เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

ฉบับที่ 1.12 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2020)

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะใช้โซลูชั่น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) นี่คือสัญญาที่จะมีผลผูกมัดตามกฎหมาย ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ในนามของตัวท่านเองและหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่ท่านเป็นตัวแทนหรือท่านได้ซื้อโซลูชั่นนี้สำหรับอุปกรณ์ใด ๆ เมื่อท่านยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือติดตั้งโซลูชั่นหรือใช้โซลูชั่นนี้ (ซึ่งจะรวมเรียกว่า “ท่าน”) หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าดำเนินขั้นตอนการติดตั้งต่อ อย่าใช้โซลูชั่น และขอให้ลบหรือทำลายสำเนาของโซลูชั่นทั้งหมดที่มีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของท่าน

ข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ (“ซอฟต์แวร์”) บริการ หรือฮาร์ดแวร์บางอย่าง และเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้องของท่าน รวมถึงการปรับปรุงใด ๆ (แต่ละรายการเรียกว่า “โซลูชั่น”) ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นที่ท่านยอมรับในข้อตกลงฉบับนี้ และเอกสารกำกับโปรแกรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในข้อตกลงนี้ “ผู้จำหน่าย” หมายถึงหน่วยงานที่ระบุไว้ที่นี่ซึ่งทำหน้าที่มอบโซลูชั่นให้แก่ท่าน “เอกสารกำกับ” หมายถึงคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำใด ๆ ที่มอบให้ไว้กับโซลูชั่น และ “เงื่อนไขที่ใช้บังคับ” หมายถึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกรวมกับประเภทของอุปกรณ์ จำนวนของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต เงื่อนไขการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ข้อกำหนดและเอกสารที่ท่านยอมรับเมื่อซื้อโซลูชั่น (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายใด ๆ) และข้อตกลงการจัดจำหน่าย ข้อตกลงผู้จำหน่าย ข้อตกลงคู่ค้าใด ๆ หรือข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างท่านและผู้จำหน่าย หรือสมาชิกรายอื่น ๆ ของกลุ่มผู้จำหน่าย เช่นเดียวกับข้อจำกัดอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ส่วนที่ 2 และเอกสารกำกับ

โปรดทราบว่าข้อตกลงฉบับนี้มีอยู่สองส่วน ส่วนที่ 1 ถึง 12 ของข้อตกลงฉบับนี้ใช้กับโซลูชั่นทั้งหมด รวมทั้งที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ด้วย ส่วนที่ 13 กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กระทบต่อโซลูชั่นหรือหมวดหมู่ของโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจง อันรวมถึงซอฟท์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก (ส่วนที่ 13.1) สิทธ์การใช้งานของผู้ให้บริการซึ่งมีการจัดการ (ส่วนที่ 13.2) เครื่องมือล้างข้อมูลเบราว์เซอร์ (ส่วนที่ 13.3) WiFi Finder (ส่วนที่ 13.4); Avast Family Space (รวมถึงส่วนที่ขายในรูปแบบ Star Guard Family, Vodafone Family Protect และ WINDTRE Family Protect) (ส่วนที่ 13.5) แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ส่วนที่ 13.6) ฉบับช่างเทคนิค (ส่วนที่ 13.7) แผนการรับประกัน (ส่วนที่ 13.8); การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม (ส่วนที่ 13.9); การเข้าถึงจากระยะไกล ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ (ส่วนที่ 13.10); Avast Driver Updater (ส่วนที่ 13.11), Avast Secure Web Gateway หรือ Avast Secure Internet Gateway (ส่วนที่ 13.12), บริการ HMA บางอย่าง (ส่วนที่ 13.13) โซลูชั่นเครือข่ายส่วนตัวเสมือนของผู้จำหน่าย (ส่วนที่ 13.14) ดองเกิลหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ Avast จัดหาให้คุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก (ส่วนที่ 13.15) และแพลตฟอร์มการต่อต้านภัยคุกคามของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ส่วนที่ 13.16) ข้อตกลงฉบับนี้ใช้แทนและแทนที่ข้อตกลงอื่นใดที่ท่านเคยทำไว้กับโซลูชั่นเวอร์ชันก่อน

ผู้จำหน่ายสามารถแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามหนังสือบอกกล่าวที่ให้ไว้แก่ท่านตามข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้งานต่อไปสำหรับโซลูชั่นใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ณ เวลาใด ๆ อย่างน้อย 30 วันภายหลังวันที่ประกาศ จะถือเป็นการยอมรับการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ของท่าน ผู้จำหน่ายอาจกำหนดให้ท่านยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานโซลูชั่นที่ได้รับผลกระทบใด ๆ ที่ท่านได้ซื้อก่อนหน้านี้ได้ต่อไป หากท่านปฏิเสธการยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไข ผู้จำหน่ายสามารถยกเลิกการไม่ให้ท่านใช้งานโซลูชั่นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้ ในกรณีเช่นนี้ ท่านสามารถขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการบอกรับสมาชิกในส่วนที่ได้ชำระไปสำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกในส่วนที่ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ได้ใช้ โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่นี่

1. สิทธิ์การใช้งาน

ผู้จำหน่ายมอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาดให้แก่ท่าน เพื่อใช้โซลูชั่นและเอกสารกำกับสำหรับช่วงเวลาที่ตกลงกันและระบุไว้ในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายเวลาหรือการต่ออายุช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้ใด ๆ (“ระยะเวลาการเป็นสมาชิก”) โดยมีข้อกำหนดว่าท่านต้องยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้กตกลงนี้

2. การใช้งานโซลูชั่นที่ได้รับอนุญาต

2.1. ท่านอาจใช้โซลูชั่นบนหรือเพื่อสนับสนุนได้สูงสุดตามจำนวนที่ตกลงไว้ (“จำนวนของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต”) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่ อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ (อุปกรณ์แต่ละชนิดเรียกว่า “อุปกรณ์เคลื่อนที่”) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล IoT และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้กับโซลูชั่น (อุปกรณ์แต่ละชนิด รวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละชนิดจะเรียกกว่า “อุปกรณ์”) ซึ่งระบุไว้ในเงื่อนไขที่ใช้บังคับโดยเฉพาะ:

2.1.1. ในกรณีที่ผู้จำหน่ายกำหนดให้ใช้งานโซลูชั่นสำหรับบริษัท การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือทางธุรกิจ (แต่ละอย่างเรียกว่า “โซลูชั่นทางธุรกิจ”) โดยท่านหรือบริษัทในเครือของท่าน (หน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลท่าน ควบคุมดูแลโดยท่าน หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน ในกรณีที่ใช้งานโซลูชั่นทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังกล่าวโดยบริษัทในเครือของท่าน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของบริษัทในเครือของท่าน และการละเมิดข้อตกลงใด ๆ โดยบริษัทในเครือจะถือว่าเป็นการละเมิดโดยท่าน ข้อผูกพันใด ๆ ของผู้จำหน่ายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะถือเป็นข้อผูกพันของท่านแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ข้อผูกพันของบริษัทในเครือของท่านที่ใช้โซลูชั่นทางธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้

2.1.2. ในกรณีของโซลูชั่นอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free และโซลูชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดที่ท่านไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกหรือราคาอื่นเพื่อขอรับโซลูชั่นหรือใช้โซลูชันต่อไปหลังจากระยะทดลอง (แต่ละรายการเรียกว่า “โซลูชั่นสำหรับผู้บริโภค”) โดยบุคคลธรรมดาหรือสมาชิกในครอบครัวของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะการไม่มีการให้ใช้หรืออนุญาตให้ใช้โซลูชั่นสำหรับผู้บริโภคโดย: (1) บุคคลธรรมดาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือ (2) ธุรกิจ บริษัท หน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ หรือสถาบันการศึกษา

2.2. ท่านสามารถทำสำเนาสำรองของซอฟต์แวร์ได้หนึ่งชุด

2.3. ในกรณีที่มีการกำหนดค่าโซลูชั่นไว้สำหรับการใช้งานบนเครือข่าย ท่านอาจใช้โซลูชั่นบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องเสมือนหนึ่งเครื่องหรือมากกว่าเพื่อใช้กับเครือข่ายแลนหนึ่งเครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้เพียงข้อเดียว (ต้องไม่มากกว่าหนึ่งข้อ):

2.3.1. การติดตั้งโซลูชั่นบนฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ อย่างถาวรได้สูงสุดเท่าที่อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต หรือ

2.3.2. การใช้โซลูชั่นบนเครือข่ายแลนหนึ่งเครือข่าย ซึ่งมีจำนวนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้โซลูชั่นไม่เกินจำนวนของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต หรือ

2.3.3. หากเงื่อนไขที่ใช้บังคับให้สิทธิ์แก่ท่านในการใช้โซลูชั่นเพื่อให้การบริการ MSP ให้ใช้โซลูชั่นตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 13.2

2.4. การใช้โซลูชั่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือไปจากที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงฉบับนี้ หรือการนำไปจำหน่ายต่อหรือการแจกจ่ายโซลูชั่นต่อ จะถือว่าเป็นการละเมิดสาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้อย่างรุนแรง และเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอีกด้วย

3. รายการอัปเดต

ผู้จำหน่ายสามารถทำการปรับปรุงหรือจัดให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนโซลูชั่นใด ๆ (“การปรับปรุง”) ก็ได้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก และไม่ต้องขออนุญาตหรือความยินยอมต่างหากจากท่าน และเมื่อมีการปรับปรุงดังกล่าวใด ๆ ท่านจะไม่สามารถใช้โซลูชั่นหรืออุปกรณ์ (หรือฟังก์ชั่นบางส่วนของอุปกรณ์) ที่เกี่ยวข้องได้ จนกว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะติดตั้งหรือเปิดใช้งานครบสมบูรณ์ การปรับปรุงแต่ละครั้งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ “โซลูชั่น” สำหรับวัตถุประสงค์ทุกข้อภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ การปรับปรุงรวมทั้งการเพิ่มและการลบคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานเฉพาะบางอย่างที่มีอยู่ในโซลูชั่น หรือเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด และผู้จำหน่ายจะกำหนดเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานของโซลูชั่นที่ได้รับการปรับปรุงตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ผู้จำหน่ายไม่จำเป็นต้องเสนอทางเลือกในการปฏิเสธหรือระงับการปรับปรุงให้กับท่าน แต่ในกรณีใด ๆ ท่านอาจต้องดาวน์โหลดและอนุญาตให้ติดตั้งหรือเปิดใช้งานการปรับปรุงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชั่น ผู้จำหน่ายอาจยุติการให้การสนับสนุนโซลูชั่นจนกว่าท่านจะยอมรับและติดตั้งหรือเปิดใช้งานการปรับปรุงทั้งหมด ผู้จำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าเมื่อใดและการปรับปรุงมีความเหมาะสมหรือไม่ และไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาการปรับปรุงใด ๆ ให้กับท่าน ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้จำหน่ายอาจยุติการให้การปรับปรุงสำหรับเวอร์ชันใด ๆ ของโซลูชั่น นอกเหนือจากเวอร์ชันล่าสุด หรือการปรับปรุงที่สนับสนุนการใช้โซลูชั่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันใด ๆ ของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอีเมล โปรแกรมเบราว์เซอร์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่โซลูชั่นได้รับการออกแบบมาให้ทำงานด้วย

4. สิทธิ์การเป็นเจ้าของ

4.1. โซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จำหน่ายและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับ บทบัญญัติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศซึ่งมีการใช้งานโซลูชั่น โครงสร้าง องค์ประกอบ และรหัสคอมพิวเตอร์ของซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ใด ๆ เป็นความลับทางการค้าอันมีค่าและถือเป็นข้อมูลลับของผู้จำหน่าย ท่านมอบสิทธิ์และอนุญาตให้ผู้จำหน่ายเก็บและใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำสำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในปัจจุบันหรือในอนาคตของเราโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านเพิ่มเติม และโดยไม่ต้องขอรับการอนุมัติในการเก็บหรือใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำดังกล่าวภายในขอบเขตของความคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชั่นที่ส่งถึงผู้จำหน่าย

4.2. การครอบครอง และการใช้โซลูชั่นของท่านไม่ได้เป็นการมอบสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาในโซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมให้แก่ท่าน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้จำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในโซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรม รวมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

5. ข้อจำกัด

5.1. ท่านต้องไม่ทำสำเนาหรือใช้โซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงฉบับนี้ ท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ กระทำการต่อไปนี้:

5.1.1. ใช้รหัสอนุญาต หมายเลขใบอนุญาต ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านร่วมกัน หรือรหัสการเปิดใช้งานหรือหมายเลขอื่น ๆ ที่ผู้ขายมอบให้เกี่ยวเนื่องกับโซลูชันใด ๆ ("รหัสการเปิดใช้งาน") สำหรับ หรือเพื่อใช้งานกับจำนวนเครื่องของอุปกรณ์ที่มากเกินกว่าที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่มี

5.1.2. เปิดเผยถึงรหัสการเปิดใช้งานใด ๆ ต่อฝ่ายใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ขายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของผู้ขาย

5.1.3. ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง: (1) ให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แปลกลับ แปลความ สร้างใหม่ แปลง หรือดึงโซลูชั่นใด ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโซลูชั่น (ซึ่งรวมทั้งลายมือชื่อของรหัสที่เป็นอันตราย (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) และโปรแกรมใช้ประจำในการตรวจจับรหัสที่เป็นอันตราย) หรือ (2) เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโซลูชั่นใด ๆ ในลักษณะอื่นก็ตาม (ซึ่งรวมทั้งลายมือชื่อขอรหัสที่เป็นอันตรายและโปรแกรมใช้ประจำในการตรวจจับรหัสที่เป็นอันตราย) “รหัสที่เป็นอันตราย” หมายถึงรหัส คุณลักษณะ โปรแกรมใช้ประจำ หรืออุปกรณ์ที่จงใจหรือออกแบบโดยอัตโนมัติ หรือในเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น หรือเมื่อท่านได้ดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการบางอย่าง หรือตามทิศทางหรือการควบคุมของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ เพื่อ: (ก) รบกวนการทำงานของซอฟต์แวร์ บริการ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน เครือข่าย หรือข้อมูลใด ๆ (ข) ทำให้ซอฟต์แวร์ บริการ ทรัพย์สิน เครือข่าย หรือข้อมูลใด ๆ ได้รับการทำลาย เปลี่ยนแปลง ลบล้าง รับความเสียหาย หรือทำให้การดำเนินงานของสิ่งนั้นหยุดชะงักหรือเสื่อมโทรมในลักษณะอื่นก็ตาม หรือ (ค) อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเข้าถึง เข้าควบคุม หรือทำลาย เปลี่ยนแปลง ลบล้าง ทำความเสียหาย หรือทำให้หยุดชะงักหรือลดการดำเนินงานในลักษณะอื่นก็ตามของส่วนใด ๆ ของซอฟต์แวร์ บริการ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน เครือข่าย หรือข้อมูลใด ๆ และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม โปรแกรมเลียนแบบหน้าจอปกติเพื่อล่อลวงผู้ใช้ทำให้ทราบถึงรหัสผ่าน ทางลับสำหรับเข้าสู่โปรแกรม การทำลายข้อมูลตามเวลาที่ตั้งขึ้น โปรแกรมที่เป็นอันตราย หรือกลไก เช่น การล็อกซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใช้ประจำสำหรับการตรวจสอบรหัสผ่าน การตรวจสอบเลขหมายประจำซีพียู การพึ่งพิงเวลา หรือรหัสอื่นใดที่จงใจหรือออกแบบมาเพื่อให้การใด ๆ ดังที่อธิบายไว้ในคำจำกัดความนี้ (ซึ่งรวมถึงโปรแกรมภาษา Java ขนาดเล็ก ตัวควบคุม ActiveX ภาษาสคริปต์ ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ หรือเนื้อหาแบบพุช)

5.1.4. เผยแพร่ ขายทอด จัดจำหน่าย แพร่สัญญาณ ถ่ายทอด สื่อสาร โอนมอบ ให้สัญญา ปล่อยเช่า แบ่งปัน หรือออกใบอนุญาตช่วงสำหรับโซลูชันใด ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงการจัดจำหน่าย ข้อตกลงการขายทอด หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีระหว่างท่านและผู้ขาย หรือสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ขาย

5.1.5. เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงส่วนที่ 13.2, 13.5 และ 13.7) เงื่อนไขที่ใช้บังคับหรือข้อตกลงอื่นระหว่างท่านกับผู้จำหน่ายหรือสมาชิกรายอื่น ๆ ของกลุ่มผู้จำหน่ายว่า ให้ใช้โซลูชั่นใด ๆ เพื่อจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของบุคคลที่สาม หรือให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามในการเข้าถึงหรือใช้โซลูชั่นใด ๆ ด้านสำนักงานบริการ ระบบการแบ่งเวลา บริการการเป็นสมาชิก หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หรือพื้นฐานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

5.1.6. ใช้โซลูชันใด ๆ ในการจัดหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นการแข่งขันกับโซลูชัน

5.1.7. ใช้หรือพยายามใช้โซลูชันใด ๆ เพื่อ: (1) อัปโหลด ดาวน์โหลด สตรีม ส่งข้อมูล คัดลอก หรือเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ หรือมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจ: (ก) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม (ข) มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ หยาบคาย หมิ่นประมาท หรือเป็นที่น่ารังเกียจใด ๆ ในลักษณะอื่นก็ตาม (ค) เป็นอันตรายหรือพยายามทำอันตรายแก่บุคคลอื่น (ง) มีศักยภาพในการปลุกระดมหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ หยาบคาย คุกคาม ละเมิด หมิ่นประมาท สบประมาท หยาบช้า ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือเพศ หรือมิฉะนั้นเป็นที่น่ารังเกียจในลักษณะอื่นก็ตาม (จ) ส่งเสริมหรือให้ข้อมูลที่เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมการทำร้ายหรือการทำให้บาดเจ็บทางกายต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ หรือส่งเสริมการกระทำที่โหดร้ายทารุณต่อสัตว์ (ฉ) แอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงในความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานในลักษณะอื่นก็ตาม หรือ (ช) ช่วยเหลือในการฉ้อโกง หลอกลวง หรือโจรกรรม หรือ (ซ) ทำให้เกิดความเสียหาย ระงับ หรือขัดจังหวะการดำเนินการหรือได้รับหรือพยายามที่จะได้รับการเข้าถึง ใช้ คัดลอก เปลี่ยนแปลงหรือทำลายทรัพย์สิน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ การบริการ เครือข่าย หรือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมทั้งการแฮ็ค ฟิชชิ่ง หลอกลวง หรือพยายามหลีกเลี่ยงหรือทำลายไฟร์วอลล์ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลอื่น ๆ หรือการควบคุมลักษณะใดก็ตาม (2) ด้วยวิธีใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ในประเทศ หรือระหว่างประเทศใด ๆ (3) ปลอมหัวเรื่องหรือใช้ตัวระบุเพื่อปลอมแปลงเนื้อหาใด ๆ ในลักษณะอื่นก็ตามที่ส่งผ่านโดยใช้โซลูชั่นนี้ (4) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย “จดหมายขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” หรือ “แชร์ลูกโซ่” ที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ (5) รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากการรับรู้และแสดงความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

5.1.8. ทำให้การปฏิบัติการเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือเสื่อมคุณภาพ หรือการดำเนินการหรือพยายามดำเนินการเข้าถึงโซลูชันใด ๆ หรือทรัพย์สิน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ เครือข่าย หรือข้อมูลที่เชื่อมต่อใด ๆ หรือการปฏิบัติการระหว่างระบบของโซลูชันดังกล่าว หรือต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บ เข้าถึง หรือส่งมอบผ่านโซลูชันดังกล่าว ไม่ว่าด้วยช่องทางใดก็ตาม รวมถึงการแฮ็ก การฟิชชิ่ง การตบตา การหาช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงหรือเอาชนะไฟร์วอลล์ การปกป้องด้วยรหัสผ่าน หรือการปกป้องความปลอดภัยสำหรับข้อมูลอื่น ๆ หรือการควบคุมไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

5.1.9. ทดสอบหรือกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการทดสอบหรือการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับโซลูชันใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายก่อน หรือ

5.1.10. ทำลายหรือหลีกเลี่ยง พยายามทำลายหรือหลีกเลี่ยง หรืออนุญาตหรือให้ความช่วยเหลือบุคคลที่สามในการทำลายหรือหลีกเลี่ยงการควบคุมในการใช้สำเนาของโซลูชั่นใด ๆ หรือ

5.1.11. ละเมิดนโยบายของผู้จำหน่ายที่ระบุถึงการใช้โซลูชั่นที่ยอมรับได้ (“นโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับได้”) ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่นี่ หากและภายในขอบเขตที่ข้อตกลงนี้และนโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับได้ขัดแย้งกัน บทบัญญัติที่เข้มงวดมากกว่าจะมีผลบังคับใช้

5.2. บางโซลูชั่นอาจมอบสิทธิพิเศษในการดูแลระบบให้แก่ท่านหรือผู้ใช้รายอื่น นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ อาจสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบติดตามอุปกรณ์อื่นและ/หรือสถานะของโซลูชั่นที่นำมาใช้บนอุปกรณ์อื่น ซึ่งรวมทั้งสถานะระยะเวลาการเป็นสมาชิก ข้อความของโซลูชั่น และการปรับปรุง เป็นต้น ท่านแสดงตนและรับรองว่าท่านจะใช้สิทธิพิเศษในการดูแลระบบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และโซลูชั่นที่ท่านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ท่านแสดงตนและรับรองต่อผู้จำหน่ายอีกด้วยว่า: (1) ท่านมีอำนาจที่จำเป็นทั้งหมดในการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้และติดตั้ง/และหรือใช้โซลูชั่นบนอุปกรณ์ในนามของเจ้าของและผู้ใช้อุปกรณ์ที่ดูแลเหล่านั้น (2) ท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้เพื่อและในนามของ: (ก) เจ้าของและผู้ใช้อุปกรณ์ที่ดูแลเหล่านั้นรายใด ๆ ดังกล่าว และ (ข) ตัวท่านเอง

5.3. บางโซลูชั่นอาจอนุญาตให้ท่านสามารถเผยแพร่หรือแบ่งปันโดยเปิดเผยแก่คนทั่วไปซึ่งเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือได้รับจากแหล่งอื่นให้กับบุคคลอื่น (“เนื้อหาผู้ใช้”) ท่านรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และทั้งหมดที่ท่านถืออยู่แล้วภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านโซลูชั่น โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ สิทธิ์การใช้งาน และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งสิทธิ์พื้นฐานใด ๆ ของบุคคลอื่นในเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านอาจใช้หรือปรับเปลี่ยน ท่านมอบสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีเงื่อนไข ไม่จำกัด ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ตลอดกาล และปลอดค่าค่าสิทธิ ให้แก่สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มผู้จำหน่ายในการใช้งาน คัดลอก บันทึก แจกจ่าย ผลิตซ้ำ เปิดเผย จำหน่าย จำหน่ายต่อ ให้สิทธิ์ช่วง (ผ่านหลายระดับ) ปรับเปลี่ยน ปรับให้เหมาะ แสดงต่อสาธารณะ ส่งผ่าน เผยแพร่ ออกอากาศ แปล สร้างงานที่ได้มาจาก และใช้ประโยชน์อื่นในลักษณะใด ๆ ก็ตาม สำหรับส่วนทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านโซลูชั่น (และงานที่ได้มาจากนั้น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาโซลูชั่นให้แก่ท่านเพียงอย่างเดียวภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ แต่ละครั้งที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ท่านแสดงตนและรับรองแก่สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มผู้จำหน่ายว่าท่านมีอายุครบนิติภาวะบริบูรณ์ในรัฐหรือเขตอำนาจที่ท่านอาศัยอยู่ และเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือได้รับการยินยอมที่ถูกต้องทุกประการจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ใด ๆ ที่บรรยายไว้หรือมีส่วนร่วมต่อเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปัน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้นั้นว่า: (1) ท่านเป็นผู้เขียนและเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่น ๆ ในเนื้อหาผู้ใช้นั้น หรือท่านมีสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่และแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้และมอบสิทธิ์ให้แก่สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มผู้จำหน่ายในการใช้งานตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 5.3 ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีภาระผูกพันที่จะบังคับสมาชิกรายใด ๆ ของกลุ่มผู้จำหน่ายในการขอรับการยินยอมจากบุคคลที่สามใด ๆ และไม่มีการสร้างภาระผูกพันหรือความรับผิดใดก็ตามสำหรับสมาชิกรายใด ๆ ของกลุ่มผู้จำหน่าย (2) เนื้อหาผู้ใช้มีความถูกต้อง (3) เนื้อหาผู้ใช้ไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ ตามการใช้งานที่อนุญาตของกลุ่มผู้จำหน่ายและการใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และ (4) เนื้อหาผู้ใช้จะไม่ข้อตกลงฉบับนี้ หรือเป็นสาเหตุให้มีการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลใด ๆ

6. การรับประกันแบบจำกัด การปฏิเสธความรับผิดและการยกเว้นความรับผิด

6.1 ภายใต้ส่วนที่เหลือของส่วนที่ 6 นี้ ผู้จำหน่ายรับประกันต่อท่านว่าโซลูชั่นจะทำงานหรือจะใช้งานได้จริงตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรมเป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ท่านได้รับโซลูชั่นครั้งแรก หากต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากแหล่งที่ท่านซื้อโซลูชั่น หากโซลูชั่นไม่สามารถทำงานได้จริงตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรม ความรับผิดทั้งปวงและความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของสมาชิกแต่ละรายของกลุ่มผู้จำหน่าย และคู่ค้าแต่ละรายของผู้จำหน่าย และการเยียวยาแต่ผู้เดียวและโดยเฉพาะสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการรับประกันดังกล่าวจะถูกจำกัดตามทางเลือกของผู้จำหน่าย อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้: (1) การเปลี่ยนทดแทนโซลูชั่น หรือ (2) การส่งคืนโซลูชั่นเพื่อรับเงินคืนสำหรับส่วนของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ท่านได้ชำระไว้สำหรับส่วนของระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ได้ใช้ การรับประกันนี้จะมีผลเฉพาะกับโซลูชั่นตามที่ได้มีการส่งมอบตั้งแต่แรกเริ่ม และจะไม่มีผลกับสิ่งต่อไปนี้: (1) การปรับปรุงใด ๆ (2) ข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดจากการรวม การทำงาน หรือการใช้โซลูชั่นร่วมกับ: (ก) ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ผู้จำหน่ายมิได้เป็นผู้จัดหา หรือ (ข) อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้จำหน่ายที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรม

6.2. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6.1 ของข้อตกลงฉบับนี้ สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายไม่รับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่ท่านอาจได้รับจากการใช้โซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6.1 ของข้อตกลงฉบับนี้ โซลูชั่นได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือเงื่อนไขและเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ และทั้งหมดที่แสดงนัยตามกฎหมาย กฎหมายจารีตประเพณี หลักนิติศาสตร์ หรือทฤษฎีอื่น ๆ ของกฎหมาย รวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม กรรมสิทธิ์ ความสามารถที่จะขายได้ คุณภาพที่เหมาะสม หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใด ๆ เฉพาะ ผู้จำหน่ายไม่รับประกันว่าการทำงานของโซลูชั่นใด ๆ จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด โซลูชั่นจะทำงานอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ที่ให้มาใด ๆ หรือด้วยการกำหนดค่าเฉพาะใด ๆ ของฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ หรือไม่รับประกันว่าโซลูชั่นจะให้การปกป้องที่สมบูรณ์สำหรับความครบถ้วนของข้อมูล สารสนเทศหรือเนื้อหาที่เลือก ที่จัดเก็บ หรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต

6.3. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ โซลูชั่นใด ๆ ที่จัดหาให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าธรรมเนียม (รวมถึงโซลูชั่นที่จัดหาให้แบบ “ไม่มีค่าใช้จ่าย” “ทดลองใช้งาน” หรือโซลูชั่น “เบต้า”) ได้รับการจัดหาให้แก่ท่าน “ตามสภาพที่เป็นอยู่” “พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ และไม่มีการสนับสนุนหรือบริการอื่น ๆ จากผู้จำหน่าย

6.4. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้จำหน่ายหรือบริษัทใด ๆ ที่กำกับดูแล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย หรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั่วไปร่วมกับผู้จำหน่าย (เรียกรวมว่า “กลุ่มผู้จำหน่าย”) หรือตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการไร้สายผ่านเครือข่ายหรือระบบของบุคคลเหล่านั้นที่มีการจัดหาโซลูชั่นให้ หรือคู่ค้าธุรกิจรายอื่นใดของสมาชิกรายใดก็ตามของกลุ่มผู้จำหน่าย (เรียกรวมว่า “คู่ค้าของผู้จำหน่าย”) จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ ในกรณีต่อไปนี้:

6.4.1. ค่าเสียหายโดยอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เกี่ยวเนื่อง ที่เป็นการลงโทษ ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือค่าชดเชยที่สูงกว่าความเสียหายจริง หรือความสูญเสียใด ๆ ก็ตามโดยไม่ต้องคำนึงถึงสาเหตุหรือทฤษฎีความรับผิด

6.4.2. ค่าเสียหายใด ๆ สำหรับความสูญเสียทางธุรกิจ ผลกำไร หรือรายได้ การสูญเสียความเป็นส่วนตัว ความสูญเสียจากการใช้อุปกรณ์หรือโซลูชั่นใด ๆ (รวมถึงโซลูชั่นในที่นี้) ค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า ต้นทุนในการจัดหาสินค้าทดแทนกันหรือสินค้าเปลี่ยนทดแทน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การหยุดชะงักทางธุรกิจ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญเสีย (รวมถึงการทุจริต การทำให้เสื่อมเสีย หรือความไม่พร้อมให้บริการ) ของข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ในลักษณะใดก็ตาม (ไม่ว่าการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม) หรือ

6.4.3. การสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวกับเงินหรือไม่ก็ตามอันเกิดจากข้อตกลงฉบับนี้ หรือโซลูชั่นใด ๆ ที่จัดให้ไว้หลังจากนี้

ถึงแม้ว่าสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายจะได้แจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญาอื่นใดที่ขัดกับข้อตกลงฉบับนี้หรือเป็นอย่างอื่น สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายรายใดก็ตามจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ ในส่วนของการสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ตาม (ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม) สำหรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทุจริต การทำให้เสื่อมเสีย หรือความไม่พร้อมให้บริการ การลบล้าง การขโมย การทำลาย การดัดแปลง การเปิดเผย หรือการสูญหายของข้อมูล สารสนเทศ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่าน ได้รับ หรือจัดเก็บโดยหรือที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใด ๆ ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายรายใดก็ตามสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นใด ๆ การเป็นสมาชิก หรือข้อตกลงฉบับนี้จะต้องไม่เกิน: (1) ห้าเหรียญสหรัฐฯ (US$5.00) และ (2) จำนวนค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ท่านชำระสำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมาของระยะเวลาการเป็นสมาชิกของระยะเวลาการเป็นสมาชิก

6.5. การยกเว้นและการจำกัดความรับผิดของสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายที่อยู่ในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับข้อต่อไปนี้:

6.5.1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีรูปร่าง หรือการฉ้อโกงที่เกินกว่าขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ

6.5.2. ประเด็นใดก็ตามที่อาจไม่ได้รับการจำกัดหรือการยกเว้นเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

7. ความเป็นส่วนตัว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ

7.1. คำว่า “ข้อมูล” ตามที่ระบุในข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวหมายถึง: (ก) ข้อมูลที่ท่านมอบให้ผู้จำหน่าย สมาชิกรายอื่นของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าผู้จำหน่ายในขั้นตอนการสั่งซื้อโซลูชั่น ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ในการออกบิล (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรชำระเงินหรือหมายเลขบัญชี รหัสยืนยันบัตรชำระเงินหรือบัญชี วันที่เริ่มใช้บัตรชำระเงินและวันหมดอายุ รหัสผ่านของบัญชีที่ท่านเลือกไว้สำหรับบัญชีที่ท่านใช้กับผู้จำหน่ายหรือสมาชิกรายอื่นของกลุ่มผู้จำหน่าย และข้อมูลการออกบิลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จำหน่าย (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่ดูได้จากที่นี่) (ซึ่งรวมเรียกว่า “ข้อมูลการแลกเปลี่ยน”) (ข) ข้อมูลที่ผู้จำหน่าย สมาชิกรายอื่นของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าผู้จำหน่าย เก็บรวบรวมในระหว่างประมวลและจัดส่งโซลูชั่นที่ท่านสั่งซื้อ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต รุ่น ระบบปฏิบัติการ และรายละเอียดการระบุตัวตนอื่น ๆ ของอุปกรณ์ของท่าน ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน ที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของท่าน และ (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้โซลูชั่นของท่าน ((ข) และ (ค) รวมเรียกว่าเป็น “ข้อมูลบริการ” ในนโยบายความเป็นส่วนตัว)

7.2. ท่านอนุญาตให้ผู้จำหน่าย สมาชิกรายอื่นของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายในการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านรับทราบว่าการใช้ข้อมูลของท่านดังกล่าวรวมถึงการประมวลผลและปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่านสำหรับการสมัครสมาชิก การปรับปรุงโซลูชั่น และการให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับโซลูชั่นที่ท่านได้สมัครและเสนอโซลูชั่นอื่น ๆ แก่ท่าน ท่านรับทราบว่าผู้จำหน่ายหรือสมาชิกรายอื่นของกลุ่มผู้จำหน่ายอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับคู่ค้าของผู้จำหน่าย เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและผู้ประมวลผลการชำระเงินของผู้จำหน่าย ซัพพลายเออร์ที่ให้การสนับสนุน บริการ และโซลูชั่นต่าง ๆ แก่ท่านในนามของผู้จำหน่าย และซัพพลายเออร์ที่จัดหาผู้จำหน่ายหรือสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายที่มีตัววิเคราะห์การซื้อและตัววิเคราะห์ความผิดพลาดเกี่ยวกับโซลูชั่นต่าง ๆ ท่านรับทราบด้วยอีกว่าผู้จำหน่ายหรือสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและรวมกับบุคคลที่สามเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม

8. การสิ้นสุด

8.1. ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อท่านได้ละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ของท่านในข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงการละเมิดผูกพันของท่านในส่วนที่ 2, 5 หรือ 10) ซึ่งจะส่งผลให้ท่านอาจถูกริบสิทธิ์ใด ๆ ที่ท่านอาจได้รับในการปรับปรุงหรือเพื่อรับเงินคืนสำหรับส่วนของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ท่านได้ชำระไว้สำหรับส่วนของระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ได้ใช้ ผู้จำหน่ายสงวนสิทธิ์ในการเยียวยาอื่นใดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย ในกรณีที่การละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าใด ๆ ของผู้จำหน่าย การยกเว้นและการจำกัดความรับผิดของสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายที่อยู่ในข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผล แม้ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

8.2. โดยหนังสือบอกกล่าวถึงท่าน ผู้จำหน่ายสามารถบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ในทันทีตามที่สะดวกในเวลาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือโซลูชั่นทั้งหมด และความรับผิดทั้งปวงและแต่เพียงผู้เดียวของสมาชิกแต่ละรายของกลุ่มผู้จำหน่าย และคู่ค้าแต่ละรายของผู้จำหน่าย และการเยียวยาแต่ผู้เดียวและโดยเฉพาะสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการสิ้นสุดใด ๆ ดังกล่าวจะถูกจำกัดไว้ที่การคืนเงินในส่วนของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ท่านได้ชำระไว้สำหรับส่วนของระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ได้ใช้ นับจากวันที่มีผลบังคับของการสิ้นสุดดังกล่าว ท่านจะไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปที่จะใช้โซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรมใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

8.3. หากระยะเวลาการสมัครสมาชิกเป็นเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของคุณ และหากผู้จำหน่ายยังไม่ได้รับชำระเงินภายในวันที่ 15 ภายหลังวันครบกำหนดชำระ จะถือได้ว่าคุณสละสิทธิ์ในการใช้งาน และสิทธิ์ในการใช้งานนั้นจะถูกยกเลิกทันทีโดยไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากคุณหรือผู้จำหน่าย

9. สิทธิ์ที่จำกัดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

โซลูชั่นทั้งหมดมีคุณสมบัติเป็น “สินค้าเชิงพาณิชย์” ซึ่งเป็นคำที่ได้มีการให้คำจำกัดความไว้ใน 48 C.F.R. 2.101 ซึ่งประกอบด้วย “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” และ “เอกสารกำกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” ซึ่งเป็นคำที่ใช้ใน 48 C.F.R. 12.212 สอดคล้องกับ 48 C.F.R. 12.212 และ 48 C.F.R. 227.7202-1 ไปจนถึง 227.7202-4 ผู้ใช้งานทั้งหมดภายใต้รัฐบาลของสหรัฐฯ ได้มาซึ่งโซลูชั่นดังกล่าวและเอกสารกำกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสิทธิ์เหล่านั้นเฉพาะที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งใช้กับลูกค้าที่ไม่ใช่ภาครัฐ การใช้โซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวถือเป็นการตกลงยินยอมจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเอกสารกำกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และถือเป็นการยอมรับสิทธิ์และข้อจำกัดที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้

10. การควบคุมการส่งออก

ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมดที่ใช้กำกับดูแลการส่งออกและการส่งโซลูชั่นกลับออกไป รวมทั้งระเบียบการบริหารการส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกา ตลอดจนข้อจำกัดของผู้ใช้งานขั้นปลาย การใช้งานขั้นปลายและปลายทาง ซึ่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอื่น ๆ โดยไม่มีการบิดเบือนไปจากกฎเกณฑ์ทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ท่านแสดงตน รับรองและรับประกันว่า: (1) ท่านไม่ได้เป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธ รายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการรับรอง รายชื่อหน่วยงาน รายชื่อบุคคลในสัญชาติที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษ รายชื่อบุคคลต้องห้าม หรือรายชื่อใด ๆ ที่เผยแพร่โดยรัฐบาลสหรัฐฯ และ (2) ท่านจะไม่ใช้ ส่งออก หรือนำส่งออกโซลูชั่นใด ๆ ในหรือไปยังเขต จุดหมายปลายทาง บริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการสั่งห้ามหรือการลงโทษทางการค้าของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ท่านจะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องสมาชิกแต่ละรายของกลุ่มผู้จำหน่ายจากและจากการเรียกร้องค่าเสียหาย ความต้องการ การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดี และความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในส่วนที่ 10

11. ข้อตกลงในการตัดสินชี้ขาดที่ผูกมัดและการสละสิทธิ์ในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล

11.1. ส่วนที่ 11 นี้จะมีผลใช้กับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นใด ๆ การสมัครสมาชิกสำหรับโซลูชั่นใด ๆ หรือข้อตกลงฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับท่านและผู้จำหน่าย “ข้อพิพาท” สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 11 นี้ หมายถึงข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อโต้เถียงอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำที่ยืนกราน (อาทิ กล่าวคือประกอบด้วยข้อเรียกร้องสำหรับการละเมิดสัญญา การบิดเบือนความจริงหรือการฉ้อโกง การชดใช้ค่าเสียหาย การละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อและความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย) และการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ นอกเหนือจากสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นใดของการกระทำหรือเหตุผลทางกฎหมาย)

11.2. ในกรณีของข้อพิพาท ท่านจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาทต่อผู้จำหน่ายซึ่งเป็นถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับชื่อ ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของท่าน ข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดข้อพิพาท และการบรรเทาที่ท่านร้องขอ ท่านต้องส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาททางอีเมลให้แก่ผู้จำหน่ายที่ legal@avast.com (ระบุหัวข้อ: ส่วนที่ 11 หนังสือบอกกล่าวข้อพิพาทภายใต้ EULA)

11.3. การดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือฟ้องร้องข้อพิพาทใด ๆ ในเวทีใด ๆ จะได้ถูกจัดทำขึ้นเฉพาะรายเท่านั้น ท่านจะไม่ร้องขอให้ข้อพิพาทได้รับการไต่สวนในแบบการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องร้องทั่วไปโดยทนายความส่วนตัว หรือในการพิจารณาคดีอื่นใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการหรือเสนอให้กระทำการในวิสัยของผู้แทน การตัดสินชี้ขาดหรือการพิจารณาคดีใด ๆ จะไม่ถูกนำมารวมกัน โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทุกฝ่ายต่อการตัดสินชี้ขาดหรือการพิจารณาคดีทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ

11.4. หากท่านและผู้จำหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ ความพยายามอื่นใดในการแก้ไขข้อพิพาทจะได้รับการจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะโดยการตัดสินชี้ขาดที่ผูกมัด ซึ่งกำกับดูแลโดยกฎหมายการตัดสินชี้ขาดของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 และที่ตามมา และกฎหมายสารบัญญัติของมลรัฐนิวยอร์ค (โดยไม่คำนึงถึงหลักในการเลือกใช้กฎหมาย) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ 11.5 ด้านล่างนี้ ท่านกำลังจะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้อง (หรือมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องในฐานะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสมาชิกของกลุ่มบุคคล) ข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือลูกขุน โดยข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขต่อหน้าผู้ตัดสินที่เป็นกลางแทน ซึ่งการตัดสินจะเป็นที่ยุติ ยกเว้นสิทธิ์จำกัดในการพิจารณาทบทวนโดยศาลภายใต้ FAA ศาลใด ๆ ที่มีอำนาจการตัดสินศาลเหนือทั้งสองฝ่าย สามารถบังคับใช้การตัดสินของผู้ชี้ขาดได้

11.5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ 11 นี้มีข้อยกเว้นต่อไปนี้:

11.5.1. ท่านอาจฟ้องร้องข้อพิพาทใด ๆ ในศาลเรียกร้องขนาดเล็กในประเทศหรือเขตการปกครองที่คล้ายกันซึ่งท่านอาศัยอยู่ หากข้อพิพาทนั้นตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จะได้ยินในศาลเรียกร้องขนาดเล็ก หากท่านยื่นคำร้องต่อศาลเรียกร้องขนาดเล็ก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดของศาล

11.5.2. ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาถึงความไม่เหมาะสมใด ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาของท่านหรือผู้จำหน่ายจะได้รับการตัดสินในศาล

11.5.3. หากท่านเป็นผู้บริโภคและอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ หรือลิกเตนสไตน์ ท่านอาจมีสิทธิ์จัดการข้อพิพาทของท่านผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเพื่อรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ซึ่งจัดให้มีขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (“แพลตฟอร์ม ODR”) โดยแพลตฟอร์ม ODR มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขข้อพิพาทนอกชั้นศาลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการแบบออนไลน์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายที่มีที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ท่านสามารถไปยังแพลตฟอร์ม ODR ได้โดยไปตามลิงก์นี้: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.6. การตัดสินชี้ขาดใด ๆ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (“AAA”) ตาม “กฎการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค” ของ AAA ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2014 ซึ่งรวมถึง “ค่าใช้จ่ายของการตัดสินชี้ขาด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของ AAA)” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2014 (รวมเรียกว่า “ขั้นตอนผู้บริโภค”) และจะอยู่ภายใต้สิ่งต่อไปนี้:

11.6.1. ขั้นตอนผู้บริโภคจะใช้สำหรับบางค่าธรรมเนียม โดยแบ่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจงไปยังผู้บริโภค (ท่าน) และผู้อื่นจนถึงธุรกิจ (ผู้จำหน่าย) หากคำร้องของท่านมีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ ผู้จำหน่ายจะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ระบุทั้งหมดซึ่งรวมถึงส่วนที่แบ่งไปยังผู้บริโภค ผู้จำหน่ายไม่ตกลงแบกรับค่าใช้จ่ายอื่นใด หากคำร้องของท่านมีมูลค่าเกิน 75,000 ดอลลาร์ จะมีการใช้ขั้นตอนผู้บริโภคในการกำกับดูแลการชำระเงิน

11.6.2. นอกเหนือจากที่บัญญัติข้างล่าง ขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA จะต้องใช้กับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคู่กรณี อย่างไรก็ดี ตามกฎการตัดสินชี้ขาดผู้บริโภค R-1(จ) คู่กรณีฝ่ายหนึ่งอาจยกกฎการตัดสินชี้ขาดผู้บริโภคที่เหมาะสมให้ผู้ตัดสินชี้ขาดใช้ในการตัดสินครั้งสุดท้าย ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงส่วนที่ขัดกับขั้นตอนผู้บริโภค ท่านจะดำเนินการตัดสินชี้ขาดในประเทศหรือเขตแดนย่อยทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ซึ่งท่านพำนักอาศัยเท่านั้น การดำเนินการชี้ขาดจะถูกจัดทำขึ้นด้วยการประชุมทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ดี หากการพิจารณาคดีเป็นไปตามขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA ผู้ตัดสินชี้ขาดจะมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการเรียกให้เข้าฟังการพิจารณาคดีด้วยตนเองตามการร้องขอของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

11.6.3. ท่านและผู้จำหน่ายตกลงว่าการใช้ AAA ให้ควบคุมดูแลการตัดสินชี้ขาดนั้นไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของข้อตกลงของคู่กรณีให้มีการตัดสินข้อพิพาทโดยมีผู้ชี้ขาด หากว่า AAA ไม่หรือไม่สามารถทำการตัดสินชี้ขาดได้ ท่านและผู้จำหน่ายจะต้องเจรจาโดยสุจริตเพื่อหาผู้ชี้ขาดผู้เดียวซึ่งจะคลี่คลายข้อพิพาทดังที่ระบุไว้ในขั้นตอนผู้บริโภค หากคู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการได้ ศาลที่มีขอบเขตอำนาจเพียงพอจะแต่งตั้งผู้ชี้ขาดซึ่งจะปฏิบัติตามขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA

11.6.4. หากส่วนที่ 11 มีเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ต่อข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้นเฉพาะในสภาวการณ์นั้นเท่านั้น ส่วนเหล่านั้นจะเป็นโมฆะและจะมีการตัดสินข้อพิพาทตามส่วนที่เหลือของส่วนที่ 11 และบทบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ หากการเป็นโมฆะดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการนำกระบวนพิจารณาข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนขึ้นสู่ศาลยุติธรรม ขอบเขตของอำนาจศาลโดยสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นศาลที่นั่งพิจารณาคดีในเทศมณฑลนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ดังกล่าว ท่านยินยอม และจะไม่คัดค้านอำนาจในการตัดสินคดีส่วนบุคคลของศาลนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์กที่มีต่อท่าน และสละสิทธิ์เพิ่มเติมในการคัดค้านสถานที่พิจารณาคดีที่ไม่เหมาะสม หรือการขอให้ศาลจำหน่ายคดีเนื่องจากมีศาลอื่นที่เหมาะสมกับการพิจารณาคดีมากกว่า และจะไม่แสวงหาทางที่จะโอนย้ายไปยังเขตหรือเขตอำนาจศาลอื่น

11.7. แม้ว่าจะมีวรรคก่อนของส่วนที่ 11 นี้ หากท่านได้โซลูชั่นมาเพื่อการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคลหรือการใช้งานในบ้าน กระบวนการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการชำระค่าใช้จ่าย จะดำเนินการตามกฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ของ AAA (“ขั้นตอนเชิงพาณิชย์”) ขั้นตอนเชิงพาณิชย์จะใช้กับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคู่กรณีอย่างเหมาะสม และท่านจะไม่สนับสนุนในการพิจารณาคดีใด ๆ ในทางอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงส่วนที่ขัดกับขั้นตอนผู้บริโภค

12. ทั่วไป

12.1. หนังสือบอกกล่าว ผู้จำหน่ายอาจส่งหนังสือบอกกล่าวใด ๆ ได้ตลอดเวลาให้แก่ท่านผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน้าต่างป็อปอัพ กล่องสนทนาหรือวิธีอื่น ๆ แม้ว่าในบางกรณี ท่านอาจไม่ได้รับประกาศ เว้นแต่และจนกว่าท่านจะเรียกใช้โซลูชั่น หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวใด ๆ จะถือว่าถูกส่งในวันที่ผู้จำหน่ายจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านทางโซลูชั่น โดยไม่คำนึงว่าท่านจะได้รับจริงเมื่อใด

12.2. คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือต้องการขอข้อมูลใด ๆ จากผู้จำหน่าย โปรดส่งจดหมายมาที่ Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, อีเมล: support@avast.com โทร: +420 274 005 777 หรือเข้าไปที่หน้าสนับสนุนของเราที่ www.avast.com/support

12.3. ข้อตกลงที่แยกออกจากกัน หากท่านได้รับสองโซลูชั่นหรือมากกว่านั้นแม้ในธุรกรรมเดียว หรือท่านได้สมัครสมาชิกโซลูชั่นรายการใดรายการหนึ่งในหลายธุรกรรม ท่านสามารถยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ได้หลายครั้ง แม้ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านยอมรับอาจจะคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน ในแต่ละครั้งที่ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ เท่ากับว่าท่านได้เข้าทำข้อตกลงที่แตกต่างกันและแยกออกจากกันระหว่างท่านกับผู้จำหน่ายที่จัดหาโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

12.4. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรมของท่าน ข้อตกลงฉบับนี้จะแทนที่การสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ข้อเสนอ ถ้อยแถลง การรับประกัน และการรับรองก่อนหน้าหรือในปัจจุบันทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตั้ง และ/หรือการใช้โซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมของท่าน ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะลดรอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ท่านอาจมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลของท่านที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นตามสัญญาโดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ข้อตกลงฉบับนี้ เงื่อนไขที่ใช้บังคับ และเอกสารกำกับโปรแกรมจะได้รับการตีความให้สอดคล้องต้องกันในขอบเขตสูงสุดที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล แต่ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งจะบังคับใช้ตามลำดับความสำคัญกว่าต่อไปนี้: (1) เงื่อนไขที่ใช้บังคับ (2) ข้อตกลงฉบับนี้ และ (3) เอกสารกำกับโปรแกรม

12.5. การตีความ หัวเรื่องในข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีผลต่อการตีความ การใช้เพศใด ๆ หมายรวมถึงทุกเพศ เอกพจน์หมายรวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกัน ในกรณีที่คำหรือวลีถูกให้คำจำกัดความ รูปแบบทางไวยากรณ์อื่น ๆ มีความหมายที่สอดคล้องกัน คำว่า “รวม” และ “รวมถึง” จะได้รับการตีความเหมือนกับการตามด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัด” การอ้างอิงใด ๆ ถึง “การใช้” ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น หรือการปรับปรุงโดยท่านจะถือว่ารวมการติดตั้งซอฟต์แวร์ โซลูชั่น หรือการปรับปรุงใด ๆ ดังกล่าวโดยท่าน (เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้ให้เป็นอย่างอื่น) ข้อตกลงฉบับนี้ถูกเตรียมขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษในต้นฉบับ ถึงแม้ว่าผู้จำหน่ายอาจจัดเตรียมข้อตกลงฉบับแปลหนึ่งฉบับหรือมากกว่าเพื่อความสะดวกของท่าน แต่ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะถูกนำมาใช้ควบคุมข้อตกลงฉบับนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องตรงกัน ในกรณีที่เกิดความกำกวมหรือคำถามเกี่ยวกับเจตนารมณ์หรือการตีความ ในการพิจารณาคดีทางศาลหรืออื่น ๆ จะถือว่าข้อความในข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการร่างร่วมกันโดยทั้งสองฝ่าย และจะไม่มีข้อสันนิษฐานหรือภาระในการพิสูจน์ใด ๆ เกิดขึ้นที่ให้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่อฝ่ายใด ๆ ที่อาศัยอำนาจของความเป็นผู้เขียนข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้

12.6. การเป็นโมฆะบางส่วน หากมีข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับ ในขอบเขตดังกล่าวจะถือว่าไม่สามารถประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ได้ แต่ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังมีผลใช้ได้และมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

12.7. ความพ้นวิสัย ผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าใด ๆ ในการทำงาน อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบสาธารณูปโภค (รวมทั้งระบบไฟฟ้า) ทั้งหมดหรือบางส่วน ความขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ต ความขัดข้องของระบบการโทรคมนาคมสื่อสารหรือบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความขัดข้องของอุปกรณ์โทรคมนาคมสื่อสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การประท้วงหยุดงานหรือการก่อความไม่สงบของคนงานอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประท้วงหยุดงานหรือการก่อความไม่สงบของคนงานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกรายใดก็ตามของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าใด ๆ ของผู้จำหน่าย) ภัยสงครามหรือการก่อการร้าย การโจมตีที่มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ หรือการโจมตีเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ หรือการละเมิดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกรายใดก็ตามของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าใด ๆ ของผู้จำหน่าย อุทกภัย การก่อวินาศกรรม เพลิงไหม้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นใดที่เกินการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของสมาชิกรายใดก็ตามของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าของผู้จำหน่าย

12.8. การสละสิทธิ์ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้อย่างเคร่งครัดของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการล้มเลิกการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ในภายภาคหน้า และข้อกำหนด เงื่อนไขและบทบัญญัติของข้อตกลงฉบับนี้จะยังมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ของข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ในส่วนของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะไม่มีผลบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ว่าการสละสิทธิ์นั้นจะเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยฝ่ายดังกล่าว การสละสิทธิ์โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของการผิดสัญญาในข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้โดยอีกฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ต่อเนื่องของการผิดสัญญาดังกล่าว หรือการสละสิทธิ์ของการผิดสัญญาอื่น ๆ ของข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้

12.9. การมอบหมาย ท่านจะต้องไม่มอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายอาจมอบหมายข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลาในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน

12.10. ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ หรือจะให้สิทธิ์ ผลประโยชน์หรือการเยียวยาใด ๆ ในลักษณะใดก็ตามภายใต้หรือตามเหตุผลของข้อตกลงฉบับนี้แก่บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากท่าน สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่าย ไม่มีบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากท่าน ผู้จำหน่ายและสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายที่สามารถนำไปสู่มูลเหตุที่ทำให้มีสิทธิฟ้องร้องได้ตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้จำหน่ายจะมีสิทธิ์ (แต่ไม่ผูกมัด) ในการที่จะบังคับใช้สิทธิ์ การเยียวยา การจำกัด และการยกเว้นความรับผิด และการป้องกันตามกฎหมายของสมาชิกรายใดก็ตามของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงสิทธิ์และการเยียวยาใด ๆ สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องโดยหรือจากสมาชิกรายใดก็ตามของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าของผู้จำหน่าย: (1) อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (2) ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องดังกล่าวที่จะถือว่าได้รับการยกเว้นในฐานะที่เป็นการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่องหรือที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ส่วนที่ 6.4.1 อันเป็นผลจากการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องโดยหรือจากสมาชิกรายอื่นของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าของผู้จำหน่าย แทนที่จะเป็นการเรียกร้องจากผู้จำหน่าย

12.11. กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อตกลงฉบับนี้และข้อพิพาทใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 11) จะเป็นกฎหมายสารบัญญัติของมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักในการเลือกใช้กฎหมาย ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถูกกำกับโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ซึ่งการใช้ดังกล่าวถูกตัดออกเป็นลายลักษณ์อักษร

12.12. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บางโซลูชั่นอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และเสถียร เพื่อให้สามารถทำงานได้ ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และเสถียรอยู่ตลอดเวลา

12.13. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่ายสามารถเปลี่ยนชื่อของโซลูชั่น หรือเปลี่ยนชื่อหรือโลโก้ที่ใช้กับโซลูชั่นเป็นชื่อหรือโลโก้ของสมาชิกรายอื่นของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายได้เป็นระยะ ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มิได้เป็นการแก้ไขการสมัครสมาชิกสำหรับโซลูชั่นใด ๆ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก หรือข้อตกลงฉบับนี้ และมิได้เป็นการให้สิทธิ์แก่ท่านในการบอกเลิกการเป็นสมาชิกโซลูชั่น ระยะเวลาการเป็นสมาชิก หรือข้อตกลงฉบับนี้

13. ข้อตกลงพิเศษ

ข้อตกลงพิเศษต่อไปนี้ใช้กับบางโซลูชั่น หากข้อตกลงพิเศษเหล่านี้ขัดแย้งกับส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงพิเศษเหล่านี้จะควบคุมและมีลำดับความสำคัญที่เหนือกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

13.1. ซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม โซลูชั่นบางอย่างจะนำเสนอโอกาสในการได้รับซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่าบุคคลที่สามที่นำเสนอซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบสิ่งที่ตนนำเสนอแต่เพียงผู้เดียว และผู้จำหน่ายไม่ได้รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอเหล่านั้นและไม่รับผิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น และหากท่านได้รับหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่บุคคลที่สามเสนอให้ สิ่งที่นำเสนอและการใช้สิ่งเหล่านั้นของท่านจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยข้อตกลงข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนบุคคลใด ๆ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บุคคลที่สามกำหนด

13.2. สิทธิ์การใช้งานของผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดการ ส่วนที่ 13.2 นี้ใช้บังคับ: (1) เท่าที่เงื่อนไขที่ใช้บังคับอนุญาตให้ท่านใช้ CloudCare, Managed Workplace, บริการด้านผลิตภัณฑ์ของ Avast Business, CCleaner Business Edition หรือโซลูชั่นอื่น ๆ ในบริการ MSP แก่บุคคลที่สาม และ (2) เท่าที่สิทธิ์การใช้งานทั้งหมดอนุญาตให้ใช้ CCleaner Cloud for Business

13.2.1. ตามที่ใช้ในส่วนที่ 13.2:

(ก) บริการด้านผลิตภัณฑ์ของ Avast Business” หมายถึงบริการ HD และ/หรือบริการ NOC แล้วแต่บริบท

(ข) ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่สามที่ท่านจัดหาหรือประสงค์ที่จะจัดหาบริการ MSP ให้

(ค) บริการ HD” หมายถึงบริการให้ความช่วยเหลือที่ผู้จำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามจัดหาให้แก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าหนึ่งรายหรือมากกว่า แล้วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรม เนื่องจากผู้จำหน่ายอาจปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันเป็นระยะ ๆ

(ง) บริการ MSP” หมายถึงการบริหารจัดการเครือข่าย (managed service) ที่ท่านมอบให้แก่ลูกค้าของท่านโดยใช้โซลูชั่น (รวมถึงบริการด้านผลิตภัณฑ์ของ Avast Business ที่เกี่ยวข้อง)

(ง) บริการ NOC” หมายถึงบริการติดตามและการจัดการอุปกรณ์ระยะไกลที่ผู้จำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามจัดหาให้แก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าหนึ่งรายหรือมากกว่า แล้วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรม เนื่องจากผู้จำหน่ายอาจปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันเป็นระยะ ๆ

(ฉ) ข้อตกลงการใช้บริการ” หมายถึงข้อตกลงระหว่างท่านกับลูกค้า ซึ่งอธิบายบริการที่ท่านตกลงที่จะจัดหาให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ อย่างชัดเจน

13.2.2. ผู้จำหน่ายภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของข้อตกลงนี้จะอนุญาตให้ท่านได้รับสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด ที่เป็นการทั่วไป ไม่สามารถถ่ายโอนได้ (โดยไม่อาจให้สิทธิ์ช่วง) ในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกเพื่อใช้โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงบริการด้านผลิตภัณฑ์ของ Avast Business, CCleaner Business Edition หรือ CCleaner Cloud for Business ที่ใช้งานได้) เพื่อให้บริการ MSP แก่ลูกค้าของท่าน

13.2.3. ผู้จำหน่ายภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของข้อตกลงนี้จะให้บริการโซลูชั่นแก่ท่าน (ซึ่งรวมถึงบริการด้านผลิตภัณฑ์ของ Avast Business, CCleaner Business Edition หรือ CCleaner Cloud for Business ที่ใช้งานได้) เพื่อประโยชน์ของลูกค้าของท่าน

13.2.4. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ ท่านจะ:

(ก) กำหนดให้: (1) ลูกค้าแต่ละราย (รวมถึงท่าน ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง) ที่ได้รับโซลูชั่นดำเนินการหรือผูกมัดตนเองในลักษณะอื่นก็ตามกับข้อตกลงนี้ฉบับปัจจุบัน และ (2) ลูกค้าแต่ละรายที่ท่านที่ท่านตกลงที่จะมอบโซลูชั่นดำเนินการหรือผูกมัดตนเองกับข้อตกลงการใช้บริการในลักษณะอื่นก็ตาม ท่านสามารถยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ของผู้จำหน่ายแทนลูกค้าได้เฉพาะภายใต้ขอบเขตที่ลูกค้าได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งให้ท่านกระทำเช่นนั้นได้ในข้อตกลงการใช้บริการหรือข้อตกลงอื่น ๆ โดยไม่จำกัดสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อตกลงการใช้บริการจะ: (1) ประกอบด้วยบทบัญญัติเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผู้จำหน่ายตามข้อตกลงฉบับนี้ และ (2) อนุญาตท่านและกลุ่มผู้จำหน่ายอย่างชัดแจ้งในการผลิตซ้ำ ส่งผ่าน จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและประสิทธิภาพของโซลูชั่นใด ๆ

(ข) ผู้จำหน่ายและท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่อง: (1) การปฏิบัติตามภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ (2) รับรองว่าท่านและลูกค้าทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการติดตามพนักงานและบุคคลที่สามอื่น ๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา (3) การดำเนินงานและภาระผูกพันที่มอบหมายให้แก่ท่านและลูกค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขที่ใช้บังคับ และเอกสารกำกับโปรแกรม และ (4) การสิ้นสุดบทบัญญัติของโซลูชั่นใด ๆ และการลบหรือทำให้ลูกค้าลบหรือปิดใช้งานโซลูชั่นใด ๆ ออกจากอุปกรณ์ที่ใช้โซลูชั่นนั้น เมื่อข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวข้องหมดอายุหรือสิ้นสุดลง

13.3. เครื่องมือล้างข้อมูลเบราว์เซอร์ เมื่อท่านใช้ Add-on ของเครื่องมือล้างข้อมูลเบราว์เซอร์ (“BCU”) เท่ากับว่าท่านอนุญาตให้ BCU เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ของท่านเป็นการตั้งค่าเบราว์เซอร์ใหม่

13.4. WiFi Finder WiFi Finder จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถช่วยผู้ใช้คนอื่น ๆ ให้ได้รับสิทธิ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย WiFi หากท่านเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย WiFi ของท่านกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ถือเป็นหน้าที่ของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย WiFi ดังกล่าว หรือข้อมูลที่ท่านแบ่งปัน สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือความรับผิดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับของท่านในการใช้เครือข่าย WiFi หรือข้อมูลที่ท่านแบ่งปัน

13.5. Avast Family Space (นอกจากนี้ยังจำหน่ายในรูปแบบ Star Guard Family, Vodafone Family Protect และ WINDTRE Family Protect)

13.5.1. Avast Family Space ยังได้จำหน่ายในรูปแบบ Star Guard Family, Vodafone Family Protect และ WINDTRE Family Protect (“Family Space”) มีจุดประสงค์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลโดยบิดามารดา ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ เพื่อปกป้องบุตรหลาน โดยผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อปกป้องผู้อยู่ในการปกครอง หรือโดยผู้ใหญ่ เพื่อปกป้องผู้ใหญ่รายอื่น ๆ จากบุคคลที่พวกเขาได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสมบูรณ์ ท่านต้องไม่ใช้ Family Space นอกเหนือไปจากเจตนาที่ระบุไว้ และสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้งานใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

13.5.2. โดยการใช้ Family Space ท่านแสดงตนและรับรองว่า: (1) ท่านมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่านั้น และ (2) ท่านมีอำนาจในการ และให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับบุคคลใดก็ตามที่ท่านได้รวมรายชื่อไว้ในบัญชี Family Space รวมถึงบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านรับทราบว่าสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานและการส่งมอบคุณลักษณะของ Family Space

13.5.3. ท่านรับทราบว่า: (1) ผลลัพธ์ที่ท่านอาจได้รับจาก Family Space รวมทั้งข้อมูลและการส่งข้อความไม่ถูกต้อง ไม่ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือเชื่อถือไม่ได้ (2) เนื้อหาบางอย่างที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสมหรือต้องการบล็อกอาจไม่ได้รับการป้องกันโดย Family Space เสมอไป (3) ในบางครั้ง Family Space อาจบล็อกเนื้อหาที่ท่านอาจยอมรับได้ และ (4) เนื่องจากเนื้อหาของบุคคลที่สามสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จำหน่ายไม่สามารถรับประกันได้ว่าประเภทของเนื้อหาและตัวกรองเนื้อหาจะเป็นปัจจุบันอยู่เสมอจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบุคคลที่สาม หากท่านเชื่อว่า Family Space จำแนกประเภทเว็บไซต์หรือบริการได้ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายโดยอีเมลไปที่ familyspacehelp@avast.com

13.6. แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนที่ 13.6 นี้ใช้กับโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

13.6.1. สำหรับโซลูชั่นที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play (http://play.google.com) สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้โดยข้อตกลงฉบับนี้จะแทนที่สิทธิ์ในการใช้งานโซลูชั่นที่อาจได้รับมอบมาจากข้อกำหนดโดยปริยายสำหรับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play Store

13.6.2. สำหรับโซลูชั่นที่ดาวน์โหลดมาจาก Apple App Store จะใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

(ก) สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้ตามข้อตกลงฉบับนี้ถูกจำกัดที่สิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถ่ายโอนได้ในการใช้งานโซลูชั่นบน iPhone, iPod Touch หรืออุปกรณ์อื่นที่สนับสนุนโดย Apple ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุม และตามที่อนุญาตโดยกฎการใช้งานที่กำหนดในข้อกำหนดการบริการของ Apple App Stores ซึ่งมีอยู่ทางออนไลน์ที่ http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html หรือผ่านทางไซต์ดังกล่าวและวิธีการอื่นที่ Apple จัดหาให้ท่าน

(ข) ข้อตกลงฉบับนี้เป็นการตัดสินใจระหว่างทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple ผู้จำหน่าย มิใช่ Apple เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับโซลูชั่นและเนื้อหาของโซลูชั่นดังกล่าว

(ค) Apple ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ก็ตามในการจัดหาบริการดูแลรักษาและสนับสนุนใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่น

(ง) หากโซลูชั่นไม่สามารถเป็นไปตามการรับประกันที่ใช้ใด ๆ ท่านสามารถแจ้งต่อ Apple และ Apple จะคืนเงินในราคาซื้อสำหรับโซลูชั่นให้แก่ท่าน ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Apple จะไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น และระหว่างท่าน ผู้จำหน่ายและ Apple ข้อเรียกร้องอื่นใด การสูญเสีย หนี้สิน ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันใด ๆ จะเป็นความรับผิดชอบของผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

(จ) ผู้จำหน่าย มิใช่ Apple จะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการจัดการกับข้อเรียกร้องใด ๆ ของท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นหรือการครอบครองของท่านและ/หรือการใช้โซลูชั่นนั้น ๆ ซึ่งรวมถึง: (1) ข้อเรียกร้องให้รับผิดในผลิตภัณฑ์ (2) ข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ และ (3) ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองลูกค้าหรือข้อกฎหมายที่คล้ายกัน

(ฉ) ในกรณีที่บุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าโซลูชั่นหรือการครอบครองของท่านและการใช้งานโซลูชั่นนั้นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามดังกล่าว ผู้จำหน่ายมิใช่ Apple จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการสอบสวน การแก้ต่าง การยอมความและการถอนคำกล่าวอ้างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวใด ๆ

(ช) ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับใด ๆ ของบุคคลที่สามเมื่อใช้โซลูชั่น ตัวอย่างเช่น สำหรับโซลูชั่น VOIP ท่านต้องไม่ละเมิดข้อตกลงการใช้บริการข้อมูลแบบไร้สายของท่านเมื่อใช้โซลูชั่น

(ซ) Apple และบริษัทในเครือของ Apple เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงฉบับนี้ และเมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่ายอมรับสิทธิ์นั้นแล้ว) ในการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ต่อท่านในฐานะผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

13.6.3. สำหรับโซลูชั่นที่ดาวน์โหลดมาจาก Amazon Appstore, Amazon อาจกำหนดข้อกำหนดในการใช้งานของลูกค้าบางอย่างสำหรับ Amazon Appstore โดยเป็น “ข้อตกลง EULA เริ่มต้น” ข้อตกลง EULA เริ่มต้นจะใช้กับการใช้งานโซลูชั่นที่ท่านซื้อผ่าน Amazon Appstore นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ ข้อตกลง EULA เริ่มต้นจะกำหนดให้ผู้จำหน่ายเป็นผู้อนุญาตของโซลูชั่นและ Amazon ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้ หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อตกลง EULA เริ่มต้นและข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อตกลง EULA เริ่มต้นตามขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าว และมีความสำคัญลำดับที่เหนือกว่า Amazon ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง EULA เริ่มต้นของผู้จำหน่ายหรือท่าน

13.7. ฉบับช่างเทคนิค ส่วนที่ 13.7 จะใช้ในขอบเขตที่ท่านได้ซื้อโซลูชั่นฉบับช่างเทคนิค ท่านสามารถอนุญาตจำนวนช่างเทคนิคที่ระบุตามเงื่อนไขที่ใช้บังคับในการใช้โซลูชั่นเพื่อทำการปรับให้เหมาะสมสำหรับการให้บริการและการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ (หากท่านซื้อสิทธิ์สำหรับสมาชิกองค์กร) หรือบุคคลที่สาม (หากท่านซื้อสิทธิ์สำหรับสมาชิกแบบ breakfix) ช่างเทคนิคแต่ละรายสามารถติดตั้งโซลูชั่นบนอุปกรณ์ได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นในเวลาใดก็ตามที่ระบุไว้ และจะต้องนำโซลูชั่นออกจากอุปกรณ์ก่อนที่จะส่งคืนการควบคุมอุปกรณ์ให้กับเจ้าของ

13.8. แผนการรับประกัน ส่วนที่ 13.8 นี้จะใช้กับแผนการรับประกัน

13.8.1. แผนการรับประกัน” หมายถึงบริการที่ช่างเทคนิคของผู้จำหน่าย (“ผู้ช่วย”) จะให้ความช่วยเหลือท่านในการกำจัดไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ติดเข้ามาในอุปกรณ์ที่ได้รับการปกป้องของท่าน ตลอดช่วงเวลาการเป็นสมาชิก โดยจะมีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่แยกต่างหาก แผนการรับประกันจะจำหน่ายร่วมกับโซลูชั่นป้องกันไวรัสของผู้จำหน่ายหรือโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ (แต่ละโซลูชั่นเรียกว่า “โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัย”) และเสริมการป้องกันที่นำเสนอโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัย

13.8.2. หากท่านขอความช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายภายใต้แผนการรับประกัน และหากท่านและอุปกรณ์ของท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือภายใต้ส่วนที่ 13.8.3 ผู้จำหน่ายจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการช่วยท่านกำจัดไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ของท่าน ท่านรับทราบ ยอมรับ และเห็นด้วยว่าความพยายามของผู้จำหน่ายอาจจะไม่เพียงพอที่จะลบไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ จากอุปกรณ์ของท่าน และผู้จำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลง ลบ หรือทำลายข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่าน เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ของท่านระหว่างการให้บริการในลักษณะอื่นก็ตาม

13.8.3. แผนการรับประกันให้ความคุ้มครอง: (1) เฉพาะอุปกรณ์ที่ท่านซื้อโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่น และ (2) เฉพาะไวรัสและรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ติดเข้ามาในอุปกรณ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก หลังจากที่ท่านดาวน์โหลดและติดตั้งโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ และในขณะที่โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยกำลังทำงานด้วยการกำหนดมัลแวร์ที่เป็นปัจจุบัน ผู้จำหน่ายอาจยกเลิกแผนการรับประกันโดยไม่มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบหากผู้จำหน่ายตัดสินโดยใช้หลักการตัดสินทางธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวว่าท่านได้ร้องขอหรือได้รับบริการภายใต้แผนการรับประกันสำหรับอุปกรณ์หนึ่ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการรับประกัน ถ่ายโอนหรือพยายามถ่ายโอนแผนการรับประกันไปให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือละเมิดข้อกำหนดของแผนการรับประกันนี้

13.8.4. ในการให้ความช่วยเหลือภายใต้แผนการรับประกัน ผู้จำหน่ายอาจจำเป็นต้องเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านจากระยะไกล และ/หรืออาจขอให้ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ ในกรณีที่ท่านรับทราบและยอมรับว่าส่วนที่ 13.10 จะใช้บังคับ หากท่านไม่สามารถหรือไม่ได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล และ/หรือไม่สามารถหรือไม่ได้ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือบนอุปกรณ์หรือปฏิบัติตามคำแนะนำอื่น ๆ ของผู้จำหน่ายหรือพนักงาน หรือหากผู้จำหน่ายตัดสินว่าอุปกรณ์ของท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะรับการสนับสนุนภายใต้แผนการรับประกัน ผู้จำหน่ายจะไม่ให้บริการภายใต้แผนการรับประกันนี้ ผู้จำหน่ายอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้องทำ) ส่งต่อท่านไปยังบริการของผู้จำหน่ายหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้จำหน่ายที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยคิดค่าบริการ

13.9. การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม ส่วนที่ 13.9 นี้จะมีผลบังคับใช้ต่อ Avast Total Care, AVG Premium Tech Support และบริการสนับสนุนเทคโนโลยีอื่น ๆ (แต่ละบริการเรียกว่า “การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม”) ซึ่งผู้จำหน่ายมีจำหน่ายแยกต่างหากจากโซลูชั่นซอฟต์แวร์ของตน และผู้จำหน่ายรายดังกล่าวอาจช่วยเหลือท่านในการติดตั้ง กำหนดค่า หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และ/หรืออุปกรณ์หรือระบบ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์, Mac, แท็บเล็ต, โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ, เราเตอร์ไร้สาย, โมเด็มต่อสายเคเบิลหรือเราเตอร์อื่น ๆ, เครื่องพิมพ์, กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, เครื่องเล่นสื่อ, Smart TV, เครื่องเล่น DVD/Blu-Ray

13.9.1. ในการให้การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม ผู้ช่วยจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านกำลังประสบอยู่ อย่างไรก็ดี ผู้ช่วยอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้เนื่องด้วยความหลากหลายและความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่มีในตลาด ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ผลิต หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าของอุปกรณ์ที่ทำให้ปัญหาพ้นวิสัยหรือยากเกินไปสำหรับผู้ช่วยในการวินิจฉัยหรือแก้ไขอย่างถูกต้อง ดังนั้น ท่านรับทราบและยอมรับในที่นี้ว่าความพยายามของผู้จำหน่ายอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่านระบุ หรือปัญหาเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

13.9.2. ในการให้การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม ผู้ช่วยอาจต้องเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านจากระยะไกล และ/หรืออาจขอให้ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ ในกรณีที่ท่านรับทราบและยอมรับว่าส่วนที่ 13.10 มีผลบังคับใช้ หากท่านไม่สามารถหรือไม่ได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล และ/หรือไม่สามารถหรือไม่ได้ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือบนอุปกรณ์หรือปฏิบัติตามคำแนะนำอื่น ๆ ของผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วย หรือหากผู้จำหน่ายพิจารณาแล้วว่าอุปกรณ์ของท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะรับการสนับสนุนภายใต้การสมัครสมาชิกเพื่อรับการสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม ผู้จำหน่ายจะไม่ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม

13.10. การเข้าถึงจากระยะไกล ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ

13.10.1. การเข้าถึงจากระยะไกล เมื่อให้บริการภายใต้แผนการรับประกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยมหรือโดยเชื่อมโยงกับบริการอื่น ๆ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยอาจจำเป็นเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ของท่านจากระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่านกำลังประสบอยู่ ในเซสชันการเชื่อมต่อระยะไกลนี้:

(ก) ผู้ช่วยอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานสคริปต์ต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่าน เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของอุปกรณ์ ติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ต่ออุปกรณ์และ/หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์นั้น ๆ ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของท่าน ท่านเข้าใจว่าผู้ช่วยอาจดำเนินการแต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะติดตั้งและถอนเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือบุคคลที่สามซึ่งผู้ช่วยคิดว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านกำลังประสบ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์นั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์

(ข) ท่านรับทราบและยอมรับว่าการอนุญาตให้ผู้ช่วยสร้างเซสชันการเชื่อมต่อจากระยะไกลหมายความว่าท่านให้สิทธิ์แก่ผู้จำหน่าย (และพันธมิตรและผู้รับจ้างที่ปฏิบัติในนามของผู้จำหน่าย) ในการเข้าถึงอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายของท่าน (โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายของท่าน) อย่างเต็มที่หรือมีข้อจำกัด และอนุญาตให้ผู้จำหน่ายทำการดัดแปลงตามลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้นหรือลักษณะอื่น ๆ ตามคำแนะนำของผู้ช่วยในระหว่างการส่งมอบโซลูชั่น ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ช่วยหรือการปฏิบัติของท่านตามคำแนะนำของผู้ช่วยนั้นอาจเปลี่ยนแปลง ลบ หรือทำลายซอฟต์แวร์หรือข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่าน เปลี่ยนอุปกรณ์ การตั้งค่าซอฟต์แวร์หรือเครือข่าย หรือแทรกแซงในลักษณะอื่นก็ตามต่อการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายของท่าน

(ค) ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ช่วยอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่าน ผู้ช่วยได้รับการฝึกอบรมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นอย่างแท้จริงต่อการแก้ไขปัญหาซึ่งท่านได้ขอรับการสนับสนุนจากผู้ช่วย อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องไม่อยู่ที่หน้าจออุปกรณ์ของท่านเพื่อสำรวจการดำเนินการของผู้ช่วยในขณะที่ผู้ช่วยกำลังส่งมอบโซลูชั่นในอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะมีโอกาสที่จะจบเซสชันการสนับสนุนแบบทันทีได้ทุกเมื่อด้วยการบอกกล่าวต่อผู้ช่วยหรือตัดการเชื่อมต่อเซสชันการเชื่อมต่อระยะไกล

13.10.2. ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ

(ก) ในฐานะเงื่อนไขข้อหนึ่งของการให้บริการภายใต้แผนการรับประกัน การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม หรือบริการอื่น ๆ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยอาจแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ (“ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ”) ลงในอุปกรณ์เพื่ออนุญาตให้ผู้ช่วยมีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ของท่านจากระยะไกล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการทำงานของอุปกรณ์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหา และเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์ นอกจากนี้ ท่านอาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอื่น ๆ จากผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วย

(ข) หากท่านหรือผู้ช่วยติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือลงในอุปกรณ์ใด ๆ ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือดังกล่าว:

(1) อาจขอให้ท่านเปิดใช้งานในอุปกรณ์ของท่าน หากท่านไม่ดำเนินการเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ผู้ช่วยร้องขอหรือตามที่ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือได้เตือน ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลืออาจไม่ทำงานจนกว่าการเปิดใช้งานจะเสร็จสมบูรณ์

(2) อาจสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้จำหน่าย (หรือของคู่ค้าหรือผู้รับจ้าง) เป็นประจำเพื่อ: (1) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้รับบริการทั้งหมดและซอฟต์แวร์ที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชั่นของท่าน (2) ช่วยให้ท่านสามารถเปิดเซสชันการสนทนากับผู้ช่วยได้ในทันทีในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชั่นของท่าน หรือ (3) มอบสิทธิ์ให้ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือบริการตนเองบางชนิดได้ในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชั่นของท่าน

(3) อาจทำงานบนอุปกรณ์ของท่านอย่างสม่ำเสมอตามค่าเริ่มต้นและทำงานต่าง ๆ บนพื้นหลังซึ่งช่วยบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ของท่านมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเมื่อทำงาน ซอฟต์แวร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งร่วมถึงข้อกำหนดด้านเทคนิค ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดและ/หรือติดตั้ง การอัปเดตและการอัปเกรด ความพร้อมใช้งานและสถานะของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของท่าน การสำรองข้อมูลและไฟร์วอลล์ ตัวระบุต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ำกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของระบบและซอฟต์แวร์ สถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์รอบข้างที่เชื่อมต่อและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อ และข้อมูลที่คล้ายกัน ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้จำหน่ายสามารถป้องกันปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งท่านอาจกำลังประสบอยู่ รวมทั้งสามารถระบุปัญหาที่ท่านอาจกำลังขอรับการสนับสนุนจากผู้จำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวและไม่ใช่ “เครื่องเสมือน” ซึ่งเป็นทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันเลียนแบบฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์จริง Avast Driver Updater จะไม่มีผลเมื่อใช้กับเครื่องเสมือนแทนที่จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์จริง

13.11.2. Avast Driver Updater อาศัยข้อมูลจากผู้ผลิตในไฟล์สำหรับติดตั้งไดรเวอร์ของอุปกรณ์ซึ่งรวมถึงวันที่เผยแพร่เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงโดยโซลูชั่นในผลการสแกน สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายไม่รับประกันหรือรับรองว่าไดรเวอร์ของอุปกรณ์ใด ๆ โซลูชั่นได้ให้ไว้จะเป็นรุ่นล่าสุดหรือรุ่นเฉพาะใด ๆ ของไดรเวอร์ของอุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่แตกต่างกันหรือมีขัดกันใด ๆ ที่โซลูชั่นนี้ได้ให้ไว้

13.12. Avast Secure Web Gateway และ Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. ตามที่ใช้ในส่วนที่ 13.12:

(ก) ข้อมูลรวม” หมายถึง ข้อมูล: (1) ที่ไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถระบุตัวบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ได้ (2) รวมกับข้อมูลของผู้ใช้รายอื่น ๆ ของ Avast Secure Gateway และ/หรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และ (3) แสดงในลักษณะที่ผู้ใช้แต่ละรายของ Avast Secure Gateway ไม่สามารถระบุตัวได้

(ข) Avast Secure Gateway” หมายถึง Avast Secure Web Gateway หรือ Avast Secure Internet Gateway

(ค) การแลกเปลี่ยน DNS” หมายถึงการสอบถาม DNS แบบเรียกซ้ำที่ท่านส่งผ่านการใช้ Avast Secure Web Gateway ของท่าน

(ง) ซีท” หมายถึงการเป็นสมาชิกสำหรับบุคคลที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Avast Secure Gateway ดังที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในส่วนที่ 13.12.5 จะสามารถถ่ายโอนซีทจากบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นได้เฉพาะเมื่อบุคคลเดิมไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับ Avast Secure Gateway ได้อีกต่อไปแล้ว

(จ) การแลกเปลี่ยน” หมายถึงคำร้อง HTTP หรือ HTTPS ที่ส่งถึงหรือส่งโดยท่าน ผ่านการใช้ Avast Secure Internet Gateway ของท่าน

13.12.2. ท่านต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ จากอุปกรณ์ใดก็ตามที่ไ้ด้รับการปกป้องด้วย Avast Secure Gateway: (1) ส่งสแปมหรือข้อความที่ซ้ำซ้อนหรือไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ (2) ส่งเนื้อหาที่เป็นการละเมิด ลามกอนาจาร ข่มขู่ สบประมาท หรือผิดกฎหมาย (3) เข้าถึงบริการที่ถูกบล็อกโดยละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ (4) เรียกใช้ข้อความค้นหาอัตโนมัติไปยัง URL ของอินเทอร์เน็ต

13.12.3. ท่านรับทราบและยอมรับว่า: (1) เพื่อให้ผู้จำหน่ายให้บริการ Avast Secure Gateway ได้ ท่านต้องส่งต่อการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต (Internet traffic) ของท่านไปยังผู้จำหน่ายโดยใช้กลไกการส่งต่อที่ถูกต้องซึ่งอนุญาตให้มีการย้ายระบบ (fail-over) โดยอัตโนมัติ (ได้แก่ DNS, PAC, IPSEC, อุโมงค์ GRE หรือโซลูชั่นของผู้จำหน่ายที่เหมาะสม) (2) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับผู้จำหน่ายหากมีการร้องขอเป็นครั้งคราว (3) กลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายอาจใช้รหัสที่เป็นอันตราย (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 13.16.1(ข)) สแปม บอทเน็ต หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จากการใช้ Avast Secure Gateway ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการ: (1) บำรุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือวิเคราะห์ Avast Secure Gateway (2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือทางสัญญาใด ๆ หรือ (3) สร้างเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ระบุชื่อสำหรับคู่ค้าของผู้จำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ Avast Secure Gateway ยิ่งขึ้น และ (4) กลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายอาจพัฒนาและเสนอขายเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะและมาตรการต่าง ๆ ตามข้อมูลรวม

13.12.4. กลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแบนด์วิดท์หรือเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตในทางที่ดีที่สุดในเชิงพาณิชย์หากการกระทำดังกล่าวไม่กระทบต่อข้อผูกพันของผู้จำหน่ายในส่วนของ Avast Secure Gateway ผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่าย (หากมี) อาจระงับการเข้าถึงหรือดาวน์โหลด Avast Secure Gateway ของท่านในกรณีที่การใช้โซลูชั่นเหล่านี้ของท่านเป็นภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามากับเครือข่ายของกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายหรือถ้าจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีดังกล่าว ผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่าย (หากมี) จะ: (1) ระงับ Avast Secure Gateway เฉพาะเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อป้องกันความเสียหายใด ๆ กับเครือข่ายของกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่าย (ยกตัวอย่างเช่น การบล็อกที่อยู่ IP ต้นทางที่กระทำผิด) และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ (2) ใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อติดต่อท่านโดยทันทีและเปิดโอกาสให้ท่านเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของท่านได้ทันท่วงที และ/หรือทำงานร่วมกับท่านเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทันทีที่ทำให้เกิดการระงับ Avast Secure Gateway และ (3) คืนสถานะ Avast Secure Gateway ที่ถูกระงับดังกล่าวหลังจากที่ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขตามความพอใจที่สมเหตุสมผลของผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่าย (ตามที่เกี่ยวข้อง)

13.12.5. ในการพิจารณาว่าท่านได้ซื้อซีทที่เพียงพอหรือไม่ การแลกเปลี่ยนทุก 2,000 การแลกเปลี่ยนต่อวันตามปฏิทินที่ทำรายการผ่าน Avast Secure Internet Gateway จะถือว่าเป็น “ซีท” ของ Avast Secure Internet Gateway และการแลกเปลี่ยน DNS ทุก 2,000 การแลกเปลี่ยนต่อวันตามปฏิทินที่ทำรายการผ่าน Avast Secure Web Gateway จะถือว่าเป็น “ซีท” ของ Avast Secure Web Gateway” ท่านรับทราบและยอมรับว่าจำนวนซีทที่ท่านต้องซื้อเพื่อใช้: (1) Avast Secure Internet Gateway จะคำนวนโดยการนำจำนวนรวมของการแลกเปลี่ยนที่ทำรายการผ่าน Avast Secure Internet Gateway ต่อวันตามปฏิทินไปหารด้วย 2,000 และ (2) Avast Secure Web Gateway จะคำนวนโดยการนำจำนวนรวมของการแลกเปลี่ยนที่ทำรายการผ่าน Avast Secure Web Gateway ต่อวันตามปฏิทินไปหารด้วย 2,000

13.12.6.  ถึงแม้ว่าผู้จำหน่ายอาจจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบนด์วิดท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Avast Secure Gateway แยกต่างหากจากท่าน แต่ผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ในการให้บริการ Avast Secure Gateway จากท่าน ดังนั้น การใช้แบนด์วิดท์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องการใช้งาน Avast Secure Gateway จะส่งผลกระทบต่อและทำให้การดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายสะดุดลงอย่างมีนัยสำคัญ ท่านรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่มีการใช้แบนด์วิดท์เนื่องจากการใช้ Avast Secure Gateway เกินจำนวนการแลกเปลี่ยน DNS หรือเกินการแลกเปลี่ยน DNS ต่อซีทดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขที่บังคับใช้ ผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายอาจแจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีที่ท่านคุณต้องเจรจากับผู้จำหน่ายโดยสุจริตในเรื่องต่อไปนี้: (1) แผนการลดแบนด์วิดท์ และ/หรือ (2) การขึ้นราคาสำหรับ Avast Secure Gateway สำหรับระยะเวลาที่เหลือการเป็นสมาชิก หากท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยเห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายกับผู้จำหน่ายได้ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับตั้งแต่วันที่ผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายได้แจ้งให้ทราบ (ตามความเหมาะสม) เมื่อได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบ (30) วันแล้ว ผู้จำหน่ายอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกสำหรับ Avast Secure Gateway เงื่อนไขการสมัครสมาชิกของท่านสำหรับเกตเวย์การรักษาความปลอดภัย Avast และคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ท่านได้ชำระไว้สำหรับส่วนของระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้

13.12.7. ท่านรับทราบและยินยอมว่ากลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่าย อาจจะใช้ ผลิตซ้ำ จัดเก็บ ดัดแปลง และจัดแสดงข้อมูลจากบันทึกการแลกเปลี่ยนของท่าน (กล่าวคือ เมตาดาต้าจากการจราจรเครือข่ายทั้งหมดที่ส่งถึง หรือได้รับจากท่าน ผ่านการใช้ Avast Secure Gateway ของท่าน) (“บันทึกข้อมูลธุรกรรม”) บันทึกข้อมูลธุรกรรมจะถูกเก็บไว้โดยกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายสำหรับระยะหก (6) เดือนในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิก เมื่อสิ้นสุดหรือหมดระยะเวลาการเป็นสมาชิก บันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนจะถูกลบโดยกลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายตามวงจรการเก็บรักษามาตรฐานของกลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายหรือก่อนหน้าตามที่ท่านร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร

13.13. โซลูชั่น HMA บางอย่าง

13.13.1. เครือข่ายส่วนตัวเสมือน เว้นแต่ว่าเงื่อนไขที่ใช้บังคับได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเป็นสมาชิกของท่านกับผลิตภัณฑ์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน HMA (“HMA VPN”) อนุญาตให้ท่านสร้างการเชื่อมต่อพร้อมกันได้ไม่เกิน 5 สายสำหรับการเป็นสมาชิก HMA VPN แต่ละรายการ แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใดในข้อตกลงนี้ หากท่านมีจำนวนการเชื่อมต่อพร้อมกันสำหรับการเป็นสมาชิก HMA VPN ของท่านเกินจำนวน ผู้จำหน่ายอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงและ/หรือใช้ HMA VPN ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากท่านประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนที่ได้รับอนุญาตของการเชื่อมต่อพร้อมกันสำหรับการเป็นสมาชิก HMA VPN ของท่าน โปรดติดต่อเราที่ sales@hidemyass.com

13.13.2. เว็บพร็อกซี บริการเว็บพร็อกซีของ HMA (“เว็บพร็อกซี”) เป็นโซลูชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่กำหนดให้ท่านต้องลงทะเบียนรายละเอียดของท่านกับผู้จำหน่าย ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว กลุ่มผู้จำหน่ายและคู่ค้าของผู้จำหน่ายไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ กับท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับ: (ก) การเข้าถึง ดู หรือใช้ หรือเนื้อหาของ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ) เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงหรือดูในขณะที่ใช้เว็บพร็อกซี (ข) การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่บังคับใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานในขณะที่ใช้เว็บพร็อกซี (ค) การเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านสร้าง จัดเตรียม ส่ง หรือแสดงขณะที่ใช้เว็บพร็อกซี รวมถึงการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ประสบหรือเกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่าย

13.14. เครือข่ายส่วนตัวเสมือนต่าง ๆ หลายประเทศห้ามใช้หรือจำกัดการใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (“VPN”) และบางประเทศมีมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้ VPN ทำงาน ด้วยเหตุนี้โซลูชั่น VPN ของผู้จำหน่าย (ซึ่งรวมถึง HMA VPN) จึงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านอาณาเขตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

13.15. อุปกรณ์ ผู้จำหน่ายอาจจัดหาอุปกรณ์ดองเกิลหรืออุปกรณ์อื่น ๆ (“อุปกรณ์”) ที่เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นของท่าน ซึ่งในกรณีนี้จะมีบทบัญญัติเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในส่วนที่ 13.15 นี้ จะนำมาใช้บังคับ:

13.15.1. ระยะเวลาการรับประกันที่กำหนดโดยส่วนที่ 6.1 จะขยายระยะเวลาการใช้งานอุปกรณ์เป็น 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ (“ระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์”)

13.15.2. ท่านต้องแจ้งผู้จำหน่ายทันทีหากอุปกรณ์ชำรุดหรือเริ่มชำรุด หากท่านแจ้งผู้จำหน่ายเกี่ยวกับข้อบกพร่องในระหว่างระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์ และผู้จำหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องจากระยะไกลได้ โดยที่ภายใต้ทางเลือกและค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบเองภายใน 5 วันทำการ ผู้จำหน่ายจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้: (ก) เปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยหน่วยของอุปกรณ์ใหม่หรือที่ตกแต่งซ่อมแซมขึ้นใหม่ ซึ่งในกรณีนี้การรับประกันตามส่วนที่ 6.1 จะปรับใช้กับเวลาที่เหลือของระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์ที่ใช้กับหน่วยเดิมของอุปกรณ์ หรือ (ข) ยกเลิกการเป็นสมาชิกและคืนเงินค่าสมัครสมาชิกที่ท่านได้จ่ายไปก่อนหน้านี้ หากอุปกรณ์ไม่อาจใช้งานได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์หรือหากไม่อาจใช้งานได้เนื่องจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ปลอมแปลง รบกวนการใช้งาน ใช้งานผิดพลาด ต้องอุบัติเหตุ สูญหาย หรือโจรกรรม ผู้จำหน่ายอาจเรียกเก็บค่าบริการมาตรฐานสำหรับหน่วยทดแทนขออุปกรณ์ ผู้จำหน่ายอาจใช้ทดแทนอุปกรณ์เครื่องใหม่หรือเครื่องอื่นที่จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงนี้ด้วย (ซึ่งรวมถึงส่วนที่13.15)

13.16. แพลตฟอร์มการต่อต้านภัยคุกคามของอุปกรณ์เคลื่อนที่

13.16.1. ตามที่ใช้ในส่วนที่ 13.16:

(ก) เนื้อหา” หมายถึงเนื้อหา สื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริการใด ๆ ที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง MTIP ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของผู้จำหน่าย เนื้อหาของท่าน และข้อมูลที่ท่านสามารถแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้ MTIP รายอื่น

(ข)  MTIP” หมายถึงแพลตฟอร์มการต่อต้านภัยคุกคามของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ Avast ให้บริการ

(ค) ตัวอย่างภัยคุกคาม” หมายถึงรหัส คุณลักษณะ โปรแกรมใช้ประจำ หรืออุปกรณ์ที่มี อธิบาย หรือแสดงองค์ประกอบใด ๆ ของรหัสที่เป็นอันตราย

(ง) เนื้อหาของผู้จำหน่าย” หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายอัปโหลด เผยแพร่ แสดง หรือให้บริการแก่ผู้อื่นโดยใช้ MTIP และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย หรือให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ใช้ MTIP แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาของท่านและตัวอย่างภัยคุกคาม

(จ) เนื้อหาของท่าน” หมายถึงเนื้อหาทั้งหมด (ยกเว้นตัวอย่างภัยคุกคาม) สื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านอัปโหลด เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย หรือให้ผู้อื่นโดยใช้ MTIP

13.16.2. เนื้อหาของผู้จำหน่ายดังที่เป็นระหว่างท่านและกลุ่มผู้จำหน่ายเป็นทรัพย์สินของสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่าย สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้จะให้สิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงเนื้อหาของผู้จำหน่ายที่มีอยู่ใน MTIP ที่ให้บริการแก่ท่านอย่างจำกัดโดยไม่ใช่สิทธิ์ขาดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ MTIP ของท่าน

13.16.3. ความพร้อมใช้งานของเนื้อหาใด ๆ ใน MTIP ไม่ได้เป็นการรับรองหรือยืนยันเนื้อหาดังกล่าวโดยสมาชิกรายใดของกลุ่มผู้จำหน่าย สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายมิได้ให้การรับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือการดำเนินการภายในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้บริการอยู่ใน MTIP สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายมิได้ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำแก่ท่านโดยการให้บริการเนื้อหาใน MTIP (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของผู้จำหน่าย) และด้วยเหตุนี้ ท่านต้องใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจของตนเองโดยขึ้นอยู่กับความรอบคอบและการสืบสวนของท่านเอง และต้องไม่พึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือการดำเนินการภายในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้บริการอยู่ใน MTIP

13.16.4. โดยการอัปโหลด เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย หรือให้บริการเนื้อหาของท่านใน MTIP ท่านได้มอบสิทธิ์ที่ไม่มีข้อผูกขาด ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ที่ได้ชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ให้สิทธิในการมอบช่วงสิทธิ์ (ผ่านหลายระดับชั้น) แก่สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายในการใช้ คัดลอก ผลิตซ้ำ ประมวลผล ปรับใช้ ปรับเปลี่ยน สร้างผลงานลอกเลียนแบบ อัปโหลด เผยแพร่ ส่ง จัดเก็บ แสดง แจกจ่าย ให้บริการแก่ผู้อื่น และมิฉะนั้นใช้เนื้อหาของท่านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือใช้งาน MTIP หรือการส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือการตลาดของ MTIP บนสื่อใด ๆ และทั้งหมด หรือวิธีหรือรูปแบบการแจกจ่ายโดยให้บริการ MTIP หรือเนื้อหาที่ให้บริการแก่ผู้อื่น (ปัจจุบันที่เป็นที่รู้จักหรือจะได้พัฒนาขึ้นในภายหลัง) ท่านยอมรับว่าการให้สิทธิ์นี้รวมถึงสิทธิ์สำหรับสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายเพื่อให้บริการเนื้อหาของท่านแก่คู่ค้าของผู้จำหน่ายที่ทำงานร่วมกับสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายในการอัปโหลด เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย หรือให้บริการเนื้อหาของท่านผ่านทางสื่อ หรือวิธีหรือรูปแบบการแจกจ่ายโดยให้บริการ MTIP หรือเนื้อหาแก่ผู้อื่น การให้สิทธิ์นี้รวมถึงสิทธิสำหรับผู้ใช้ MTIP รายอื่น ๆ ในการใช้งานและแก้ไขเนื้อหาของท่าน ท่านรับทราบว่าเราอาจแก้ไข ปรับใช้ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาของท่านเพื่ออัปโหลด เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย หรือให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้เราอาจนำออกหรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาของท่านใน MTIP ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

13.16.5. โดยการอัปโหลด เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย หรือให้บริการเนื้อหาของท่านใน MTIP ท่านรับรอง รับประกัน และยอมรับกับสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายแต่ละรายว่า: (ก) ท่านมีกรรมสิทธิ์หรือท่านได้รับครอบครองสิทธิ์ในการใช้งานหรือคำอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เนื้อหาของท่านและเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายมีสิทธิ์ สิทธิ์ในการใช้ และคำอนุญาตในการใช้เนื้อหาของท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และ (ข) การอัปโหลด เผยแพร่ แจกจ่าย หรือให้บริการเนื้อหาของท่านใน MTIP จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่าย ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้อื่น หรือละเมิด กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่าน ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีให้แก่บุคคลใดด้วยเหตุที่ท่านได้อัปโหลด เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย หรือจัดให้มีเนื้อหาของท่านใน MTIP หรือสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายหรือคู่ค้าของผู้จำหน่ายที่ใช้สิทธิ์ สิทธิ์ใช้งาน และคำอนุญาตใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ภายใต้ส่วนที่ 13.16 นี้

13.16.6. ไม่มีสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายรายใดที่จะรับรอง รับประกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับตัวอย่างภัยคุกคาม และกลุ่มผู้จำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ว่าการทำซ้ำ แจกจ่าย หรือใช้งานตัวอย่างภัยคุกคามใด ๆ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ หากท่านใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ประมวลผล ปรับใช้ ปรับเปลี่ยน สร้างผลงานลอกเลียนแบบ อัปโหลด เผยแพร่ ส่ง จัดเก็บ แสดง แจกจ่าย ให้บริการแก่ผู้อื่น หรือใช้ตัวอย่างภัยคุกคามในลักษณะอื่นก็ตาม ท่านจะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสละสิทธิ์ที่มิอาจเพิกถอนได้ทั้งหมดที่จะเรียกร้องต่อสมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างภัยคุกคามดังกล่าวนั้น

13.16.7. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ส่วนที่ 4, 5.1.7, 5.1.11 และ 5.3 (“ส่วนที่เกี่ยวข้อง”) จะมีผลต่อเนื้อหาของท่านและการใช้ MTIP ของท่าน (ซึ่งรวมถึงการอัปโหลด เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย หรือจัดให้มีเนื้อหาของท่านใน MTIP) ส่วนที่ 13.16 นี้ และส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตีความให้สอดคล้องต้องกันในขอบเขตสูงสุดที่สามารถปฏิบัติได้ แต่ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งจะบังคับใช้ตามลำดับความสำคัญกว่าต่อไปนี้: (1) ส่วนที่ 13.16 นี้ และ (2) ส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปิด

เกือบเสร็จแล้ว!

โปรดดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์โดยคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

กำลังเริ่มการดาวน์โหลด...
หมายเหตุ: หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast