai Myyjän kumppani (soveltuessa) saattaa estää pääsysi Avast Secure Gateway -ratkaisuihin tai niiden latauksen sellaisessa tapauksessa, jossa näiden Ratkaisujen käyttö on välitön uhka mille tahansa Myyjäryhmän tai Myyjän kumppanin verkostolle tai jos sovellettavia lakeja on noudatettava. Tällaisissa olosuhteissa Myyjän tai Myyjän kumppanien (soveltuessa) tulee: (i) keskeyttää Avast Secure Gateway -ratkaisut vain siinä määrin kuin on kohtuudella välttämätöntä, jotta vältetään vahingot Myyjäryhmän tai Myyjän kumppanien verkostoille (esimerkiksi estämällä loukkaava IP-lähdeosoite) ja noudatetaan sovellettavia lakeja; (ii) pyrkiä kohtuullisin keinoin ottaa sinuun yhteyttä nopeasti ja antaa sinulle mahdollisuus muuttaa palvelim(i)en asetuksia ja/tai työskennellä viipymättä ongelmien korjaamiseksi, jotka aiheuttavat Avast Secure Gateway -ratkaisujen keskeytyksen; ja (iii) palauttaa kaikki tällaiset keskeytyneet Avast Secure Gateway -ratkaisut, kun kaikki tällaiset ongelmat on ratkaistu kohtuullisen tyydyttävällä tavalla Myyjän tai Myyjän kumppanin kanssa (soveltuessa).

13.12.5. Sen määrittämiseksi, oletko ostanut riittävästi Istuimia, jokaista kunakin kalenteripäivänä Avast Secure Internet Gatewayn läpi kulkevaa 2 000 Transaktiota pidetään Avast Secure Internet Gatewayn ”Istuimena”, ja jokaista kunakin kalenteripäivänä Avast Secure Web Gatewayn läpi kulkevaa 2 000 DNS-transaktionia pidetään Avast Secure Web Gatewayn ”Istuimena”. Tiedostat ja hyväksyt, että Istuimien lukumäärä, joka sinun tulee hankkia: (i) Avast Secure Internet Gateway lasketaan jakamalla Avast Secure Internet Gatewayn läpi jokaisena kalenteripäivänä kulkevien Transaktioiden yhteismäärä 2 000:lla; ja (ii) Avast Secure Web Gateway lasketaan jakamalla Avast Secure Web Gatewayn läpi jokaisena kalenteripäivänä kulkevien DNS-transaktioiden yhteismäärä 2 000:lla.

13.12.6.  Vaikka Myyjä ei veloittaisikaan erikseen kaistanleveydestä Avast Secure Gatewayn käytön yhteydessä, Myyjälle ja asianomaiselle Myyjän kumppanille kertyy merkittäviä kaistanleveyskuluja tarjotessaan sinulle Avast Secure Gatewayn. Tällöin olennainen lisäys kaistanleveyden kulutuksessasi Avast Secure Gatewayn käytön yhteydessä tulee huomattavasti vaikuttamaan ja häiritsemään Myyjän ja Myyjän kumppanin liiketoimintaa. Tiedostat ja hyväksyt sen, että tilanteissa, joissa kaistanleveyden kulutus Avast Secure Gatewayn käytön yhteydessä ylittää olennaisesti DNS-transaktioiden määrän tai DNS-transaktioiden määrän istuinta kohden, sovellettavien olosuhteiden mukaisesti, Myyjä tai Myyjän kumppani saattaa ilmoittaa tästä sinulle, jolloin sinun tulee neuvotella hyvässä uskossa Myyjän kanssa: (i) kaistanleveyden vähennyssuunnitelmasta; ja/tai (ii) Avast Secure Gatewayn hinnan korotuksesta jäljellä olevan tilauskauden ajaksi. Ellette pysty saavuttamaan molemminpuolisesti hyväksyttävää ratkaisua Myyjän kanssa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä tai Myyjän kumppani on ilmoittanut asiasta (soveltuvin osin), Myyjä voi irtisanoa kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla Avast Secure Gatewayn jäljellä olevan tilauskautesi ja palauttaa sinulle minkä tahansa osan tilausmaksuista, jotka olet maksanut ennakkoon tilauskauden käyttämättömästä osasta.

13.12.7. Tiedostat ja hyväksyt, että Myyjäryhmä ja Myyjän kumppanit saattavat käyttää, jäljentää, tallentaa, muokata ja näyttää tietoja transaktiolokeistasi (eli kaikki verkkoliikenteen metatiedot, jotka lähetetään sinulle tai vastaanotetaan sinulta Avast Secure Gateway -ratkaisusi käytön perusteella) (”Transaktiolokit”). Myyjäryhmä tai Myyjän kumppanit säilyttävät Transaktiolokit aina kuuden (6) kuukauden ajan Tilauskauden aikana. Tilauskauden lakkauttamisen tai päättymisen jälkeen Myyjäryhmä ja Myyjän kumppanit poistavat Transaktiolokit Myyjäryhmän ja Myyjän kumppanien tavanomaisen säilytysjakson mukaisesti tai tätä aiemmin, mitä voit pyytää kirjallisesti.

13.13. Tietyt HMA-ratkaisut

13.13.1. Virtuaalinen yksityisverkko. Elleivät Sovellettavat ehdot toisin määrää, HMA Virtual Private Network -tuotteen (”HMA VPN”) tilauksen avulla voit luoda enintään 5 samanaikaista yhteyttä jokaisen HMA VPN -tilauksen osalta. Ellei tässä Sopimuksessa toisin määrätä, jos ylität HMA VPN -tilauksen sallitut samanaikaiset yhteydet, Myyjä voi milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta keskeyttää tai estää HMA VPN -palveluun pääsyn ja/tai sen käytön. Jos haluat lisätä HMA VPN -tilauksesi sallittuja samanaikaisia yhteyksiä, ota meihin yhteyttä osoitteeseen sales@hidemyass.com.

13.13.2. Välityspalvelin. HMA-välityspalvelinpalvelu (”Välityspalvelin”) on ilmainen Ratkaisu, joka ei vaadi rekisteröintiä Myyjälle. Tiedostat ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa, eivätkä Myyjäryhmä ja Myyjän kumppanit hyväksy mitään vastuuta sinulle tai kolmannelle osapuolelle seuraavista: (a) mille tahansa kolmannen osapuolen sivustolle pääsystäsi, sen katselustasi tai käytöstäsi tai sisällöstä (mukaan lukien mahdollinen loukkaava tai sopimaton sisältö), jota käytetään tai jota tarkastellaan Välityspalvelimen käytön aikana; (b) siitä, että noudatat kolmansien osapuolten verkkosivujen käyttöehtoja, joilla vierailet Välityspalvelimen käytön aikana; ja (c) mistä tahansa sisällöstä, jonka luot, asetat saataville, lähetät tai näytät Välityspalvelimen käytön aikana, seuraavat vahingot tai menetykset, mukaan lukien kaikki Myyjäryhmälle tai Myyjän kumppaneille aiheutuneet vahingot tai menetykset.

13.14. Virtuaaliset yksityisverkot. Useat maat kieltävät virtuaalisten yksityisverkkojen (”VPN”) käytön tai rajoittavat sitä, ja jotkut ovat ottaneet käyttöön teknisiä toimenpiteitä estääkseen VPN-verkkojen toiminnan. Tämän tuloksena Myyjän VPN-ratkaisut (mukaan lukien HMA VPN) ovat alueellisten rajoitusten alaisia, jotka saattavat muuttua aika ajoin. Lisätietoja saat täältä.

13.15. Laite. Osana tilaustasi, Myyjä saattaa antaa sinulle liittimen tai muun laitteen (”Laite”), jolloin tässä Osiossa 13.15 kuvattuja lisäehtoja sovelletaan:

13.15.1. Osiossa 6.1 ilmoitettua rajoitettua takuuta pidennetään Laitteen osalta 1 vuoteen ostopäivästä (”Laitteen Takuuaika”).

13.15.2. Sinun on viipymättä ilmoitettava Myyjälle, jos laitteessa on tai siihen tulee vika. Jos ilmoitat Myyjälle viasta takuuajan aikana, eikä Myyjä pysty korjaamaan vikaa etänä, Myyjä voi harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan viiden arkipäivän kuluessa joko: (a) vaihtaa laitteen uuteen tai kunnostettuun laitteeseen, jolloin Osiossa 6.1 ilmoitettua takuuta sovelletaan alkuperäisen laitteen takuuajasta jäljellä olevan ajan; tai (b) irtisanoa tilauksesi ja palauttaa etukäteen maksamasi tilausmaksut. Jos laitteeseen tule vika laitteen takuuajan jälkeen tai jos vika johtuu väärinkäytöstä, peukaloinnista, häirinnästä, huonosta kohtelusta, tapaturmasta, häviämisestä tai varkaudesta, Myyjä voi veloittaa sinulta normaalin hinnan Laitteen korvaamisesta. Myyjä voi oman harkintansa mukaisesti korvata Laitteen uudella tai toisella laitteella, joka myös kuuluu tämän Sopimuksen piiriin (mukaan lukien Osio 13.15).

13.16. Mobile Threat Intelligence Platform

13.16.1. Niin kuin niitä tässä Osiossa 13.16 käytetään:

(a) Sisältö” tarkoittaa mitä tahansa sisältöä, materiaalia, tuotteita ja palveluita, joihin sinulla on pääsy MTIP:ssä tai sen kautta, mukaan lukien Myyjän Sisältö, Sinun Sisältösi ja tiedot, joita voita vaihtaa muiden MTIP-käyttäjien kanssa.

(b)  MTIP” tarkoittaa Avastin tarjoamaa Mobile Threat Intelligence Platform -palvelua.

(c) Uhkanäyte” tarkoittaa mitä tahansa koodia, ominaisuutta, rutiinia tai laitetta, joka sisältää, kuvaa tai demonstroi Haittakoodin minkä tahansa elementin.

(d) Myyjän Sisältö” tarkoittaa kaikkea Sisältöä, jota Myyjäryhmän jäsenet lataavat, julkaisevat, näyttävät tai asettavat muiden saataville MTIP:tä käyttämällä, sekä kaikkea Sisältöä, jota muut osapuolet julkaisevat, näyttävät, jakelevat tai asettavat saataville MTIP:tä käyttämällä, lukuun ottamatta Sinun Sisältöäsi ja Uhkanäytteitä.

(e) Sinun Sisältösi” tarkoittaa kaikkea Sisältöä (lukuun ottamatta Uhkanäytteitä), materiaalia, tuotteita ja palveluita, joita sinä lataat, julkaiset, näytät, jakelet tai asetat muiden saataville MTIP:tä käyttämällä.

13.16.2. Myyjän Sisältö, sinun ja Myyjäryhmän välillä, on Myyjäryhmän jäsenten omaisuutta. Tämän Sopimuksen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti Myyjäryhmän jäsenet myöntävät sinulle rajoitetun, yksinoikeudettoman lisenssin päästä MTIP:n kautta saatavillesi asetettuun Myyjän Sisältöön ja käyttää sitä ainoastaan MTIP:n käyttöösi liittyen.

13.16.3. Se, että Sisältö on saatavilla MTIP:ssä, ei tarkoita, että mikään Myyjäryhmän jäsen hyväksyisi tai tarkastaisi kyseisen sisällön. Myyjäryhmän jäsenet eivät anna mitään takuita tai esitä mitään väitteitä MTIP:ssä saataville asetetun Sisällön paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. Myyjäryhmän jäsenet eivät anna mitään neuvoja tai suosituksia sinulle tuomalla Sisältöä saataville MTIP:ssä (ei myöskään Myyjän Sisällön osalta), ja sinun on näin ollen tehtävä omiin tarkastuksiisi ja tutkimuksiisi perustuvat omat arvioisi ja päätöksesi, eikä luotettava minkään MTIP:ssä saataville asetetun Sisällön paikkansapitävyyteen, täydellisyyteen tai ajantasaisuuteen.

13.16.4. Lataamalla, julkaisemalla, näyttämällä, jakelemalla tai asettamalla saataville sisältöäsi MTIP:ssä myönnät Myyjäryhmän jäsenille yksinoikeudettoman, maailmanlaajuisen, rojaltittoman, täysin maksetun, siirrettävän ja alilisensoitavan (useilla tasoilla) lisenssin käyttää, kopioida, jäljentää, käsitellä, mukauttaa, muokata, luoda versioita, ladata, julkaista, lähettää, säilyttää, näyttää, jakaa, asettaa muiden saataville ja muuten käyttää Sinun Sisältöäsi liittyen MTIP:n toimintaan tai käyttöön tai MTIP:n myynninedistämiseen, mainostamiseen tai markkinointiin kaikissa medioissa tai kaikilla jakelutavoilla, joilla MTIP tai Sisältö asetetaan muiden saataville (ja jotka tunnetaan tällä hetkellä tai kehitetään myöhemmin). Hyväksyt, että tämä lisenssi antaa Myyjäryhmän jäsenille oikeuden asettaa Sinun Sisältösi Myyjäryhmän jäsenten kanssa yhteistyötä tekevien Myyjäkumppaneiden saataville, jotta ne voisivat julkaista, näyttää, jakaa tai asettaa saataville Sinun Sisältösi muissa medioissa tai muilla jakelutavoilla, joilla MTIP tai Sisältö asetetaan muiden saataville. Tämä lisenssi antaa myös muille MTIP:n käyttäjille oikeuden käyttää ja muokata Sinun Sisältöäsi. Ymmärrät, että saatamme muokata ja mukauttaa Sinun Sisältöäsi ja luoda siitä versioita ladataksemme, julkaistaksemme, näyttääksemme, jakaaksemme tai asettaaksemme sen saataville tietokoneverkon, laitteiden, palveluntarjoajien ja erilaisten medioiden avulla. Saatamme myös milloin tahansa ja oman harkintamme mukaisesti poistaa Sinun Sisältösi MTIP:stä tai kieltäytyä julkaisemasta sitä kokonaan tai osittain.

13.16.5. Lataamalla, julkaisemalla, näyttämällä, jakamalla tai asettamalla saataville Sinun Sisältöäsi MTIP:ssä vahvistat, takaat ja lupaat jokaiselle Myyjäryhmän jäsenelle että: (a) sinulla on omistusoikeudet tai olet hankkinut kaikki tarvittavat oikeudet tai luvat kaikilta asianmukaisilta osapuolilta, jotta voit käyttää Sinun Sisältöäsi ja myöntää Myyjäryhmän jäsenille kaikki tarvittavat oikeudet, lisenssit ja luvat käyttää Sinun Sisältöäsi tässä Sopimuksessa määritellyllä tavalla; ja (b) Sinun sisältösi lataaminen, julkaiseminen, näyttäminen, jakaminen tai saataville asettaminen MTIP:ssä ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen tai Myyjäryhmän jäsenen immateriaalioikeuksia, muiden henkilöiden yksityisyyttä tai muita henkilökohtaisia oikeuksia tai sovellettavaa lainsäädäntöä. Hyväksyt täyden vastuun immateriaalioikeuksien, muiden henkilöiden yksityisyyden tai muiden henkilökohtaisten oikeuksien sekä sovellettavan lainsäädännön rikkomusten välttämisestä Sinun Sisältösi osalta. Sitoudut maksamaan kaikki rojaltit, maksut ja kaikki muut summat, joita sinun on maksettava jollekin henkilölle, koska lataat, julkaiset, näytät, jaat tai asetat saataville Sinun Sisältöäsi MTIP:ssä tai koska Myyjäryhmän jäsenet tai Myyjäkumppanit käyttävät oikeuksia, lisenssejä ja lupia, joita olet niille tämän Osion 13.16 mukaisesti myöntänyt.

13.16.6. Mikään Myyjäryhmän jäsen ei esitä mitään väitteitä, anna mitään takuita tai tee mitään sitoumuksia Uhkanäytteisiin liittyen, ja Myyjäryhmä kiistää kaikki takuut (sekä ilmaistut että oletetut) siitä, ettei Uhkanäytteiden jäljentäminen, jakaminen tai käyttäminen loukkaisi kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, muiden henkilöiden yksityisyyttä tai muita henkilökohtaisia oikeuksia tai sovellettavaa lainsäädäntöä. Jos käytät, kopiot, jäljennät, käsittelet, mukautat, muokkaat, luot versioita, lataat, julkaiset, lähetät, säilytät, näytät, jaat, asetat muiden saataville tai muulla tavoin käytät mitä tahansa Uhkanäytettä, hyväksyt kaikki siihen liittyvät riskit ja peruuttamattomasti luovut kaikista oikeuksista vaatia korvausta miltään Myyjäryhmän jäseneltä kyseiseen Uhkanäytteeseen liittyen.

13.16.7. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että Osiot 4, 5.1.7, 5.1.11 ja 5.3 (”Asiaankuuluvat Osiot”) koskevat Sinun Sisältöäsi sekä sinun toimestasi tapahtuvaa MTIP:n käyttöä (mukaan lukien Sinun Sisältösi lataaminen, julkaiseminen, näyttäminen, jakaminen tai saataville asettaminen MTIP:ssä). Niin pitkälle kuin se on mahdollista, tämän Osion 13.16 ja Asiaankuuluvien Osioiden tulkitaan olevan yhdenmukaisia toistensa kanssa, mutta ristiriitatapauksessa niiden kohdalla noudatetaan seuraavaa ensisijaisuusjärjestystä: (i) tämä Osio 13.16; ja (ii) Asiaankuuluvat Osiot.

Sulje

Melkein valmista!

Viimeistele asennus napsauttamalla lataamaasi tiedostoa ja noudattamalla ohjeita.

Valmistellaan latausta...
Huomaa: Jos latauksesi ei käynnisty automaattisesti, klikkaa tätä.
Aloita Avastin asentaminen klikkaamalla tätä tiedostoa.